Giáo dục

Giáo án Lịch sử lớp 8 bài 25: Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc năm 1873 – 1884 theo CV 5512 (tiết 2)

Giáo án Lịch sử lớp 8 bài 25: Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc năm 1873 – 1884 theo CV 5512 (tiết 2)

Giáo án Lịch sử lớp 8 bài 25: Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc năm 1873 – 1884 (tiết 2) được CITD sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Lịch sử lớp 8 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Giáo án môn Lịch sử lớp 8 theo CV 5512

I. Mục tiêu bài học:

1. Kiến thức: HS trình bày được:

Bạn đang xem: Giáo án Lịch sử lớp 8 bài 25: Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc năm 1873 – 1884 theo CV 5512 (tiết 2)

– Năm 1882 thực dân Pháp lại tiến đánh Bắc Kì lần thứ hai.

– Nội dung của hiệp ước Hác – Măng 1883 và Hiệp ước Pa-tơ-nốt.

– Lí giải được trong quá trình thực dân Pháp xâm lược Việt Nam, nhân dân kiên quyết kháng chiến tới cùng, triều đình mang nặng tư tưởng “Chủ hòa” không vận động tổ chức nhân dân kháng chiến nên nước ta đã rơi vào tay Pháp.

– Chứng minh được sự chống trả quyết liệt của nhân dân Hà Nội và các địa phương khác ở Bắc Kì trước cuộc tấn công của thực dân Pháp.

– Phân tích được trách nhiệm của triều đình Huế đối với việc để mất nước vào tay Pháp.

2. Tư tưởng: Giáo dục cho các em lòng yêu nước, trân trọng những chiến tích chống giặc của cha ông, tôn kính anh hùng dân tộc hy sinh vì nghĩa lớn: Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu.

3. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng sử dụng bản đồ, tường thuật những sự kiện lịch sử, phân tích và khái quát một số vấn đề lịch sử điển hình.

4. Định hướng năng lực hình thành:

– Năng lực hình thành: Năng lực khai thác bài học trong SGK. Đưa ra nhận xét về quân Pháp tấn công chiếm Bắc Kì lần thứ hai.

– Năng lực hợp tác, tổng hợp, liên hệ sâu chuỗi các sự kiện lịch sử, phân tích đánh giá.

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:

1. Chuẩn bị của giáo viên:

– Giáo án, tranh ảnh trong SGK.

– Các tư liệu về sự xâm lược của thực dân Pháp đối với đất nước ta.

– Giao một số câu hỏi trong bài học mới cho học sinh tìm hiểu trước ở nhà.

2. Chuẩn bị của học sinh:

– Đọc trước bài học, tự tìm thông tin trong SGK sách tham khảo, mạng để trả lời các câu hỏi trong SGK và các câu hỏi giáo viên giao về nhà cho HS tiết trước.

– Sưu tầm tranh ảnh liên quan đến cuộc xâm lược của thực dân Pháp đối với đất nước ta.

– Tập thuyết trình trước lớp.

III. Phương pháp và kĩ thuật dạy học:

Phương pháp: Thảo luận, đàm thoại, giảng giải, nêu vấn đề, giải quyết vấn đề… động não, kĩ thuật mãnh ghép.

Kĩ thuật: Thông tin phản hồi trong quá trình dạy học, chia sẻ nhóm đôi, chia nhóm, đặt câu hỏi giao nhiệm vụ, mảnh ghép…

IV. Phương tiện dạy học:

  • SGK, SGV lịch sử 8, bảng phụ trắng, bút dạ, phiếu học tập.
  • Tranh ảnh có liên quan đến sự xâm lược của thực dân Pháp đối với đất nước ta.

V. Tiến trình tổ chức hoạt động:

1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ.

Hãy điền dấu X vào câu trả lời đúng về tình hình Việt nam trước khi TD Pháp đánh chiếm Bắc Kỳ lần thứ nhất:

TD Pháp thiết lập bộ máy cai trị ở ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ.

TD Pháp tiến hành bóc lột nhân dân ta bằng kinh tế và tham vọng chiếm nốt 3 tỉnh miền Tây

Triều đình Huế ra sức vơ vét tiền của trong nhân dân.

Triều đình muốn tiếp tục thương lượng để chia sẻ quyền thống trị

Em có suy nghĩ gì về các chính sách của TD Pháp và triều đình Huế?

