Giáo dục

Giáo án Lịch sử lớp 8 bài 2: Cách mạng tư sản Pháp năm 1789 – 1794 theo CV 5512 (tiết 2)

Giáo án Lịch sử lớp 8 bài 2: Cách mạng tư sản Pháp năm 1789 – 1794 theo CV 5512 (tiết 2)

Giáo án Lịch sử lớp 8 bài 2: Cách mạng tư sản Pháp năm 1789 – 1794 (tiết 2) được CITD sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Lịch sử lớp 8 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Giáo án môn Lịch sử lớp 8 theo CV 5512

I. Yêu cầu cần đạt:

1. Kiến thức: HS hiểu và biết:

Bạn đang xem: Giáo án Lịch sử lớp 8 bài 2: Cách mạng tư sản Pháp năm 1789 – 1794 theo CV 5512 (tiết 2)

-Tình hình kinh tế xã hội Pháp trước cách mạng

– Việc chiếm ngục Bati (14-7 -1789)

– Diễn biến chính của cách mạng những nhiệm vụ đã giải quyết: chống thù trong giặc ngoài

– Ý nghĩa lịch sử của C/m TS Pháp cuối thế kỉ XVIII:

GDBVMT: Tình hình lạc hậu của nông nghiệp nước Pháp, xác định các địa phương phản cách mạng tấn công nước Pháp 1793

2. Tư tưởng:

– Nhận thức tính chất hạn chế của C/m TS

– Bài học kinh nghiệm rút ra từ C/m TS Pháp 1789

3. Kĩ năng:

– RL KN sử dụng bản đồ, lập niên biểu, bảng thống kê

– Biết phân tích, so sánh các sự kiện, liên hệ kiến thức đang học với cuộc sống

4. Định hướng phát triển năng lực

– Năng lực chung: Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề.

– Năng lực chuyên biệt

+ Tái hiện kiến thức lịch sử, xác định mối quan hệ giữa các sự kiện, hiện tượng lịch sử.

+ Rút ra bài học kinh nghiệm qua cuộc cách mạng tư sản Pháp

II. Đồ dùng dạy học:

– Bản đồ TG, hình ảnh trong sách giáo khoa.

– Bảng phụ

Phương pháp dạy học: Trực quan, phát vấn, thuyết trình, nhóm, phân tích, tổng hợp …

III. Tiến trình dạy học:

1. Ổn định lớp:

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Bài mới:

Hoạt động 2: Chế độ quân chủ lập hiến (từ 14/7/1789 đến ngày 10/8/1789):

Mục tiêu: Diễn biến chính của cách mạng những nhiệm vụ đã giải quyết: chống thù trong giặc ngoài

Phương pháp: Trực quan, phát vấn, thuyết trình, phân tích.

– Phương tiện: giáo án.

– Thời gian: 10 phút

– Tổ chức hoạt động

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

– Yêu cầu HS đọc SGK, thảo luận và trả lời câu hỏi:

Chế độ quân chủ lập hiến (từ 14/7/1789 đến ngày 10/8/1789)

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV đến các nhóm theo dõi, hỗ trợ HS làm việc những bằng hệ thống câu hỏi gợi mở:

– Thắng lợi ngày 14/7/1789 đưa đến kết quả gì?

– Sau khi lên nắm chính quyền đại TS đã làm gì?

– Cho HS đọc đoạn chữ nhỏ ND của Tuyên ngôn độc lập

– Qua những điều trên, em có nhận xét gì về “Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền”? (Văn kiện toàn bộ…)

– Tuyên ngôn có mặt hạn chế gì?

– Tuyên ngôn và HP đem lại quyền lợi cho ai?

– Sự thoả hiệp của G/c TS với CĐPK thể hiện ở những điểm nào?

– Để tỏ thái độ với đại TS, vua P’ đã có những hành động gì?

– Em có suy nghĩ gì về hành động của vua Pháp?

– Hành động đó có gì giống với ông vua nào nước ta mà em đã học ở lớp 7?

– Nhân dân Pháp đã hành động ntn khi “Tổ quốc lâm nguy”? Kết quả ra sao?

– Cuộc K/n 10/8/1792 đưa tới kết quả gì?

