Giáo dục

Giáo án Lịch sử lớp 8 bài 22: Sự phát triển của khoa học kì thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX theo CV 5512

Giáo án Lịch sử lớp 8 bài 22: Sự phát triển của khoa học kì thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX theo CV 5512

Giáo án Lịch sử lớp 8 bài 22: Sự phát triển của khoa học kì thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX được CITD sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Lịch sử lớp 8 này được soạn phù hợp theo CV 5512 của Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Giáo án môn Lịch sử lớp 8 theo CV 5512

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: Giúp HS hiểu biết:

Bạn đang xem: Giáo án Lịch sử lớp 8 bài 22: Sự phát triển của khoa học kì thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX theo CV 5512

– Giúp HS hiểu được những tiến bộ vượt bậc của KH-KT thế giới nửa đầu thế kỷ XX.

+ Thấy được sự hình thành và phát triển của nền văn hoá mới – Văn hóa Xô Viết trên cơ sở tư tưởng chủ nghĩa Mác- Lê nin và sự kế thừa những tinh hoa văn hóa của nhân loại

+ Hiểu rõ những tiến bộ KHKT cần được sử dụng vì lợi ích của con người.

2. Định hướng phát triển năng lực

– Năng lực chung: năng lực tự học, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác…

– Năng lực chuyên biệt:

+ So sánh, phân tích các sự kiện lịch sử bằng PP tư duy LS đúng đắn

+ Vận dụng kiến thức thực hành.

3. Phẩm chất

Giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước, tự hào về lịch sử lâu đời của dân tộc ta, ý thức được vị trí của lao động và trách nhiệm lao động xây dựng quê hương đất nước.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Chuẩn bị của giáo viên

– Giáo án word và Powerpoint.

– Tranh ảnh có liên quan.

– Phiếu học tập.

– Chuẩn bị sẵn sản phẩm bài học

2. Chuẩn bị của học sinh

– Đọc trước sách giáo khoa.

– Chuẩn bị nội dung sẵn nội dung mà GV giao về nhà trong tiết trước

+Sự phát triển của KHKT thế giới nửa đầu thế kỷ XX .

+ Nền văn hoá Xô Viết hình thành và phát triển ntn?

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a) Mục tiêu: Đưa học sinh vào tìm hiểu nội dung bài học, tạo tâm thế cho HS đi vào tìm hiểu bài mới.

b) Nội dung:

Gv cho HS xem tranh và nêu câu hỏi và yêu cầu HS trả lời

Đây là gì? (Hình ảnh chiếc máy bay đầu tiên)

c) Sản phẩm: HS nhớ lại kiến thức đã được học và vận dụng kiến thức của bản thân trả lời câu hỏi GV đưa ra.

d) Tổ chức thực hiện:

Gv giới thiệu thêm và dẫn dắt vào bài.

Nửa đầu thế kỉ XX nền KHKT thế giới có sự phát triển vượt bậc. Với sự ra đời của hàng loạt những phát minh vĩ đại của con người trong các lĩnh vực KHTN và văn học nghệ thuật. Vậy để biết được nền KHKT thế giới phát triển ntn chúng ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay.

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 1: Sự phát triển của KHKT thế giới nửa đầu thế kỷ XX

a) Mục đích: HS nắm được Sự phát triển của KHKT thế giới nửa đầu thế kỷ XX

b) Nội dung: Huy động hiểu biết đã có của bản thân và nghiên cứu sách giáo khoa suy nghĩ cá nhân trả lời các câu hỏi của giáo viên.

c) Sản phẩm: HS trả lời được các câu hỏi của giáo viên.

d) Tổ chức thực hiện:

Hoạt động của giáo viên và học sinh

Dự kiến sản phẩm (Nội dung chính)

B1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập Cả lớp chia thành 6 nhóm. GV giao nhiệm vụ Các nhóm nghiên cứu sgk, thảo luận và hoàn thành phiếu học tập:

Nhóm 1+2+ 3:

? Em hãy nêu những thành tựu, những phát minh lớn của KH-KT?

? Em biết gì về Anhxtanh?

? Nêu những phát minh KH-KT mà em biết đầu thế kỉ XX?

