Giáo dục

Giáo án Lịch sử 7 bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở Châu Âu theo CV 5512

Giáo án Lịch sử 7 bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở Châu Âu theo CV 5512

Giáo án Lịch sử 7 bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở Châu Âu giúp học sinh dễ dàng nắm được quá trình hình thành xã hội phong kiến châu Âu, hiểu khái niệm ”Lãnh địa phong kiến”, đặc trưng của lãnh địa phong kiến. Đồng thời học sinh còn biết nguyên nhân xuất hiện thành thị trung đại. Mời quý thầy cô cùng tham khảo!

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết.

Giáo án Lịch sử bài Phong trào Tây Sơn

Bạn đang xem: Giáo án Lịch sử 7 bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở Châu Âu theo CV 5512

Giáo án Lịch sử 7 theo CV 5512

I. Yêu cầu cần đạt:

1. Kiến thức:

– Nắm được quá trình hình thành xã hội phong kiến châu Âu.

– Hiểu khái niệm “lãnh địa phong kiến”, đặc trưng của kinh tế lãnh địa phong kiến.

– Biết nguyên nhân xuất hiện thành thị trung đại. Phân biệt giữa nền kinh tế lãnh địa và nền kinh tế thành thị.

2. Thái độ: Thấy được sự phát triển hợp quy luật của xã hội loài người chuyển từ xã hội chiếm hữu nô lệ sang xã hội phong kiến.

3. Kĩ năng:

– Rèn luyện kĩ năng so sánh lịch sử.

-Biết xác định các quốc gia phong kiến châu trên bản đồ.

4. Định hướng phát triển năng lực

Năng lực chung: Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề.

Năng lực chuyên biệt: Tái hiện kiến thức lịch sử, xác định mối quan hệ giữa các sự kiện, hiện tượng lịch sử.

5. Phương pháp dạy học: vấn đáp thuyết trình trực quan, nhóm

II. Phương tiện:

– Bản đồ TG

– Lược đồ châu Âu thời phong kiến

III. Chuẩn bị

1. Chuẩn bị của giáo viên

– Giáo án word

– Một số tư liệu có liên quan.

2. Chuẩn bị của học sinh: Đọc trước sách giáo khoa và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

IV. Tiến trình dạy – học:

1. Ổn định lớp:

2. Kiểm tra: Kiểm tra sự chuẩn bị của HS

3. Bài mới

3.1. Hoạt động khởi động

– Mục tiêu: Giúp học sinh nắm được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được đó là chế độ phong kiến được hình thành ở châu Âu, thành thị trung đại xuất hiện. Sau đó đưa học sinh vào tìm hiểu nội dung bài học, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.

– Phương pháp: Thuyết trình, trực quan, phát vấn.

– Thời gian: 3 phút.

– GV giới thiệu bài mới: Khi đế quốc Ro-ma suy yếu các dân tộc phía bắc ngày càng lớn mạnh trong đó người Giéc-man đã đánh xuống và làm chủ hình thành nên các vương quốc và sau này là Anh, Pháp… Họ thiết lập chế độ phong kiến và khi sản xuất phát triển ở đây hình thành nên các thành thị trung đại.

3.2. Hoạt động hình thành kiến thức

Hoạt động 1: Sự hình thành chế độ phong kiến ở châu Âu

– Mục tiêu: Nắm được hoàn cảnh hình thành chế độ phong kiến ở châu Âu.

– Phương pháp: Trực quan, phát vấn, thuyết trình, phân tích.

– Phương tiện: lược đồ châu Âu thời phong kiến.

– Thời gian: 15 phút

– Tổ chức hoạt động

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung kiến thức

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

HS đọc phần 1 và trả lời các câu hỏi sau:

? Sau đó người Giéc-man đã làm gì?

? Những việc làm ấy làm cho xã hội phương Tây biến đổi như thế nào?

? Lãnh chúa là những người như thế nào?

? Nông nô do những tầng lớp nào hình thành?

? Quan hệ giữa lãnh chúa với nông nô như thế nào?

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập

Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động

– HS lần lượt trả lời các câu hỏi

Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của học sinh.

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.

1/ Sự hình thành xã hội phong kiến ở châu Âu.

Cuối thế kỉ V, người Giéc-man tiêu diệt các quốc gia cổ đại Hi Lạp và Rô-ma. Thành lập nhiều vương quốc mới: Ăng-glô Xắc-xông, Phơ-răng, Tây Gốt, Đông Gốt…

-Người Giéc-man đã chiếm ruộng đất của chủ nô, đem chia cho nhau. Phong tước vị ….

– Biến đổi xã hội: Xuất hiện các giai cấp mới lãnh chúa và nông nô.

– Nông nô phụ thuộc lãnh chúa → xã hội phong kiến hình thành.

Hoạt động 2

2/ Lãnh địa phong kiến.

– Mục tiêu: Biết được thế nào là lãnh địa phong kiến và lãnh chúa phong kiến.

