Giáo dục

Giáo án Lịch sử 7 bài 16: Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV theo CV 5512 (Tiết 2)

Giáo án Lịch sử 7 bài 16: Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV theo CV 5512 (Tiết 2)

Giáo án Lịch sử 7 bài 16: Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV (Tiết 2) được trình bày khoa học sẽ giúp các em học sinh hiểu được sự sụp đổ của nhà Trần và sự thành lập của nhà Hồ. Hi vọng, bộ giáo án này sẽ giúp các em học sinh dễ lĩnh hội kiến thức hơn.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết.

Giáo án Lịch sử 7 theo CV 5512

I. Yêu cầu cần đạt:

Bạn đang xem: Giáo án Lịch sử 7 bài 16: Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV theo CV 5512 (Tiết 2)

1. Kiến thức: Sau khi học xong bài, học sinh

– Sự yếu kém của vua quan nhà Trần trong việc quản lí và điều hành đất nước, tình hình kinh tế, xã hội các cuộc đấu tranh của nông nô, nô tì đã diễn ra ngày càng rầm rộ.

– Giải thích sự sụp đổ của nhà Trần – nhà Hồ thành lập

– Nêu nội dung chính sách cải tổ của Hồ Quý Ly

– Tác dụng của cải cách này.

2. Kỹ năng

– Rèn luyện kĩ năng tư duy, logic xâu chuỗi các sự kiện vấn đề lịch sử.

– Kĩ năng thu thập và xử lí thông tin, thuyết trình, phân tích đánh giá, liên hệ thực tế.

– Phân tích đánh giá nhân vật Hồ Quý Ly

3. Thái độ

– Bồi dưỡng tình cảm yêu thương người dân lao động thấy được vai trò quần chúng nhân dân trong lịch sử.

– Giáo dục truyền thống yêu nước trân trọng những thành tựu mà ông cha ta đã đạt được

– Có ý thức bảo tồn và phát huy những giá trị của dân tộc trong đời sống.

4. Định hướng phát triển năng lực

– Năng lực chung: Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề.

– Năng lực chuyên biệt

– năng lực tái hiện :

+ nhà Trần suy yếu tột độ, không còn đủ sức điều khiển triều chính, sụp đổ là điều tất yếu.

+ cải cách HQL bao trùm tất cả các lĩnh vực điều hành đúng thời điểm đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng.

Năng lực thực hành:

+ Sưu tầm tài liệu tranh ảnh ca dao tục ngữ nói về ưu điểm và hạn chế của cải cách HQL

+ So sánh và phân tích tình hình chính trị, xã hội, kinh tế, quân sự nước ta qua các giai đoạn thăng trầm của lịch sử.

+ Vận dụng kiến thức vào giải quyết tình huống : Trong bất cứ hoàn cảnh nào không cúi đầu cam chịu, tìm mọi cách để thoát khỏi khủng hoảng.

+ Ra sức học tập , lao động và rèn luyện để góp phần nhỏ bé của mình vào công cuộc CMH, HĐH đất nước.

II. Chuẩn bị

1. Chuẩn bị của giáo viên

– Giáo án word và Powerpoint.

– Tranh ảnh.

2. Chuẩn bị của học sinh

– Đọc trước sách giáo khoa và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

– Sưu tầm tư liệu, tranh ảnh về Thành nhà Hồ.

– Soạn các câu hỏi trong sách giáo khoa.

III. Tiến trình dạy học

1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ

Trình bày nguyên nhân và kết quả diễn biến các cuộc nổi dậy vào nửa sau TK XIV?

Bài mới

3.1. Hoạt động khởi động

– Mục tiêu: Giúp học sinh nắm được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được đó là hoàn cảnh thành lập nhà Hồ, nội dung cải cách và ý nghĩa cải cách của Hồ Quý Ly, đưa học sinh vào tìm hiểu nội dung bài học, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

– Phương pháp: Trực quan, nêu và giải quyết vấn đề.

– Thời gian: 3 phút.