– K/q này có cao hơn giai đoạn trước không? Thể hiện ở những điểm nào?

Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

– Đại diện nhóm trình bày, cá nhân trình bày.

Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm trình bày.

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.

Hoạt động 2: Bước đầu của nền cộng hòa (từ ngày 21/9/1792 đến 2/6/1793):

Mục tiêu: Diễn biến chính của cách mạng những nhiệm vụ đã giải quyết: chống thù trong giặc ngoài

Phương pháp: Trực quan, phát vấn, thuyết trình, phân tích.

– Phương tiện: giáo án. Lược đồ H 10 SGK.

– Thời gian: 7 phút

– Tổ chức hoạt động

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

– Yêu cầu HS đọc phần chữ in nhỏ SGK và cho Q/s lược đồ cụ thể hoá tình hình “Tổ quốc lâm nguy” thảo luận và trả lời câu hỏi:

– Trước tình hình cách mạng Pháp như vậy thái độ của phái Ghi-rông-đanh ntn?

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV đến các nhóm theo dõi, hỗ trợ HS làm việc những bằng hệ thống câu hỏi gợi mở:

– Trước tình hình cách mạng Pháp như vậy thái độ của phái Ghi-rông-đanh ntn?

– Thái độ đó buộc n/dân Pháp phải làm gì?

– Kết quả cuộc k/n 2/6/1789 ntn?

Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

– Đại diện nhóm trình bày, cá nhân trình bày.

Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm trình bày.

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.

Hoạt động 3: Chuyên chính dân chủ cách mạng

Gia- cô-banh (Từ 2/6/1793 đến 27/7/1794):

Mục tiêu: Diễn biến chính của cách mạng những nhiệm vụ đã giải quyết: chống thù trong giặc ngoài

Phương pháp: Trực quan, phát vấn, thuyết trình, phân tích.

– Phương tiện: giáo án. Lược đồ H 11 SGK.

– Thời gian: 8 phút

– Tổ chức hoạt động

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

– Yêu cầu HS đọc và quan sát H11 (SGK)

Nền chuyên chính dân chủ cách mạng Gia- cô-banh (Từ 2/6/1793 đến 27/7/1794) diễn ra như thế nào?

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV đến các nhóm theo dõi, hỗ trợ HS làm việc những bằng hệ thống câu hỏi gợi mở:

– Nêu 1 vài phẩm chất tốt đẹp của Rô-be-xi-ki-e?

– C/q Gia-cô-banh đã làm gì để ổn định tình hình và đáp ứng nguyện vọng của nhân dân?

– Em có nhận xét gì về các biện pháp của chính quyền C/m Gia-cô-banh?

– Vậy tại sao ch/quyền Gia-cô-banh lại thất bại? tại sao TS phản c/m tiến hành cuộc đảo chính? Sự kiện đó có tác động ntn đến c/m P? (Ngăn chặn c/m tiếp tục phát triển c/m P kết thúc)

– Vì sao sau năm 1794, CMTS P không tiếp tục phát triển

Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

– Đại diện nhóm trình bày, cá nhân trình bày.

Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm trình bày.

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.

– GV mở rộng: So với CMTS Anh, Mỹ

c/m Pháp thời Gia-cô-banh phát triển điển hình, triệt để nhất đáp ứng nguyện vọng, y/c ruộng đất của nông dân

Hoạt động 4. Ý nghĩa lịch sử của C/m TS Pháp cuối thế kỉ XVIII:

Mục tiêu: Biết được ý nghĩa lịch sử của C/m TS Pháp cuối thế kỉ XVIII

– Phương pháp: Trực quan, phát vấn, thuyết trình, phân tích.

– Phương tiện: giáo án.

– Thời gian: 6 phút

– Tổ chức hoạt động

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

– Yêu cầu HS đọc nội dung mục 4 SGK và trả lời câu hỏi: CMTS P có ý nghĩa ntn?

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV đến các nhóm theo dõi, hỗ trợ HS làm việc những bằng hệ thống câu hỏi gợi mở:

– Vì sao nói CMTS P là 1 cuộc CMTS triệt để?

