Giáo dục

Giải Toán lớp 3 trang 57, 58: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé – Luyện tập

Giải Toán lớp 3 trang 57, 58: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé – Luyện tập

Giải Toán lớp 3 trang 57, 58: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé – Luyện tập là tài liệu lớp 3 hay nhất với lời giải chi tiết cho từng dạng bài tập giúp các em học sinh nắm được cách so sánh số lớn gấp mấy lần số bé. Đồng thời, giúp các em có kĩ năng đặt tính, thực hiện tính và làm các bài Toán lớp 3 đạt kết quả cao hơn.

1. Giải Toán lớp 3 trang 57 tập 1

Bài 1 Toán lớp 3 trang 57

Toán lớp 3 trang 57 câu 1

Số hình tròn màu xanh gấp mấy lần số hình tròn màu trắng?

Bạn đang xem: Giải Toán lớp 3 trang 57, 58: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé – Luyện tập

Lời giải chi tiết:

a) Có 6 hình tròn màu xanh và 2 hình tròn màu trắng.

Số hình tròn màu xanh gấp số hình tròn màu trắng số lần là:

6 : 2 = 3 (lần)

b) Có 6 hình tròn màu xanh, có 3 hình tròn màu trắng.

Số hình tròn màu xanh gấp số hình tròn màu trắng số lần là:

6 : 3 = 2 (lần)

c) Có 16 hình tròn màu xanh, có 4 hình tròn màu trắng.

Số hình tròn màu xanh gấp số hình tròn màu trắng số lần là:

16 : 4 = 4 (lần)

Bài 2 Toán lớp 3 trang 57

Trong vườn có 5 cây cau và 20 cây cam. Hỏi số cây cam gấp mấy lần số cây cau?

Lời giải chi tiết:

Số cây cam gấp số cây cau số lần là:

20 : 5 = 4 (lần)

Đáp số: 4 lần.

Bài 3 Toán lớp 3 trang 57

Một con lợn cân nặng 42 kg, một con ngỗng cân nặng 6 kg. Hỏi con lợn cân nặng gấp mấy lần con ngỗng?

Lời giải chi tiết:

Con lợn nặng gấp con ngỗng số lần là:

42 : 6 = 7 (lần).

Đáp số 7 lần

Bài 4 Toán lớp 3 trang 57

Tính chu vi:

Hình vuông MNPQ

Hình tứ giác ABCD.

Toán lớp 3 trang 57 câu 4

Lời giải chi tiết:

a) Chu vi hình vuông MNPQ:

3 + 3 + 3 + 3 = 12 (cm)

(hoặc 3 x 4 = 12 cm)

b) Chu vi hình tứ giác ABCD :

3 + 4 + 5 + 6 = 18 (cm).

Đáp số:

a) 12 cm

b) 18 cm.

2. Giải Toán lớp 3 trang 58 tập 1

Bài 1 Toán lớp 3 trang 58

Trả lời các câu hỏi sau:

a) Sợi dây 18m dài gấp mấy lần sợi dây 6m?

b) Bao gạo 35kg cân nặng gấp mấy lần bao gạo 5kg?

Lời giải chi tiết:

a) Ta có: 18 : 6 = 3 (lần)

Vậy sợi dây 18m dài gấp 3 lần sợi dây 6m.

b) Ta có: 35 : 5 = 7 (lần)

Vậy bao gạo 35kg nặng gấp 7 lần bao gạo 5kg.

Bài 2 Toán lớp 3 trang 58

Có 4 con trâu và 20 con bò. Hỏi số bò gấp mấy lần số trâu?

Lời giải chi tiết:

Số bò gấp số trâu số lần là:

20 : 4 = 5 (lần)

Đáp số: 5 lần.

Bài 3 Toán lớp 3 trang 58

Thu hoạch ở thửa ruộng thứ nhất được 127 kg và chua, ở thửa ruộng thứ hai được nhiều gấp 3 lần số cà chua ở thửa thứ nhất. Hỏi thu hoạch ở cả hai thửa ruộng được bao nhiêu kg cà chua?

Lời giải chi tiết:

Số cà chua thu hoạch ở thửa ruộng thứ hai là:

127 x 3 = 381 (kg)

Số cà chua thu hoạch ở cả hai thửa ruộng là:

127 + 381 = 508 (kg)

Đáp số: 508 kg.

Cách khác:

Tổng số phần bằng nhau là :

1 + 3 = 4 (phần)

Số cà chua thu hoạch ở cả hai thửa ruộng là :

127 x 4 = 508 (kg)

Đáp số: 508 kg.

Bài 4 Toán lớp 3 trang 58

Số lớn

15

30

42

42

70

32

Số bé

3

5

6

7

7

4

Số lớn hơn số bé bao nhiêu đơn vị

12

Số lớn gấp mấy lần số bé?

5

Lời giải chi tiết:

Số lớn

15

30

42

42

70

32

Số bé

3

5

6

7

7

4

Số lớn hơn số bé bao nhiêu đơn vị

12

25

36

35

63

28

Số lớn gấp mấy lần số bé?

5

6

7

6

10

8

>> Bài tiếp theo: Giải Toán lớp 3 trang 58

……………

Giải bài tập Toán lớp 3 trang 57, 58 tập 1 gồm bài 1, 2, 3, 4 trang 57 và bài 1, 2, 3, 4 trang 58 – So sánh số lớn gấp mấy lần số bé, các bạn hãy cùng tham khảo chi tiết để nắm rõ hơn về nội dung này. Đây là phần giải toán lớp 3 vô cùng hữu ích chắc chắn sẽ đem lại cho các bạn kết quả học tập tốt nhất.

Bài tập So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

    Trên đây là: Giải Toán lớp 3 trang 57, 58: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé – Luyện tập. Trong quá trình học lớp 3, các em học sinh không tránh được việc gặp những bài tập Toán lớp 3 khó, nâng cao. Những bài tập sách giáo khoa cũng có thể khiến các em gặp khó khăn trong quá trình giải. Tuy nhiên, để cùng các em học Toán lớp 3 hiệu quả hơn, CITD cung cấp lời giải bài tập Toán lớp 3 để các em tham khảo. Chúc các em học tốt và đạt kết quả cao.

    Đăng bởi: CITD

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

    Back to top button