Giáo dục

Giải vở bài tập Toán lớp 3 bài 73: Luyện tập

Giải vở bài tập Toán lớp 3 bài 73: Luyện tập

Giải vở bài tập Toán 3 bài 73: Luyện tập trang 83, 84 Vở bài tập Toán 3 với đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh ôn tập các dạng bài tập phép nhân, phép chia, áp dụng tính toán giải các dạng bài tập liên quan. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Bài 1 trang 83 Vở bài tập Toán lớp 3

Đặt tính rồi tính:

102 ⨯ 4

Bạn đang xem: Giải vở bài tập Toán lớp 3 bài 73: Luyện tập

118 ⨯ 5

351 ⨯ 2

291 ⨯ 3

Giải vở bài tập Toán 3

Bài 2 trang 83 Vở bài tập Toán lớp 3

Đặt tính rồi tính (theo mẫu):

Giải vở bài tập Toán 3

246 : 3

468 : 4

543 : 6

Lời giải chi tiết:

Giải vở bài tập Toán 3

Bài 3 trang 83 Vở bài tập Toán lớp 3

Quãng đường AB dài 125m, quãng đường BC dài gấp 4 lần quãng đường AB. Hỏi quãng đường AC dài bao nhiêu mét?

Giải vở bài tập Toán 3

Lời giải chi tiết:

Quãng đường BC dài là:

125 ⨯ 4 = 500 (m)

Quãng đường AC dài là:

125 + 500 = 625 (m)

Đáp số: 625m

Bài 4 trang 84 Vở bài tập Toán lớp 3

Tính độ dài đường gấp khúc ABCDE

Giải vở bài tập Toán 3

.

Lời giải chi tiết:

Cách 1:

Độ dài đường gấp khúc ABCDE là:

AB + BC + CD + DE = 4 + 4 + 4 + 4 = 16 (cm)

Cách 2:

Độ dài đường gấp khúc ABCDE là:

4 ⨯ 4 = 16 (cm)

Đáp số: 16cm

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 3 bài 74: Luyện tập chung

…………………

Giải Vở bài tập Toán lớp 3 trang 83, 84 tập 1 bao gồm chi tiết các dạng Toán sử dụng các phép tính nhân, chia kèm theo cách giải chi tiết dành cho các em học sinh lớp 3 tham khảo, rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 3. Mời các em học sinh cùng luyện tập.

Bài tập Giới thiệu bảng chia

  • Lý thuyết Giới thiệu bảng chia
  • Giải vở bài tập Toán lớp 3 bài 72: Giới thiệu bảng chia

Như vậy, CITD đã gửi tới các bạn Giải vở bài tập Toán lớp 3 bài 73: Luyện tập trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng cao và bài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 đầy đủ.

Đăng bởi: CITD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button