Giáo dục

Giáo án Lịch sử 7 bài 9: Nước Đại Cồ Việt thời Đinh – Tiền Lê theo CV 5512 (Tiết 2)

Giáo án Lịch sử 7 bài 9: Nước Đại Cồ Việt thời Đinh – Tiền Lê theo CV 5512 (Tiết 2)

Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo Giáo án Lịch sử 7 bài 9: Nước Đại Cồ Việt thời Đinh – Tiền Lê (Tiết 2) để nâng cao kĩ năng và kiến thức soạn giáo án theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình dạy học.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết.

Giáo án Lịch sử 7 theo CV 5512

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Bạn đang xem: Giáo án Lịch sử 7 bài 9: Nước Đại Cồ Việt thời Đinh – Tiền Lê theo CV 5512 (Tiết 2)

1. Kiến thức: Giúp HS nắm được:

– Các vua thời Đinh – Tiền Lê bước đầu xây dựng một nền kinh tế tự chủ bằng sự phát triển nông nghiệp, thủ công và thương nghiệp.

– Cùng với sự phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa cũng có nhiều thay đổi.

2. Thái độ: Giáo dục cho HS ý thức độc lập tự chủ trong xây dựng đất nước trong truyền thống văn hóa của ông cha ta từ thời Đinh – Tiền Lê.

3. Kĩ năng: Rèn kĩ năng phân tích và rút ra ý nghĩa thành tựu kinh tế, văn hóa thời Đinh – Tiền Lê.

4. Định hướng phát triển năng lực

– Năng lực chung: Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề.

– Năng lực chuyên biệt: Tái hiện kiến thức lịch sự, xác định mối quan hệ giữa các sự kiện, hiện tượng lịch sử, so sánh, nhận xét, đánh giá, thực hành bộ môn lịch sử, vận dụng liên hệ kiến thức lịch sử đã học để giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra.

5. Đồ dùng dạy học:

– Sử dụng các kênh hình trong SGK

6. Phương pháp dạy học

– Phương pháp vấn đáp, thuyết trình, trực quan, nhóm

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: Nghiên cứu tài liệu, soạn bài theo câu hỏi SGK. Tranh ảnh di tích các công trình văn hóa, kiến trúc thời Đinh – Tiền Lê.

2. Học sinh: Đọc và tìm hiểu nội dung bài trước.

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

1. Ổn định

2. Kiểm tra: linh hoạt 3 phút

3. Bài mới

3.1. Hoạt động khởi động

Mục tiêu: Giúp học sinh nắm được các nội dung cơ bản bước đầu về sự phát triển văn hóa buổi đầu độc lập, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

– Phương pháp: Trực quan, phát vấn.

– Thời gian: 5 phút.

– Tổ chức hoạt động:

Mục tiêu: GV yêu cầu HS liên hệ bài cũ trả lời câu hỏi:

Nêu kết quả cuộc kháng chiến chống Tống do Lê Hoàn lãnh đạo? Thắng lợi đó có ý nghĩa gì?

GV: Vậy đất nước được độc lập nhân dân làm chủ đó là cơ sở để xây dựng nền kinh tế, văn hóa buổi đầu độc lập. Và nền kinh tế tự chủ bước đầu được xây dựng ra sao, tình hình văn hóa xã hội như thế nào? Hôm nay cô cùng các em cùng tìm hiểu…

Hình thức: HS liên hệ bài cũ và trả lời câu hỏi – GV dẫn dắt vào bài.

Dự kiến sản phẩm:

Bước đầu xây dựng nền kinh tế tự chủ.

Đời sống xã hội và văn hóa.

3.2. Hoạt động hình thành kiến thức

Hoạt động 1: 1. Bước đầu xây dựng nền kinh tế tự chủ

– Mục tiêu: HS nắm được những biện pháp vua Đinh và Tiền Lê thực hiện xây dựng nền KT tự chủ.

– Phương pháp: Trực quan – Vấn đáp đàm thoại- Thảo luận.

– Phương tiện: giáo án, sách giáo khoa

– Thời gian: 20 phút

– Tổ chức hoạt động

Hoạt động của GV và HS

Nội dung KT cần đạt

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

Yêu cầu HS đọc nội dung mục 1 SGK

– Hỏi: Em có suy nghĩ gì về tình hình nông nghiệp thời Đinh-Tiền Lê?

Hỏi: Vua Lê tổ chức lễ cày tịch điền để làm gì?

Hỏi: Sự phát triển của thủ công nghiệp thể hiện những mặt nào?

Hỏi: Thương nghiệp có gì đáng chú ý?

