Giáo dục

Giáo án Lịch sử lớp 8 bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại theo CV 5512

Giáo án Lịch sử lớp 8 bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại theo CV 5512

Giáo án Lịch sử lớp 8 bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại được CITD sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Lịch sử lớp 8 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Giáo án môn Lịch sử lớp 8 theo CV 5512

I. MỤC TIÊU

1. Kiến Thức

Bạn đang xem: Giáo án Lịch sử lớp 8 bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại theo CV 5512

Củng cố, hệ thống hóa kiến thức đã học từ phần chương I đến chương IV của lịch sử thế giới Cận đại.

2. Định hướng phát triển năng lực:

– Năng lực chung: Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề.

– Năng lực chuyên biệt: Tái hiện kiến thức lịch sử, xác định mối quan hệ giữa các sự kiện, hiện tượng lịch sử, so sánh, nhận xét, đánh giá, thực hành bộ môn lịch sử, vận dụng liên hệ kiến thức lịch sử đã học để giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra.

3. Phẩm chất

Giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước, tự hào về lịch sử lâu đời của dân tộc ta, ý thức được vị trí của lao động và trách nhiệm lao động xây dựng quê hương đất nước.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

+GV: Bảng thống kê các sự kiện lịch sử Cận đại.

+HS: Soạn bài

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a) Mục tiêu: Giúp học sinh nắm được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được

b) Nội dung: HS hệ thống hoá kiến thức đã học từ phần chương I đến chương IV của lịch sử thế giới Cận đại.

c) Sản phẩm: HS nhớ lại kiến thức đã được học và vận dụng kiến thức của bản thân trả lời câu hỏi GV đưa ra.

d) Tổ chức thực hiện: Các em vừa tìm hiểu xong phần lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ XVI đến 1917). Đây là thời kì lịch sử có nhiều chuyển biến quan trọng, tác động to lớn đến sự phát triển của lịch sử xã hội loài người. Chúng ta cùng ôn tập lại những chuyển biến đó.

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 1: Những sự kiện lịch sử chính

a) Mục đích: Nắm được những sự kiện chính

b) Nội dung: ? Lập bảng thống kê những sự kiện chính của lịch sử thế giới (theo mẫu)?

c) Sản phẩm: HS trả lời được các câu hỏi của giáo viên.

d) Tổ chức thực hiện:

-Giáo viên hướng dẫn học sinh lập bảng những sự kiện cơ bản nhất.

CÁC SỰ KIỆN CHÍNH CỦA LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI

Thời gian

Sự kiện

Kết quả

8/1566

Cách mạng Hà Lan

Lật đổ ách thống trị của vương quốc Tây Ban Nha

1640 – 1688

Cách mạng tư sản Anh

Lật đổ chế độ phong kiến, mở đường cho CNTB phát triển

1775

Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh

ở Bắc Mỹ

Anh công nhận nền độc lập của thuộc địa.

Thành lập Hợp chủng quốc Hoa Kỳ (USA)

1789 – 1794

Cách mạng tư sản Pháp

Phá bỏ tận gốc chế độ phong kiến, mở đường cho CNTB phát triển

2/1848

Tuyên ngôn Đảng Cộng sản ra đời

Nêu bật quy luật phát triển của xã hội loài người và sự thắng lợi của CNXH

1848 – 1849

Phong trào cách mạng ở Pháp và Đức

Giai cấp vô sản xác định được sứ mệnh của mình, có sự đoàn kết quốc tế

1868

Minh Trị Duy Tân

Đưa Nhật Bản chuyển sang CNTB rồi CNĐQ

1871

Công xã Pari

Là cuộc CMVS đầu tiên trên thế giới, lật đổ chính quyền giai cấp tư sản

1911

Cách mạng Tân Hợi

Là cuộc CMTS lật đổ chế độ phong kiến ở Trung Quốc, ảnh hưởng đến phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Âu

1914 – 1918

Chiến tranh

thế giới thứ nhất

Là cuộc chiến tranh đế quốc phi nghĩa, ảnh hưởng đến tình hình thế giới sau chiến tranh

10/1917

Cách mạng Tháng 10 Nga

Là cuộc CMVS thắng lợi đầu tiên trên thế giới. Mở đầu thời kỳ lịch sử thế giới hiện đại

? Những sự kiện nào chứng tỏ một nền sản xuất mới ra đời trong lòng xã hội phong kiến?