– Nêu những hạn chế của CMTS P

– HS đọc đoạn chữ nhỏ SGK dựa vào đoạn trích trên, em hãy nhận xét về các cuộc c/m Mỹ và Pháp trong TK XVIII?

Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

– Đại diện nhóm trình bày, cá nhân trình bày.

Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm trình bày.

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.

– GV kết luận: CMTS P được coi là cuộc CMTS triệt để nhất và được Lê-nin đánh giá cao, đó là “Cuộc đại c/m Pháp”

II. Sự phát triển của Cách mạng:

1. Chế độ quân chủ lập hiến (từ 14/7/1789 đến ngày 10/8/1789):

-Tầng lớp đại TS lên nắm quyền thành lập chế độ quân chủ lập hiến

-8/1789: Quốc hội thông qua “Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền”

-9/1791: Thông qua hiến pháp, xác lập chế độ quân chủ lập hiến

-4/1792: Liên minh Áo Phổ tấn công Pháp

-10/8/1792: Nhân dân Pari đứng lên lật đổ CĐ quân chủ lập hiến

xoá bỏ chế độ p/k

2. Bước đầu của nền cộng hoà (từ ngày 21/9/1792 đến 2/6/1793):

-21/9/1792: Nền cộng hoà đầu tiên của nước Pháp thành lập

-21/1/1793: Vua Lu-i XVI bị xử tử

-Mùa xuân 1793: quân Anh và các nước Châu Âu tấn công Pháp

-2/6/1793: Nhân dân Pari lật đổ phái Gi-rông-đanh

Bảo vệ tổ quốc

3. Chuyên chính dân chủ cách mạng Gia- cô-banh (Từ 2/6/1793 đến 27/7/1794):

-Nền chuyên chính dân chủ C/m Gia-cô- banh được thành lập

-Tình hình hành nhiều chính sách tiến bộ

– 26/6/1794: Liên minh chống Pháp bị đánh bại

-27/7/1794: Phái Gia-cô-banh bị lật đổ TS phản C/m lên nắm chính quyền. C/m kết thúc

4. Ý nghĩa lịch sử của C/m TS Pháp cuối thế kỉ XVIII:

ý nghĩa: Lật đổ chế độ phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền, mở đường cho CNTB phát triển

Là cuộc C/m TS triệt để nhất

Giáo án môn Lịch sử lớp 8

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

  • Những sự kiện cơ bản về diễn biến của cách mạng qua các giai đoạn.
  • Những nhiệm vụ mà cách mạng đã giải quyết: chống thù trong giặc ngoài, giải quyết các nhiệm vụ dân tộc, dân chủ, vai trò của nhân dân trong việc đưa đến thắng lợi và phát triển của cách mạng.
  • Ý nghĩa lịch sử của cách mạng.

2. Tư tưởng:

  • Nhận thức tính chất hạn chế của cách mạng
  • Bài học kinh nghiệm rút ra từ cách mạng tư sản Pháp 1789

3. Kỹ năng: Vẽ, sử dụng bản đồ, lập niên biểu, bảng thống kê. Phân tích các sự kiện

II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên: Lược đồ lực lượng phản cách mạng tấn công nước Pháp, tài liệu liên quan.

2. Học sinh: Xem trước bài, trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa.

III. Tiến trình lên lớp:

1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ

  • Nguyên nhân nào dẫn đến cách mạng tư sản Pháp?
  • Cách mạng tư sản Pháp bắt đầu như thế nào?

3. Bài mới:

Tiết trước các em đã tìm hiểu về tình hình nước Pháp trước cách mạng, cách mạng Pháp đã bắt đầu, vậy cách mạng tiếp tục nổ ra và thắng lợi như thế nào chúng ta tiếp tục học ở tiết hôm nay.

Hoạt động của GV và HS

Nội dung

Hoạt động 1: Tìm hiểu sự phát triển của Cách mạng Pháp qua từng giai đoạn (gồm 3 giai đoạn)

GV: Thắng lợi ngày 14-7-1789 đưa đến kết quả gì?

HS: Đại tư sản lên cầm quyền và thành lập chế độ quân chủ lập hiến.

GV: Sau khi lên nắm quyền thì phái Lập hiến đã làm gì?