Hỏi: Việc thiết lập ban giao với nhà Tống có ý nghĩa gì?

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập

Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động

– HS lần lượt trả lời các câu hỏi

Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của học sinh.

● GV giảng và chốt kiến thức.

GV giảng: Đất nước độc lập các nghề có điều kiện tự do phát triển và các thợ thủ công khéo tay cũng không bị cống nộp sang Trung Quốc như trước đây.

– GV chốt ý: Nguyên nhân thành công trong bước đầu xây dựng nền KT tự chủ đó là có các biện pháp khuyến nông, đất nước được độc lập các thợ thủ công không bị bắt đưa sang TQ.

II. SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ – VĂN HÓA

1. Bước đầu xây dựng nền kinh tế tự chủ

a. Nông nghiệp:

– Ruộng đất thuộc quyền sở hữu của nhà nước chia cho nông dân sản xuất.

– Tổ chức Lễ cày tịch điền

– Khai khẩn đất hoang.

– Chú trọng thủy lợi.

->Ổn định phát triển.

b. Thủ công nghiệp:

– Lập nhiều xưởng mới.

– Nghề cổ truyền phát triển.

c. Thương nghiệp:

– Đúc tiền đồng.

– Chợ được hình thành.

– Buôn bán với nước ngoài

Hoạt động 2: Đời sống xã hội và văn hóa

– Mục tiêu: HS nắm được các giai tầng trong xã hội và biết vẽ sơ đồ tổ chức xã hội, đặc điểm đời sống kinh tế.

– Phương pháp: Trực quan và đàm thoại.

– Phương tiện: giáo án, sách giáo khoa

– Thời gian: 17 phút

– Tổ chức hoạt động

Hoạt động của GV và HS

Nội dung KT cần đạt

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

Yêu cầu HS đọc mục 3 SGK

Yêu cầu HS quan sát sơ đồ và SGK phần 2 để trả lời câu hỏi.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập

GV giới thiệu sơ đồ các tầng lớp xã hội – HS quan sát trả lời GV gợi ý.

– GV giới thiệu sơ đồ

Hỏi: Xã hội có những tầng lớp nào?

Hỏi: Tầng lớp thống trị bao gồm những ai?

Hỏi: Những người nào thuộc tầng lớp bị trị?

Hỏi: Đời sống văn hóa ntn?

Hỏi: Vì sao các nhà sư được trọng dụng?

Hỏi: Nghệ thuật kiến trúc ra sao?

Hỏi: Đời sống tinh thần ntn?

Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động

– HS lần lượt trả lời các câu hỏi

Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GV phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của học sinh.

GV kết luận: GV giải thích…. và lồng ghép giáo dục học sinh ý thức bảo vệ di sản văn hóa dân tộc.

GV kể thêm về nhà sư Đỗ Thuận.

– GDBVMT: Giáo dục biết tôn trọng và bảo vệ các công trình văn hóa trên.

2. Đời sống xã hội và văn hóa

a. Xã hội: Chia thành ba tầng lớp

– Tầng lớp thống trị gồm vua, quan văn, quan võ (cùng một số nhà sư)

– Tầng lớp bị trị đa số là nông dân tự do, cày ruộng công làng xã

– Tầng lớp cuối cùng là nô tì (số lượng không nhiều).

b. Văn hóa:

– Giáo dục chưa phát triển.

– Đạo Phật được truyền bá rộng rãi.

– Nhà sư được coi trọng.

– Chùa chiền được xây dựng nhiều .

– Các loại hình văn hóa nhân gian khá phát triển.

3.3. Hoạt động luyện tập

– Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức về sự phát triển văn hóa buổi đầu độc lập

Thời gian: 12 phút

– Phương thức tiến hành: GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho làm việc cá nhân, trả lời các câu hỏi trắc nghiệm. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn hoặc thầy, cô giáo.

GV dùng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan, tự luận và yêu cầu học sinh chọn đáp án đúng (trắc nghiệm).

+ Phần trắc nghiệm khách quan

Câu 1: Dưới thời Đinh – Tiền Lê, ruộng đất trong làng xã thuộc quyền sở hữu của ai?

A. Của Vua

B. Của quý tộc

C. Của làng xã

D. Của binh lính

Câu 2: Dưới thời Đinh – Tiền Lê, tầng lớp nào là tầng lớp dưới cùng của xã hội?

A. Nông dân

B. Công nhân

C. Thợ thủ công

D. Nô tỳ

Câu 3: Dưới thời Đinh – Tiền Lê, tôn giáo nào được truyền bá rộng rãi?

