Giáo dục

Giáo án Công nghệ 8 bài 4: Bản vẽ khối đa diện theo CV 5512

Giáo án Công nghệ 8 bài 4: Bản vẽ khối đa diện theo CV 5512

CITD xin giới thiệu bài Giáo án Công nghệ 8 bài 4: Bản vẽ khối đa diện được thiết kế rõ ràng, chi tiết, là mẫu giáo án lớp 8 hay giúp quý thầy cô thuận tiện cho việc soạn giáo án điện tử môn Công nghệ 8 để dạy cũng như hướng dẫn học sinh hiểu. Chúng tôi hi vọng, bộ giáo án này sẽ giúp các em học sinh lĩnh hội kiến thức tốt hơn.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết.

Giáo án Công nghệ 8 theo CV 5512

I. MỤC TIÊU

Bạn đang xem: Giáo án Công nghệ 8 bài 4: Bản vẽ khối đa diện theo CV 5512

1. Kiến thức.

– Sau khi học xong học sinh nhận dạng được các khối đa diện thường gặp như hình hộp, hình chữ nhật, hình lăng trụ đều, hình chóp đều.

– Đọc được bản vẽ có dạng hình hộp chữ nhật (HHCN), hình lăng trụ đều(HLTĐ), hình chóp đều.

2. Kĩ năng: Học sinh đọc bản vẽ vật thể có dạng hình hộp chữ nhật, hình lăng trụ đều, hình chóp đều.

3. Thái độ: Có ý thức tìm hiểu các khối hình học trong thực tế.

4. Năng lực, phẩm chất:

4.1. Năng lực:

– Năng lực chung : Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ.

– Năng lực chuyên biệt : Năng lực sử dụng công nghệ cụ thể, năng lực phân tích, năng lực sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật.

4.2. Phẩm chất:

– Yêu thương gia đình, quê hương, đất nước.

– Có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng, đất nước, nhân loại và môi trường tự nhiên.

– Trung thực; Tự tin và có tinh thần vượt khó; Chấp hành kỉ luật.

Tích hợp theo đặc trưng bộ môn, bài dạy: Tích hợp môn hình học không gian, vẽ kĩ thuật.

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:

1. Giáo viên:– Máy chiếu

– Phiếu học tập, giấy A0, bút dạ…

– Chuẩn bị tranh vẽ các hình bài 4 ( SGK).

– Mô hình các khối đa diện, hình hộp chữ nhật, hình lăng trụ đều, hình chóp đều.

2. Học sinh:– Đọc trước bài ở nhà, Tìm hiểu một số hiện tượng liên quan tới bài học trong thực tế.

– Nghiên cứu kỹ nội của dung bài học.

– Chuẩn bị các vật mẫu như: Hộp thuốc lá, bút chì 6 cạnh.

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

A. Mô tả phương pháp và kĩ thuật thực hiện các chuỗi hoạt động trong bài học

Tên hoạt động

Phương pháp thực hiện, Kĩ thuật dạy học

A. HĐ khởi động

n/c tình huống. và hđ nhóm

đặt câu hỏi học tập hợp tác

B. HHHT kiến thức

hđ nhóm nêu vấn đề và giải quyết vấn đề. vấn đáp.

đặt câu hỏi học tập hợp tác, hđ cặp đôi

C. HĐ luyện tập

hđ cặp đôi, hđ cá nhân, nêu vấn đề và giải quyết vấn đề. vấn đáp, đặt câu hỏi học tập hợp tác

D. HĐ vận dụng

nêu vấn đề và gqvđ

câu hỏi, hợp tác

E. HĐ tìm tòi, mr

nêu vấn đề và gqvđ, đặt câu hỏi, hợp tác

B. Tổ chức các hoạt động

1. Hoạt động khởi động (5 phút)

1. Mục tiêu: huy động kiến thức, tạo hứng thú cho hs. Rèn khả năng hợp tác cho hs.

2. Phương thức: Hđ cá nhân.

3. Sản phẩm: Phiếu học tập

4. Kiểm tra, đánh giá:

  • Hs đánh giá
  • Gv đánh giá

5. Tiến trình

*Chuyển giao nhiệm vụ

– GV cho Hs quan sát hộp phấn, yêu cầu hs trả lời câu hỏi: Hộp phấn được bao bởi những hình gì?

