Giáo dục

Giáo án Lịch sử lớp 8 bài 3: Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới theo CV 5512 (tiết 2)

Giáo án Lịch sử lớp 8 bài 3: Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới theo CV 5512 (tiết 2)

Giáo án Lịch sử lớp 8 bài 3: Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới (tiết 2) được CITD sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Lịch sử lớp 8 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Giáo án môn Lịch sử lớp 8 theo CV 5512

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức

Bạn đang xem: Giáo án Lịch sử lớp 8 bài 3: Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới theo CV 5512 (tiết 2)

– Biết được một số phát minh lớn cách mạng công nghiệp, hệ quả cách mạng công nghiệp

– Biết được sự bành trướng của các nước tư bản ở các nước Á, Phi

GDBVMT: Khai thác nội dung hình 12, 13, 15, 16 để nhận thấy sự biến đổi môi trường lao động; những nơi nào đặt nhà máy chạy bằng sức nước ảnh hưởng của kiểu lao động mới đến sức người lao động và môi trường sinh sống.

2. Thái độ:

– ND thực sự là người sáng tạo, chủ nhân của các thành tựu SX

– Sự áp bức, bóc lột của CNTB đã gây nên bao nhiêu đau khổ cho N/dân lao động trên thế giới

3. Kỹ năng:

– Học sinh biết sử dụng kênh hình SGK.

– Biết phân tích sự kiện để rút ra kết luận, nhân định, liên hệ thực tế.

4. Định hướng phát triển năng lực

– Năng lực chung: Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề.

– Năng lực chuyên biệt

+ Tái hiện kiến thức lịch sử, xác định mối quan hệ giữa các sự kiện, hiện tượng lịch sử.

II. Đồ dùng dạy học:

– Sử dụng các BĐ trong SGK

– Sử dụng các kênh hình trong SGK

Phương pháp dạy học

– Phương pháp vấn đáp, thuyết trình, trực quan, nhóm

III. CHUẨN BỊ

Giáo viên:Nghiên cứu tài liệu, soạn bài theo câu hỏi SGK. Tìm hiểu nội dung các kênh hình trong bài, lược đồ nước Anh giữa TK XVIII và nửa đầu TK XIX.

Học sinh: Đọc và tìm hiểu nội dung bài trước.

IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

1. Ổn định

2. Kiểm tra: 3 phút

? Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tư sản Pháp cuối TK XVIII?

3. Bài mới

Hoạt động 3: II. Chủ nghĩa tư bản xác lập trên phạm vi thế giới

Các cuộc cách mạng tư sản thế kỉ XIX. (Giảm tải)

Sự xâm lược của chủ nghĩa tư bản phương tây đối với các nước Á-Phi.

– Mục tiêu: – Biết được sự bành trướng của các nước tư bản ở các nước Á, Phi

– Phương pháp: Phát vấn, thuyết trình, phân tích.

– Phương tiện: giáo án, sách giáo khoa

– Thời gian: 25 phút

– Tổ chức hoạt động

Hoạt động của GV và HS

Nội dung KT cần đạt

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

Đọc sách giáo khoa.

Theo em lúc này, trên thế giới, kinh tế của những nước nào phát triển nhất. ( Anh, pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha..)

Vì sao các nước tư bản phương tây đẩy mạnh việc xâm chiếm thuộc địa?

Hãy xác định những quốc gia ở châu Á bị thực dân phương Tây xâm chiếm trên lược đồ?

Đọc từ “ Châu Phi…. đất liền ”. ( sgk- 27 ).

Xác định những quốc gia ở châu Phi bị thực dân phương Tây xâm chiếm trên lược đồ?

Sự xâm lược của CNTB phương tây đưa đến kết quả gì?

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập.

Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động

– HS lần lượt trả lời các câu hỏi

Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của học sinh.

Kết luận: Khoảng cuối thế kỉ XIX các nước tư bản phương Tây đã chia nhau xâm chiếm và thống trị các nước ở Á, Phi, Mĩ -la- tinh => Chủ nghĩa tư bản đã được xác lập trên phạm vi thế giới.

– Về sau hầu hết các nước Á, Phi lần lượt trở thành thuộc địa, phụ thuộc vào các nước thực dân phương Tây.

