Giáo dục

Giáo án Giáo dục công dân lớp 7 bài 18: Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (tiết 2)

Giáo án Giáo dục công dân lớp 7 bài 18: Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (tiết 2)

Giáo án Giáo dục công dân lớp 7 bài 18: Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (tiết 2) được CITD sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn GDCD 7 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Giáo án môn GDCD lớp 7 theo CV 5512

I. Mục tiêu bài học:

1. Kiến thức: Giúp hs hiểu bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã phường thị trấn) gồm có những cơ quan nào? Nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan nhà nước cấp cơ sở (UBND, HĐND xã (P,TT)

Bạn đang xem: Giáo án Giáo dục công dân lớp 7 bài 18: Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (tiết 2)

2. Thái độ: Hình thành ở hs ý thức tự giác trong việc thực hiện chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và qđ của địa phương.

– Có ý thức tôn trọng giữ gìn an ninh, trật tự công cộng và an toàn xã hội ở địa phương.

3. Kỹ năng:

– Xác định đúng cơ quan nhà nước địa phương có chức năng giải quyết công việc của cá nhân và gia đình.

-Tôn trọng ý kiến và việc làm của cán bộ địa phương

4. Năng lực: NL tư duy, NL hợp tác, NL giao tiếp, NL ngôn ngữ, NL giải quyết vấn đề….

II. Chuẩn bị:

– GV: KHBH + SGK, SGV GDCD 7

– Sổ tay KTPL

– Sơ đồ bộ máy nhà nước cấp cơ sở

III. Tổ chức các hoạt động.

1. Mô tả phương pháp thực hiện chuỗi các hoạt động học trong bài học và kĩ thuật dạy học thực hiện trong các hoạt động:

Tên hoạt động

Phương pháp thực hiện

Kĩ thuật dạy học

A. Hoạt động khởi động

– Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.

– Kĩ thuật đặt câu hỏi

B. Hoạt động hình thành kiến thức

– Dạy học theo nhóm

– Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.

– Thuyết trình, vấn đáp, đàm thoại.

– Kĩ thuật đặt câu hỏi

– Kĩ thuật học tập hợp tác

C. Hoạt động luyện tập

– Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.

– Dạy học theo nhóm cặp đôi

– Kĩ thuật đặt câu hỏi

– Kĩ thuật học tập hợp tác

– Kĩ thuật động não

D. Hoạt động vận dụng

– Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.

– Đóng vai

– Kĩ thuật đặt câu hỏi

….

E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng

– Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề

– Dự án

– Kĩ thuật đặt câu hỏi

……

2. Tổ chức các hoạt động:

Hoạt động 1: Hoạt động khởi động

* Mục tiêu: – Tạo tâm thế hứng thú cho HS.

* Nhiệm vụ: HS suy nghĩ.

* Phương thức thực hiện: HĐ cá nhân, vấn đáp.

* Yêu cầu sản phẩm: câu trả lời của hs

* Cách tiến hành:

HĐND và UBND xã (phường, TT) có nhiệm vụ và quyền hạn gì?

– Học sinh tiếp nhận

*Thực hiện nhiệm vụ

Học sinh: chia sẻ những hiểu biết của mình

– Giáo viên quan sát, động viên giúp đỡ khi hs gặp khó khăn

– Dự kiến sản phẩm: ý kiến của hs

*Báo cáo kết quả: HS vẽ và trình bày

*Đánh giá kết quả

– Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

– Giáo viên nhận xét, đánh giá sau đó dẫn dắt vào bài.

Hoạt động 2: Hình thành kiến thức

Hoạt động của giáo viên và học sinh

Nội dung ghi bảng

HĐ1: Tìm hiểu vai trò, nhiệm vụ của HĐND và UBND xã.

1. Mục tiêu: Hiểu được vai trò, nhiệm vụ của HĐND và UBND xã.

2. Phương thức thực hiện:

– Hoạt động cá nhân

3. Sản phẩm hoạt động

– Trình bày miệng

4. Phương án kiểm tra, đánh giá

– Học sinh tự đánh giá.

– Học sinh đánh giá lẫn nhau.

– Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động

*Chuyển giao nhiệm vụ:

? UBND và HĐND xã (P.TT) là cơ quan chính quyền thuộc cấp nào?

? HĐND xã (P,TT) do ai bầu ra, có nhiệm vụ gì?

Học sinh tiếp nhận…

*Thực hiện nhiệm vụ

– Học sinh suy nghĩ cá nhân.