HS: Được bao bởi các hình chữ nhật.

GV nhận xét, chuyển ý vào bài: Khối đa diện là khối được bao bởi các hình đa giác phẳng. Để nhận dạng được các khối đa diện thường gặp: Hình hộp chữ nhật, hình lăng trụ đều, hình chóp đều; đọc được bản vẽ vật thể có dạng hình hộp chữ nhật, hình lăng trụ đều, hình chóp đều…. Chúng ta cùng đi nghiên cứu bài: “Bản vẽ các khối đa diện”.

2. Hoạt động hình thành kiến thức:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS

NỘI DUNG CẦN ĐẠT

Hoạt động 1: Khối đa diện

1. Mục tiêu

-Nhận dạng được các khối đa diện thường gặp.

-Đọc được bản vẽ các khối đa diện ở trên

2. Phương thức thực hiện:

– Hoạt động cá nhân

3. Sản phẩm hoạt động

– Phiếu học tập

4. Phương án kiểm tra, đánh giá

– Học sinh đánh giá lẫn nhau.

5. Tiến trình hoạt động

*Chuyển giao nhiệm vụ:

– GV chiếu hình 4.1 SGK/15 cho học sinh quan sát tranh và quan sát mô hình các khối đa diện hoạt động cá nhân 3 phút cho biết các khối hình học đó được bao bởi hình gì? Yêu cầu học sinh lấy một số VD trong thực tế.

– Cá nhân HS báo cáo kết quả HS khác nhận xét, bổ sung

– GV đưa ra kết luận:

I. Khối đa diện:

(7 phút)

– HCN, Hình tam giác (HTG)

– KL: Khối đa diện được bao bởi các hình đa giác phẳng.

– Bao diêm, hộp thuốc lá…

Hoạt động 2: Hình hộp chữ nhật

1. Mục tiêu

-Hiểu được và nhận dạng được khối hình hộp chữ nhật.

2. Phương thức thực hiện:

– Hoạt động cá nhân, nhóm.

3. Sản phẩm hoạt động

– Phiếu học tập

4. Phương án kiểm tra, đánh giá

– Học sinh đánh giá lẫn nhau.

5. Tiến trình hoạt động

– GV cho học sinh quan sát hình 4.2, hình 4.3 và mô hình hình hộp chữ nhật yêu cầu HS hoạt động nhóm 5 phút cho biết:

– Hình hộp chữ nhật được bao bởi các hình gì?

-Các mặt phẳng đó được ghép với nhau như thế nào?

– H4.3 có liên quan gì tới H4.2?

– Các kích thước H4.3 phản ánh những kích thước nào trên H4.2?

– GV yêu cầu HS hoàn thiện bảng 4.1 vào vở.

– Đại diện nhóm lên bảng trình bày, nhóm khác nhận xét, bổ sung.

– GV hướng dẫn HS tự đưa ra kết luận

II. Hình hộp chữ nhật: (10 phút)

1. Thế nào là hình hộp chữ nhật.

– Hình hộp chữ nhật được bao bởi 6 hình chữ nhật.

– Các mặt phẳng đó được ghép vuông góc với nhau.

2. Hình chiếu của hình hộp chữ nhật.

– H4.3 là các hình chiếu của vật thể H4.2

Hình

H. chiếu

H. dạng

K. thước

1

Đứng

HC

a x h

2

Bằng

HCN

a x b

3

Cạnh

HCN

b x h

Hoạt động 3: Hình lăng trụ đều

1. Mục tiêu

-Hiểu được và nhận dạng được khối hình lăng trụ đều.

2. Phương thức thực hiện:

– Hoạt động cá nhân, nhóm.

