Giáo dục

Giải Toán lớp 3 trang 82: Tính giá trị của biểu thức – Luyện tập (tiếp theo)

Giải Toán lớp 3 trang 82: Tính giá trị của biểu thức – Luyện tập (tiếp theo)

Giải Toán lớp 3 trang 82: Tính giá trị của biểu thức – Luyện tập (tiếp theo) với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em nắm được cách giải các dạng bài khi tính giá trị của biểu thức có dấu (), vận dụng vào các bài toán có lời văn lớp 3. Sau đây mời các em học sinh cùng tham khảo.

>> Bài trước: Giải Toán lớp 3 trang 80, 81: Tính giá trị của biểu thức – Luyện tập (tiếp)

1. Giải Toán lớp 3 trang 82 tập 1

Bài 1 Toán lớp 3 trang 82

Tính giá trị của biểu thức:

Bạn đang xem: Giải Toán lớp 3 trang 82: Tính giá trị của biểu thức – Luyện tập (tiếp theo)

25 – (20 – 10)                  125 + (13 + 7)

80 – (30 + 25)                   416 – (25 – 11)

Lời giải chi tiết:

25 – (20 – 10) = 25 – 10 = 15

125 + (13 + 7) = 125 + 20 = 145

80 – (30 + 25) = 80 – 55 = 25

416 – (25 – 11) = 416 – 14 = 412

Bài 2 Toán lớp 3 trang 82

Tính giá trị của biểu thức:

(65 + 15) × 2                (74 – 14) : 2

48 : (6 : 3)                    81 : (3 × 3)

Lời giải chi tiết:

(65 + 15) × 2 = 80 × 2 = 160

(74 – 14) : 2 = 60 : 2 = 30

48 : (6 : 3) = 48 : 2 = 24

81 : (3 × 3) = 81 : 9 = 9

Bài 3 Toán lớp 3 trang 82

Có 240 quyển sách xếp đều vào 2 tủ, mỗi tủ có 4 ngăn. Hỏi mỗi ngăn có bao nhiêu quyển sách, biết rằng mỗi ngăn có số sách như nhau.

Lời giải chi tiết:

Mỗi tủ có số quyển sách là:

240 : 2 = 120 quyển sách

Mỗi ngăn có số quyển sách là:

120 : 4 = 30 quyển sách

2. Giải Toán lớp 3 trang 82 – Luyện tập

Bài 1 Toán lớp 3 trang 82

Tính giá trị của biểu thức:

238 – (55 – 35)

175 – (30 + 20)

84 : (4 : 2)

(72 + 18) × 3

Lời giải chi tiết:

238 – (55 – 35) = 238 – 20 = 218

175 – (30 + 20) = 175 – 50 = 125

84 : (4 : 2) = 84 : 2 = 42

(72 + 18) × 3 = 90 × 3 = 270.

Bài 2 Toán lớp 3 trang 82

Tính giá trị của biểu thức:

a) (421 – 200) × 2

421 – 200 × 2

b) 90 + 9 : 9

(90 + 9) : 9

c) 48 × 4 : 2

48 × ( 4 : 2)

d) 67 – (27 + 10)

67 – 27 + 10

Lời giải chi tiết:

a) (421 – 200) × 2 = 221 × 2 = 442

421 – 200 × 2 = 421 – 400 = 21

b) 90 + 9 : 9 = 90 + 1 = 91

(90 + 9) : 9 = 99 : 9 = 11

c) 48 × 4 : 2 = 192 : 2 = 96

48 × (4 : 2) = 48 × 2 = 96

d) 67 – (27 + 10) = 67 – 37 = 30

67 – 27 + 10 = 40 + 10 = 50.

Bài 3 Toán lớp 3 trang 82

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm

(12 + 11) × 3 …45                    30… (70 + 23) : 3

11 + (52 – 22)…41                  120…484 : (2 + 2)

Lời giải chi tiết:

(12 + 11) × 3 > 45                    30 < (70 + 23) : 3

11 + (52 – 22) = 41                  120 < 484 : (2 + 2)

Bài 4 Toán lớp 3 trang 82

Cho 8 hình tam giác mỗi hình như hình bên hãy xếp thành hình cái nhà

Giải bài tập trang 82 SGK Toán 3

Lời giải chi tiết:

Có thể xếp như sau:

Giải bài tập trang 82 SGK Toán 3

Các bạn tham khảo và luyện tập: Giải vở bài tập Toán 3 bài 77: Tính giá trị biểu thức (tiếp theo)

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 83 SGK Toán 3: Luyện tập chung tính giá trị của biểu thức

……………………..

Việc hệ thống lại kiến thức trọng tâm học kỳ 1 môn Toán lớp 3 thì Giải Toán lớp 3 trang 82 tập 1 rất quan trọng, sẽ hệ thống kiến thức trọng tâm và phương pháp học tốt môn Toán lớp 3, giúp các em luyện tập và hiểu sâu về Tính giá trị của biểu thức cùng với phương pháp giải hay nhất và nhanh nhất.

Xem thêm:

  • Lý thuyết Toán lớp 3: Làm quen với biểu thức, tính giá trị của biểu thức
  • Đề kiểm tra 15 phút môn Toán lớp 3: Tính giá trị của biểu thức
  • Giải Toán lớp 3 trang 79: Tính giá trị của biểu thức
  • Giải Toán lớp 3 trang 80, 81: Tính giá trị của biểu thức – Luyện tập (tiếp)
  • Giải Toán lớp 3 trang 83: Luyện tập chung tính giá trị của biểu thức

Trên đây là Giải Toán lớp 3 trang 82: Tính giá trị của biểu thức – Luyện tập (tiếp theo). Ngoài tài liệu trên, mời các bạn tham khảo thêm: Lý thuyết Toán 3, Giải Vở Bài Tập Toán lớp 3, Bài tập cuối tuần Toán lớp 3….được cập nhật liên tục trên CITD để học tốt môn Toán lớp 3 hơn.

Đăng bởi: CITD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button