Giáo dục

Giáo án Giáo dục công dân lớp 7 bài 14: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên theo CV 5512 (tiết 2)

Giáo án Giáo dục công dân lớp 7 bài 14: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên theo CV 5512 (tiết 2)

Giáo án Giáo dục công dân lớp 7 bài 14: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên (tiết 2) được CITD sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án môn GDCD 7 này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Giáo án môn GDCD lớp 7 theo CV 5512

I. Mục tiêu bài học:

1. Kiến thức: HS hiểu ý nghĩa, biện pháp và một số quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

Bạn đang xem: Giáo án Giáo dục công dân lớp 7 bài 14: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên theo CV 5512 (tiết 2)

2. Kĩ năng: HS biết tích cực tham gia các hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

3. Thái độ: HS biết yêu quý môi trường tự nhiên, tuân theo các quy định của PL về bảo vệ môi trường và TNTN.

4. Năng lực: NL tư duy, NL hợp tác, NL giao tiếp, NL ngôn ngữ, NL giải quyết vấn đề.

II. Chuẩn bị của GV và HS.

Giáo viên: KHBH, SGK, SGV, tranh ảnh, ….

Học sinh: Xem trước nội dung bài học.

Sưu tầm tranh ảnh về bảo vệ và phá hoại môi trường.

III. Tiến trình tổ chức hoạt động dạy học

1. Mô tả phương pháp và kĩ thuật thực hiện các chuỗi hoạt động trong bài học.

Tên hoạt động

Phương pháp thực hiện

Kĩ thuật dạy học

A. Hoạt động hình thành kiến thức

– Dạy học theo nhóm

– Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.

– Thuyết trình, vấn đáp.

– Dạy học dự án, đàm thoại.

– Kĩ thuật đặt câu hỏi

– Kĩ thuật học tập hợp tác

B. Hoạt động luyện tập

– Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.

– Dạy học theo nhóm cặp đôi

– Kĩ thuật đặt câu hỏi

– Kĩ thuật học tập hợp tác

– Kĩ thuật động não

C. Hoạt động vận dụng

– Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.

– Đóng vai

– Kĩ thuật đặt câu hỏi

….

D. Hoạt động tìm tòi, mở rộng

– Dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề

– Dự án

– Kĩ thuật đặt câu hỏi

……

2. Tổ chức các hoạt động:

Hoạt động 1: Hoạt động hình thành kiến thức

Hoạt động của giáo viên và học sinh

Nội dung kiến thức

*HĐ1: Tìm hiểu các biện pháp, ý nghĩa về bảo vệ môi trường và TNTN.

* Mục tiêu: Giúp học sinh tìm hiểu về ý nghĩa của bảo vệ MT và TNTN

* Nhiệm vụ: HS làm việc ở nhà

* Phương thức thực hiện: Dự án, đàm thoại

* Yêu cầu sản phẩm: phiếu học tập, vở ghi HS

* Cách tiến hành:

GV chuyển giao nhiệm vụ:

Gv: Em hãy kể một số hoạt động dẫn đến ô nhiễm môi trường và cách khắc phục?.

Gv: Để bảo vệ TNTN chúng ta cần phải làm gì?.

Gv: Em hãy kể tên một số TNTN có thể phục hồi được?.

Gv: Pháp luật có những quy định gì về bảo vệ môi trường và TNTN?.

(Gv giới thiệu một số điều ở luật bảo vệ MT- Sổ tay kiến thức PL/65).

Gv: Hãy nhận xét việc bảo vệ môi trường ở gia đình và địa phương? Thử nêu biện pháp khắc phục?.

HS tiếp nhận nhiệm vụ.

* HĐ2: Tìm hiểu trách nhiệm của hs về bảo vệ môi trường và TNTN.

* Mục tiêu: HS biết được trách nhiệm của mình và khuyên các bạn bảo vệ MT.

* Nhiệm vụ: HS theo dõi sgk trả lời câu hỏi

* Phương thức thực hiện: Thảo luận nhóm, đàm thoại

* Yêu cầu sản phẩm: Kết quả của nhóm bằng phiếu học tập, câu trả lời của HS

* Cách tiến hành:

GV chuyển giao nhiệm vụ cho HS:

Gv: Em sẽ làm gì khi gặp những tình huống sau:

1. Trên đường đi học về, thấy bạn vứt rác xuống đường?.

2. Đến lớp học thấy bạn ăn quà xả rác bừa bãi.

Gv: Để bảo vệ môi trường chúng ta cần có những trách nhiệm gì?.

1. Tình huống

2. Nội dung bài học

a. Môi trường và TNTN

b. Bảo vệ Môi trường và TNTN:

– Bảo vệ môi trường là giữ cho môi trường trong lành, sạch đẹp đảm bảo cân bằng sinh thái, khắc phục các hậu quả xấu do con người và thiên nhiên gây ra.

– Bảo vệ TNTN là khai thác sử dụng hợp lí và thường xuyên tu bổ, tái tạo những tài nguyên có thể phục hồi được.

c. Trách nhiệm của CD và HS:

– Thực hiện các quy định của PL về bảo vệ môi trường.

– Khai thác TNTN hợp lí.

– Không làm ô nhiễm nguồn nước, không khí. Bảo vệ các loài động thực vật quý hiếm.

– Tích cực trồng và bảo vệ cây xanh.