Về chính sách của thực dân Pháp ………………………………………………

Về chính sách của triều đình Huế ………………………………………………

3. Dạy bài mới

HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (2’ )

Mục tiêu: HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

Phương pháp dạy học: Dạy học nhóm; dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực qua

Định hướng phát triển năng lực: Năng lực tư duy logic, năng lực nhận thức, quan sát tranh ảnh lịch sử, nhận xét nhân vật lịch sử, sử dụng lược đồ lịch sử

GV giao nhiệm vụ cho HS bằng các câu hỏi và quan sát một số hình ảnh trong SGK.

Pháp thực hiện chiếm Bắc Kì lần thứ nhất rồi chiếm những vùng đất nào?

Với mộng xâm lược của Pháp ngày càng mở rộng quân dân Hà Nội tiếp tục chống giặc như thế nào?

HS cả lớp quan sát ảnh vả trao đổi cùng nhau.

HS trả lời quan sát hình ảnh và cùng trả lời các câu hỏi. Mỗi HS có thể trình bày sản phẩm.

GV dựa vào sản phẩm nhận xét, đánh giá và kết nối vào bài mới.

Sau khi đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất nhưng chưa thành công, để quyết chiếm cho được Bắc Kì chúng đã thực hiện đánh chiếm Bắc Kì lần II như thế nào? Muốn biết ta đi tiếp phần còn lại bài 25

HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức (20’)

Mục tiêu: – Năm 1882 thực dân Pháp lại tiến đánh Bắc Kì lần thứ hai.

– Nội dung của hiệp ước Hác – Măng 1883 và Hiệp ước Pa-tơ-nốt.

– Lí giải được trong quá trình thực dân Pháp xâm lược Việt Nam, nhân dân kiên quyết kháng chiến tới cùng, triều đình mang nặng tư tưởng “Chủ hòa” không vận động tổ chức nhân dân kháng chiến nên nước ta đã rơi vào tay Pháp.

Chứng minh được sự chống trả quyết liệt của nhân dân Hà Nội và các địa phương khác ở Bắc Kì trước cuộc tấn công của thực dân Pháp

HĐ CỦA GV

NỘI DUNG

+? Vì sao phải mất gần 10 năm chờ đợi TD Pháp mới tiến đánh Bắc kì lần II?

+? Em hãy cho biết: TD Pháp đánh chiếm BK lần II trong hoàn cảnh đất nước ta ntn?

+? Âm mưu của Pháp khi đánh Bắc kì lần 2?

+? Pháp đánh HN và BK ntn?

1. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần II (1882).

+ Phong trào kháng chiến của ta phát triển mạnh. Nước Pháp cũng gặp nhiều khó khăn.

– Kinh tế, quốc phòng trong 10 năm (1873 – 1883) không được cải thiện, ngược lại ngày càng suy yếu

– Đất nước rối loạn cực độ

– Đề nghị cải cách không được chấp nhận.

– Pháp lấy cớ triều Nguyễn vi phạm hiệp ước 1874, quân Pháp do Rivie chỉ huy tiến đánh Bắc Kì.

– 25/4/1882 nổ súng đánh thành Hà Nội.

– Kết quả: Thành Hà Nội mất, Hoàng Diệu tự vẫn, Pháp thừa cơ chiếm các tỉnh đồng bằng, quân Thanh cũng kéo sang VN.

+? Phong trào kháng Pháp của nhân dân HN khi TD Pháp đánh BK lần II ntn?

– GV nêu về chiến thắng Cầu Giấy.

+? Chiến thắng này có ý nghĩa gì?

+? Tại sao sau khi Rivie bị giết, Pháp vẫn không nhượng triều đình Huế?

Gv nhận xét kết luận

2. Nhân dân Bắc Kì tiếp tục kháng Pháp.

– Khi Pháp đánh Bắc Kì lần II, nhân dân HN và BK đã kết hợp với quân triều đình anh dũng chống Pháp.

– Tự đốt nhà ngăn chặn bước tiến của giặc

– Những nơi khác nhân dân đắp đập cắm kè, làm hầm chông cạm bẫy.

– 19/5/1883, tại Cầu Giấy, Rivie bị giết.

