Giáo dục

Giáo án Giáo dục công dân lớp 7 bài 18: Bộ máy nhà nước cấp cơ sở theo CV 5512 (tiết 1)

Giáo án Giáo dục công dân lớp 7 bài 18: Bộ máy nhà nước cấp cơ sở theo CV 5512 (tiết 1)

Giáo án Giáo dục công dân lớp 7 bài 18: Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (tiết 1) được CITD sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn GDCD 7 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Giáo án môn GDCD lớp 7 theo CV 5512

I. Mục tiêu bài học:

1. Kiến thức: Hs hiểu bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã phường thị trấn) gồm có những cơ quan nào? Nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan nhà nước cấp cơ sở (UBND, HĐND xã (P, TT)

Bạn đang xem: Giáo án Giáo dục công dân lớp 7 bài 18: Bộ máy nhà nước cấp cơ sở theo CV 5512 (tiết 1)

2. Thái độ:

– Hình thành ở hs ý thức tự giác trong việc thực hiện chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và qđ của địa phương.

– Có ý thức tôn trọng giữ gìn an ninh, trật tự công cộng và an toàn xã hội ở địa phương.

3. Kỹ năng:

– Xác định đúng cơ quan nhà nước địa phương có chức năng giải quyết công việc của cá nhân và gia đình.

Tôn trọng ý kiến và việc làm của cán bộ địa phương.

4. Năng lực: NL tư duy, NL hợp tác, NL giao tiếp, NL ngôn ngữ, NL giải quyết vấn đề….

II. Chuẩn bị:

– GV: KHBH + SGK, SGV GDCD 7

 • Sổ tay KTPL
 • Sơ đồ bộ máy nhà nước cấp cơ sở

III. Tổ chức các hoạt động.

1. Mô tả phương pháp thực hiện chuỗi các hoạt động học trong bài học và kĩ thuật dạy học thực hiện trong các hoạt động:

Tên hoạt động

Phương pháp thực hiện

Kĩ thuật dạy học

A. Hoạt động khởi động

– – Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.

– Kĩ thuật đặt câu hỏi

B. Hoạt động hình thành kiến thức

– Dạy học theo nhóm

– Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.

– Thuyết trình, vấn đáp, đàm thoại.

– Kĩ thuật đặt câu hỏi

– Kĩ thuật học tập hợp tác

C. Hoạt động luyện tập

– Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.

– Dạy học theo nhóm cặp đôi

– Kĩ thuật đặt câu hỏi

– Kĩ thuật học tập hợp tác

– Kĩ thuật động não

D. Hoạt động vận dụng

– Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.

– Đóng vai

– Kĩ thuật đặt câu hỏi

….

E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng

– Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề

– Dự án

– Kĩ thuật đặt câu hỏi

……

2. Tổ chức các hoạt động:

Hoạt động 1: Hoạt động khởi động

* Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho HS.

* Nhiệm vụ: HS suy nghĩ.

* Phương thức thực hiện: HĐ cá nhân, vấn đáp.

* Yêu cầu sản phẩm: câu trả lời của hs

* Cách tiến hành:

GV: Dựa trên sơ đồ hs vẽ (bài cũ) để giới thiệu

– Học sinh tiếp nhận

*Thực hiện nhiệm vụ

Học sinh: chia sẻ những hiểu biết của mình

– Giáo viên quan sát, động viên giúp đỡ khi hs gặp khó khăn

– Dự kiến sản phẩm: ý kiến của hs

*Báo cáo kết quả: HS vẽ và trình bày

*Đánh giá kết quả

– Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

– Giáo viên nhận xét, đánh giá.

GV: Cho hs sơ đồ bộ máy nhà nước cấp cơ sở để hs nắm được cơ quan nhà nước xã (phường, tt) sau đó dẫn dắt vào bài.

Hoạt động 2: Hình thành kiến thức

Hoạt động của giáo viên và hs

Nội dung ghi bảng

HĐ1: Tìm hiểu tình huống

1. Mục tiêu: Hiểu được chức năng, nhiệm vụ của UBND cấp xã.

2. Phương thức thực hiện:

– Hoạt động cá nhân

3. Sản phẩm hoạt động

– Trình bày miệng

4. Phương án kiểm tra, đánh giá

– Học sinh tự đánh giá.

– Học sinh đánh giá lẫn nhau.

– Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động

*Chuyển giao nhiệm vụ:

– Bộ máy nhà nước cấp cơ sở gồm có cơ quan nào?

– Việc cấp giấy khai sinh do cơ quan nào đảm nhận?

Học sinh tiếp nhận…

*Thực hiện nhiệm vụ

– Học sinh suy nghĩ cá nhân.