– Xử lí rác chất thải đúng quy định…

Hoạt động 2: Luyện tập

* Mục tiêu: Vận dụng hiểu biết về MT và TNTN để làm bài

* Nhiệm vụ: HS suy nghĩ, trình bày

* Phương thức thực hiện: HĐ cặp đôi

* Yêu cầu sản phẩm: Câu trả lời miệng của HS

* Cách tiến hành:

GV chuyển giao nhiệm vụ cho HS:

Gv: Hướng dẫn HS làm bài tập c,…g, sgk.

3. Bài tập

Đáp án BTc/sgk/46

Chọn phương án 2

Hoạt động 3: vận dụng

* Mục tiêu: HS biết vận dụng kiến thức đã học áp dụng vào cuộc sống thực tiễn.

* Nhiệm vụ: HS suy nghĩ, trình bày

* Phương thức thực hiện: HĐ cá nhân, đóng vai.

* Sản phẩm: Câu trả lời của HS

* Cách tiến hành:

GV chuyển giao nhiệm vụ cho HS:

Cho tình huống: Thấy người khác đổ rác thải, chất bẩn xuống sông.

Bạn sẽ làm gì?

Hs tiếp nhận nhiệm vụ cử 2 hs lên diễn tình huống

GV và Hs nhận xét.

Hoạt động 4: Tìm tòi mở rộng

* Mục tiêu: HS mở rộng vốn kiến thức đã học.

* Nhiệm vụ: Về nhà tìm hiểu.

* Phương thức hoạt động: cá nhân.

* Yêu cầu sản phẩm: tên sáng kiến bảo vệ MT.

* Cách tiến hành:

GV chuyển giao nhiệm vụ cho Hs:

Hãy kể tên một số sáng kiến của người VN nhằm bảo vệ MT?

Giáo án môn GDCD lớp 7

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Giúp HS hiểu ý nghĩa, biện pháp và một số quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên

2. Kĩ năng: HS biết tích cực tham gia các hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

3. Thái độ: HS biết yêu quý môi trường tự nhiên, tuân theo các quy định của PL về bảo vệ môi trường và TNTN.

II. Chuẩn bị

  • Giáo viên: Giáo án, tranh ảnh, ….
  • Học sinh: Xem trước nội dung bài học. Sưu tầm tranh ảnh về bảo vệ và phá hoại môi trường.

III. Tiến trình lên lớp:

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ:

a. Môi trường và tài nguyên thiên nhiên là gì? Nêu mối quan hệ giữa môi trường và TNTN?

b. Môi trường và TNTN có vai trò như thế nào đối với đời sống của con người?

3. Bài mới.

Gv dẫn dắt từ bài cũ sang bài mới.

Hoạt động của giáo viên và học sinh

Nội dung

*HĐ1: Tìm hiểu các biện pháp về bảo vệ môi trường và TNTN.

Gv: Để bảo vệ môi trường chúng ta cần phải làm gì?

Gv: Em hãy kể một số hoạt động dẫn đến ô nhiễm môi trường và cách khắc phục?

Gv: Để bảo vệ TNTN chúng ta cần phải làm gì?

Gv: Em hãy kể tên một số TNTN có thể phục hồi được?

Gv: Pháp luật có những quy định gì về bảo vệ môi trường và TNTN?

(Gv giới thiệu một số điều ở luật bảo vệ MT- Sổ tay kiến thức PL/65).

Gv: Hãy nhận xét việc bảo vệ môi trường ở gia đình và địa phương? Thử nêu biện pháp khắc phục?

* HĐ2: Tìm hiểu biện pháp bảo vệ môi trường và TNTN.

Gv: Em sẽ làm gì khi gặp những tình huống sau:

1. Trên đường đi học về, thấy bạn vứt rác xuống đường?

2. Đến lớp học thấy bạn ăn quà xả rác bừa bãi.

3. Thấy người khác đỗ rác thải, chất bẩn xuống sông.

Gv: Hãy kể tên một số sáng kiến của người VN nhằm bảo vệ MT?

Gv: Để bảo vệ môi trường chúng ta cần có những trách nhiệm gì?

* HĐ3 Luyện tập

Gv: Hướng dẫn HS làm bài tập c,…g, sgk.

– Làm bài tập sbt

– Đọc truyện “Rùa vàng” sbt/39

3. Bảo vệ Môi trường và TNTN:

– Bảo vệ môi trường là giữ cho môi trường trong lành, sạch đẹp đảm bảo cân bằng sinh thái, khắc phục các hậu quả xấu do con người và thiên nhiên gây ra.

– Bảo vệ TNTN là khai thác sử dụng hợp lí và thường xuyên tu bổ, tái tạo những tài nguyên có thể phục hồi được.

4. Trách nhiệm của công dân và học sinh:

– Thực hiện các quy định của PL về bảo vệ môi trường.

– Khai thác TNTN hợp lí.

– Không làm ô nhiễm nguồn nước, không khí. Bảo vệ các loài động thực vật quý hiếm.

– Tích cực trồng và bảo vệ cây xanh.

– Xử lí rác chất thải đúng quy định…

4. Củng cố:

Cần làm gì để góp phần bảo vệ môi trường?

5. Dặn dò:

  • Học bài, làm bài tập còn lại sgk.
  • Xem trước nội dung bài 15.

Trên đây CITD xin giới thiệu Giáo án Giáo dục công dân lớp 7 bài 14: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên theo CV 5512 (tiết 2) được soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra giúp các thầy cô nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy, chuẩn bị tốt cho các bài dạy lớp 7 trên lớp.

Đăng bởi: CITD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button