– Giáo viên quan sát, theo dõi phát hiện kịp thời những khó khăn của hs

– Dự kiến sản phẩm:

*Báo cáo kết quả: đại diện báo cáo

*Đánh giá kết quả

– Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

– Giáo viên nhận xét, đánh giá

->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng

HĐ2: Tìm hiểu trách nhiệm của công dân ở địa phương

1. Mục tiêu: Hiểu được trách nhiệm của công dân ở địa phương

2. Phương thức thực hiện:

– Hoạt động nhóm

3. Sản phẩm hoạt động

– Trình bày miệng

– Phiếu học tập của nhóm

4. Phương án kiểm tra, đánh giá

– Học sinh tự đánh giá.

– Học sinh đánh giá lẫn nhau.

– Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động

*Chuyển giao nhiệm vụ:

Trách nhiệm của công dân đối với bộ máy nhà nước cấp cơ sở xã (p,tt) ntn?

Học sinh tiếp nhận…

*Thực hiện nhiệm vụ

– Học sinh suy nghĩ cá nhân.

– Các nhóm ghi kết quả

– Giáo viên quan sát, theo dõi phát hiện kịp thời những khó khăn của hs

– Dự kiến sản phẩm:

*Báo cáo kết quả: đại diện nhóm báo cáo

*Đánh giá kết quả

– Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

– Giáo viên nhận xét, đánh giá

->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng

1. Nội dung bài học:

c.. UBND và HĐND xã (P.TT) là cơ quan chính quyền cấp cơ sở

* HĐND xã (P,TT) do nhân dân bầu ra chịu trách nhiệm trước dân về: Ổn định kinh tế, nâng cao đời sống,củng cố quốc phòng, an ninh.

* UBND xã (p,tt) do HĐND bầu ra có nhiệm vụ: Chấp hành nghị quyết của HĐND, là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương

* HĐND và UBND là cơ quan nhà nước của dân, do dân, vì dân

d. Trách nhiệm của công dân:

– Tôn trọng và bảo vệ, làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ đối với nhà nước, hấp hành nghiêm chỉnh qui định của pháp luật, của chính quyền địa phương.

Hoạt động 3: Luyện tập

* Mục tiêu: Vận dụng hiểu biết để làm bài

* Nhiệm vụ: HS suy nghĩ, trình bày

* Phương thức thực hiện: cá nhân

* Yêu cầu sản phẩm: Câu trả lời miệng của HS

* Cách tiến hành:

GV chuyển giao nhiệm vụ cho HS:

– HS làm bài tập trên phiếu.

BT1. Bạn An kể tên các cơ quan nhà nước cấp cơ sở như sau:

a. HĐND xã.

b. UBND xã.

c. Công an xã.

d. Trạm y tế xã.

e. Ban văn hóa xã.

f. Đoàn TNCS HCM xã.

g. Mặt trận TQ xã.

h. HTX NN.

i. Hội cựu chiến binh.

k. Trạm bơm.

– Theo em, ý nào đúng?

BT2. Những hành vi nào sau đây góp phần xây dựng nơi em ở?

1. Chăm chỉ học tập.

2. Chăm chỉ lao động.

3. Giữ gìn môi trường.

4. Tham gia nghĩa vụ quân sự khi đủ tuổi.

5. Phòng chống tệ nạn xã hội.

*Học sinh thực hiện nhiệm vụ

– Học sinh làm việc cá nhân

– Giáo viên quan sát hs làm và gợi ý các cách xử lí cho Hs

– Dự kiến sản phẩm: câu trả lời của hs

*Báo cáo kết quả: cá nhân trả lời

*Đánh giá kết quả

– Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

– Giáo viên nhận xét, đánh giá, kl.

3. Bài tập:

BT 1: Đáp án: a, b, c, d, e.

BT2: Đáp án: 1, 2, 3, 4, 5

Hoạt động 4: Vận dụng

* Mục tiêu: HS biết vận dụng kiến thức đã học áp dụng vào làm BT.

* Nhiệm vụ: HS trình bày

* Phương thức thực hiện: cá nhân, cặp đôi

* Sản phẩm: Câu trả lời của hs

* Cách tiến hành:

GV chuyển giao nhiệm vụ cho HS:

Sắm vai tiểu phẩm “Thực hiện kế hoạch sinh đẻ ở địa phương”

*Học sinh thực hiện nhiệm vụ

– Học sinh suy nghĩ

– Giáo viên quan sát hs làm và gợi ý các cách xử lí cho Hs

– Dự kiến sản phẩm: câu trả lời của hs

*Báo cáo kết quả:

*Đánh giá kết quả

– Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

– Giáo viên nhận xét, đánh giá, kl.