? Mâu thuẫn chế độ phong kiến, tư sản và các tầng lớp nhân dân biểu hiện ở những điểm nào? Kết quả của mâu thuẫn này là gì?

? Em hãy kể tên các cuộc cách mạng tư sản? Hình thức của các cuộc cách mạng tư sản? Tại sao lại có những hình thức khác nhau đó?

? Căn cứ vào đâu để khẳng định: Cuối TK XIX đầu TK XX- chủ nghĩa tư bản đã được xác lập trên phạm vi toàn thế giới?

? Để phục vụ cho nền kinh tế tư bản chủ nghĩa, giai cấp tư sản ở các nước đã thi hành chính sách gì?

? Nhân dân các nước thuộc địa đã làm gì trước sự xâm lược của thực dân phương Tây?

? Cùng với phong trào đấu tranh của nhân dân thuộc địa chống thực dân phương Tây còn có phong trào nào khác.

? Bên cạnh sự phát triển về kinh tế thì thời kỳ này đã có những thành tựu gì về kỹ thuật, văn hoá- nghệ thuật?

? Nguyên nhân, diễn biến, kết cục và tính chất của cuộc chiến tranh thế giới thứ I?

Câu 1: Em hãy chọn 5 sự kiện tiêu biểu nhất của lịch sử thế giới Cận đại và giải thích vì sao?

– Giáo viên hướng dẫn học sinh làm các câu hỏi còn lại.

II. Những nội dung chủ yếu.

– Sự ra đời và phát triển của nền sản xuất mới tư bản chủ nghĩa dẫn đến mâu thuẫn giữa chế độ phong kiến- tư sản và các tầng lớp nhân dân gay gắt → cách mạng tư sản bùng nổ.

+ Cách mạng tư sản Hà Lan TK XVI.

+ Cách mạng tư sản Anh TK XVII.

+ Chiến tranh giành độc lập của 13 Bang thuộc địa Bắc Mĩ.

+ Cách mạng tư sản Pháp 1789 …

=> Chủ nghĩa tư bản thắng lợi trên phạm vi toàn thế giới→ một số nước chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc.

– Cùng với sự phát triển của chủ nghĩa tư bản, sự xâm lược của thực dân phương Tây đối với các nước phương Đông được đẩy mạnh→ phong trào đấu tranh của nhân dân thuộc địa diễn ra sôi nổi.

– Phong trào công nhân phát triển mạnh, chủ nghĩa xã hội khoa học ra đời, các tổ chức quốc tế của công nhân thành lập.

– Văn học- nghệ thuật, khoa học- kỹ thuật phát triển.

– Chiến tranh thế giới I: Nguyên nhân, diễn biến, tính chất và kết cục→ là cuộc chiến tranh phi nghĩa.

II. Bài tập thực hành.

Câu 1: Năm sự kiện tiêu biểu nhất.

– Cách mạng Hà Lan: mở đầu thời kỳ lịch sử thế giới Cận đại.

– Cách mạng tư sản Pháp: Cuộc cách mạng triệt để nhất .

– Phong trào công nhân: Cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản chống giai cấp tư sản.

– Sự ra đời của chủ nghĩa Mác: Vũ khí đấu tranh của giai cấp công nhân thế giới.

– Sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự thắng lợi của CMT10 Nga 1917: mở ra thời kỳ mới- Thời kỳ lịch sử thế giới hiện đại.

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: Giúp học sinh cũng cố lại những kiến thức đã học một cách chắc chắn

b) Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS trả lời các câu hỏi

c) Sản phẩm: Trả lời các câu hỏi của GV

d) Tổ chức thực hiện:

