Giáo dục

Giáo án Lịch sử lớp 8 bài 12: Nhật Bản giữa thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX theo CV 5512

Giáo án Lịch sử lớp 8 bài 12: Nhật Bản giữa thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX theo CV 5512

Giáo án Lịch sử lớp 8 bài 12: Nhật Bản giữa thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX được CITD sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn Lịch sử lớp 8 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Giáo án môn Lịch sử lớp 8 theo CV 5512

I. Mục tiêu

1. Kiến thức:

Bạn đang xem: Giáo án Lịch sử lớp 8 bài 12: Nhật Bản giữa thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX theo CV 5512

+ Những cải cách tiến bộ của Thiên Hoàng Minh Trị năm 1868. Thực chất đây là cuộc cách mạng tư sản, đưa nước Nhật nhanh chóng phát triển sang giai đoạn tư bản chủ nghĩa.

+ Thấy được chính sách xâm lược từ rất sớm của giới thống trị Nhật Bản cũng như cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản cuối TK XIX- đầu TK XX.

2. Định hướng phát triển năng lực:

– Năng lực chung: Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề.

– Năng lực chuyên biệt: Tái hiện kiến thức lịch sử, xác định mối quan hệ giữa các sự kiện, hiện tượng lịch sử, so sánh, nhận xét, đánh giá, thực hành bộ môn lịch sử, vận dụng liên hệ kiến thức lịch sử đã học để giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra.

II. Chuẩn bị:

+GV:

– Bản đồ nước Nhật cuối TK XIX- đầu TK XX.

– Tranh ảnh sách giáo khoa.

Phẩm chất

Giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước, tự hào về lịch sử lâu đời của dân tộc ta, ý thức được vị trí của lao động và trách nhiệm lao động xây dựng quê hương đất nước.

III. Thiết bị dạy học và học liệu

+HS: Sgk, soạn bài theo câu hỏi SGK

– Thảo luận nhóm, đàm thoại

IV. Tiến trình tổ chức dạy học

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a) Mục tiêu: Giúp học sinh nắm được các nội dung cơ bản bước đầu của bài học cần đạt được.

b) Nội dung: ? Trình bày khái quát quá trình xâm lược các nước Đông Nam Á của thực dân phương Tây?

? Những nét lớn về phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á? Vì sao các phong trào đều thất b

c) Sản phẩm: HS nhớ lại kiến thức đã được học và vận dụng kiến thức của bản thân trả lời câu hỏi GV đưa ra.

d) Tổ chức thực hiện:

Cuối TK XIX- đầu TK XX, trong khi hầu hết các nước C.Á đều trở thành thuộc địa và phụ thuộc vào các nước TB Phương Tây thì Nhật lại vẫn giữ được độc lập và còn phát triển KT nhanh chóng trở thành đế quốc? Điều gì đã đưa nước Nhật có những chuyển biến to lớn đó? Chúng ta cùng tìm hiểu bài để giải đáp vấn đề nêu ra.

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 1: Trình bày được những nội dung chính, ý nghĩa của cuộc Duy Tân Minh Trị

a) Mục đích: HS trình bày được những nội dung chính, ý nghĩa của cuộc Duy Tân Minh Trị

b) Nội dung: Huy động hiểu biết đã có của bản thân và nghiên cứu sách giáo khoa suy nghĩ cá nhân trả lời các câu hỏi của giáo viên.

c) Sản phẩm: HS trả lời được các câu hỏi của giáo viên.

d) Tổ chức thực hiện:

Hoạt động của giáo viên và học sinh

Sản phẩm dự kiến

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ:

? Tình hình Nhật bản Giữa thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX như thế nào?

HS:

-Chế độ phong kiến mục nát.

-Các nước TB ph/ Tây can thiệp, đòi “mở cửa”

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ, GV hướng dẫn bằng những câu hỏi gợi mở:

GV: trình bày nội dung và kết quả cuộc duy tân Minh Trị?

* Mĩ là đế quốc đầu tiên quyết định dùng vũ lực buộc Nhật phải mở cửa, Mĩ coi Nhật là một thị trường, là bàn đạp tấn công Trung Quốc và Triều Tiên.

