Giáo dục

Giáo án Giáo dục công dân lớp 7 bài 7: Đoàn kết tương trợ theo CV 5512

Giáo án Giáo dục công dân lớp 7 bài 7: Đoàn kết tương trợ theo CV 5512

Giáo án Giáo dục công dân lớp 7 bài 7: Đoàn kết tương trợ được CITD sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn GDCD 7 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Giáo án môn GDCD lớp 7 theo CV 5512

I. Mục tiêu cần đạt:

1. Kiến thức: HS hiểu thế nào là đoàn kết tương trợ, sự cần thiết phải đoàn kết tương trợ.

Bạn đang xem: Giáo án Giáo dục công dân lớp 7 bài 7: Đoàn kết tương trợ theo CV 5512

2. Kĩ năng: HS biết đoàn kết, thân ái và giúp đỡ bạn bè, hàng xóm, láng giềng.

3. Thái độ: HS biết tự đánh giá về những biểu hiện đoàn kết, tương trợ. Có ý thức tự giác trong những công việc chung.

4. Năng lực: NL tư duy, NL hợp tác, NL giao tiếp, NL ngôn ngữ, NL giải quyết vấn đề, NL tư duy phê phán.

II. Chuẩn bị:

GV: KHBH, SGK, SGV, SBT GDCD 7…..( Sử dụng tranh minh họa)

HS: Học bài cũ, làm bài tập.

III. Tiến trình tổ chức hoạt động dạy học:

1. Mô tả phương pháp và kĩ thuật thực hiện các chuỗi hoạt động trong bài học

Tên hoạt động

Phương pháp thực hiện

Kĩ thuật dạy học

A. Hoạt động khởi động

– Dạy học nêu và giải quyết vấn đề

– Kĩ thuật đặt câu hỏi

B. Hoạt động hình thành kiến thức

– Dạy học dự án

– Dạy học theo nhóm

– Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.

– Kĩ thuật đặt câu hỏi

– Kĩ thuật học tập hợp tác

C. Hoạt động luyện tập

– Dạy học theo nhóm

– Kĩ thuật đặt câu hỏi

– Kĩ thuật học tập hợp tác

D. Hoạt động vận dụng

– Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.

– Kĩ thuật đặt câu hỏi

E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng

– Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề

– Kĩ thuật đặt câu hỏi

2. Tổ chức các hoạt động

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

Mục tiêu: Kích thích và huy động vốn hiểu biết của HS về đoàn kết, tương trợ

Phương thức thực hiện:

Hoạt động chung cả lớp, cá nhân

– Trò chơi

Sản phẩm hoạt động

– Trình bày miệng

Phương án kiểm tra, đánh giá

– Học sinh đánh giá.

– Giáo viên nhận xét, đánh giá.

Tiến trình hoạt động:

*Chuyển giao nhiệm vụ:

GV cho học sinh chơi trò bẻ đũa sau đó dẫn dắt vào bài.

– Học sinh tiếp nhận

*Thực hiện nhiệm vụ

Học sinh: chia sẻ những hiểu biết của mình

– Giáo viên quan sát, động viên giúp đỡ khi hs gặp khó khăn

– Dự kiến sản phẩm: hiểu biết của hs

*Báo cáo kết quả: Hs báo cáo

*Đánh giá kết quả

– Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

– Giáo viên nhận xét, đánh giá

->Giáo viên gieo vấn đề cần tìm hiểu trong bài học

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động của GV và HS

Nội dung

Hoạt động 1: Khai thác nội dung truyện đọc.

1. Mục tiêu: Hs hiểu được nội dung câu truyện.

2. Phương thức thực hiện:

– Hoạt động cá nhân.

– Hoạt động chung cả lớp

3. Sản phẩm hoạt động

– Trình bày miệng

– Phiếu học tập của nhóm

4. Phương án kiểm tra, đánh giá

– Học sinh tự đánh giá.

– Học sinh đánh giá lẫn nhau.

– Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động

*Chuyển giao nhiệm vụ

GV gọi HS đọc truyện

1. GV: Khi lao động san sân bóng, lớp 7A đã gặp phải những khó khăn gì?

2. GV: Khi thấy công việc của 7A chưa hoàn thành, lớp trưởng 7B sang gặp lớp trưởng 7A và đã nói gì?

3. GV: Trước câu nói của lớp trưởng 7B, lớp trưởng 7A tỏ thái độ ntn?

– Học sinh tiếp nhận…

*Thực hiện nhiệm vụ

– Học sinh đọc truyện, suy nghĩ cá nhân, cặp đôi trao đổi

– Giáo viên quan sát, theo dõi phát hiện kịp thời những khó khăn của hs

– Dự kiến sản phẩm: câu trả lời của hs

1. HS: Khu đất khó làm, mô đất cao, rễ cây chằng chịt.

-Lớp có nhiều bạn nữ.