+ Làm cho Pháp hoang mang, định rút chạy.

+? Trình bày cuộc tấn công của Pháp vào Thuận An? Pháp tấn công TA nhằm mục đích gì?

+? Cho biết nội dung cơ bản của hiệp ước? Em có nhận xét gì về nội dung đó?Hậu quả?

+? Thái độ của nhân dân ta ntn khi triều đình kí H/ước?

? Trước thái độ của triều đình như vậy, hành động của Pháp như thế nào?

? Đánh giá về trách nhiệm của nhà Nguyễn trong việc để mất nước ta?

3. Hiệp ước Pa-tơ-nốt. Nhà nước phong kiến Việt Nam sụp đổ(1884).

– 8/1883 Pháp tấn công vào cửa biển Thuận An → ngày 20/8 đổ bộ lên khu vực này.triều đình xin đình chiến.

+ Buộc triều đình Huế phải đầu hàng.

– 25/8/1883 triều đình kí với Pháp hiệp ước Hác-măng.

– Thừa nhận quyền bảo hộ của Pháp ở Bắc kì và trung kì,

– Phong trào kháng Pháp bùng nổ dữ dội.

– Pháp chiếm hàng loạt các tỉnh ở Bắc kì: Bắc Ninh, Tuyên Quang…

– 6/6/1884 triều đình kí với Pháp h/ước Pa-tơ-nốt →VN trở thành 1 nước thuộc địa nửa phong kiến. nhà nước phong kiến Nguyễn với tư cách một quốc gia độc lập đã hoàn toàn sụp đổ.

HOẠT ĐỘNG 3: Hoạt động luyện tập (10′)

Mục tiêu: Luyện tập củng cố nội dung bài học

1. Yêu Cầu HS lập bảng thống kê phong trào chống Pháp của nhân dân ta từ năm 1858 đến năm 1884 theo yêu cầu sau:

Giai đoạn

Diễn biến chính

Nhân vật tiêu biểu

1858 – 1862

1863 – trước 1873

1873 – 1884

Bài làm:

Giai đoạn

Diễn biến chính

Nhân vật tiêu biểu

11858 – 1862

● Chiều 31/8/1858, 3000 liên quân Pháp –Tây Ban Nha dàn trận trước cửa biển Đà Nẵng

● 1/9/1858 quân Pháp và Tây Ban Nha nổ súng đánh Đà Nẵng

● Quân ta chống trả quyết liệt buộc chúng phải tiến quân vào Gia Định

● Ngày 17/2/1859, Pháp tấn công thành Gia Định, triều đình chống cự yếu ớt rồi tan rã

● Ngày 24/2/1861, quân Pháp mở cuộc tấn công quy mô chiếm Đại Đồn Chí Hòa, sau đó chiếm Định Tường, Biên Hoà, Vĩnh Long.

● Ngày 5/6/1862, triều đình Huế kí với Pháp hiệp ước Nhâm Tuất, nhượng cho chúng nhiều quyền lợi

Nguyễn Tri Phương

Nguyễn Trung Trực

11863 – trước 11873

● Tháng 12/1863 thực dân Pháp mở cuộc tấn công vào căn cứ Tân Hoà

● Từ ngày 20 đến 24/6/1867, quân Pháp chiếm các tỉnh miền Tây

● Nhân dân sáu tỉnh Nam Kì nổi lên khởi nghĩa khắp nơi bằng nhiều hình thức

Trương Định

Nguyễn Đình Chiểu

11873 – 1884

● 20/11/1873, quân Pháp nổ súng đánh thành Hà Nội.

● Quân ta đánh trả nhưng thất bại, Pháp nhanh chóng chiếm cá tỉnh phía Bắc.

● Ngày 21/12/1873, khi Pháp đánh ra Cầu Giấy bị quân ta phục kích và giành chiến thắng

● Triều đình Huế kí hiệp ước Giáp Tuất, theo đó, Pháp rút khỏi Bắc Kì, triều đình thừa nhận 6 tỉnh Nam Kì thuộc Pháp.

● 25/4/1882, Pháp lấy cớ triều đình Huế vi phạm hiệp ước, quay lại đánh chiếm Bắc Kì.

● 19/5/1883, quân ta tiếp tục giành thắng lợi ở Cầu Giấy lần thứ hai, khiến Pháp hoang mang bỏ chạy.