* Thiên Hoàng Minh Trị lên ngôi từ lúc 15 tuổi, thông minh, biết lo việc nước, biết dùng người.

? Hãy nêu nội dung của cuộc Duy Tân Minh Trị?

HS:…

HS thảo luận theo cặp

? Căn cứ vào đâu để chứng tỏ cuộc Duy Tân Minh Trị là một cuộc CMTS?

HS:

+ Đưa quý tộc tư sản và đại tư sản lên nắm quyền.

+ Thống nhất tiền tệ, xoá bỏ quyền sở hữu ruộng đất.

+ Tăng cường phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa.

GV nhận xét, và kết luận: Cuộc duy tân Minh Trị là cuộc CMTS từ trên xuống, có nhiều hạn chế. Nhưng dù sao nó cũng đã mở đường cho CNTB phát triển, đưa Nhật Bản trở thành nước có nền công thương nghiệp phát triển nhất Châu Á.

Bước 3: Học sinh báo cáo kết quả.

HS lần lượt trả lời các câu hỏi

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện.

GV chốt ý, ghi bảng:

I. Cuộc Duy Tân Minh Trị.

1. Hoàn cảnh:

– Đến giữa TK XIX, c/độ PK Nhật rơi vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng, các nước

TB P/Tây lại tìm cách xâm nhập nước này.

2. Nội dung:

– Đầu năm 1868, Thiên hoàng Minh Trị đã tiến hành 1 loạt cải cách tiến bộ.

+Về kinh tế: Thống nhất thị trường, tiền tệ, tăng cường phát triển kinh tế tư bản….

+Về chính trị: Đưa quý tộc tư sản hóa và đại tư sản lên nắm quyền, lập c/độ quân chủ lập hiến…

+Về quân sự: Tổ chức và huấn luyện quân đội theo ph/Tây, thực hiện nghĩa vụ quân sự…

+Giáo dục: Thi hành giáo dục bắt buộc, cử HS ưu tú đi học, đưa nội dung KHKT vào dạy học..

– Cuối TK XIX – đầu TK XX, Nhật Bản trở thành nước tư bản công nghiệp.

Hoạt động 2: Biết được những biểu hiện của sự hình thành chủ nghĩa đế quốc ở Nhật Bản cuối thế kỉ XIX đầu Thế kỉ XX

a) Mục đích:

b) Nội dung: Huy động hiểu biết đã có của bản thân và nghiên cứu sách giáo khoa suy nghĩ cá nhân trả lời các câu hỏi của giáo viên.

c) Sản phẩm: HS trả lời được các câu hỏi của giáo viên.

d) Tổ chức thực hiện:

Hoạt động của giáo viên và học sinh

Sản phẩm dự kiến

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ:

? Trong sự phát triển kinh tế của Nhật Bản em thấy có điểm nào giống với các nước tư bản Âu- Mĩ cuối TK XIX?

HS:

-Nhiều công ty độc quyền …

-Đẩy mạnh chính sách xâm lược ……

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ

GV hướng dẫn bằng những câu hỏi gợi mở:

GV sử dụng lược đồ đế quốc Nhật cuối thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX, yêu cầu HS dựa vào lược
đồ trình bày quá trình xâm lược, bành trướng mở rộng thuộc địa của đế quốc Nhật.

Bước 3: Học sinh báo cáo kết quả.

HS lần lượt trả lời các câu hỏi

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện.

GV chốt ý, ghi bảng:

II. Nhật bản chuyển sang chủ nghĩa đế quốc

-Nhiều công ty độc quyền ra đời như Mít-xưi; Mít-su-bi-si…

-Đẩy mạnh chính sách xâm lược và bành trướng. Nhật mang đặc điểm là ĐQ PK quân phiệt.

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức

b) Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS trả lời các câu hỏi

c) Sản phẩm: Trả lời các câu hỏi của GV

d) Tổ chức thực hiện: GV cho HS làm các bài tập để củng cố và mở rộng kiến thức cho HS.

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập và thực tiễn.

b) Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS trả lời các câu hỏi.

c) Sản phẩm: Trả lời các câu hỏi của GV

d) Tổ chức thực hiện: GV cho HS làm các bài tập để củng cố và mở rộng kiến thức cho HS.