HS: Họ đã làm được 2 việc quan trọng đối với cách mạng: thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền, Ban hành Hiến Pháp (9-1791), xác lập chế độ quân chủ lập.

GV: Từ nội dung của Tuyên ngôn rút ra mặt tích cực và hạn chế của nó?

HS:

+ Tích cực: Đề cao quyền tự do, quyền bình đẳng của con người.

+ Hạn chế: Phục vụ, bảo vệ quyền lợi của GCTS, nhân dân hầu như không được hưởng.

GV: Em có suy nghĩ gì về hành động của vua Pháp? Hành động có gì giống với ông vua nào của nước ta mà các em đã được học ở lớp 7?

HS: + Đem lại quyền lợi cho Đại tư sản.

+ Vua Pháp cầu cứu Liên minh các nước phong kiến Châu Âu chống lại cách mạng Pháp.

+ Hèn nhát và phản động.

+ Ông vua Lê Chiêu Thống cầu cứu quân Thanh.

GV: Tuyên ngôn và Hiến pháp phục vụ quyền lợi của ai là chủ yếu?

HS: Giai cấp tư sản

GV: Sự thỏa hiệp của giai cấp tư sản với phong kiến thể hiện ở điểm nào?Vì sao có sự thỏa hiệp này?

HS: Xác lập chế độ quân chủ lập hiến

GV: Nhân dân Pháp đã hành động như thế nào khi tổ quốc lâm nguy?

HS: Lật đổ phái lập hiến, xoá bỏ chế độ phong kiến

GV: Cuộc khởi nghĩa ngày 10/8 đưa đến kết quả gì?

HS: Nền thống trị của đại tư sản bị lật đổ, chế độ Pk bị xoá bỏ, nền cộng hoà được xác lập

Hoạt động 2: Tìm hiểu nền cộng hòa mới được hình thành như thế nào?

GV: Kết quả này có cao hơn giai đoạn trước không?

HS: Cao hơn, chứng tỏ cách mạng phát triển đi lên do quần chúng thúc đẩy

GV: Làm rõ khái niệm Gi-rông-đanh

GV: Dùng lược đồ hình 10/SGK cụ thể hoá tình hình “Tổ quốc lâm nguy”. Để biết được lực lượng phản cách mạng tấn công Pháp năm 1793 và nhận xét về tình hình nước Pháp lúc bấy giờ.

GV: Trước tình hình lâm nguy đó thái độ của phái Gi-rông-đanh ra sao?

HS: Chỉ lo củng cố quyền lực

* GDMT: Các địa phương mà lực lượng phản cách mạng tấn công nước Pháp năm 1793, những nơi Pháp tấn công đã tác động đến môi trường sống của nhân dân rất nhiều, gễ gây ra ô nhiễm môi trường… nên chúng ta cần biết bảo vệ môi sống chung quanh.

GV: Quần chúng nhân dân Pháp phải làm gì?

HS: Bảo vệ tổ quốc, lật đổ phái Gi-rông-đanh

HS: Trình bày lại diễn biến chiến sự và lý do phái Gi-rông-đanh bị lật đổ

Hoạt động 3: Tìm hiểu phái Gia-cô-banh có đặc điểm gì khác hẳn với phái Gi-rông-đanh

GV: Trình bày các biện pháp kiên quyết, tiến bộ của phái Gia-cô-banh

GV: Nêu rõ khái niệm Gia-cô-banh.

GV: Giới thiệu đôi nét về Rô-be-spie

HS: Xem ảnh Rô-be-spie và nêu được một vài phẩm chất tốt đẹp của ông

GV: Em có nhận xét gì về các biện pháp của chính quyền Gia-cô-banh?

GV: Vì sao tư sản phản cách mạng tiến hành đảo chính?

HS: Ngăn chặn cách mạng tiếp tục phát triển

GV: Vì sao phái Gia-cô-banh thất bại?

HS: Mâu thuẫn nội bộ, phái cầm quyền, nhân dân xa rời chính phủ

HS: Nêu được lý do cách mạng không thể tiếp tục

HS: Không đáp ứng quyền lợi và nhu cầu của nhân dân như đã hứa.