– Phương pháp: Trực quan, phát vấn, thuyết trình, phân tích, nhóm.

– Phương tiện: tranh ảnh về lãnh chúa phong kiến.

– Thời gian: 10 phút

– Tổ chức hoạt động

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung kiến thức

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

? Em hiểu như thế nào là “lãnh địa” phong kiến?

? Hãy miêu tả và nêu nhận xét về lãnh địa phong kiến qua H1?

?Trình bày đời sống, sinh hoạt trong lãnh địa?

? Nền kinh tế lãnh địa có đặc điểm gì?

? Phân biệt sự khác nhau giữa xã hội cổ đại với xã hội phong kiến?

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập

Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động

– Các nhóm trình bày kết quả

Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của học sinh.

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.

2/ Lãnh địa phong kiến.

Lãnh địa là vùng đất rộng lớn do lãnh chúa làm chủ trong đó có lâu đài và thành quách.

– Đời sống trong lãnh địa: lãnh chúa xa hoa, đầy đủ, nông nô nghèo khổ.

– Đặc điểm kinh tế: Tự cung, tự cấp không trao đổi với bên ngoài.

Hoạt động 3

3/ Sự xuất hiện các thành thị trung đại.

– Mục tiêu: Biết được hoàn cảnh xuất hiện thành thị trung đại và các giai tầng trong thành thị.

– Phương pháp: Trực quan, phát vấn, thuyết trình, phân tích

– Phương tiện: tranh ảnh về thành thị trung đại.

– Thời gian: 10 phút

– Tổ chức hoạt động

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung kiến thức

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

? Nguyên nhân xuất hiện thành thị?

? Đặc điểm của thành thị là gì?

? Thành thị trung đại xuất hiện như thế nào?

? Cư dân thành thị gồm những ai? Họ làm những nghề gì?

? Thành thị ra đời có ý nghĩa gì?

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập.

Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động

– HS lần lượt trả lời các câu hỏi

Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của học sinh.

GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.

3/ Sự xuất hiện các thành thị trung đại.

-Nguyên nhân:

Cuối thế kỉ XI, sản xuất phát triển thợ thủ công đem hàng hoá ra những nơi đông người để trao đổi→ hình thành các thị trấn → thành thị (thành phố).

-Hoạt động của hành thị: Cư dân chủ yếu là thợ thủ công và thương nhân…

-Vai trò: thúc đẩy sản xuất, làm cho xã hội phong kiến phát triển.

3.3. Hoạt động luyện tập

– Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức về hoàn cảnh ra đời của nhà nước phong kiến châu Âu và sự xuất hiện của thành thị trung đại

Thời gian: 3 phút

– Phương thức tiến hành: GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho làm việc cá nhân, trả lời các câu hỏi trắc nghiệm. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn hoặc thầy, cô giáo.

GV dùng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan, tự luận và yêu cầu học sinh chọn đáp án đúng (trắc nghiệm).

Giáo án Lịch sử 7

A. Mục tiêu bài học:

1. Kiến thức: Giúp học sinh nắm được:

  • Quá trình hình thành XHPK ở Châu Âu, cơ cấu XH.
  • Hiểu được khái niệm lãnh địa PK và đặc trưng của nền kinh tế lãnh địa.
  • Hiểu được thành thị trung đại xuất hiện như thế nào, kinh tế thành thị trung đại khác kinh tế lãnh địa ra sao.

2. Tư tưởng: Bồi dưỡng nhận thức cho hs về sự phát triển hợp quy luật của XH.

3. Kĩ năng:

  • Biết sử dụng bản đồ châu Á để xác định vị trí các quốc gia.
  • Bồi dưỡng kĩ năng so sánh đối chiếu.

B. Phương tiện dạy học:

1. Giáo viên: SGK, SGV, Bản đồ Châu Âu thời PK.

2. Học sinh: SGK, sưu tầm tranh ảnh, tài liệu liên quan bài học.

C. Hoạt động lên lớp:

1. Ổn định:

2. Bài cũ:

Ở Lịch sử lớp 6 đã học về lịch sử các quốc gia cổ đại Phương Tây, em hãy kể tên một vài quốc gia CĐPT?

3. Bài mới:

Ở lịch sử 6 các em đã được học về các quốc gia cổ đại phương Tây và ở đây các quốc gia đó sớm phát triển thành những nước có chế độ PK (thay thế chế độ CHNL) đó là các nước Phơ-răng, Tây Gốt, Đông Gốt, sau này phát triển Anh, Pháp, TBN, Ý. Vậy để hiểu được quá trình hình thành và phát triển các nước PKCA đã diễn ra như thế nào, chúng ta sẽ tìm hiểu vào nội dung bài học.

Trên đây CITD xin giới thiệu Giáo án Lịch sử 7 bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở Châu Âu theo CV 5512 được soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra giúp các thầy cô nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy, chuẩn bị tốt cho các bài dạy lớp 7 trên lớp.

Đăng bởi: CITD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button