Giáo dục

Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 105 Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình chữ nhật

Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 105 Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình chữ nhật

Giải vở bài tập Toán 5 bài 105: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình chữ nhật trang 23, 24 Vở bài tập Toán 5 tập 2 có đáp án chi tiết giúp các em học sinh nắm được cách giải các bài tập về diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật; cách tính và công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật. Sau đây mời các em cùng tham khảo chi tiết.

  Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 23, 24 vở bài tập Toán 5 tập 2

  Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 trang 23 – Bài 1

  Viết số đo thích hợp vào ô trống:

  Hình hộp chữ nhật

  Bạn đang xem: Giải vở bài tập Toán lớp 5 bài 105 Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình chữ nhật

  Chiều dài

  Chiều rộng

  Chiều cao

  Diện tích xung quanh

  Diện tích toàn phần

  (1)

  8dm

  5dm

  4dm

  (2)

  1,2m

  0,8m

  0,5m

  Phương pháp giải:

  – Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ta lấy chu vi mặt đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

  – Muốn tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật ta lấy diện tích xung quanh cộng với diện tích hai đáy.

  Đáp án

  Chu vi mặt đáy hình (1):

  C = (8 + 5) ⨯ 2 = 26dm

  Diện tích xung quanh hình (1):

  Sxq = C ⨯ h = 26 ⨯ 4 = 104dm2

  Diện tích đáy hình (1):

  Sđáy = 8 ⨯ 5 = 40dm2

  Diện tích toàn phần hình (1):

  Stp = Sxq + Sđáy ⨯ 2 = 104 + 80 = 184dm2

  Chu vi mặt đáy hình (2): C = (1,2 + 0,8) ⨯ 2 = 4m

  Diện tích xung quanh hình (2):

  Sxq = C ⨯ h = 4 ⨯ 0,5 = 2m2

  Diện tích đáy hình (2):

  Sđáy = 1,2 ⨯ 0,8 = 0,96m2

  Diện tích toàn phần hình (2):

  Stp = Sxq + Sđáy ⨯ 2 = 2 + 0,96 ⨯ 2 = 3,92m2

  Hình hộp chữ nhật

  Chiều dài

  Chiều rộng

  Chiều cao

  Diện tích xung quanh

  Diện tích toàn phần

  (1)

  8dm

  5dm

  4dm

  104dm2

  184dm2

  (2)

  1,2m

  0,8m

  0,5m

  2m2

  3,92m2

  Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 trang 24 – Bài 2

  Một cái thùng tôn không lắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,2m, chiều rộng 0,8m và chiều cao 9dm. Tính diện tích tôn để làm thùng (không tính mép hàn).

  Phương pháp giải:

  Thùng không có nắp nên diện tích tôn dùng để làm thùng là tổng của diện tích xung quanh của thùng tôn và diện tích đáy của thùng tôn.

  Đáp án

  Vì thùng tôn không nắp nên khi tính diện tích tôn để làm thùng ta tính diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật trừ đi diện tích một mặt đáy.

  Giải vở bài tập Toán 5

  Bài giải

  Ta đổi ra đơn vị mét: 9dm = 0,9m

  Chu vi mặt đáy hình hộp chữ nhật là:

  (1,2 + 0,8) ⨯ 2 = 4 (m)

  Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là:

  4 ⨯ 0,9 = 3,6 (m2)

  Diện tích mặt đáy hình hộp chữ nhật là:

  1,2 ⨯ 0,8 = 0,96 (m2)

  Diện tích tôn để làm thùng là:

  3,6 + 0,96 = 4,56 (m2)

  Đáp số: 4,56m2

  Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 trang 24 – Bài 3

  Viết “bằng nhau” hoặc “không bằng nhau” thích hợp vào chỗ chấm :

  Giải vở bài tập Toán 5

  a. Diện tích xung quanh của hai hình hộp chữ nhật ……………………………

  b. Diện tích toàn phần của hai hình hộp chữ nhật ………………………………

  Phương pháp giải:

  – Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của mỗi hình rồi so sánh kết quả với nhau.

  – Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ta lấy chu vi mặt đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

  – Muốn tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật ta lấy diện tích xung quanh cộng với diện tích hai đáy

  Đáp án

  Hình a)

  Chu vi mặt đáy hình hộp là:

  (1,5 + 0,8) ⨯ 2 = 4,6 (m)

  Diện tích xung quanh hình hộp là:

  4,6 ⨯ 1 = 4,6 (m2)

  Diện tích mặt đáy hình hộp là:

  1,5 ⨯ 0,8 = 1,2 (m2)

  Diện tích toàn phần hình hộp là:

  4,6 + 2 ⨯ 1,2 = 7 (m2)

  Hình b)

  Chu vi mặt đáy hình hộp là:

  (0,8 + 1) ⨯ 2 = 3,6 (m)

  Diện tích xung quanh hình hộp là:

  3,6 ⨯ 1,5 = 5,4 (m2)

  Diện tích mặt đáy hình hộp là:

  0,8 ⨯ 1 = 0,8 (m2)

  Diện tích toàn phần hình hộp là:

  5,4 + 2 ⨯ 0,8 = 7 (m2)

  a. Diện tích xung quanh của hai hình hộp chữ nhật không bằng nhau.

  b. Diện tích toàn phần của hai hình hộp chữ nhật bằng nhau.

  >> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 5 bài 106: Luyện tập Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình chữ nhật

  Giải vở bài tập Toán 5 bài 105: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình chữ nhật bao gồm 3 câu hỏi có phương pháp giải và lời giải chi tiết cho từng dạng bài tập cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng Toán về tính chu vi mặt đáy, diện tích mặt đáy diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật, hệ thống lại các kiến thức Toán 5 chương 3 Hình học.

  Ngoài ra, các em học sinh lớp 5 còn có thể tham khảo Giải bài tập SGK Toán 5: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật hay đề thi học kì 2 lớp 5 mà CITD đã sưu tầm và chọn lọc để luyện tập thêm dạng Toán này và chuẩn bị cho các kì thi trong năm học. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 5 hơn mà không cần sách giải.

  Đăng bởi: CITD

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button