3. Sản phẩm hoạt động

– Phiếu học tập

4. Phương án kiểm tra, đánh giá

– Học sinh đánh giá lẫn nhau.

5. Tiến trình hoạt động

– GV cho học sinh quan sát hình 4.4, hình 4.5 và mô hình. Làm việc nhóm nhỏ trong thời gian 4 phút cho biết:

– Khối đa diện hình 4.4 được bao bởi các hình gì, có kích thước như thế nào?

– Các hình chiếu 1; 2; 3 là hình chiếu gì, có kích thước như thế nào?

– Hoàn thiện thông tin vào bảng 4.2?

– Đại diện nhóm báo cáo kết quả, nhóm khác nhận xét, bổ sung.

– GV hướng dẫn HS chốt kiến thức

Hs: Hoàn thiện vào vở:

III. Hình lăng trụ đều: (10 phút)

1. Thế nào là hình lăng trụ đều

– Ba mặt bên là các hình chữ nhật, hai đáy là tam giác có kích thước bằng nhau. Các mặt phẳng này khép kín và vuông góc với nhau.

2. Hình chiếu của hình lăng trụ đều.

– Là các hình HCĐ, HCB, HCC của vật thể …

Hình

H. chiếu

H. dạng

K. thước

1

Đứng

HCN

a x h

2

Bằng

T.G đều

b x h

3

Cạnh

HCN

a x b

Hoạt động 4: Hình chóp đều

1. Mục tiêu

-Hiểu được và nhận dạng được khối hình hộp chữ nhật.

2. Phương thức thực hiện:

– Hoạt động cá nhân, cặp đôi.

3. Sản phẩm hoạt động

– Phiếu học tập

4. Phương án kiểm tra, đánh giá

– Học sinh đánh giá lẫn nhau.

5. Tiến trình hoạt động

– Cho học sinh quan sát hình 4.6, hình 4.7 và mô hình. Hoạt động cặp đôi 3 phút cho biết:

– Khối đa diện hình 4.6 được bao bởi hình gì?

– Các hình chiếu 1; 2; 3 là hình chiếu gì, có kích thước như thế nào?

– Hoàn thiện thông tin vào bảng 4.3?

– Đại diện cặp đôi báo cáo kết quả, đại diện cặp đôi khác nhận xét, bổ sung.

– GV hướng dẫn HS chốt kiến thức.

IV. Hình chóp đều: (8 phút)

1. Thế nào là hình chóp đều.

Mặt đáy là một hình đa giác đều và các mặt bên là các hình tam giác cân bằng nhau có chung đỉnh.

2. Hình chiếu của hình chóp đều:

– Là các hình HCĐ, HCB, HCC của vật thể …

Hình

H. chiếu

H. dạng

K. thước

1

Đứng

T.G cân

a x h

2

Bằng

H.vung

a x a

3

Cạnh

T.G cân

a x h

3. Hoạt động luyện tập: (5 phút)

HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS

NỘI DUNG CẦN ĐẠT

1. Mục tiêu: Vận dụng KT đã học vào làm bài tập

2. Phương thức thực hiện: hđ cả nhân, kĩ thuật trình bày 1 phút.

3. Sản phẩm hoạt động:

4. Phương án kiểm tra, đánh giá: đánh giá chéo các nhóm

5. Tiến trình hoạt động

– Điều quan trọng nhất các em được học hôm nay là gì? Theo em vấn đề gì là quan trọng nhất mà chưa được giải đáp?

– Hãy suy nghĩ và viết ra giấy, GV gọi đại diện một số em, mỗi em sẽ có thời gian 1 phút trình bày trước lớp về những điều các em đã được học và những câu hỏi các em muốn được giải đáp.

Câu 1: Nếu mặt đáy của hình lăng trụ tam giác đều (h.4.4) song song với mặt phẳng chiếu cạnh thì hình chiếu cạnh là hình gì?