2. Sự xâm lược của chủ nghĩa tư bản phương tây đối với các nước Á-Phi

a. Nguyên nhân

– Nhu cầu về nguyên liệu, thị trường, nhân công, tài nguyên tăng mạnh

b. Quá trình xâm lược thuộc địa

– Chính phủ TS đẩy mạnh xâm chiếm phương Đông: Ấn Độ, Trung Quốc và khu vực Đông Nam Á .

– Châu Phi: Anh, Pháp, Đức, I-ta-li-a, Bỉ… ráo riết xâu xé, biến châu lục này thành thuộc địa.

c. Kết quả: Cuối TK XIX – đầu XX, hầu hết các nước Á, Phi lần lượt trở thành thuộc địa, phụ thuộc của thực dân Phương Tây.

Hoạt động luyện tập

– Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức về cách mạng công nghiệp và sự xác lập chủ nghĩa tư bản trên phạm vi thế giới.

– Thời gian: 12 phút

– Phương thức tiến hành: GV giao nhiệm vụ cho HS.Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn hoặc thầy, cô giáo.

Em hãy Hãy nối ô bên trái với bên phải sao cho phù hợp.

Hoạt động tìm tòi mở rộng, vận dụng

– Mục tiêu: Giúp học sinh nắm lại các kiến thức vừa tìm hiểu để vận dụng

– Phương thức tiến hành: Các câu hỏi sau khi hình thành kiến thức mới.

Câu 1: Vì sao giữa thế kỉ XIX Anh đẩy mạnh sản xuất gang thép và than đá?

Câu 2: Những sự kiện nào chứng tỏ đến giữa thế kỉ XIX, chủ nghĩa tư bản thắng lợi trên phạm vi toàn thế giới?

– Thời gian: 8 phút.

– Dự kiến sản phẩm:

Câu 1: – Lúc đầu, máy móc mới được sử dụng trong ngành dệt vải, về sau được đưa dần vào các ngành kinh tế khác.

– Nhu cầu vận chuyển nguyên vật liệu đến nhà máy và đưa hàng hóa đi các nơi ngày một tăng. Từ đó, máy móc được sử dụng trong giao thông vận tải, nhất là đường sắt.

– Máy móc và đường sắt phát triển đòi hỏi công nghiệp nặng phát triển.

⟹ Vì vậy, vào giữa thế kỉ XIX Anh đẩy mạnh sản xuất gang, thép và than đá. Năm 1850, Anh sản xuất được một nửa số gang, thép và than đá của thế giới.

Câu 2: Sự xác lập của chủ nghĩa tư bản trên phạm vi thế giới được thể hiện ở thắng lợi của cách mạng tư sản dưới nhiều hình thức khác nhau ở các nước châu Âu và Mĩ Latinh.

– Năm 1830, chế độ phong kiến bị lật đổ ở Pháp, sau đó cách mạng tư sản lan nhanh ra nhiều nước châu Âu.

– Năm 1848 – 1849, cách mạng tư sản ở nhiều nước châu Âu góp phần củng cố sự thắng lợi của chủ nghĩa tư bản ở Pháp và làm rung chuyển chế độ phong kiến ở châu Âu.

– Năm 1859 – 1870 hoàn thành thống nhất I-ta-li-a; Năm 1864 – 1871 hoàn thành thống nhất nước Đức; Năm 1861 cải cách nông nô ở Nga đã tạo điều kiện cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển ở những nước này.

– Các nước tư bản phương Tây đẩy mạnh xâm lược thuộc địa. Hầu hết các nước châu Á, châu Phi lần lượt trở thành thuộc địa hoặc phụ thuộc vào các nước tư bản phương Tây.

*GV giao nhiệm vụ cho HS

– Về nhà học bài đầy đủ

– Đọc và tìm hiểu bài 4: Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác

Giáo án môn Lịch sử lớp 8

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

  • Trình bày quá trình xâm lược thuộc địa và hình thành hệ thống thuộc địa.
  • Quá trình đấu tranh giữa chủ nghĩa tư bản và chế độ phong kiến trên phạm vi trên thế giới.