Giáo án môn Lịch sử lớp 8

I. Mục tiêu:

1. Về kiến thức:

 • Cuộc Duy tân Minh Trị và quá trình Nhật Bản trở thành một nước đế quốc.
 • Hiểu rõ những tiến bộ của Thiên Hoàng Minh Trị năm 1868. Thực chất đây là cuộc cách mạng tư sản, đưa nước Nhật phát triển nhanh chóng sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa
 • Thấy được chính sách xâm lược từ rất sớm của giới thống trị tư bản cũng như cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX

2. Về tư tưởng: Nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa của những chính sách cải cách tiến bộ đối với sự phát triển của xã hội, đồng thời giải thích được vì sao chiến tranh thường gắn liền với chủ nghĩa đế quốc.

3. Về kĩ năng: Nắm vững được khái niệm “cải cách”, sử dụng bản đồ.

II. Chuẩn bị

 • GV: Bản đồ nước Nhật cuối thế kỷ XIX- đầu thế kỷ XX, tranh ảnh về Nhật bản đầu thế kỷ XIX
 • HS:Xem trước bài mới, trả lời câu hỏi

III. Tiền trình lên lớp

1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ

? Quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân ở các nước Đông Nam Á.

? Những nước ở khu vực Đông Nam A trở thành thuộc địa hoặc nửa thuộc địa.

3. Bài mới:

Cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX, trong khi hầu hết các nước châu Á đều trở thành thuộc địa thì Nhật Bản vẫn giữ được độc lập và phát triển nhanh chóng trở thành đế quốc chủ nghĩa. Vì sao nước Nhật lại như vậy chúng ta cùng tìm hiểu qua nội dung bài học

Hoạt động của GV và HS

Nội dung

*Hoạt động 1: Tìm hiểu những nội dung chính và ý nghĩa của cuộc Duy Tân Minh Trị

GV: Chiếu lược đồ nước Nhật Bản giới thiệu khái quát về nước Nhật

Nhật Bản là 1 quốc gia đảo hình vòng cung, gồm 4 đảo lớn, có diện tích tổng cộng khoảng 374.000 km vuông, nằm theo sườn phía Đông lục địa châu Á. Nhật được mĩ danh “xứ sở hoa anh đào”, “đất nước mặt trời mọc”.

? Hoàn cảnh nào dẫn tới sự ra đời của cuộc Duy Tân Minh Trị.

HS: Chủ nghĩa tư bản xâm lược, chế độ phong kiến suy yếu.

GV: Tình hình nước Nhật cuối thế kỷ XIX có điểm giống với các nước châu Á nói chung là cùng bị thực dân phương Tây xâm lược, có chế độ phong kiến suy yếu.

GV: Giảng: Từ thế kỉ XVII: Nhật Bản dưới sự thống trị của chế độ Mạc Phủ, quyền hành nằm trong tay Tướng quân Sô-gun (tồn tại gần 3 thế kỉ (1604 – 1868). Chế độ phong kiến do Sô-gun (bảo thủ, lạc hậu) đứng đầu bị khủng hoảng bế tắc.

? Đế quốc nào là kẻ đầu tiên quyết định dùng vũ lực xâm lược nước Nhật Bản. (Mĩ)

GV: Mĩ không chỉ coi Nhật là thị trường tiêu thụ mà còn làm bàn đạp để tấn công Triều Tiên và Trung Quốc.

GV: “Trước tình hình suy yếu của chế độ phong kiến Mạc phủ, tư bản Âu, Mĩ lần lượt đến “gõ cửa” Nhật Bản, đầu tiên là Mĩ sau đó là Nga, Anh, Pháp yêu cầu Nhật Bản “mở của” thông thương -> Mạc phủ hoảng sợ trước sức mạnh của tư bản phương Tây nên đã kí các “hiệp ước bất bình đẳng”, các thương nhân nước ngoài tự do vào Nhật vơ vét nguyên liệu như tơ, bông, chè và vàng với giá rẻ và bán vải lụa và các hàng tiêu dùng với giá cao…do đó hàng hóa trong nước tăng vọt nên việc kinh doanh trong nước của giai cấp tư sản gặp khó khăn, đời sống nhân dân sa sút…”

? Trước những khó khăn đã đặt ra yêu cầu gì cho nước Nhật.