– Tổ chức hoạt động

GV cho HS nhân xét câu trả lời của phần KTBC sau đó GV kết luận.

Do sự ăn chơi xa đọa của nhà Trần nên sự sụp để sẽ là tất yếu, giữa lúc đất nước ta rơi vào tình trạng khủng hoảng tột độ đó, một nhân vật mới xuất hiện, ông là ai, ông đã làm gì để đưa đất nước ta thoát khỏi sự bế tắc đó, chúng ta cùng đi vào tìm hiểu nội dung bài học hôm nay.

– Dự kiến sản phẩm

+ Nhà Trần Suy yếu, làng xã tiêu điều

+ Khủng hoảng tột đổ, không đủ sức để tồn tại

+ Hồ Quý Ly

3.2. Hoạt động hình thành kiến thức

Hoạt động 1: Nhà Hồ thành lập.

– Mục tiêu:

– Sự sụp đổ của nhà Trần, Nhà Hồ thành lập là điều tất yếu

– Bối cảnh thành lập nhà Hồ

– Phương pháp: nhóm, nêu và giải quyết vấn đề.

– Phương tiện: Tivi

– Thời gian: 9 phút

– Tổ chức hoạt động

Hoạt động của giáo viên và học sinh

Dự kiến sản phẩm (Nội dung chính)

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV chia lớp thành 4 nhóm các nhóm đọc mục I SGK và thực hiện yêu cầu sau

Nhóm 1. Nhà Hồ được thành lập trong bối cảnh như thế nào?

Nhóm 2,3 : Đọc tiểu sử HQL và cho biết HQL là người như thế nào?

Nhóm 4: Nhận xét về thời điểm thực cải cách HQL

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV đến các nhóm theo dõi, hỗ trợ HS làm việc những bằng hệ thống câu hỏi gợi mở.

Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

– Đại diện các nhóm trình bày.

Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm trình bày.

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.

1. Nhà Hồ thành lập.

-Năm 1400, nhà Trần suy sụp, Hồ Quý Ly lên ngôi lập ra nhà Hồ.

-Đổi quốc hiệu là Đại Ngu

Hoạt động 2. Những biện pháp cải cách của Hồ Quý Ly.

– Mục tiêu: Học sinh nắm được những biện pháp cải cách của Hồ Quý Ly.

– Phương pháp: Thảo luận nhóm

– Phương tiện

+ Tivi.

– Thời gian: 13 phút

– Tổ chức hoạt động

Hoạt động của giáo viên và học sinh

Dự kiến sản phẩm (Nội dung chính)

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV chia lớp thành 5 nhóm các nhóm đọc mục 2 SGK thảo luận và hoành thành các yêu cầu sau

Thời gian

Lĩnh Vực

Nội Dung

Nhóm 1 : lĩnh vực chính trị

Nhóm 2: Kinh tế_ tài chính

Nhóm 3: Xã Hội

Nhóm 4: Văn hóa, Giáo dục

Nhóm 5: Quân sự

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV đến các nhóm theo dõi, hỗ trợ HS làm việc những bằng hệ thống câu hỏi gợi mở.

Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

– Đại diện các nhóm trình bày.

Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm trình bày.

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.

2. Những biện pháp cải cách của Hồ Quý Ly.

– Chính trị:

+Thay thế dần các võ quan cao cấp do quý tộc, tôn thất nhà Trần = những người không phải nhà Trần thân cận với mình.

+Đổi tên 1 số đơn vị hành chính cấp trấn và quy định cách làm việc của bộ máy chính quyền các cấp

+ Quy định cách làm việc của bộ máy chính Quyền các cấp.

-Kinh tế:

+Ban hành chính sách hạn điền, phát hành tiền giấy thay tiền đồng, quy định lại biểu thuế đinh, thuế ruộng.

– Xã hội:

Thực hiện chính sách hạn nô.

– Văn hóa, giáo dục:

+Dịch chữ Hán ra chữ Nôm, sửa đổi quy chế học tập, thi cử.