Nhóm 4+5+6:

? Cuối TK XIX-đầu TK XX những phát minh nào được sử dụng? Những phát minh đó có tác dụng gì đến đời sống con người?

? Bên cạnh những tác dụng, sự phát triển KH-KT còn có hạn chế gì?

? Đọc trích dẫn câu nói của Nobel. Em biết gì về Nobel và hiểu gì về câu nói của ông?

Liên hệ giải Nobel thế giới…, liên hệ chiến tranh ngày nay.
.B2: Thực hiện nhiệm vụ học tập HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu, khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV đến các nhóm theo dõi, hỗ trợ HS làm việc những nội dung khó (bằng hệ thống câu hỏi gợi mở – linh hoạt).

-B3: Báo cáo kết quả hoạt động HS: báo cáo thảo luận

B4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

HS: phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của bạn (theo kĩ thuật 3-2-1).

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. (Trường hợp cần thiết). Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.

I. Sự phát triển của KHKT thế giới nửa đầu thế kỷ XX
* Các thành tựu khoa học:
– Vật lí: Sự ra đời của lý thuyết nguyên tử hiện đại

– Các khoa học khác: Hóa học, Sinh học, khoa học về Trái Đất… đều đạt được những tiến bộ phi thường.

* Tác dụng:

– Nâng cao đời sống con người

– Sử dụng điện thoại, điện tín, ra đa, hàng không, điện ảnh…

* Hạn chế: Lợi dụng để sản xuất phương tiện giết người hàng loạt.

Hoạt động 2: Nền văn hóa Xô Viết hình thành và phát triển

a) Mục đích: HS nắm được nền văn hoá Xô Viết hình thành và phát triển ntn.

b) Nội dung: Huy động hiểu biết đã có của bản thân và nghiên cứu sách giáo khoa suy nghĩ cá nhân trả lời các câu hỏi của giáo viên.

c) Sản phẩm: HS trả lời được các câu hỏi của giáo viên.

d) Tổ chức thực hiện:

Hoạt động của giáo viên và học sinh

Sản phẩm dự kiến

-B1: GV giao nhiệm vụ Các nhóm nghiên cứu sgk, thảo luận và hoàn thành phiếu học tập:

GV yêu cầu HS quan sát H82, 83 và nhận xét

? Nền văn hóa Xô viết được hình thành trên cơ sở nào?

? Nêu những thành tựu của công cuộc xây dựng nền văn hóa Xô viết?

? Tại sao xóa nạn mù chữ là nhiệm vụ hàng đầu trong việc xây dựng 1 nền VH mới?

? Nêu những thành tựu trong nền văn hóa nghệ thuật? Kể tên các tác giả, tác phẩm văn học Liên xô?

? Những thành tựu này có ý nghĩa gì?

B2: HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu, khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV đến các nhóm theo dõi, hỗ trợ HS làm việc những nội dung khó (bằng hệ thống câu hỏi gợi mở – linh hoạt).

-B3: HS: báo cáo thảo luận

-B4: HS: phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của bạn (theo kĩ thuật 3-2-1).

II. Nền văn hóa Xô Viết hình thành và phát triển

a. Cơ sở hình thành

– Tư tưởng của chủ nghĩa Mác – Lênin

– Tinh hoa văn hoá nhân loại
b. Thành tựu

– Xoá bỏ mù chữ, thất học.

– Sáng tạo chữ viết cho các dân tộc trước đây chưa có chữ viết.

– Phát triển hệ thống giáo dục quốc dân.

– Nền văn hóa – nghệ thuật đã có những cống hiến xuất sắc vào kho tàng văn hóa – nghệ thuật nhân loại.

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: HS hệ thống kiến thức đã học, vận dụng kiến thức để thực hành

b) Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS trả lời các câu hỏi

c) Sản phẩm: HS Trả lời các câu hỏi của GV

d) Tổ chức thực hiện:

Nếu HS trả lời sai thì HS khác và GV nhận xét chuẩn hóa kiến thức.

Câu hỏi:

Câu 1. An-be Anh-xtanh đã phát minh ra thành tựu khoa học nào?