HS: Cải cách canh tân để xây dựng đất nước.

? Lúc này ai là người quyết định canh Tân đất nước.

HS: Thiên Hoàng Minh Trị.

GV: Ngày 9-11-1867 quyền hành của tướng quân Sô-gun đã được trao trả cho Thiên Hoàng.

GV: Cho HS quan sát hình 47 – Thiên Hoàng Minh Trị

Giới thiệu đôi nét về Minh Hoàng Thiên Trị: “Vua Mut-sô-hi-tô lên kế vị vua cha tháng 11 năm 1867 khi mới 15 tuổi. Ông là người rất thông minh, dũng cảm, biết chăm lo việc nước, biết theo thời thế và biết dùng người, tháng 1 năm 1868 ông ra lệnh truất quyền Sô-gun và thành lập chính phủ mới, thủ tiêu chế độ Mạc Phủ, lấy hiệu là Minh Trị. Thiên Hoàng Minh Trị đã tiến hành những cải cách tiến bộ theo phương Tây để canh tân đất nước”.

?Sau khi lên ngôi ông đã làm việc gì.

HS: Ông đã tiến hành 1 loạt cải cách tiến bộ.

? Ông đã cải cách trên cách lĩnh vực nào.

HS: Các lĩnh vực về kinh tế, chính trị – xã hội, giáo dục, quân sự

Sau vài tháng Thiên Hoàng Minh Trị ra “Tuyên ngôn 5 điểm” hứa xây dựng đất nước theo con đường tư bản chủ nghĩa:

1. Xóa bỏ đặc quyền của giai cấp võ sĩ.

2. Các giai cấp đều bình đẳng.

3. Khuyến khích công thương nghiệp phát triển.

4. Thực hiện chế độ “Tam quyền phân lập”.

5. Mọi người được quyền tự do…

-> Sau đó ông tiếp tục cải cách các lĩnh vực về kinh tế, chính trị – xã hội, giáo dục, quân sự.

? Trên lĩnh vực chính trị, xã hội ông đã có cách cải cách mới như thế nào.

HS: Chế độ nông nô được bãi bỏ, đưa qúy tộc tư sản hóa và đại tư sản lên nắm quyền

GV giảng thêm

* Về chính trị, xã hội: Đất đai trong toàn quốc chia làm 72 huyện và 3 phủ thuộc chính phủ trung ương.

? Trên lĩnh vực kinh tế ông đã có chính sách cách cải cách ra sao.

HS:Thống nhất thị trường, tiền tệ.

– Phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở nông thôn.

GV giảng thêm

* Kinh tế:

+ Công thương nghiệp: khuyến khích phát triển như: Chỉnh chủ cho tư nhân vay vốn để sản xuất, thậm chí còn xây dựng các xí nghiệp rồi bán rẻ cho tư nhân…

+ Nông nghiệp 1872: chính phủ phát giấy chứng nhận đất cho những người đang chiếm hữu, cho tự do mua bán đất, chủ đất có quyền tự do trồng trọt.

? Trên lĩnh vực quân sự ông đã có chính sách cách cải cách tiến bộ gì.

HS: – Tổ chức và huấn luyện quân đội theo kiểu phương Tây.

– Thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự

GV: Nhật thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự (thanh niên đến 20 tuổi) phải nhập ngũ 3 năm, sau

đó có 4 năm làm quân nhân dự bị.

GV: Liên hệ Việt Nam, thanh niên từ 18 tuổi đi nhập ngũ (thời gian: 18 tháng)

?Trên lĩnh vực giáo dục ông đã có chính sách cách cải cách như thế nào..

HS: – Thi hành chính sách giáo dục bắt buộc.

– Chú trọng khoa học – kĩ thuật, cử học sinh ưu tú du học phương Tây…

*GDMT: Liên hệ nhà máy hạt nhân của Nhật là Fu-cô-si-ma số 1 ở Nhật do bị sóng thần và động đất bị rò rỉ chất phóng xạ, nhiễm xạ ra môi thường gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe con người, chính vì vậy khi xây dựng khu công nghiệp hay nhà máy công nghệ thì con người cần chú ý đến vấn đề môi trường sống của con người.