Câu 2: Nếu đặt mặt đáy của hình chóp đều đáy hình vuông (h.4.6) song song với mặt phẳng chiếu cạnh thì hình chiếu cạnh là hình gì?

– GV yêu cầu HS đọc nội dung phần bài tập SGK/19 và hoàn thiện bài tập.

Câu 1: Hình chiếu cạnh là hình tam giác đều.

Câu 2: Hình chiếu cạnh là hình vuông có 2 đường chéo.

4. Hoạt động vận dụng: 3’

Mục tiêu: vận dụng kiến thức vào thực tế

Phương thức thực hiện: HS làm việc cá nhân.

Sản phẩm hoạt động: Sản phẩm của hs

Phương án kiểm tra, đánh giá: HS trình bày trước lớp, các bạn khác nhận xét, đánh giá.

Tiến trình hoạt động

– Phân biệt hình hộp chữ nhật, hình lăng trụ đều, hình chóp đều?

– Nếu đặt mặt đáy của hình chóp tam giác đều song song với mặt phẳng chiếu cạnh thì các hình chiếu của nó là hình gì?

=> Hình chữ nhật được bao bởi 6 HCN bằng nhau từng đôi một

– Hình lăng trụ đều có 2 mặt đáy là những đa giác đều bằng nhau, còn các mặt bên là những HCN bằng nhau.

– Hình chóp đều có đáy là đa giác đều còn các mặt bên là những tam giác cân bằng nhau có chung đỉnh.

-> Nếu đặt mặt đáy của hình chóp tam giác đều song song với mặt phẳng chiếu cạnh thì:

+ Hình chiếu cạnh là hình tam giác đều

+ Hình chiếu đứng và hình chiếu bằng là tam giác cân.

5. Hoạt động tìm tòi, mở rộng:

1. Mục tiêu: Tìm hiểu thêm để mở rộng kiến thức

2. Phương thức: Hđ cá nhân, tìm hiểu thực tế.

3. Sản phẩm: Phiếu học tập cá nhân, phiếu học tập nhóm

4. Kiểm tra, đánh giá:

  • Hs tự đánh giá, hs đánh giá lẫn nhau, người thân đánh giá
  • Gv đánh giá vào tiết học sau

5. Tiến trình

-Tìm hiểu xem ở xung quanh chúng ta có những đồ vật nào là các khối đa diện.

*. Dặn dò: – Học thuộc ghi nhớ SGK và trả lời câu hỏi cuối bài.

– Chuẩn bị dụng cụ cho giờ thực hành sau (tẩy, chì, thước, giấy vẽ).

– Đọc trước bài 5 SGK.

– Hướng dẫn HS kẻ sẵn bảng 5.1 SGK.

Giáo án Công nghệ 8 

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức Nhận biết các khối đa điện thường gặp: hình hộp, hình chóp đều, hình lăng trụ đều.

2. Kỹ năng: Đọc được bản vẽ vật thể có dạng hình hộp chữ nhật, hình chóp đều, hình lăng trụ đều.

3. Thái độ: Tìm tòi, khám phá.

II. Chuẩn bị:

1. GV: Mô hình các khối đa điện, bản vẽ 4.2, 4.5, 4.7.

2. HS: Nội dung bài học.

III. Tổ chức hoạt động dạy và học:

1. Ổn định lớp: (1 phút).

8A1:…………………………………………………..

8A2:…………………………………………………..

2. Kiểm tra bài cũ: (5 phút)

  • Nêu khái niệm về hình chiếu?
  • Nêu tên các hình chiếu và vị trí của chúng trên bản vẽ kĩ thuật?

3. Đặt vấn đề: (1 phút) – Trên thực tế vật được kết cấu bởi ba chiều và dạng khối. Như vậy để thể hiện hình chiếu của vật thể trên bản vẽ chúng ta thể hiện hình chiếu của các khối tạo nên vật thể đó.

4. Tiến trình:

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

TRỢ GIÚP CỦA GV

Hoạt động 1: Tìm hiểu các khối đa diện: (5 phút)

– Tìm hiểu khối đa diện.