2. HS: -Việc của các cậu còn nhiều hết buổi cũng chưa chắc đã xong. Các cậu nghĩ 1 lúc sang bọn mình ăn mía, cam rồi 2 lớp chúng ta cùng làm.

3. HS: ?-Xúc động vui mừng

-Cùng ăn mía, an cam vui vẻ

-Cùng nhau thực hiện phần việc còn lại chỉ sau 1h đồng hồ.

*Báo cáo kết quả: nhóm báo cáo

*Đánh giá kết quả

– Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

– Giáo viên nhận xét, đánh giá

->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng

GV: Những việc làm ấy thể hiện đức tính gì của các bạn 7B?

-Tinh thần đoàn kết, tương trợ.

GV: Kết luận.

GV cho HS liên hệ những câu chuyện trong lịch sử, cuộc sống để chứng minh sự đoàn kết tương trợ là sức mạnh giúp chúng ta thành công.

GV nhận xét bổ sung

.-Nhân dân ta đoàn kết chống giặc ngoại xâm, hạn hán, lũ lụt.

-Đoàn kết tương trợ giúp đỡ nhau tiến bộ trong học tập.

-Vụ sập cầu ở Cần Thơ, nhân dân cả nước đóng góp tiền của ủng hộ.

Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài học

1. Mục tiêu: Hs hiểu được khái niệm, biểu hiện của đoàn kết tương trợ

2. Phương thức thực hiện:

– Hoạt động cá nhân, nhóm

– Hoạt động cặp đôi

3. Sản phẩm hoạt động

– Trình bày miệng

– Phiếu học tập của nhóm

4. Phương án kiểm tra, đánh giá

– Học sinh tự đánh giá.

– Học sinh đánh giá lẫn nhau.

– Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động

*Chuyển giao nhiệm vụ

GV: Em hiểu thế nào là đoàn kết tương trợ? Lấy ví dụ về đoàn kết trong lịch sử, trong lao động và trong học tập mà em biết?

?Em hãy kể những việc làm của em, của các bạn lớp em, trường em đã đoàn kết, tương trợ nhau trong học tập, trong cuộc sống.

Vdụ: Bạn Na bị ốm không đi học được, em đã đến thăm và chép bài cho bạn.

GV Cho quan sát các bức tranh trên máy chiếu về giúp bạn học bài; đôi bạn học tập; quyên góp ủng hộ; nhận quà ủng hộ; niềm vui nhận quà ủng hộ? cho biết bức tranh này giúp em hiểu được điều gì?

– Tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp nhau cùng vượt khó khăn trong học tập và trong cuộc sống.

Tìm từ trái nghĩa với đoàn kết và tương trợ?

– Chia rẽ, ích kỷ.

Tục ngữ có câu: “Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết”.

GV cho hs quan sát bức tranh về cuộc sống ở nông thôn, Các thành viên trong gia đình, hậu quả tàn phá rừng?

Em hãy nêu nội dung của bức tranh cho biết mỗi bức tranh thể hiện tinh thần đoàn kết như thế nào?

? Từ đó em hãy ý nghĩa của đoàn kết, tương trợ trong cuộc sống hàng ngày?

– Học sinh tiếp nhận…

*Thực hiện nhiệm vụ

– Học sinh suy nghĩ cá nhân, các nhóm trao đổi

– Giáo viên quan sát, theo dõi phát hiện kịp thời những khó khăn của hs

– Dự kiến sản phẩm:

*Báo cáo kết quả: đại diện nhóm báo cáo

*Đánh giá kết quả

– Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

– Giáo viên nhận xét, đánh giá

->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng

GV dùng pp khăn trải bàn y/c hs thảo luận vào giấy A0.

Học sinh thảo luận theo 2 nhóm

N1: Những việc làm thể hiện đoàn kết, tương trợ ở ngoài xã hội? Nêu thái độ của mình.

N2: Những việc làm và phong trào thể hiện đoàn kết, tương trợ chưa ở lớp, trường? Nêu thái độ của mình.

GV: Theo em cần phải làm gì để RL tinh thần đoàn kết, tương trợ?

1.Truyện đọc:

Một buổi lao động

2. Nội dung bài học:

a. Đoàn kết, tương trợ

– Là sự thông cảm, chia sẻ và có việc làm cụ thể giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn.

b. Ý nghĩa:

– Sống đoàn kết, tương trợ giúp chúng ta dễ hòa nhập, hợp tác với mọi người và được mọi người yêu quý.