GV Giáo dục được xem là quốc sách, thống nhất chương trình giáo dục và thực hiện giáo dục bắt buộc và phổ cập giáo dục tiểu học. Nhà nước và nhân dân cùng có trách nhiệm chăm lo cho cơ sở vật chất giáo dục, học tập theo phương Tây.

GV liện hệ Việt Nam: hiện Đảng và Nhà nước cũng chú trọng “Giáo dục là quốc sách hàng đầu, thực hiện giáo dục bắt buộc và phổ cập giáo dục tiểu học.

Cho HS quan sát hình 48/SGK: Khánh thành một đoàn tàu ở Nhật Bản

? Qua cuộc cải cách và hình 48 trong SGK, em hãy nhận xét đất nước Nhật Bản có sự thay đổi như thế nào.

HS: Nền kinh tế Nhật bắt đầu phát triển và phồn thịnh…

?Thiên Hoàng Minh Trị có vai trò như thế nào đối với cải cách?

HS: Có vai trò rất lớn, đã kịp thời canh tân đất nước và giúp nước Nhật phát triển thoát khỏi là nước thuộc địa.

GV: Đây là cuộc cách mạng tư sản

HS: Là cuộc cách mạng tư sản, đưa giai cấp quý‎ tộc tư sản lên nắm quyền mở đường CNTB phát triển.

? Vì sao Duy Tân Minh Trị có sức hút các nước châu Á noi theo.

GV liên hệ VN: Có cuộc Duy Tân theo tinh thần Nhật Bản vào thế kỉ XX các sỹ phu yêu nước tiến bộ tiêu biểu như Phan Bội Châu sang Nhật học tập.

? Theo em cuộc Duy tân Minh Trị có phải là cuộc cách mạng tư sản không.Tại sao?

HS: Là cuộc cách mạng tư sản, vì chấm dứt chế độ phong kiến từ 1868 của Sô-gun, đưa quý‎ tộc tư sản hóa lên nắm quyền mở đường CNTB phát triển, thống nhất thị trường, tiền tệ…

GV: Sau khi nền kinh tế Nhật Bản bắt đầu phát triển, Nhật Bản đã chuyển sang con đường chủ nghĩa đế quốc như thế nào

**Hoạt động 2: Tìm hiểu những biểu hiện của sự hình thành chủ nghĩa đế quốc ở Nhật Bản cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX

?Nhật Bản chuyển sang chủ nghĩa đế quốc trong điều kiện nào:

GV: Cho HS Thảo luận nhóm

1. Vì sao kinh tế Nhật Bản từ cuối thế kỉ XIX phát triển mạnh?

2. Những sự kiện nào chứng tỏ Nhật chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc cuối thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX?

*Đáp án:

1. Kinh tế Nhật Bản từ cuối thế kỉ XIX phát triển mạnh là:

Nhờ cuộc Duy Tân Minh trị

Nhờ số tiền bồi thường và của cải cướp được ở Triều Tiên và Trung Quốc.

2. Những sự kiện chứng tỏ Nhật chuyển sang chủ nghĩa đế quốc:

– Đẩy mạnh công nghiệp hóa.

– Nhiều công ty độc quyền ra đời như: Mít-xưi, Mít-su-bi-xi….

– Nhật đẩy mạnh chính sách xâm lược và bành trướng.

HS thảo luận, nhận xét chéo tổ

GV chiếu hình ảnh ông Matsukata Masaoyoshi Người sáng lập công ti Mitsubisi

GV: Khẳng định thêm về các công ty độc quyền.

Tư liệu Một nhà báo kể lại:

“….Anh có thể đi đến Nhật trên chiếc tàu thủy của hãng Mit-xưi, tàu chạy bằng than đá của Mit-xưi, cập bến của Mit-xưi, sau đó đi đến tàu điện của Mit-xưi đóng, đọc sách do Mit-xưi xuất bản, dưới ánh bóng điện do Mit-xưi chế tạo…”

? Qua đoạn trích trên em có nhận xét gì về công ty độc quyền Mit-xưi này.

GV :

+ Sự phát triển về kinh tế tạo ra sức mạnh về quân sự, chính trị nên Nhật tìm mọi cách xóa bỏ những hiệp ước bất bình đẳng.