A. Lí thuyết tương đối.

B. Lí thuyết nguyên tử hiện đại.

C. Khái niệm vật lý về không gian và thời gian.

D. Năng lượng nguyên tử.

Câu 2. Chiếc máy bay đầu tiên trên thế giới do ai chế tạo?

A. An-be Anh-xtanh (Người Đức)

B. Nô-ben (người Thụy Điển)

C. ô- vin (người Mĩ)

D. ô-vin và Uyn – bơ-Rai (người Mĩ)

Câu 3. Ở Liên Xô, nạn mù chữ căn bản được thanh toán vào thời gian nào?

A. Cuối những năm 20 của thế kỉ XX.

B. Cuối những năm 30 của thế kỉ XX.

C. Cuối những năm 40 của thế kỉ XX.

D. Cuối những năm 50 của thế kỉ XX.

Câu 4. Việc xây dựng một nền văn hoá mới ở Liên Xô trong nửa đầu thế kỉ XX nhiệm vụ nào được đặt lên hàng đầu?

A.. Sáng tạo các chữ viết cho các dân tộc trước đây chưa có chữ viết.

B. Phát triển hệ thống giáo dục quốc dân.

C. Xoá nạn mù chữ và thất học.

D. Phát triển văn hóa, nghệ thuật.

Câu 5. “Tôi hi vọng rằng nhân loại sẽ rút ra được từ những phát minh khoa học nhiều điều tốt hơn là điều xấu”. Đó là câu nói của ai?

A. Nhà khoa học A Nô-bel

B. Nhà khoa học An-be Anh-Xtanh.

C. Nhà khoa học C.Xi-ôn-cốp-Xki.

D. Nhà khoa học Uyn-bơ Rai.

Giáo án môn Lịch sử lớp 8

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: HS nắm được:

  • Vài nét về sự phát triển KH-KT thế giới nữa đầu thế kỉ XX.
  • Những thành tựu nổi bật của KH-KT.
  • Nền văn hóa Xô Viết được hình thành như thế nào và phát triển ra sao.

2. Kĩ năng: Biết phân tích khách quan về các thành tựu khoa học để tôn vinh và bảo vệ những thành quả đó.

3. Tư tưởng: Biết về những thành tựu và biết tôn trọng, có ý thức trong việc học hỏi, bảo vệ.

II. CHUẨN BỊ.

  • G/v: Tài liệu về các khoa học kĩ thuật. Máy chiếu đa chức năng.
  • H/s: SGK, SBT.

III. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC.

1. Ổn định

2. KT Bài cũ: ?Diễn biến, hậu quả của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai?

3. Bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY- TRÒ

KIẾN THỨC CẦN ĐẠT

Hoạt động 1: Tìm hiểu sự phát triển của khoa học- kĩ thuật thế giới nửa đầu thế kỉ XX

Hs đọc mục I sgk trang 109-110

? Nhận xét về sự phát triển khoa học kĩ thuật thế giới nửa đầu thế kỉ XX?

Hs nhận xét

? Hãy kể tên các thành tựu nổi bật?

Hs trình bày, ghi bài

Quan sát hinh 80 sgk và nhận xét?

Hs quan sát, nhận xét. Anh-xtanh (1879-1955) trong một gia đình tiểu chủ người Do Thái cư trú tại Đức. Năm 14 theo gđ sang Thụy Sĩ. Năm 17 tuổi thi vào trường nông nghiệp – chuyên ngành Toán và Vật lí. 1905 đưa ra thuyết tương đối hẹp và 1915 công bố thuyết tương đối rộng. Bí quyết thành công của ông là A= X+Y+Z (thành công= lao động gian khổ + pp đúng đắn + bớt nói suông). Năm 1921 ông được trao giải nô-ben về Vật Lí.

Quan sát hình 81 sgk nhận xét?