Cho HS làm các dạng bài tập

1. Cuộc cách mạng tư sản đầu tiên báo hiệu sự thắng lợi của chủ nghĩa tư bản

A. cách mạng tư sản Anh .

B. cách mạng tư sản Hà Lan.

C. cách mạng tư sản Pháp.

D. chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở bắc Mĩ.

2. Cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới là

A. cách mạng Nga 1905-1907.

B. công xã Pa Ri 1871.

C. Cách mạng Tân Hợi.

D. cách mạng tháng 10 Nga 1017.

3. Hệ quả quan trọng nhất của cách mạng công nghiệp là

A. nền sản xuất tư bản chủ nghĩa phát triển nhanh.

B. Nhiều trung tâm công nghiệp, thành phố mới ra đời

C. Hình thành 2 giai cấp tư sản và vô sản

D. Mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản với chế độ phong kiến

Giáo án môn Lịch sử lớp 8

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Củng cố kiến thức đã học một cách có hệ thống. Nắm chắc hiểu rõ nội dung của lịch sử thế giới cận đại

2. Tư tưởng: Thông qua những sự kiện, niên đại, nhân vật lịch sử… giúp học sinh có nhận thức đánh giá đúng đắn

3. Kĩ năng: Rèn luyện tốt hơn kĩ năng học tập bộ môn, chủ yếu là hệ thống hoá, phân tích các sự kiện lịch sử, khái quát, kết luận, lập bảng thống kê…

II. Chuẩn bị:

  • GV: Bảng thống kê: “Những sự kiện chính lịch sử thế giới cận đại”
  • HS: Ôn tập kiến thức đã học.

III. Tiến trình lên lớp

1. Ổn định lớp.

2. Kiểm tra bài cũ:

Nêu nguyên nhân dẫn đến chiến tranh thế giới thứ nhất và kết cục chiến tranh?

3. Bài mới:

  • Lịch sử thế giới cận đại (Từ giữa thế kỷ XVI đến 1917). Đây là thời kỳ lịch sử thế giới có nhiều chuyển biến quan trọng, tác động to lớn đến sự phát triển của lịch sử loài người.
  • GV: Yêu cầu học sinh kẻ bảng thống kê những sự kiện chính của lịch sử thế giới cận đại vào vở (Niên đại, sự kiện chính, kết quả ý nghĩa) và điền các sự kiện vào khung kẻ.
  • Hs kẻ vào vở:

I. Những sự kiện lịch sử chính

*** Bảng thống kê những sự kiện chính của lịch sử thế giới cận đại

Thời gian

Sự kiện

Kết quả

8- 1566

Cách mạng Hà Lan

Lật đổ ách thống trị của Vương Quốc Tây Ban Nha

1640- 1688

Cách mạng tư sản Anh

Lật đổ chế độ phong kiến, mở đường cho CNTB phát triển

1775

Chiến tranh giành độc lập của các thộc địa Anh ở Bắc Mĩ.

Anh công nhận nền độc lập của các thuộc địa. Thành lập hợp chúng quốc Châu My (USA)

1789- 1794

Cách mạng TS Pháp

Phá bỏ tận gốc chế độ phong kiến, mở đường cho CNTB phát triển, ảnh hưởng sâu rộng trên toàn thế giới.

2- 1848

Tuyên ngôn của đảng cộng sản ra đời

Nêu qui luật phát triển của xã hội loài người và sự thắng lợi của chủ nghĩa xã hội. Vai trò của giai cấp tư sản trong việc lật đổ chế độ tư bản, xây dựng xã hội mới.

1818- 1849

Phong trào cách mạng ở Pháp và Đức

– Giai cấp vô sản xác định được sứ mệnh của mình, có sự đoàn kết quốc tế trong phong trào công nhân.

1868

Minh Trị Duy Tân

– Đưa Nhật Bản chuyển sang giai đoạn CNTB và chuyển sang CNĐQ

1871

Công xã Pa- Ri

– Là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới, lật đổ chính quyền giai cấp tư sản.

1911

Cách mạng Tân Hợi

– Là cuộc cách mạng tư sản lật đổ chế độ phong kiến ở Trung Quốc, ảnh hưởng đến phong trào giải phóng dân tộc Châu Á.

1914- 1918

Chiến tranh thế giới thứ nhất

– Là cuộc chiến tranh đế quốc phi nghĩa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình thế giới sau chiến tranh.

II. Những nội dung chủ yếu

GV: Yêu cầu học sinh đọc mục II/SGK

? Qua những vấn đề cơ bản của lịch sử thế giới cận đại, em hãy nêu những nội dung chính của lịch sử thế giới cận đại?