+ Thực hiện chính sách ngoại giao xâm lược, bành trướng thế lực, hung hãn không kém gì Phương Tây; Tìm mọi cách áp đặt thống trị thực dân lên các nước láng giềng.

?Vì sao Nhật Bản là 1 nước Châu Á lại thoát khỏi số phận một nước thuộc địa, trở thành 1 nước đế quốc?

HS: “ Nhật Bản là nước phong kiến, song nhờ thực hiện cải cách nên không chỉ thoát khỏi số phận 1 nước thuộc địa mà trở thành nước tư bản và tiến lên chủ nghĩa đế quốc”.

? Vì sao gọi chủ nghĩa đế quốc Nhật là chủ nghĩa đế quốc phong kiến quân phiệt

HS: Tiến sang chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản thi hành chính sách đối nội (đàn áp nhân dân, hạn chế các quyền tự do dân chủ), liên minh qu‎ tộc tư sản hóa nắm quyền, đối ngoại xâm lược phản động.

GV: Chiếu và cho HS quan sát lược đồ 49/SGK đẻ xác định được các vùng mà Nhật Bản xâm chiếm.

Liên hệ Việt Nam: ?Theo em, công cuộc công nghiệp hóa-hiện đại hóa của Việt Nam hiện nay có thể học tập kinh nghiệm gì từ cuộc Duy Tân Minh Trị của Nhật Bản?

Chiếu hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sang Nhật cùng hợp tác…

* Hoạt động 3: (không dạy)

I. Cuộc Duy Tân Minh Trị:

– Giữa thế kỉ XIX, chế độ phong kiến Nhật khủng hoảng nghiêm trọng. Các nước phương Tây, đi đầu là Mĩ ra sức tìm cách xâm nhập vào nước Nhật.

– Đầu năm 1868, Thiên Hoàng Minh Trị đã tiến hành 1 loạt cải cách tiến bộ.

* Chính trị, xã hội:

– Xác lập quyền thống trị của tầng lớp quý tộc tư sản.

– Ban hành hiến Pháp 1889, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến.

* Kinh tế:

– Thống nhất thị trường, tiền tệ.

– Phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở nông thôn.

– Xây dựng cơ sở hạ tầng, đường sá…

* Quân sự:

– Tổ chức và huấn luyện quân đội theo kiểu phương Tây.

– Thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự…

* Giáo dục:

– Thi hành chính sách giáo dục bắt buộc.

– Chú trọng khoa học – kĩ thuật, cử học sinh ưu tú du học phương Tây…

-> Kết quả: Nhật trở thành thành 1 nước tư bản công nghiệp.

II. Nhật Bản tiến sang chủ nghĩa đế quốc

– Kinh tế phát triển mạnh dẫn tới sự ra đời của các công ti độc quyền như Mít-xưi, Mít-su-bi-xi…giữ vai trò to lớn và chi phối nền kinh tế, chính trị Nhật.

– Nhật đã đẩy mạnh chính sách xâm lược hiếu chiến:

+ Chiến tranh Đài Loan

+ Chiến tranh Trung – Nhật

+ Chiến tranh Nga- Nhật…

-> Nhật là đế quốc phong kiến quân phiệt

III. Cuộc đấu tranh của nhân dân lao động Nhật Bản (không học)

4. Củng cố:

? Cuộc Duy Tân Minh Trị là:

 1. Cách mạng giải phóng dân tộc.
 2. Cách mạng tư sản.
 3. Cách mạng vô sản.
 4. Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

? Cuộc Duy Tân Minh Trị bắt đầu tiến hành từ khi nào?

a.1868

b. 1873

c. 1873

d. 1870

5. Dặn dò

 • Học bài và xem trước bài mới
 • Chuẩn bị bài mới thông qua một số câu hỏi:
 • Vì sao các nước đế quốc ráo riết chuẩn bị Chiến tranh thế giới thứ nhất?
 • Nêu hậu quả của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất

Trên đây CITD xin giới thiệu Giáo án Lịch sử lớp 8 bài 12: Nhật Bản giữa thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX theo CV 5512 được soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra giúp các thầy cô nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy, chuẩn bị tốt cho các bài dạy lớp 8 trên lớp.

Đăng bởi: CITD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button