A. Nho giáo

B. Phật giáo

C. Thiên chúa giáo

D. Đạo tin lành

Câu 4: Trò chơi nào dưới đây không phải là trò chơi dân gian?

A. Đánh cầu, nhảy dây

B. Kéo co, đánh đu

C. Nhảy sạp, múa lân

D. Internet

Câu 5: Thời Đinh – Tiền Lê, các nhà sư được Vua trọng dụng

A. vì họ là những người theo đạo phật

B. vì họ là những người hiền lành

C. vì họ là những người có học, giỏi chữ Hán

D. vì họ là những người được vua yêu mến

3.4. Hoạt động tìm tòi mở rộng, vận dụng

– Mục tiêu: Giúp học sinh nắm lại các kiến thức vừa tìm hiểu để vận dụng

– Phương thức tiến hành: Các câu hỏi sau khi hình thành kiến thức mới.

Mục tiêu: – HS biết phân tích và nhận xét sự phát triển của nền kinh tế tự chủ, sự phân hóa các tầng lớp xã hội và những đặc trưng về văn hóa nước ta thời Đinh – Tiền Lê. Từ đó giáo dục HS ý thức tự chủ và bảo vệ các di sản văn hóa dân tộc.

Chuẩn bị nội dung bài mới

Phương thức: Giao bài tập về nhà:

 • Sự thành lập nhà Lý.
 • Tổ chức quân đội và luật pháp thời Lý.

Dự kiến sản phẩm:

Hs tìm hiểu:

* Lý Công Uẩn là người có học, có đức và có uy tín nên được triều thần nhà Lê quý trọng.

* Cuối năm 1009…. Lý Công Uẩn lên ngôi lập ra nhà Lý

* Thăng Long….

* Năm 1042 nhà Lý ban hành bộ Hình Thư ….

* Quân đội gồm hai bộ phận ….

Giáo án Lịch sử 7

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức: Giúp học sinh trình bày được những điểm chủ yếu sau:

 • Đời sống kinh tế: quyền sở hữu ruộng đất, khai hoang đào vét kênh ngòi; một số nghề thủ công; các trung tâm buôn bán.
 • Về xã hội: các giai tầng trong xã hội (nông dân tự do, thợ thủ công…)
 • Công lao của Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh, Lê Hoàn trong công cuộc củng cố nền độc lập và bước đầu xây dựng đất nước.

2. Thái độ:

 • Giáo dục học sinh lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý thức độc lập, tự chủ trong xây dựng kinh tế.
 • Quí trọng các truyền thống văn hoá của ông cha, biết ơn công lao anh hùng dân tộc.

3. Kỹ năng:

 • Vẽ sơ đồ tổ chức xã hội thời Ngô – Đinh – Tiền Lê

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: Giáo án. Một số tranh ảnh, tư liệu có liên quan đến bài giảng.

2. Học sinh: Học bài cũ và chuẩn bị bài mới theo hướng dẫn.

III. TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC

1. Kiểm tra bài cũ: (5/)

 • Hãy mô tả bộ máy chính quyền TW và địa phương thời Tiền Lê?
 • Trình bày diễn biến cuộc kháng chiến chống Tống của Lê Hoàn?

2. Giới thiệu bài mới: (1/)

Sau khi lên ngôi được hai năm Lê Hoàn phải tổ chức kháng chiến chống Tống, cuộc kháng chiến chống Tống thành công đất nước bước vào thời kỳ độc lập . Yêu cầu đặt ra là phải xây dựng đất nước với một nền kinh tế, văn hoá độc lập tự chủ. Vậy nhà Lê đã làm gì để đáp ứng yêu cầu đó.

3. Bài mới: (34/)

II. SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ VĂN HOÁ

Hoạt động 1. Tìm hiểu bước đầu xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ. (14/)

GV: giới thiệu mô hình làng xã thời Đinh – Tiền Lê: Thời Đinh – Tiền Lê, ruộng đất trong nước thuộc sở hữu của làng xã. Nhân dân trong làng theo tập tục, chia ruộng cho nhau để cày cấy, nộp thuế và làm lao dịch cho nhà vua.

? Việc chia đều ruộng đất có tác dụng như thế nào?

? Nhà Lê có những biện pháp nào để cho kinh tế nông nghiệp phát triển?

? Em hiểu như thế nào là lễ cày “tịch điền”?

HS: Tịch điền là ruộng được nhà vua cày tượng trưng hàng năm, để biểu thị sự quan tâm của nhà vua đối với nghề nông.

? Kể một số nghề thủ công mà em biết?

HS : đọc đoạn chữ nhỏ SGK

? Nguyên nhân sự phát triển thủ công nghiệp?