– Tạo nên sức mạnh vượt qua khó khăn.

– Là truyền thống quý báu của dân tộc ta.

c. Cách rèn luyện:

-Luôn RL mình để trở thành người biết đoàn kết tương trợ.

-Thân ái giúp đỡ bạn bè, hàng xóm, láng giềng.

-Phê phán những ai thiếu tinh thần đoàn kết tương trợ trong cuộc sống.

*Tinh thần tập thể, đoàn kết, hợp quần

*Sức mạnh đoàn kết, nhất trí, đảm bảo mọi thắng lợi thành công.

Câu thơ trên của Bác Hồ đã được dân gian hoá thành 1 câu ca dao có giá trị tư tưởng về đạo đức CM.

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Mục tiêu: giúp hs củng cố lại kiến thức đã học

Phương thức thực hiện: hoạt động cá nhân

Sản phẩm hoạt động: phiếu học tập

Phương án kiểm tra, đánh giá:

Học sinh tự đánh giá, đánh giá lẫn nhau.

– Giáo viên đánh giá

Tiến trình hoạt động

*Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ:

GV hướng dẫn hs làm bài tập

Bài a, b, c (SGK)

HS: Đọc và xác định yêu cầu – trình bày

GV nhận xét cho điểm.

3. Bài tập:

Bài a: Chép hộ bài, giảng lại bài cho bạn Trung nắm được bài mới.

Bài b: Em không tán thành với việc làm của Tuấn vì như vậy không giúp đỡ bạn mà còn làm hại bạn. Tuấn có thể giảng lại bài để Hưng hiểu và tự làm bài.

Bài c: Hai bạn góp sức làm bài là không được, giờ kiểm tra phải tự làm.

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

Mục tiêu: giúp hs vận dụng kiến thức vào giải quyết tình huống trong thực tiễn

Phương thức thực hiện: hoạt động cá nhân, vấn đáp, thuyết trình…

Sản phẩm hoạt động: câu trả lời của hs

Phương án kiểm tra, đánh giá:

Học sinh tự đánh giá, đánh giá lẫn nhau

– Giáo viên đánh giá

Tiến trình hoạt động

*Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ

GV: Hãy sắp xếp các từ, cụm từ sau đây tạo thành câu tục ngữ, ca dao

1

bẻ được

1

có bạn

2

chẳng

2

Ngựa chạy

3

cả nắm

3

có bầy

4

bẻ đũa

4

chim bay

1

Tương cầu

1

chung một dạ

2

Tương ứng

2

chung một lòng

3

Đồng khí

3

Khi rét cùng

4

đồng thanh

4

Khi đói cùng

*Học sinh thực hiện nhiệm vụ

– Học sinh làm việc cá nhân

– Giáo viên quan sát hs làm và gợi ý các cách xử lí cho Hs

– Dự kiến sản phẩm:

  1. Bẻ đũa chẳng bẻ được cả nắm
  2. Ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn”
  3. Đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu.
  4. Khi đói cùng chung một dạ khi rét cùng chung một lòng.

*Báo cáo kết quả: cá nhân báo cáo

*Đánh giá kết quả

– Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

– Giáo viên nhận xét, đánh giá

E. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG

* Mục tiêu: HS mở rộng vốn kiến thức đã học

* Nhiệm vụ: Về nhà tìm hiểu, liên hệ

* Phương thức hoạt động: cá nhân

* Yêu cầu sản phẩm: câu trả lời của HS vào trong vở.

* Cách tiến hành:

GV chuyển giao nhiệm vụ cho HS:

? Các em hãy tìm thêm những câu ca dao, tục ngữ, danh ngôn nói về đoàn kết tương trợ? nêu ý nghĩa câu nói đó.

?Tìm hai sự kiện lịch sử biểu hiện tinh thần đoàn kết, tương trợ?

HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ:

+ Đọc yêu cầu.

+ Về nhà suy nghĩ trả lời.

Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết

Thành công, thành công, đại thành công.

Giáo án môn GDCD lớp 7

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Giúp HS hiểu thế nào là đoàn kết tương trợ, sự cần thiết phải đoàn kết tương trợ.

2. Kĩ năng: HS biết đoàn kết, thân ái và giúp đỡ bạn bè, hàng xóm, láng giềng.

3. Thái độ: HS biết tự đánh giá về những biểu hiện đoàn kết, tương trợ

II. Chuẩn bị:

  • GV: SGK, SGV, SBT GDCD 7, máy chiếu….
  • HS: Bài cũ, làm bài tập.

III. Tiến trình lên lớp:

1. Ổn định:

2. Kiểm tra 15 phút.

Thế nào là tôn sư trọng đạo? Hãy nêu những việc làm thể hiện tôn sư trọng đạo?

