Giáo dục

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 29: Em đã học được những gì?

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 29: Em đã học được những gì?

Giải Toán lớp 5 VNEN bài 29: Em đã học được những gì? – Sách VNEN toán 5 tập 1 trang 78 bao gồm chi tiết lời giải cho từng bài tập giúp các em học sinh củng cố, rèn kỹ năng giải Toán Chương 2 lớp 5. Mời các em học sinh tham khảo lời giải hay sau đây.

Câu 1: Trang 78 VNEN toán lớp 5 tập 1

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a. Viết 5/100 dưới dạng số thập phân được:

Bạn đang xem: Giải Toán lớp 5 VNEN bài 29: Em đã học được những gì?

A. 5,100

B. 0,05

C. 0,50

D. 0,500

b. Số bé nhất trong các số 45,538; 45,835; 45,358; 45,385 là:

A. 45,538

B. 45,835

C. 45,358

D. 45,385

Đáp án và hướng dẫn giải

a. Viết 5/100 dưới dạng số thập phân được:

Đáp án đúng là: B. 0,05

b. Số bé nhất trong các số 45,538; 45,835; 45,358; 45,385 là:

Đáp án đúng là: C. 45,358

Câu 2: Trang 79 VNEN toán lớp 5 tập 1

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

a. Số thập phân gồm có sáu mươi hai đơn vị, sáu phần mười, bảy phần trăm và tám phần nghìn là: ……..

b. Chữ số 6 trong số thập phân 8,962 có giá trị là: …….…

Đáp án và hướng dẫn giải

a. Số thập phân gồm có sáu mươi hai đơn vị, sáu phần mười, bảy phần trăm và tám phần nghìn là: 62,678

b. Chữ số 6 trong số thập phân 8,962 có giá trị là: sáu phần trăm

Câu 3: Trang 79 VNEN toán lớp 5 tập 1

Điền dấu < = >:

a. 83,2 …… 83,19

b. 7,843 ……. 7,85

c. 48,5 …… 48,500

d. 90,7 …… 89,7

Đáp án và hướng dẫn giải

a. 83,2 > 83,19

b. 7,843 < 7,85

c. 48,5 = 48,500

d. 90,7 > 89,7

Câu 4: Trang 79 VNEN toán lớp 5 tập 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a. 45000 m2= …….. ha

b. 15m2 4dm2 = …….. m2

c. 6km2 = ………. ha

d. 1600 ha = ………. km2

Đáp án và hướng dẫn giải

a. 45000 m2= 4,5ha

b. 15m2 4dm2 = 15,04 m2

c. 6km2 = 600 ha

d. 1600 ha = 16 km2

Câu 5: Trang 79 VNEN toán lớp 5 tập 1

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 60m, chiều dài bằng 5/3 chiều rộng.

a. Tính diện tích thửa ruộng đó

b. Biết rằng, trung bình cứ 50m2 thu hoạch được 30kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

Đáp án và hướng dẫn giải

Chiều dài thửa ruộng hình chữ nhật là:

(60 : 3) x 5 = 100 (m)

Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là:

60 x 100 = 6000 (m2)

6000m2 gấp 50m2 số lần là:

6000 : 50 = 120 (lần)

Cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được số tạ thóc là:

120 x 30 = 3600 (kg) = 36 tạ

Đáp số: a. 6000 m2

b. 36 tạ thóc

Câu 6: Trang 79 VNEN toán 5 tập 1

Mua 12 quyển vở cùng loại hết 84000 đồng. Hỏi mua 60 quyển vở như thế hết bao nhiêu tiền?

Đáp án và hướng dẫn giải

Mua một quyển vở hết số tiền là:

84000 : 12 = 7000 (đồng)

Mua 60 quyển vở hết số tiền là:

7000 x 60 = 420 000 (đồng)

Đáp số: 420 000 đồng

Ngoài giải bài tập Toán 5 VNEN, CITD còn giúp các bạn giải toán lớp 5 sách giáo khoa. Mời các bạn xem thêm bài Giải bài tập trang 47, 48, 49 SGK Toán 5: Luyện tập chung. Các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 5 và đề thi học kì 2 lớp 5 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục. Những đề thi này được CITD sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 5 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đăng bởi: CITD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button