Giáo dục

Giải Toán lớp 3 trang 63, 64: Bảng nhân 9 – Luyện tập

Giải Toán lớp 3 trang 63, 64: Bảng nhân 9 – Luyện tập

Giải bài tập Toán lớp 3 trang 63, 64: Bảng nhân 9 – Luyện tập với lời giải chi tiết. Lời giải hay bài tập toán 3 này sẽ giúp các em học sinh nắm được cách lập bảng nhân 9 và cách ứng dụng kiến thức bài bảng nhân 9 vào bài tập thực hành một cách thành thạo.

1. Giải Toán lớp 3 trang 63

Bài 1 Toán lớp 3 trang 63 tập 1

Tính nhẩm:

9 × 4 = 9 × 2 = 9 × 5 = 9 × 10 =
9 × 1 = 9 × 7 = 9 × 8 = 0 × 9 =
9 × 3 = 9 × 6 = 9 × 9 = 9 × 0 =

Lời giải chi tiết:

Bạn đang xem: Giải Toán lớp 3 trang 63, 64: Bảng nhân 9 – Luyện tập

9 × 4 = 36 9 × 2 = 18 9 × 5 = 40 9 × 10 = 90
9 × 1 = 9 9 × 7 = 63 9 × 8 = 72 0 × 9 = 0
9 × 3 = 27 9 × 6 = 54 9 × 9 = 81 9 × 0 = 0

Bài 2 Toán lớp 3 trang 63 tập 1

Tính

9 × 6 + 17

9 × 3 × 2

9 × 7 – 25

Lời giải chi tiết:

9 × 6 + 17 = 54 + 17 = 71

9 × 3 × 2 = 27 × 2 = 54

9 × 7 – 25 = 63 – 25 = 38

9 × 9 : 9 = 81 : 9 = 9

Bài 3 Toán lớp 3 trang 63 tập 1

Lớp 3B có 3 tổ, mỗi tổ có 9 bạn. Hỏi lớp 3B có bao nhiêu bạn?

Lời giải chi tiết:

Số học sinh của lớp 3B là:

8 × 3 = 27 (bạn)

Đáp số: 7 bạn

Bài 4 Toán lớp 3 trang 63 tập 1

Đếm thêm 9 rồi viết số thích hợp vào ô trống:

9

18

27

54

81

Lời giải chi tiết:

9

18

27

36

45

54

63

72

81

90

2. Giải Toán lớp 3 trang 64

Bài 1 Toán lớp 3 trang 64 tập 1

Tính nhẩm:

9 × 1 = 9 × 5 = 9 × 4 = 9 × 10 =
9 × 2 = 9 × 7 = 9 × 8 = 9 × 0 =
9 × 3 = 9 × 9 = 9 × 6 = 0 × 9 =
9 × 2 = 9 × 5 = 9 × 8 = 9 × 10 =
2 × 9 = 5 × 9 = 8 × 9 = 10 × 9 =

Lời giải chi tiết:

9 × 1 = 9 9 × 5 = 45 9 × 4 = 32 9 × 10 = 90
9 × 2 = 18 9 × 7 = 63 9 × 8 = 72 9 × 0 = 0
9 × 3 = 27 9 × 9 = 81 9 × 6 = 54 0 × 9 = 0
9 × 2 = 18 9 × 5 = 45 9 × 8 = 72 9 × 10 = 90
2 × 9 = 18 5 × 9 = 45 8 × 9 = 72 10 × 9 = 90

Bài 2 Toán lớp 3 trang 64 tập 1

Tính:

9 × 3 + 9 9 × 8 + 9
9 × 4 + 9 9 × 9 + 9

Lời giải chi tiết:

9 × 3 + 9 = 27 + 9 = 36

9 × 4 + 9 = 36 + 9 = 45

9 × 8 + 9 = 72 + 9 = 81

9 × 9 + 9 = 81 + 9 = 90

Bài 3 Toán lớp 3 trang 64 tập 1

Một công ty vận tải có bốn đội xe. Đội một có 10 xe ô tô, 3 đội còn lại mỗi đội có 9 xe ô tô. Hỏi công ty đó có bao nhiêu xe ô tô?

Số xe ô tô của 3 đội còn lại là:

9 × 3 = 27 (xe)

Số xe ô tô của công ty là:

10 + 27 = 37 (xe).

Bài 4 Toán lớp 3 trang 64 tập 1

Viết kết quả phép nhân vào ô trống(theo mẫu):

Toán lớp 3 trang 64 câu 4

Lời giải chi tiết:

Toán lớp 3 trang 64 câu 4

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 65, 66, 67 SGK Toán 3: Gam – Luyện tập

……………..

Bài tập về Bảng nhân 9 là tài liệu nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực học Toán cho các em học sinh lớp 3, bài tập Toán lớp 3 được chọn lọc kỹ lưỡng, bám sát được nội dung chương trình học, các thầy cô và các phụ huynh có thể tham khảo, lựa chọn nhằm giúp các em có những tài liệu hay để học tập, ôn luyện, nhằm củng cố những kiến thức về môn Toán, hình thành được tư duy, logic trong quá trình học Toán 3 như sau:

Bài tập về Bảng nhân 9

    Trên đây là: Giải Toán lớp 3 trang 63, 64: Bảng nhân 9 – Luyện tập. Trong quá trình học lớp 3, các em học sinh không tránh được việc gặp những bài tập Toán lớp 3 khó, nâng cao. Những bài tập sách giáo khoa cũng có thể khiến các em gặp khó khăn trong quá trình giải. Tuy nhiên, để cùng các em học Toán lớp 3 hiệu quả hơn, CITD cung cấp lời giải bài tập Toán lớp 3 để các em tham khảo. Chúc các em học tốt và đạt kết quả cao.

    Đăng bởi: CITD

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

    Back to top button