+Các nhà sư dưới 50 tuổi phải hoàn tục.

– Quốc phòng:

Tăng cường củng cố quân đội, quốc phòng, chế tạo nhiều vũ khí mới….

Hoạt động 3: Ý nghĩa, tác dụng của cải cách Hồ Quý Ly.

– Mục tiêu:

+ Học sinh nắm được ý nghĩa của các cải cách của Hồ Quý Ly.

+ Học sinh nhận xét được tác dụng của những cải cách và liên hệ với những chính sách kinh tế, xã hội của nước ta hiện nay.

– Phương pháp: thảo luận nhóm

– Phương tiện

+ Tivi

– Thời gian: 10 phút

– Tổ chức hoạt động

Hoạt động của giáo viên và học sinh

Dự kiến sản phẩm (Nội dung chính)

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV yêu cầu LPHT chia thành các cặp đôi đọc mục 3 SGK thảo luận và trình bày

Nhóm 1, 2 Nêu ý nghĩa của những cải cách của Hồ Quý Ly.

Nhóm 3, 4 Nêu tác động của những cải cách.

Nhóm 5, 6 Nêu những hạn chế của những cải cách của Hồ Quý Ly.

HS đọc SGK liên hệ mục 2 SGK thực hiện yêu cầu GV đưa ra.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV đến các nhóm theo dõi, hỗ trợ HS làm việc những bằng hệ thống câu hỏi gợi mở.

Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

– Đại diện các nhóm trình bày.

Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm trình bày.

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.

3. Ý nghĩa, tác dung của cải cách Hồ Quý Ly.

a. Ý nghĩa, tác dung:

– Hạn chế ruộng đất tập trung vào tay giai cấp quý tộc, địa chủ.

– Làm suy yếu thế lực của quý tộc, tôn thất nhà Trần.

Tăng nguồn thu nhập cho đất nước, tăng quyền lực của nhà nước quân chủ TW tập quyền.

b. Hạn chế:

– Một số chính sách chưa triệt để, chưa phù hợp với tình hình thực tế.

– Chưa giải quyết được những yêu cầu bức thiết của cuộc sống đông đảo nhân dân.

3.3. Hoạt động luyện tập

– Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức về nhà Hồ thành lập, những chính sách cải cách của Hồ Quý Ly và đánh giá được những ưu điểm và hạn chế của những chính sách đó.

– Thời gian: 3 phút

– Phương thức tiến hành: GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho làm việc cá nhân, trả lời các câu hỏi trắc nghiệm. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn hoặc thầy, cô giáo.

GV dùng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan, tự luận và yêu cầu học sinh chọn đáp án đúng trả lời trên bảng con (trắc nghiệm).

+ Phần trắc nghiệm khách quan

Câu 1: Nhà Hồ thành lập trong hoàn cảnh nào?

A/ Nhà Minh xâm lược nước ta.

B/ Champa đem quân tấn công.

C/ Nông dân và nô tì nổi dậy.

D/ Nhà Trần quá suy yếu.

Câu 2: Những cải cách HQL thực hiện vào thời điểm nào?

A/ Nhà Trần suy yếu tột độ.

B/ Trước khi ông lên ngôi.

C/ Sau khi ông lên ngôi.

D/ Trước và sau khi ông lên ngôi

Câu 3: Cải cách nào của HQL đã chặn đứng tệ tập trung ruộng đất vào tay địa chủ PK nguồn thu nhập nhà nước tăng lên.

A/ Hạn điều.

B/ phận nô.

C/ Quân sự.

D/ Xã hội.

Câu 4: Chính sách nào của HQL cho ta thấy ông luôn để cao tinh thần dân tộc

A/ Cải tổ hàng ngũ võ quan.

B/ Ban hành tiền giấy

C/ Dịch sách chữ hán ra chữ nôm.

D/ Tích cực sản xuất vũ khí

Câu 5: Di tích thành nhà hồ được xây dựng ở đâu?