Hoạt động 4: Tìm hiểu ý nghĩa lịch sử của cách mạng Pháp cuối thế kỉ XVIII.

GV: Em hãy nhận xét về các cuộc cách mạng Mĩ và Pháp trong thế kỷ XVIII?

?Hạn chế của cách mạng Pháp 1789.

HS: Chưa đáp ứng đầy đủ quyền lợi cơ bản của nhân dân như không giải quyết được triệt để vấn đề ruộng đất cho nông dân, không hoàn toàn xóa bỏ chế độ bóc lột phong kiến…

III. Sự phát triển của cách mạng

1. Chế độ quân chủ lập hiến (từ 14-7-1789 đến 10-8-1792)

– Sau khi giành thắng lợi, phái Lập hiến lên nắm chính quyền:

+ Quốc hội thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền, nêu cao khẩu hiệu: “ Tự do – Bình đẳng – Bác ái”

+ Ban hành Hiến Pháp (9- 1791), xác lập chế độ quân chủ lập hiến.

– Tháng 4-1792, hai nước Áo – Phổ liên minh với nhau, cùng bọn phản động ở Pháp chống lại cách mạng.

– Ngày 10-8-1792 nhân dân Pa-ri tiếp tục làm cách mạng, lật đổ phái Lập hiến và xóa bỏ chế độ phong kiến.

2. Bước đầu nền cộng hòa (từ 21-9-1792 đến 2-6-1793)

– Sau khi lật đổ phái Lập hiến, Phái Gi-rông-đanh bầu ra Quốc hội mới, thiết lập nền cộng hòa.

– Năm 1793 quân Anh cùng quân đội các nước phong kiến Châu Âu tấn công Pháp. Làm cho Pháp gặp nhiều khó khăn

– Ngày 2-6-1793 dưới sự lãnh đạo của Rô-be-spie quần chúng đã lật đổ phái Gi-rông-đanh.

3. Chuyên chính dân chủ cách mạng Gia-cô-banh (từ 2-6-1793 đến 27-7-1794)

– Khi lật đổ phái Gi-rông-đanh, phái Gia-cô-banh lên nắm chính quyền, thiết lập nền chuyên chính dân chủ do Rô-be-spie đứng đầu.

– Phái Gia-cô-banh cũng ban hành lệnh tổng động viên, xây dựng quân đội hùng mạnh.

– Do nội bộ bị chia rẽ, nhân dân lại không ủng hộ như trước nên phái tư sản phản cách mạng đã tiến hành đảo chính, bắt Rô-be-spie xử tử (1794). Cách mạng kết thúc.

4. Ý nghĩa lịch sử của cách mạng Pháp cuối thế kỉ XVIII.

Đã lật đổ được chế độ phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

– Là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất, nhưng nó vẫn chưa đáp ứng được đầy đủ quyền lợi cho nhân dân, vẫn không hoàn toàn xóa bỏ được chế độ phong kiến, chỉ có giai cấp tư sản là được hưởng lợi.

-> Kết luận: Cách mạng 1789 là cuộc cách mạng triệt để nhất; nó đã lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế trong nước và có ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển lịch sử thế giới, để lại dấu ấn ở Châu Âu trong suốt thế kỷ XIX và sang cả thế kỷ XX, được Lê-nin đánh giá là “Đại cách mạng Pháp”. Quần chúng nhân dân có vai trò to lớn trong việc đưa đến thắng lợi và phát triển của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII .

4. Củng cố

Lập niên biểu các sự kiện chính của cách mạng tư sản Pháp (1789-1794)

Thời gian

Tên sự kiện lịch sử

…………….

…………….

…………….

…………….

…………….

Vai trò của nhân dân trong cách mạng thể hiện ở những điểm nào?

5. Dặn dò:

  • Học bài và làm bài tập trong SGK/17
  • Xem trước bài 3 “Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới”.
  • Tìm hiểu các cuộc cách mạng công nghiệp đầu tiên đã đưa lại những kết quả gì cho nền kinh tế các nước.

Trên đây CITD xin giới thiệu  ngững điểm nào?  được soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra giúp các thầy cô nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy, chuẩn bị tốt cho các bài dạy lớp 8 trên lớp.

Đăng bởi: CITD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button