HS: gồm 5 nội dung chính:

1. Cách mạng tư sản và sự phát triển của chủ nghĩa tư bản

Qua các cuộc cách mạng tư sản đã học em thấy mục tiêu mà các cuộc cách mạng đặt ra là gì? Nó có đạt được không?

HS: Lật đổ chế độ phong kiến, mở đường cho CNTB phát triển. Đạt được: Chủ nghĩa tư bản xác lập trên phạm vi thế giới.

GV: Nguyên nhân của các cuộc cách mạng?

HS: Sự kìm hãm của chế độ phong kiến lỗi thời với nền sản xuất tư bản ngày càng mạnh mẽ.

? Kể tên những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên.

? Biểu hiện quan trọng nhất chứng tỏ sự phát triển của chủ nghĩa tư bản.

HS: Sự phát triển của nền kinh tế TBCN -> hình thành các công ty độc quyền -> CNTB từ tự do cạnh tranh -> CNĐQ

2. Phong trào công nhân quốc tế bùng nổ mạnh mẽ:

? Sự xâm lược của thực dân phương tây đối với các nước phương Đông như thế nào?

? Hậu quả của sự thống trị của chủ nghĩa thực dân

GV:Vì sao phong trào công nhân quốc tế bùng nổ mạnh mẽ?

HS: Phản ánh qui luật có áp bức thì có đấu tranh. Chủ nghĩa tư bản áp bức bóc lột công nhân và nhân dân lao động -> Đấu tranh

GV: Các phong trào đấu tranh của công nhân quốc tế chia làm mấy giai đoạn, đặc điểm của từng giai đoạn? (2 giai đoạn)

+Cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XIX: Phong trào mang tính tự phát: đập phá máy móc, đốt công xưởng, bãi công…vì mục tiêu cải thiện đời sống…

+Từ giữa thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX: Đấu tranh có qui mô, đoàn kết, ý thức giác ngộ, đấu tranh không chỉ vì mục tiêu kinh tế mà còn về chính trị, đòi thành lập công đoàn, chính đảng

3. Phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ ở khắp các châu lục Á, Phi, Mĩ-la-tinh

?Vì sao phong trào phát triển mạnh mẽ.

HS: Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản-> cuộc chiến tranh xâm lược Á, Phi, Mĩ-la-tinh vì mục tiêu thị trường. Sự thống trị của chủ nghĩa thực dân -> Phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh

GV: Nêu tên các phong trào tiêu biểu?

4. Khoa học, kĩ thuật của nhân loại đạt được những thành tựu vượt bậc

GV: Yêu cầu HS nhắc lại

? Kể tên những thành tựu khoa học, kĩ thuật của nhân loại đạt được ở thời cận đại mà em biết.

? Những thành tựu đó có tác dụng như thế nào đến đời sống xã hội loài người.

5. Sự phát triển không đều của chủ nghĩa tư bản– > chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)

? Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh là gì.

? Chiến tranh thế giới thứ nhất diễn ra mấy giai đoạn.

? Những sự kiện chủ yếu của từng giai đoạn?

? Hậu quả cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất đem lại cho nhân loại là gì?

?Tính chất của cuộc chiến tranh phản ánh điều gì.

5. Nội dung chính:

1. Cách mạng tư sản và sự phát triển của chủ nghĩa tư bản.

2. Sự xâm lược thuộc địa của chủ nghĩa tư bản được đẩy mạnh

3. Phong trào công nhân quốc tế bùng nổ mạnh mẽ.

4. Khoa học kỹ thuật văn học nghệ thuật của nhân loại đạt được những thành tựu vượt bậc.

5. Sự phát triển không đồng đều của chủ nghĩa tư bản => chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ.

+ Chiến tranh thế giới thứ nhất

Nguyên nhân

Diễn biến chính

Hậu quả

Tính chất của chiến tranh

4. Củng cố:

GV nhắc lại những điểm quan trọng cho HS học.

5. Dặn dò

Về học bài để tiết sau sẽ làm bài kiểm tra 1 tiết

Trên đây CITD xin giới thiệu Giáo án Lịch sử lớp 8 bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại theo CV 5512 được soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra giúp các thầy cô nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy, chuẩn bị tốt cho các bài dạy lớp 8 trên lớp.

Đăng bởi: CITD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button