● Cuối tháng 7/1883, nhân cơ hội nước ta đang lục đục, Pháp tấn công vào Thuận An, cửa ngõ kinh thành Huế.

Nguyễn Tri Phương

Hoàng Diệu

Giáo án môn Lịch sử lớp 8

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

  • Nguyên nhân thực dân Pháp đánh Bắc kì lần 2, nội dung điều ước
  • Héc- Măng và Pa-tơ-nót. Phong trào kháng chiến của nhân dân Bắc Kì tiếp tục phát triển

2. Tư tưởng: Giáo dục HS lòng yêu nước, căm ghét bọn thực dân cướp nước và triều đình phong kiến đầu hàng

3. Kĩ năng: Kĩ năng sử dụng bản đồ để tường thuật diễn biến các trận đánh

II. CHUẨN BỊ

  • GV: SGK, Lược đồ chiến thắng Cầu Giấy lần 2, Bản đồ thực dân Pháp đánh Bắc Kì lần 2
  • HS: SGK, VBT, Vở ghi

III. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC

1. Ổn định

2. Kiểm tra bài cũ

? Trình bày diễn biến trận Cầu Giấy lần 1 trên lược đồ?
? Trình bày nội dung điều ước Giáp tuất?

3. Bài mới

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY- TRÒ

KIẾN THỨC CẦN ĐẠT

Hoạt động 1: Tìm hiểu Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai 1882
? Hoàn cảnh trong nước và tình thế của nước Pháp trong việc Pháp đánh Bắc Kì lần 2?

Hs trình bày hoàn cảnh

? Tại sao gần 10 năm sau Pháp mới đánh Bắc Kì lần 2?

Hs suy nghĩ trả lời

– A- Đức- TBN muốn thương thuyết với triều đình khiến cho Pháp nóng lòng muốn hđ

– KT, QS VN trong 10 năm ngày càng đi xuống.

?Nguyên cớ trực tiếp để Pháp đánh BK lần 2?

Hs trả lời
GV dùng lược đồ thực dân Pháp đánh Bắc Kì lần 2 để minh hoạ tình hình chiến sự tại HN
? Sau khi thành HN thất thủ, thái độ của triều đình Huế ra sao?

Hs trả lời
? Hậu quả của thái độ nhu nhược của triều đình Huế?

Hs trình bày hậu quả

Hoạt động 2: Tìm hiểu nhân dân Bắc Kì tiếp tục kháng Pháp

Hs đọc mục 2 sgk trang 122-123

? Phong trào kháng chiến của nhân dân Bắc Kì khi Pháp đánh Bắc Kì lần 2?

Hs trình bày
? Trước tinh thần và khí thế tiến công của nhân dân thực dân Pháp đã làm gì?

Hs trả lời

? Tại sao thực dân Pháp không nhượng bộ triều đình Huế khi Ri-vi-e bị chết trận tại Cầu Giấy?

Hs thảo luận theo nhóm

Vua Tự Đức mới qua đời, triều đình lục đục, CNTB Pháp phát triển, Pháp có viện binh

Hoạt động 3: Tìm hiểu hiệp ước Pa-tơ-nốt. Nhà nước phong kiến Việt Nam sụp đổ 1884
. GV dùng lược đồ giới thiệu địa danh Thuận An và kinh thành Huế

? Trình bày cuộc tấn công Thuận An của Pháp?

Hs trình bày

Thuận An là một cửa biển quan trọng thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. Là thủy lộ chính thông sông Hương qua phá Tam Giang ra biển Đông. Là nút GT nối liền vùng cận duyên và lưu vực sông Hương, đóng vai trò trọng yếu đối với Huế về mặt chiến lược, thương mại, cũng như kinh tế.
? Nội dung chính của Hiệp ước Hác-măng?

Hs trình bày nội dung hiệp ước


? Hậu quả sau khi hiệp ước được kí kết?

Hs nêu hậu quả
? Nguyên nhân Hiệp ước Pa-tơ-not được kí kết?

Hs nêu nguyên nhân

? Nội dung chính của hiệp ước?

Hs Trả lời, ghi bài

Gv: Nêu 2 điều khoản cơ bản

Hs lắng nghe, ghi nhớ

Khoản 1: Nước VN thừa nhận sự bảo hộ của nước Pháp là nước sẽ thay mặt VN trong mọi việc giao thiệp với ngoại quốc và bảo hộ người VN ở nước ngoài.