– Giáo viên quan sát, theo dõi phát hiện kịp thời những khó khăn của hs

– Dự kiến sản phẩm:

*Báo cáo kết quả: đại diện nhóm báo cáo

*Đánh giá kết quả

– Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

– Giáo viên nhận xét, đánh giá

->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng

HĐ2: Tìm hiểu nhiệm vụ và quyền hạn của nhà nước cấp cơ sở

1. Mục tiêu: Hiểu được nhiệm vụ và quyền hạn của nhà nước cấp cơ sở

2. Phương thức thực hiện:

– Hoạt động cá nhân, nhóm

– Hoạt động chung cả lớp

3. Sản phẩm hoạt động

– Trình bày miệng

– Phiếu học tập của nhóm

4. Phương án kiểm tra, đánh giá

– Học sinh tự đánh giá.

– Học sinh đánh giá lẫn nhau.

– Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động

*Chuyển giao nhiệm vụ:

GV: Giới thiệu Đ119, 10, 12 của HP 1992

? HĐND xã phường, TT do ai bầu ra, có nhiệm vụ và quyền hạn gì?

? UBND xã, phường, TT do ai bầu ra, có nhiệm vụ gì?

Học sinh tiếp nhận…

*Thực hiện nhiệm vụ

– Học sinh suy nghĩ cá nhân, cặp đôi trao đổi

– Giáo viên quan sát, theo dõi phát hiện kịp thời những khó khăn của hs

– Dự kiến sản phẩm:

*Báo cáo kết quả: đại diện nhóm báo cáo

*Đánh giá kết quả

– Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

– Giáo viên nhận xét, đánh giá

->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng

1. Tình huống:

2. Nội dung bài học

a. Nhiệm vụ và quyền hạn của HĐND xã (P, TT):

HĐND xã (p.tt) do nhân dân bầu

ra

* Nhiệm vụ và quyền hạn:

– QĐ những chủ trương và biện pháp quan trọng ở địa phương như:

+ Xây dựng kinh tế xã hội

+ Củng cố an ninh, quốc phòng

+ Cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, làm tròn nhiệm vụ của địa phương

b. Nhiệm vụ và quyền hạn của UBND xã (p, tt):

– UBND do HĐND bầu ra

* Nhiệm vụ và quyền hạn:

– Quản lí nhà nước ở địa phương các lĩnh vực

– Tuyên truyền và giáo dục pl

– Đảm bảo an ninh trật tự

– Phòng chống thiên tai, bảo vệ tài sản

– Chống tham nhũng và tệ nạn xh

Hoạt động 3: Luyện tập

* Mục tiêu: Vận dụng hiểu biết để làm bài

* Nhiệm vụ: HS suy nghĩ, trình bày

* Phương thức thực hiện: cá nhân

* Yêu cầu sản phẩm: Câu trả lời miệng của HS

* Cách tiến hành:

GV chuyển giao nhiệm vụ cho HS:

Gv: HD học sinh làm bài tập b, c/62 sgk

*Học sinh thực hiện nhiệm vụ

– Học sinh làm việc cá nhân

– Giáo viên quan sát hs làm và gợi ý các cách xử lí cho Hs

– Dự kiến sản phẩm: câu trả lời của hs

*Báo cáo kết quả: cá nhân trả lời

*Đánh giá kết quả

– Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

– Giáo viên nhận xét, đánh giá, kl.

3. Bài tập :

Bài b/62 sgk.

Đáp án đúng: UBND xã (phường, thị trấn): là cơ quan hành chính NN ở đp, do HĐND xã (phường, thị trấn) bầu ra.

Bài c/62 sgk.

c. Đáp án:

– Công an giải quyết: Khai báo tạm trú, tạm vắng.

– UBND xã giải quyết: Đăng kí hộ khẩu, đăng kí kết hôn, xin cấp (sao) giấy khai sinh, xác nhận lý lịch.

– Trường học: Xác nhận bảng điểm học tập.

– Trạm y tế (bệnh viện): Xin sổ khám bệnh.

Hoạt động 4: Vận dụng

* Mục tiêu: HS biết vận dụng kiến thức đã học áp dụng vào làm BT.

* Nhiệm vụ: HS trình bày

* Phương thức thực hiện: cá nhân, cặp đôi

* Sản phẩm: Câu trả lời của hs

* Cách tiến hành:

GV chuyển giao nhiệm vụ cho HS:

GV: Nêu tình huống:Mẹ em sinh em bé, gđ em cần làm giấy khai sinh thì cần đến cơ quan nào?