Hs quan sát, nhận xét

10h sáng ngày 17-2-1903, trên một bãi cát miền duyên hải Ca-rô-li-na miền đông HK, có 12 người đang vây quanh 1 quái vật khổng lồ có 2 tầng, chiều ngang dài 12m, mặt trước có lắp cánh quạt, trong bụng đựng một bình xăng, trên thân sơn màu trắng giống hệt con chim khổng lồ nhưng không có chân.Phía dưới là hai cột trơn chống song song đặt trên hai thanh ray dài.Nó chính là chiếc máy bay mà hai anh em người Mĩ là O-vin và Uyn-bơ Rai chế tạo ra

? Em có nhận xét gì về câu nói của Nô-ben: “Tôi hy vọng rằng nhân loại sẽ rút ra được từ những phát minh khoa học nhiều điều tốt hơn là điều xấu”?
Hs thảo luận theo bàn, phát biểu

Hoạt động 2: Tìm hiểu nền văn hóa Xô Viết hình thành và phát triển

? Em hiểu thế nào là Văn hóa xô viết?

Hs suy nghĩ, trả lời theo ý hiểu

? Văn hóa Xô viết được thể hiện trên những lĩnh vực nào?

Hs phát hiện, trả lời

? nhận xét về những khó khăn mà Liên Xô gặp phải trong thời kì sau chiến tranh thế giới thứ hai?

? Nêu những thành tựu đạt được sau khi thực hiện nền văn hóa mới – Văn hóa Xô Viết?

? Vì sao xóa nạn mù chữ được xem là nhiệm vụ hàng đầu trong việc xây dựng nền văn hóa Xô viết?

Hs tư duy trả lời

Quan sát hình 83 sgk và nhận xét?

C.Xi-ôn-cốp-xki sinh ra và lớn lên trong 1 gđ trí thức ở LX cũ, vào năm 9-10 tuổi ông bị điếc và không nghe được gì? Năm 1879 ông trở thành thầy giáo. Năm 1903 ông đưa ra lí thuyết về khả năng mở rộng cho tàu liên hành tỉnh. 1929 ông đề xuất lí thuyết chuyển động của tên lửa nhiều tầng

? Bên cạnh những tiến bộ về giáo dục, văn hóa – nghệ thuật của Liên Xô đã có những biến chuyển nào? hs trả lời

? Hãy kể tên những tác phẩm mà em biết và đã được nghe?

Hs kể tên

I. Sự phát triển của khoa học – kĩ thuật thế giới nửa đầu thế kỉ XX.

– Bước vào thế kỉ XX, nhân loại đạt được những thành tựu KH-KT rực rỡ.

+ Vật lí: Thuyết nguyên tử hiện đại, Thuyết tương đối của An-beAnh-xtanh.

+ Hóa học và các ngành khoa học khác đều đạt được những thành tựu vượt bậc.

+ Nhiều phát minh khoa học được đưa vào sử dụng như: Điện tín, điện thoại, ra đa, hàng không…

– Hạn chế: Một số lĩnh vực đã gây nhiều tai họa khủng khiếp đối với loài người.

II. Nền văn hóa Xô Viết được hình thành và phát triển.

* Văn hóa xô viết: Đó là một nền văn hóa mới trên cư sở tư tưởng của CN Mác – Lê nin và kế thừa những tin hoa của di sản văn hóa của nhân loại.

* Những khó khăn: Đa số mù chữ, thất học.

* Thành tựu:

– Trong vòng 30 năm, đa số người dân có trình độ văn hóa cao, có độ ngũ trí thức động đảo, phục vụ đắc lực cho công cuộc xây dựng Tổ quốc.

* Văn hóa – nghệ thuật:

Có những cống hiến to lớn cho kho tàng văn hóa nhân loại.

– Nhiêu ngành văn học, thi ca, sân khấu, điện ảnh ra đời.

– Nhiều tác phẩm và nhiều nhà khoa học xuất hiện: M.Gooc-ki, M. Sô-lô-khốp, A. Tôn-xtôi….

4. Hoạt động tiếp nối:

  • Củng cố: hs làm phiếu bài tập
  • Dặn dò: soạn bài mới, chuẩn bị bài tập phần ôn tập chương, học bài c

Trên đây CITD xin giới thiệu Giáo án Lịch sử lớp 8 bài 22: Sự phát triển của khoa học kì thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX theo CV 5512 được soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra giúp các thầy cô nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy, chuẩn bị tốt cho các bài dạy lớp 8 trên lớp.

Đăng bởi: CITD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button