Hoạt động 5: Tìm tòi mở rộng

* Mục tiêu: HS mở rộng vốn kiến thức đã học.

* Nhiệm vụ: Về nhà tìm hiểu.

* Phương thức hoạt động: cá nhân.

* Yêu cầu sản phẩm:

GV chuyển giao nhiệm vụ cho Hs:

HS sưu tầm các bức tranh về UBND xã và hoạt động của UBND xã nơi e ở.

* HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ: Về nhà.

Giáo án môn GDCD lớp 7

I. Mục tiêu bài học:

1. Kiến thức: Giúp hs hiểu bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã phường thị trấn) gồm có những cơ quan nào? Nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan nhà nước cấp cơ sở (UBND, HĐND xã (P, TT)

2. Thái độ:

 • Hình thành ở hs ý thức tự giác trong việc thực hiện chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và qđ của địa phương.
 • Có ý thức tôn trọng giữ gìn an ninh, trật tự công cộng và an toàn xã hội ở địa phương.

3. Kỹ năng:

 • Xác định đúng cơ quan nhà nước địa phương có chức năng giải quyết công việc của cá nhân và gia đình.
 • Tôn trọng ý kiến và việc làm của cán bộ địa phương

II. Phương pháp:

 • Nghe nói chuyện về sự phát triển kinh tế một địa phương
 • Thảo luận
 • Tổ chức trò chơi

III. Tài liệu và phương tiện:

 • – Sgk, Sgv GDCD 7
 • Sổ tay KTPL
 • Sơ đồ bộ máy nhà nước cấp cơ sở

IV. Tiến trình dạy học:

1. Ổn định

2. Bài cũ: HĐND và UBND xã (phường, TT) có nhiệm vụ và quyền hạn gì?

3. Bài mới:

Hoạt động của giáo viên và học sinh

Nội dung ghi bảng

GV: Hệ thống lại nội dung tiết 1 và hướng dẫn hs thảo luận rút ra nội dung bài học

? UBND và HĐND xã (P.TT) là cơ quan chính quyền thuộc cấp nào?

? HĐND xã (P, TT) do ai bầu ra, có nhiệm vụ gì?

GV: Trách nhiệm của công dân đối với bộ máy nhà nước cấp cơ sở xã (p,tt) ntn?

GV: Cho HS làm bt trắc nghiệm

Những hành vi nào sau đây góp phần xd nơi em ở?

a. chăm chỉ học tập

b. Giữ môi trường

c. Phòng chống TNXH

d. Tham gia luật quân sự khi đủ tuổi

HĐ2: Luyện tập, củng cố và làm bt sgk

HS: Làm các bt sgk

II. Nội dung bài học:

– UBND và HĐND xã (P.TT) là cơ quan chính quyền cấp cơ sở

* HĐND xã (P, TT) do nhân dân bầu ra chịu trách nhiệm trước dân về: Ổn định kinh tế, nâng cao đời sống,củng cố quốc phòng, an ninh.

* UBND xã (p, tt) do HĐND bầu ra có nhiệm vụ: Chấp hành nghị quyết của HĐND, là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương

* HĐND và UBND là cơ quan nhà nước của dân, do dân, vì dân

* Trách nhiệm của công dân:

– Tôn trọng và bảo vệ, làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ đối với nhà nước, chấp hành nghiêm chỉnh qui định của pháp luật, của chính quyền địa phương.

III. Bài tập:

Bài 1: đáp án:

B1 – A2, 3

B2 – A1, 4, 5, 6, 7

B3 – A9

B4 – A8

4. Củng cố:

 • Tổ chức trò chơi sắm vai tiểu phẩm “Thực hiện kế hoạch sinh đẻ ở địa phương”

5. Hướng dẫn học tập:

 • Học kĩ nd bài
 • Ôn tập kiến thức từ bài 12-18
 • Tiết sau ôn tập HKII.

Trên đây CITD xin giới thiệu Giáo án Giáo dục công dân lớp 7 bài 18: Bộ máy nhà nước cấp cơ sở theo CV 5512 (tiết 2) được soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra giúp các thầy cô nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy, chuẩn bị tốt cho các bài dạy lớp 7 trên lớp.

Đăng bởi: CITD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button