Khoản 3: Tại các tỉnh nằm trong giới hạn từ giáp NK đến giáp Ninh Bình, các quan lại triều đình tiếp tục cai trị ND như cũ, trừ các việc thương chính, công chính cùng các việc cần có chủ trương nhất trí, cần có kĩ sử Pháp hay người châu Âu giúp.

Hiệp ước Pa-tơ-nốt đặt cơ sở lâu dài và chủ yếu cho quyền đô hộ của Pháp ở VN.

1. Thực dân Pháp đánh Bắc Kì lần thứ 2 (1882)
a. Hoàn cảnh
* Trong nước:
– Sau Hiệp ước Giáp Tuất dân chúng phản đối mạnh mẽ
– Nhiều cuộc khởi nghĩa bùng nổ
– Nền kinh tế đất nước suy sụp
– Giặc cướp nổi lên khắp nơi
– Triều đình khước từ mọi đề nghị cải cách
=> Đất nước rối loạn
* Pháp: Đang chuyển mạnh sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc => Nhu cầu xâm chiếm thuộc địa cao

b. Diễn biến
* Nguyên cớ trực tiếp : Vu cáo triều đình vi phạm Hiệp ước Giáp Tuất và còn giao thiệp với nhà Thanh
* Chiến sự tại HN:
– 25/4/1882 Rivie gửi tối hậu thư đòi Hoàng Diệu nộp thành không điều kiện
– Quân ta chống trả quyết liệt, đến trưa thành HN thất thủ, Hoàng Diệu tự vẫn
– Triều đình vội vàng thương thuyết với Pháp và cầu cứu nhà Thanh
=> Quân Thanh ồ ạt tiến vào nước ta
– Pháp thừa cơ chiếm các tỉnh đồng bằng

2. Nhân dân Bắc kì tiếp tục kháng chiến

* Tại Hà Nội
– Nhân dân đánh giặc bằng mọi vũ khí có trong tay
– Tự đốt nhà tạo thành bức tường lửa ngăn giặc
– Không bán lương thực cho Pháp
– Đào hào đắp luỹ

* Tại các tỉnh đồng bằng
– Nhân dân đắp đập cắm kè, làm cạm bẫy
Quân dân Bắc Ninh, Sơn Tây kéo về áp sát thành HN
– Ri-vi-e kéo quân về HN đối phó
– 19/5/1883 quân ta lập nên chiến thắng Cầu Giấy lần 2
* Kết quả: Pháp định rút khỏi Bắc Kì và 1 số nơi
– Triều đình tìm đường thương thuyết
=> Pháp tấn công Thuận An buộc triều đình Huế đầu hàng
3. Điều ước Pa-tơ-not. Nhà nước PK Việt Nam sụp đổ

a. Pháp chiếm Thuận An:
– 18/8/1883 Pháp tấn công Thuận An
– 20/8/1883 Pháp chiếm Thuận An
– Triều đình xin đình chiến và kí Hiệp ước Hác-măng với Pháp

b. Hiệp ước Hác-măng
* Nội dung:
– Triều đình chính thức thừa nhận quyền bảo hộ của Pháp
– Thu hẹp địa giới quản lí của triều đình
– Quyền ngoại giao do Pháp nắm giữ
– Triều đình phải rút quân từ Bắc Kì về Trung Kì

c. Hiệp ước Pa-tơ-not
* Nội dung
– Căn bản giống hiệp ước Hác- măng
– Sửa đổi lại địa giới Trung Kì
– Nhà Nguyễn chính thức đầu hàng Pháp
=> Nước ta là nước thuộc địa nửa phong kiến

4. Hoạt động nối tiếp

  • Củng cố: học sinh trả lời 1 số câu hỏi gv nêu ra
  • Dặn dò: học bài cũ, soạn bài mới

Trên đây CITD xin giới thiệu Giáo án Lịch sử lớp 8 bài 25: Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc năm 1873 – 1884 theo CV 5512 (tiết 2) được soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra giúp các thầy cô nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy, chuẩn bị tốt cho các bài dạy lớp 8 trên lớp.

Đăng bởi: CITD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button