A/ Cao Bằng.

B/ Lạng Sơn.

C/ Thanh Hóa.

D/ Bắc giang

Câu 6: Qua cải cách HQL cho ta thấy ông là người như thế nào?

A/ Cơ hội.

B/ Có tài và yêu nước thiết tha

C/ Bất tài, tiến than được nhờ vào sự ưu ái của 2 người cô

D/ Chỉ biết nghĩ đến quyền lợi của mình và dòng họ

– Dự kiến sản phẩm

+ Phần trắc nghiệm

Câu

1

2

3

4

5

6

ĐA

D

D

A

C

C

B

+ Phần tự luận: Em có nhận xét gì về các cải cách của Hồ Quý Ly?

Dự kiến sản phẩm: Làm ổn định tình hình đất nước, hạn chế ruộng đất trong tay quý tộc. Tuy nhiên 1 số chính sách chưa phù hợp.

3.4. Hoạt động tìm tòi mở rộng, vận dụng

– Mục tiêu: Vận dụng kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập và thực tiễn về chính sách kinh tế của nhà nước ta hiện nay. HS biết nhận xét, đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm về những chính sách của nhà nước để phát triển đất nước.

– Phương thức tiến hành: Các câu hỏi sau khi hình thành kiến thức mới.

Em có nhận xét, đánh giá gì về nhân vật Hồ Quý Ly.

– Thời gian: 2 phút.

– Dự kiến sản phẩm

+ Hồ Quý Ly là người có tài năng và là người hết lòng vì đất nước.

+ Chuẩn bị bài mới

Giáo án Lịch sử 7

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức: Giúp học sinh:

 • – Giải thích sự sụp đổ của nhà Trần. Nhà Hồ thành lập.
 • – Hồ Quý Ly cho thi hành nhiều biện pháp cải cách để chấn chỉnh đất nước.
 • – Mặt tích cực và hạn chế cơ bản của cải cách Hồ Quý Ly.

2. Thái độ:

 • Có thái độ đúng đắn về nhân vật Hồ Quý Ly: Một người yêu nước, có tư tưởng cải cách để đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng lúc bấy giờ.

3. Kỹ năng:

 • Phân tích đánh giá nhân vật lịch sử: Hồ Quý Ly

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên:

 • Giáo án, Một số tư liệu có liên quan đến Hồ Quý Ly. Ảnh di tích thành nhà Hồ.

2. Học sinh:

 • Học bài theo hướng dẫn.

III. TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC

1. Ổn định lớp: (1/)

7A1………………………………………………; 7A2………………………………………

2. Kiểm tra bài cũ: (5/)

 • Trình bày tình hình kinh tế, xã hội nước ta nửa sau thế kỷ XIV?

3. Giới thiệu bài: (1/)

Ở bài trước chúng ta đã biết được, vào cuối thế kỷ XIV, nhà trần bị suy yếu, đất nước gặp nhiều khó khăn.. Vậy, nhà Hồ được thành lập trong hoàn cảnh nào? Hồ Quý Ly đã tiến hành cải cách ra sao? → Bài học hôm nay.

4. Bài mới:

II. NHÀ HỒ VÀ CẢI CÁCH CỦA HỒ QUÝ LY

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung cần đạt

Hoạt động 1: Tìm hiểu về nhà Hồ thành lập.

? Các cuộc khởi nghĩa trên đã dẫn đến điều gì?

HS: Nhà Trần đã quá suy yếu, không còn đủ sức để giữ vai trò lãnh đạo.

HS: đọc phần chữ in nghiêng Sgk trang 77.

? Nhà Hồ được thành lập trong hoàn cảnh nào?

GV: giảng thêm về nhân vật Hồ Quý Ly.

? Theo em, Hồ Quý Ly lên ngôi trong hoàn cảnh đất nước ta như thế nào?

