Giáo dục

Giải Toán lớp 3 trang 68, 69: Bảng chia 9 – Luyện tập

Giải Toán lớp 3 trang 68, 69: Bảng chia 9 – Luyện tập

Giải bài tập Toán lớp 3 trang 68, 69 SGK Toán 3: Bảng chia 9 – Luyện tập với hướng dẫn giải và đáp án chi tiết gồm các bài thực hành cơ bản về bảng chia 9 giúp các em học sinh lớp 3 học tập để nắm vững các kiến thức có trong SGK lớp 3.

1. Giải Toán lớp 3 trang 68 tập 1

Bài 1 Toán lớp 3 trang 68 tập 1

Tính nhẩm:

18 : 9 = 27 : 9 = 54 : 9 = 63 : 9 =
45 : 9 = 72 : 9 = 36 : 9 = 63 : 7 =
9 : 9 = 90 : 9 = 81 : 9 = 72 : 8 =

Hướng dẫn giải

Bạn đang xem: Giải Toán lớp 3 trang 68, 69: Bảng chia 9 – Luyện tập

18 : 9 = 2 27 : 9 = 3 54 : 9 = 7 63 : 9 = 7
45 : 9 = 5 72 : 9 = 8 36 : 9 = 3 63 : 7 = 9
9 : 9 = 1 90 : 9 = 10 81 : 9 = 9 72 : 8 = 9

Bài 2 Toán lớp 3 trang 68 tập 1

Tính nhẩm:

9 × 5 = 9 × 6 = 9 × 7 = 9 × 8 =
45 : 9 = 54 : 9 = 63 : 9 = 72 : 9 =
45 : 5 = 54: 6 = 63: 7 = 72 : 8 =

Hướng dẫn giải

9 × 5 = 45 9 × 6 = 54 9 × 7 = 63 9 × 8 = 72
45 : 9 = 5 54 : 9 = 7 63 : 9 = 7 72 : 9 = 8
45 : 5 = 9 54: 6 = 9 63: 7 = 9 72 : 8 = 9

Bài 3 Toán lớp 3 trang 68 tập 1

Có 45 kg gạo chia đều cho 9 túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu kg gạo?

Hướng dẫn giải

Mỗi túi có số kg gạo là:

45 : 9 = 5 kg gạo

Đáp số: 5 kg gạo

Bài 4 Toán lớp 3 trang 68 tập 1

Có 45 kg gạo chia đều cho các túi, mỗi túi 9 kg. Hỏi có bao nhiêu túi gạo?

Hướng dẫn giải

Có số túi gạo là:

45 : 9 = 5 túi gạo

Đáp số: 5 túi gạo

2. Giải Toán lớp 3 trang 69 tập 1

Bài 1 Toán lớp 3 trang 69 tập 1

Tính nhẩm:

9 × 6 = 9 × 7 = 9 × 8 = 9 × 9 =
54 : 9 = 63 : 9 = 72 : 9 = 81 : 9 =
18 : 9 = 27 : 9 = 36 : 9 = 45 : 9 =
18 : 2 = 27 : 3 = 36 : 4 = 45 : 5 =

Hướng dẫn giải

9 × 6 = 54 9 × 7 = 63 9 × 8 = 72 9 × 9 = 81
54 : 9 = 6 63 : 9 = 7 72 : 9 = 8 81 : 9 = 9
18 : 9 = 2 27 : 9 = 3 36 : 9 = 4 45 : 9 = 5
18 : 2 = 9 27 : 3 = 9 36 : 4 = 9 45 : 5 = 9

Bài 2 Toán lớp 3 trang 69 tập 1

Số?

Số bị chia

27

27

63

63

Số chia

9

9

9

9

Thương

3

3

7

7

Hướng dẫn giải

Số bị chia

27

27

27

63

63

63

Số chia

9

9

9

9

9

9

Thương

3

3

3

7

7

7

Bài 3 Toán lớp 3 trang 69 tập 1

Một công ty dự định xây 36 ngôi nhà, đến nay đã xây dựng được frac{1}{9} số nhà đó. Hỏi công ty còn phải xây tiếp bao nhiêu ngôi nhà nữa?

Hướng dẫn giải

Số ngôi nhà đã xây là:

36 : 9 = 4 (ngôi nhà).

Số ngôi nhà còn phải xây tiếp là:

36 – 4 = 32 (ngôi nhà).

Đáp số: 32 ngôi nhà

Bài 4 Toán lớp 3 trang 69 tập 1

Tìm frac{1}{9} ô vuông của mỗi hình

Giải bài tập trang 68, 69 SGK Toán 3

Hướng dẫn giải

Hình a có 18 ô vuông.Vậy frac{1}{9} ô vuông của hình a là:

18 : 9 = 2 (ô vuông)

Hình b có 18 ô vuông. Vậy frac{1}{9} số ô vuông của hình b là:

18 : 9 = 2 (ô vuông).

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 70, 71 SGK Toán 3: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

………………..

Trên đây là: Giải Toán lớp 3 trang 68, 69: Bảng chia 9 – Luyện tập. Trong quá trình học lớp 3, các em học sinh không tránh được việc gặp những bài tập Toán lớp 3 khó, nâng cao. Những bài tập sách giáo khoa cũng có thể khiến các em gặp khó khăn trong quá trình giải. Tuy nhiên, để cùng các em học Toán lớp 3 hiệu quả hơn, CITD cung cấp lời giải bài tập Toán lớp 3 để các em tham khảo. Chúc các em học tốt và đạt kết quả cao.

Bài tập về Bảng chia 9

    Đăng bởi: CITD

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

    Back to top button