2. Tư tưởng: Sự bóc lột của chủ nghĩa tư bản đã gây nên đời sống đau khổ cho nhân dân lao động toàn thế giới

3. Kĩ năng: Biết phân tích các sự kiện, liên hệ thực tế

II. Chuẩn bị

  • GV: Vẽ bản đồ h.19,20. Tìm hiểu nội dung kênh hình sách giáo khoa.
  • HS: Xem trước bài, thống kê các cuộc cách mạng tư sản thắng lợi

III. Tiến trình lên lớp

1. Ổn định:

2. Kiểm tra bài cũ:

  • Nêu hệ quả của cách mạng công nghiệp ở Anh?
  • Nêu những biến đổi ở nước Anh sau khi hoàn thành cách mạng công nghiệp?

3. Bài mới:

Hoạt động của GV và HS

Nội dung

Hoạt động 1: Tìm hiểu sự bành trướng của các nước tư bản ở các nước Á, Phi.

GV: Vì sao CNTB phát triển càng thúc đẩy các nước tư bản đi xâm chiếm thuộc địa ?

HS: Do nhu cầu về nguyên liệu, thị trường.

GV: Dùng bản đồ thế giới đánh dấu những nước bị thực dân xâm chiếm:

GV: Vì sao các nước tư bản phương Tây đẩy mạnh việc xâm chiếm thuộc địa?

HS: -> Đây là những khu vực có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú.

-> Có vị trí chiến lược quan trọng…

GV: cho HS xác định vị trí các nước Á, Phi trở thành thuộc địa của thực dân nào và tìm hiểu sơ lược thực dân phương Tây xâm lược các nước phương Đông.

? Khu vực châu Phi là một vùng đất như thế nào.

?Nêu kết quả cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX các nước Á, Phi.

GV: Thế kỉ XIX chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới -> các nước tư bản phương Tây tăng cường xâm lược các nước Châu Á, Phi biến các nước này trở thành thuộc địa.

GV: Nêu rõ các khái niệm “Nước thuộc địa và nước phụ thuộc” để HS nắm.

II. Chủ nghĩa tư bản xác lập trên phạm vi thế giới

1. Sự xâm lược của tư bản phương Tây đối với các nước Á, Phi

– Do nhu cầu về nguyên liệu, thị trường nên Anh, Pháp đẩy mạnh việc xâm lược các nước phương Đông đặc biệt là các nước Ấn Độ, Trung Quốc, khu vực Đông Nam Á.

– Tại Châu Phi: thực dân phương Tây cũng ráo riết đẩy mạnh xâu xé và biến toàn bộ châu lục này thành thuộc địa của mình.

– Kết quả: Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX các nước Á, Phi lần lượt trở thành thuộc địa hoặc phụ thuộc của thực dân phương Tây.

-> Cách mạng tư sản lần lượt nổ ra ở nhiều nước Âu-Mĩ, đánh đổ chế độ phong kiến và xác lập chủ nghĩa tư bản trên phạm vi thế giới. Chủ nghĩa tư bản phát triển do nhu cầu về nguyên liệu, nhân công, thị trường tiêu thụ hàng hoá, bọn thực dân đã tăng cường xâm lược các nước ở Châu Á, Châu Phi và Mĩ la tinh làm thuộc địa, gây nhiều tội ác với nhân dân các nước này

4. Củng cố:

Trong các ý sau, ý nào đúng (Đ), ý nào sai (S) về hệ quả cách mạng công nghiệp:

Nội dung

Đúng

Sai

1. Làm thay đổi bộ mặt các nước tư bản

2. Thu hút hầu hết nguồn nhân lực, vật lực của đất nước, làm cho đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn.

3. Hình thành 2 giai cấp cơ bản: GCTS và GCVS

4. Đời sống nhân dân được cải thiện

5. Dặn dò:

Học bài

Xem trước bài 4 thông qua các nội dung:

?Tìm hiểu phong trào công nhân ra đời và phát triển như thế nào.

? Vì sao trong quá trình đấu tranh chống GCTS, giai cấp công nhân lại đấu tranh bằng cách đập phá máy móc.

? Vì sao giới chủ thích sử dụng lao động trẻ em.

Trên đây CITD xin giới thiệu Giáo án Lịch sử lớp 8 bài 3: Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới theo CV 5512 (tiết 2) được soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra giúp các thầy cô nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy, chuẩn bị tốt cho các bài dạy lớp 8 trên lớp.

Đăng bởi: CITD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button