HS: – Thợ thủ công lành nghề không bị bắt sang Trung Quốc như thời Bắc thuộc.

– Đức tính cần cù chịu khó của người thợ thủ công và kinh nghiệm sản xuất lâu đời của nhân dân ta truyền lại.

? Nhà Lê đã có những việc làm nào tạo điều kiện cho thương nghiệp phát triển?

HS: Đào thêm sông, đắp thêm đường, thống nhất tiền tệ, tạo điều kiện thuyền buôn nước ngoài vào nước ta buôn bán đặc biệt là biên giới Việt – Tống

1. Bước đầu xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ

a. Nông nghiệp

– Ruộng đất thuộc sở hữu làng xã chia nhau cày cấy, nông dân có nghĩa vụ nộp thuế, đi lính, lao dịch cho nhà vua.

-Chính sách: Vua cày ruộng tịch điền, mở rộng đất hoang, chú trọng làm công tác thủy lợi

→ Nông nghiệp ổn định và phát triển

b. Thủ công nghiệp

– Nhà nước: xưởng đúc tiền, chế vũ khí, may áo mũ… xây cung điện, chùa chiền.

– Nhân dân: thủ công cổ truyền tiếp tục phát triển như: dệt lụa, kéo tơ, làm gốm…

→ Tận dụng được nhiều thợ giỏi

c. Thương nghiệp

– Nhiều trung tâm buôn bán và chợ làng được hình thành

– Buôn bán với nước ngoài, đặc biệt → Tống.

Hoạt động 2. Tìm hiểu đời sống xã hội, văn hoá. (10/)

? Xã hội có những tầng lớp nào?

? Mối quan hệ giữa các từng lớp trong xã hội?

HS: Chưa có sự phân biệt sâu sắc, quan hệ vua tôi chưa có khoảng cách lớn.

? Vì sao các nhà sư lại được trọng dụng?

HS : Vì đạo Phật có điều kiện truyền bá rộng rãi hơn trước. Giáo dục chưa phát triển nên số người đi học rất ít, mà phần lớn người có học lại là nhà sư nên họ được nhân dân và nhà nước rất quý trọng và trọng dụng.

GV: Minh họa bằng câu chuyện đối đáp của nhà sư Đỗ Thuận với Lý Giác – sứ nhà Tống.

? Nêu các loại hình văn hoá dân gian mà em biết.

2. Đời sống xã hội và văn hoá

a. Xã hội

– Tầng lớp thống trị: Vua, quan, nhà sư

– Tầng lớp bị trị: Nông dân, thợ thủ công, người buôn bán và một số ít địa chủ.

– Tầng lớp thấp nhất là nô tỳ (số lượng ít)

b. Văn hóa

– Giáo dục chưa phát triển

– Đạo Phật được truyền bá rộng rãi, chùa chiền được xây dựng ở nhiều nơi.

– Văn hoá dân gian: Ca hát, nhảy múa, đua thuyền, đánh đu, đấu vật…được nhân dân ưa thích.

Hoạt đông 3: Tìm hiểu về công lao của Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh và Lê Hoàn. 

HS thảo luận nhóm: Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh và Lê Hoàn có công như thế nào trong công cuộc củng cố nền độc lập và bước đầu xây dựng đất nước?

GV: kết luận, ghi bảng

3. Công lao của Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh và Lê Hoàn

=> Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh và Lê Hoàn là những vị anh hùng dân tộc, được nhân dân kính trọng, nhiều nơi có đền thờ

4. Củng cố: 

 • Nguyên nhân thành công trong bước đầu xây dựng nền tự chủ?
  • GV gợi ý: nông nghiệp có nhiều biện pháp khuyến nông, thợ thủ công đất nước độc lập, các thợ thủ công lành nghề không còn bị bắt đưa sang Trung Quốc.
 • Vẽ sơ đồ tổ chức xã hội thời Ngô – Đinh – Tiền Lê theo hướng giáo viên

5. Hướng dẫn học tập ở nhà: 

 • Nêu công lao cụ thể của Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh, Lê Hoàn.
 • Hoàn thành sơ đồ tổ chức xã hội.
 • Đọc SGK bài 10, vẽ sơ đồ bộ máy chính quyền ở trung ương và địa phương thời Lý.

Trên đây CITD xin giới thiệu Giáo án Lịch sử 7 bài 9: Nước Đại Cồ Việt thời Đinh – Tiền Lê theo CV 5512 (Tiết 2) được soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra giúp các thầy cô nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy, chuẩn bị tốt cho các bài dạy lớp 7 trên lớp.

Đăng bởi: CITD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button