– Bởi các đa giác phẳng.

– Hướng dẫn HS tìm hiểu khối đa diện thông qua vật thể hình 4.1?

+ Khối đa diện được giới hạn bởi các hình gì?

Hoạt động 2: Tìm hiểu hình hộp chữ nhật: (10 phút)

Giáo án Công nghệ 8 bài 4: Bản vẽ khối đa diện

– Hình chữ nhật.

– 3 kích thước: DxRxC

– Đều là hình chữ nhật.

– Hai kích thước.

Giáo án Công nghệ 8 bài 4: Bản vẽ khối đa diện

+ Hình hộp chữ nhật được giới hạn bởi các hình gì?

+ Hình hộp chữ nhật có mấy kích thước?

+ Các hình chiếu là các hình gì?

ð Để biểu diễn hình hộp chữ nhật thì cần biểu diễn mấy kích thước?

Hoạt động 3: Tìm hiểu hình lăng trụ: (10 phút)

Giáo án Công nghệ 8 bài 4: Bản vẽ khối đa diện

– 3 kích thước: a.b.h

– Hình chữ nhật và đa giác đều.

– Hai hình chiếu là hình chiếu đứng và hình chiếu bằng.

– Dùng mô hình để giới thiệu về hình lăng trụ đều.

Giáo án Công nghệ 8 bài 4: Bản vẽ khối đa diện

+ Hình lăng trụ đều có mấy kích thước?

+ Các hình chiếu là hình gì?

+ Để biểu diễn hình lăng trụ đều cần bao nhiêu hình chiếu?

Hoạt động 4: Tìm hiểu hình chóp đều: (10 phút)

Giáo án Công nghệ 8 bài 4: Bản vẽ khối đa diện

– Hình tam giác cân, hình đa diện đều.

– Hình chiếu đứng và chiếu bằng.

Giáo án Công nghệ 8 bài 4: Bản vẽ khối đa diện

Dùng mô hình giới thiệu hình chóp đều.

+ HCĐ được cấu thành từ những hình gì?

+ Các hình chiếu của nó là những hình gì?

+ Để biểu diễn hình chóp đều cần dùng bao nhiêu hình chiếu ?

Hoạt động 5: Củng cố và hướng dẫn về nhà: (3 phút)

– Hs trả lời theo hướng dẫn của Gv.

– Khối đa diện là gì?

– Hình chiếu các khối đa diện?

– Làm bài tập trong SGK, Chuẩn bị bài 5.

5. GHI BẢNG:

I. Khối đa diện:

– Khối đa diện được giới hạn bởi các đa giác phẳng.

II. Hình hộp chữ nhật.

1. Khái niệm: Hình hộp chữ nhật là khối đa giác được giới hạn bởi 6 hình chữ nhật.

2. Hình chiếu: Hình chiếu của Hình hộp chữ nhật là các hình chữ nhật.

III. Hình lăng trụ đều.

1. Khái niệm: Là hình được giới hạn bởi 2 mặt đáy là 2 đa giác đều và các mặt bên là hcn.

2. Hình chiếu hình lăng trụ đều: Gồm 2 hình chiếu. 1 hình chiếu thể hiện chiều cao và một hình thể hiện dạng đáy của lăng trụ.

IV. Hình chóp đều.

1. Khái niệm: Là hình giới hạn bởi mặt đáy là một đa giác đều và các mặt bên là hình tam giác cân bằng nhau và chung đỉnh.

2. Hình chiếu: Gồm hai hình chiếu, một hình thể hiện chiều cao và một hình chiếu thể hiện dạng đáy của hình chóp.

Trên đây CITD xin giới thiệu Giáo án Công nghệ 8 bài 4: Bản vẽ khối đa diện theo CV 5512 được soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra giúp các thầy cô nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy, chuẩn bị tốt cho các bài dạy lớp 8 trên lớp.

Đăng bởi: CITD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button