 1. CA phường xã,TT
 2. Trường THCS
 3. UBND xã phường ,TT

*Học sinh thực hiện nhiệm vụ

– Học sinh suy nghĩ

– Giáo viên quan sát hs làm và gợi ý các cách xử lí cho Hs

– Dự kiến sản phẩm: câu trả lời của hs

*Báo cáo kết quả: đáp án c

*Đánh giá kết quả

– Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

– Giáo viên nhận xét, đánh giá, kl.

Hoạt động 5: Tìm tòi mở rộng

* Mục tiêu: HS mở rộng vốn kiến thức đã học.

* Nhiệm vụ: Về nhà tìm hiểu.

* Phương thức hoạt động: cá nhân.

* Yêu cầu sản phẩm:

GV chuyển giao nhiệm vụ cho HsHĐND và UBND nơi em ở có nhiệm vụ gì?

Giáo án môn GDCD lớp 7

I. Mục tiêu bài học:

1. Kiến thức: Giúp hs hiểu bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã phường thị trấn) gồm có những cơ quan nào? Nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan nhà nước cấp cơ sở (UBND, HĐND xã (P,TT)

2. Thái độ:

 • Hình thành ở hs ý thức tự giác trong việc thực hiện chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và qđ của địa phương.
 • Có ý thức tôn trọng giữ gìn an ninh, trật tự công cộng và an toàn xã hội ở địa phương.

3. Kỹ năng:

 • Xác định đúng cơ quan nhà nước địa phương có chức năng giải quyết công việc của cá nhân và gia đình.
 • Tôn trọng ý kiến và việc làm của cán bộ địa phương.

II. Tài liệu và phương tiện:

 • Gv: Sgk, sgv GDCD 7
 • Sổ tay KTPL

III. Tiến trình dạy học:

1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ: Vẽ sơ đồ phân cấp bộ máy nhà nước?

3. Bài mới:

Hoạt động của giáo viên và hs

Nội dung ghi bảng

HĐ1: Giới thiệu bài

GV: Dựa trên sơ đồ hs vẽ (bài cũ) để giới thiệu

HĐ2: Tìm hiểu tình huống

GV: Cho hs sơ đồ bộ máy nhà nước cấp cơ sở để hs nắm được cơ quan nhà nước xã (phường, tt)

GV: Nêu câu hỏi:

– Bộ máy nhà nước cấp cơ sở gồm có cơ quan nào?

– Việc cấp giấy khai sinh do cơ quan nào đảm nhận?

HS: Trả lời

GV: Nêu tình huống: Mẹ em sinh em bé, gđ em cần làm giấy khai sinh thì cần đến cơ quan nào?

a. CA phường xã, TT

b. Trường THCS

c. UBND xã phường, TT

HĐ3: Tìm hiểu nhiệm vụ và quyền hạn của nhà nước cấp cơ sở

GV: Giới thiệu Đ119, 10, 12 của HP 1992

? HĐND xã phường,TT do ai bầu ra, có nhiệm vụ và quyền hạn gì?

GV: nêu Đ12 HP1992

? UBND xã, phường, TT do ai bầu ra, có nhiệm vụ gì?

I. Thông tin, tình huống:

II. Nhiệm vụ và quyền hạn của HĐND và UBND xã (phường, thị trấn):

1. Nhiệm vụ và quyền hạn của HĐND xã (phường, thị trấn)

HĐND xã (p.tt) do nhân dân bầu

ra

* Nhiệm vụ và quyền hạn:

– QĐ những chủ trương và biện pháp quan trọng ở địa phương như:

+ Xây dựng kinh tế xã hội

+ Củng cố an ninh, quốc phòng

+ Cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, làm tròn nhiệm vụ của địa phương

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của UBND xã (p, tt):

– UBND do HĐND bầu MUBND ra

* Nhiệm vụ và quyền hạn:

– Quản lí nhà nước ở địa phương các lĩnh vực

– Tuyên truyền và giáo dục pl

– Đảm bảo an ninh trật tự ATXH

– Phòng chống thiên tai, bảo vệ tài sản

– Chống tham nhũng và tệ nạn xh

4. Củng cố:

 • HĐND và UBND do ai bầu ra?
 • HĐND và UBND có nhiệm vụ gì?

5. Dặn dò:

 • Xem lại nội dung đã học,chuẩn bị nội dung tiết 2
 • Làm các bài tập.

Trên đây CITD xin giới thiệu Giáo án Giáo dục công dân lớp 7 bài 18: Bộ máy nhà nước cấp cơ sở theo CV 5512 (tiết 1) được soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra giúp các thầy cô nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy, chuẩn bị tốt cho các bài dạy lớp 7 trên lớp.

Đăng bởi: CITD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button