HS: (Khủng hoảng trên nhiều mặt của kinh tế, xã hội)

GV: → Phải tiến hành cải cách chuyển ý qua mục 2

Hoạt động 2: Tìm hiểu những biện pháp cải cách của Hồ Quý Ly.

? Em hãy cho biết, Hồ Quý Ly đã tiến hành cải cách trên mấy lĩnh vực, đó là những lĩnh vực nào?

Học sinh chia nhóm thảo luận 5 phút: Nêu các chính sách cải cách của Hồ Quý Ly trên từng lĩnh vực?

HS: các nhóm cử đại diện trả lời.

GV: chốt lại và phân tích.

HS: đọc các phần chữ in nghiêng Sgk để minh họa cho mỗi chính sách.

? Nhà Hồ thực hiện chính sách hạn điền và hạn nô để làm gì?

HS: (Tăng nguồn thu nhập cho nhà nước và tăng thêm lực lượng lao động )

? Em có nhận xét gì về chính sách quân sự và quốc phòng của Hồ Quý Ly?

HS: Quân đội được củng cố, đề cao cảnh giác, làm tăng thêm số lượng vũ khí cho quân đội…

GV: Giới thiệu hình 40 Di tích thành nhà Hồ (Thanh Hóa)

Hoạt động 3: Tìm hiểu ý nghĩa, tác dụng của cải cách Hồ Quý Ly.

? Em hãy nêu ý nghĩa, tác dụng của cải cách Hồ Quý Ly?

? Các chính sách cải cách của Hồ Quý Ly có những hạn chế gì?

1. Nhà Hồ thành lập (1400)

– Năm 1400, Hồ Quý Ly phế truất ngôi vua Trần Lập ra nhà Hồ, đổi niên hiệu là Đại Ngu.

2. Những biện pháp cải cách của Hồ Quý Ly.

a. Về chính trị

– Cải tổ hàng ngũ võ quan.

– Thay thế các võ quan cao cấp nhà Trần bằng các họ khác.

– Đổi tên một số đơn vị hành chính.

– Quy định lại cách làm việc của bộ máy chính quyền.

b. Về kinh tế – tài chính

– Ban hành tiền giấy thay tiền đồng.

– Thực hiện chính sách hạn điền.

– Quy định lại biểu thuế đinh và thuế ruộng.

c. Xã hội

– Thực hiện chính sách hạn nô.

d. Văn hóa – giáo dục

– Giảm bớt số sư tăng.

– Dịch sách chữ Hán ra chữ Nôm.

– Sửa đổi quy chế thi cử và học tập

e. Quân sự

– Làm tăng quân số.

– Chế tạo các loại vũ khí mới

– Phòng thủ nơi hiểm yếu, xây thành kiên cố.

3. Ý nghĩa, tác dụng của cải cách Hồ Quý Ly.

a. Ý nghĩa, tác dụng

– Đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng

– Hạn chế sự tập trung ruộng đất của qúy tộc – địa chủ.

– Tăng thêm nguồn thu nhập và quyền lực cho nhà nước.

b. Hạn chế

– Chưa triệt để và chưa phù hợp thực tế.

– Chưa đáp ứng được lòng dân.

5. Củng cố: (5/)

 • Cuối thế kỷ XIV, nhà Trần bị suy yếu và nhà Hồ được thành lập.
 • Các chính sách cải cách của Hồ Quý Ly còn nhiều hạn chế nhưng đó là những cải cách lớn có liên quan đến toàn xã hội.

6. Hướng dẫn học tập ở nhà: (1/)

 • Học bài theo các câu hỏi 1, 2, 3 Sgk trang 80.
 • Sưu tâm tranh ảnh về hiện vật khảo cổ ở Lâm Đồng tiết sau học lịch sử địa phương.

Trên đây CITD xin giới thiệu Giáo án Lịch sử 7 bài 16: Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV theo CV 5512 (Tiết 2) được soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra giúp các thầy cô nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy, chuẩn bị tốt cho các bài dạy lớp 7 trên lớp.

Đăng bởi: CITD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button