Làm bài tập b, c sgk/ 20.

3. Bài mới.

Hoạt động của GV và HS

Nội dung

*Hoạt động 1

Khai thác nội dung truyện đọc:

GV: Gọi HS đọc truyện.

GV:Khi lao động san sân bóng, lớp 7A đã gặp phải những khó khăn gì?

GV:Khi thấy công việc của 7A chưa hoàn thành, lớp trưởng 7B sang gặp lớp trưởng 7A và đã nói gì?

HS:

GV:Trước câu nói của lớp trưởng 7B, lớp trưởng 7A tỏ thái độ ntn?

HS:

GV:Những việc làm ấy thể hiện đức tính gì của các bạn 7B?

HS:

GV: Kết luận.

GV cho HS liên hệ những câu chuyện trong lịch sử, cuộc sống để chứng minh sự đoàn kết tương trợ là sức mạnh giúp chúng ta thành công.

GV nhận xét bổ sung.

*Hoạt động 2

Tìm hiểu, phân tích nội dung bài học.

GV: Em hiểu thế nào là đoàn kết tương trợ? Ví dụ

HS:

GV: Trái với đoàn kết tương trợ là gì?

HS:

GV: Hãy nêu ý nghĩa của đoàn kết, tương trợ trong cuộc sống hàng ngày?

HS:

GV: Theo em cần phải làm gì để RL tinh thần đoàn kết, tương trợ?

HS:

GV yêu cầu HS giải thích câu tục ngữ: “Ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn”

“Dân ta nhớ 1 chữ đồng

Đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh”

GV kết luận

*Hoạt động 3

Luyện tập

Bài b (SGK)

HS:

Bài c (SGK)

GV nhận xét cho điểm.

I. Truyện đọc:

-Khu đất khó làm, mô đất cao, rễ cây chằng chịt.

-Lớp có nhiều bạn nữ.

-Việc của các cậu còn nhiều hết buổi cũng chưa chắc đã xong. Các cậu nghĩ 1 lúc sang bọn mình ăn mía, cam rồi 2 lớp chúng ta cùng làm.

-Xúc động vui mừng

-Cùng ăn mía, an cam vui vẻ

-Cùng nhau thực hiện phần việc còn lại chỉ sau 1h đồng hồ.

-Tinh thần đoàn kết, tương trợ.

-Nhân dân ta đoàn kết chống giặc ngoại xâm, hạn hán, lũ lụt.

-Đoàn kết tương trợ giúp đỡ nhau tiến bộ trong học tập.

-Vụ sập cầu ở Cần Thơ, nhân dân cả nước đóng góp tiền của ủng hộ.

II. Nội dung bài học:

1. Thế nào là đoàn kết, tương trợ?

– Là sự thông cảm, chia sẻ và có việc làm cụ thể giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn.

Vdụ: Bạn Na bị ốm không đi học được, em đã đến thăm và chép bài cho bạn.

– Chia rẽ, ích kỷ.

“Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết”.

2. Ý nghĩa:

– Sống đoàn kết, tương trợ giúp chúng ta dễ hòa nhập, hợp tác với mọi người và được mọi người yêu quý.

– Tạo nên sức mạnh vượt qua khó khăn.

– Là truyền thống quý báu của dân tộc ta.

3. Cách rèn luyện:

-Luôn RL mình để trở thành người biết đoàn kết tương trợ.

-Thân ái giúp đỡ bạn bè, hàng xóm, láng giềng.

-Phê phán những ai thiếu tinh thần đoàn kết tương trợ trong cuộc sống.

*Tinh thần tập thể, đoàn kết, hợp quần

*Sức mạnh đoàn kết, nhất trí, đảm bảo mọi thắng lợi thành công.

Câu thơ trên của Bác Hồ đã được dân gian hoá thành 1 câu ca dao có giá trị tư tưởng về đạo đức CM.

III. Bài tập:

Bài b: Em không tán thành với việc làm của Tuấn vì như vậy không giúp đỡ bạn mà còn làm hại bạn.

Bài c: Hai bạn góp sức làm bài là không được, giờ kiểm tra phải tự làm.

4. Củng cố: Cho HS khái quát nội dung toàn bài.

5. Dặn dò:

  • Học bài, làm bài tập b, d SGK/19
  • Xem trước bài 8.
  • HS thực hiện tốt ATGT.

Trên đây CITD xin giới thiệu Giáo án Giáo dục công dân lớp 7 bài 7: Đoàn kết tương trợ theo CV 5512 được soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra giúp các thầy cô nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy, chuẩn bị tốt cho các bài dạy lớp 7 trên lớp.

Đăng bởi: CITD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button