Giáo dục

Giải Toán lớp 3 trang 53, 54: Bảng nhân 8 – Luyện tập

Giải Toán lớp 3 trang 53, 54: Bảng nhân 8 – Luyện tập

Giải bài tập Toán lớp 3 trang 53, 54: Bảng nhân 8 – Luyện tập với lời giải chi tiết giúp các em học sinh nắm vững kiến thức về cách tự lập và học thuộc bảng nhân 8. Mời các bạn tham khảo chi tiết toàn bộ Giải Toán lớp 3 trang 53, 54 tập 1.

1. Giải Toán lớp 3 trang 53 tập 1

Bài 1 Toán lớp 3 trang 53

Tính nhẩm

8 × 3 = 8 × 2 = 8 × 4 = 8 × 1 =
8 × 5 = 8 × 6 = 8 × 7 = 0 × 8 =
8 × 8 = 8 × 10 = 8 × 9 = 8 × 0 =

Lời giải chi tiết:

Bạn đang xem: Giải Toán lớp 3 trang 53, 54: Bảng nhân 8 – Luyện tập

Học sinh tự nhẩm và ghi như sau:

8 × 3 = 24 8 × 2 = 16 8 × 4 = 32 8 × 1 = 8
8 × 5 = 40 8 × 6 = 48 8 × 7 = 56 0 × 8 = 0
8 × 8 = 64 8 × 10 = 80 8 × 9 = 72 8 × 0 = 0

Bài 2 Toán lớp 3 trang 53

Mỗi can có 8 lít dầu. Hỏi can như thế có bao nhiêu lít dầu?

Lời giải chi tiết:

Số lít dầu có trong 6 can là:

8 × 6 = 48 (l)

Đáp số: 48 lít

Bài 3 Toán lớp 3 trang 53

Đếm thêm 8 rồi điền số thích hợp vào ô trống:

8

16

40

72

Lời giải chi tiết:

Học sinh đếm thêm 8 rồi ghi vào các ô trống như sau:

8

16

24

32

40

48

56

64

72

80

2. Giải Toán lớp 3 trang 54 tập 1

Bài 1 Toán lớp 3 trang 54

a, Tính nhẩm

8 × 1 = 8 × 5 = 8 × 0 = 8 × 8 =
8 × 2 = 8 × 4 = 8 × 6 = 8 × 9 =
8 × 3 = 8 × 7 = 8 × 10 = 0 × 8 =

b)

8 × 2 = 8 × 4 = 8 × 6 = 8 × 7 =
2 × 8 = 4 × 8 = 6 × 8 = 7 × 8 =

Lời giải chi tiết:

a,

8 × 1 = 8 8 × 5 = 40 8 × 0 = 0 8 × 8 = 64
8 × 2 = 16 8 × 4 = 32 8 × 6 = 48 8 × 9 = 72
8 × 3 = 24 8 × 7 = 56 8 × 10 = 80 0 × 8 = 0

b)

8 × 2 = 16 8 × 4 = 32 8 × 6 = 48 8 × 7 = 56
2 × 8 = 16 4 × 8 = 32 6 × 8 = 48 7 × 8 = 56

(Có thể nhận xét như sau: Trong phép nhân khi đổi vị trí các thừa số thì tích không đổi).

Bài 2 Toán lớp 3 trang 54

Tính:

a) 8 × 3 + 8 8 × 4 + 8
b) 8 × 8 + 8 8 × 9 + 8

Lời giải chi tiết:

a) 8 × 3 + 8 = 24 + 8 = 32 b) 8 × 4 + 8 = 32 + 8 = 40
8 × 8 + 8 = 64 + 8 = 72 8 × 9 + 8 = 72 + 8 = 80.

Bài 3 Toán lớp 3 trang 54

Từ cuộn dây điện dài 50m người ta cắt lấy 4 đoạn, mỗi đoạn dài 8m. Hỏi cuộn dây điện đó còn lại bao nhiêu mét?

Lời giải chi tiết:

Số mét dây điện cắt đi là:

8 × 4 = 32 (m)

Số mét dây điện còn lại là:

50 – 32 = 18 (m)

Đáp số: 18m

Bài 4 Toán lớp 3 trang 54

Viết phép nhân thích hợp vào chỗ chấm?

Bài 4 Toán lớp 3 trang 54

a) Có 3 hàng, mỗi hàng có 8 ô vuông. Số ô vuông trong hình chữ nhật ABCD là :………………= 24 (ô vuông)

b) Có 8 cột, mỗi cột có 3 ô vuông. Số ô vuông trong hình chữ nhật ABCD là:……………= 24 (ô vuông)

Nhận xét:……………………=………………………..

Lời giải chi tiết:

Có 3 hàng, mỗi hàng có 8 ô vuông. Số ô vuông trong hình chữ nhật ABCD là:

8 x 3 = 24 (ô vuông)

Có 8 cột, mỗi cột có 3 ô vuông. Số ô vuông trong hình chữ nhật ABCD là :

3 x 8 = 24 (ô vuông)

Nhận xét : 8 x 3 = 3 x 8

(Khi đổi chỗ hai thừa số của phép nhân thì tích không thay đổi).

>>> Bài tiếp theo: Giải Toán lớp 3 trang 54: Luyện tập Bảng nhân 8

………………….

Giải bài tập Toán lớp 3 được CITD sưu tầm và biên tập lại, bao gồm các dạng bài với các công thức, phương pháp giải hay nhất và cùng với nội dung tóm tắt các ví dụ liên quan tới môn Toán. Qua các phần học lý thuyết này, các em học sinh sẽ dễ hiểu hơn khi làm các bài tập. Các hoạt động này sẽ giúp các em dễ dàng khi giải quyết các bài Toán lớp 3, Toán lớp 3 nâng cao và đặc biệt yêu thích việc học hơn.

Bài tập về Bảng nhân 8

    Trên đây là: Giải Toán lớp 3 trang 53, 54: Bảng nhân 8 – Luyện tập trong SGK môn Toán lớp 3. Trong quá trình học lớp 3, các em học sinh không tránh được việc gặp những bài tập Toán lớp 3 khó, nâng cao. Những bài tập sách giáo khoa cũng có thể khiến các em gặp khó khăn trong quá trình giải. Tuy nhiên, để cùng các em học Toán lớp 3 hiệu quả hơn, CITD cung cấp lời giải bài tập Toán lớp 3 để các em tham khảo. Chúc các em học tốt và đạt kết quả cao.

    Đăng bởi: CITD

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

    Back to top button