Giáo dục

Giải bài tập Hóa 11 Bài 21: Công thức phân tử hợp chất hữu cơ

Giải bài tập Hóa 11 Bài 21: Công thức phân tử hợp chất hữu cơ

CITD mời thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo tài liệu Giải bài tập Hóa 11 Bài 21: Công thức phân tử hợp chất hữu cơ, chắc chắn bộ tài liệu sẽ là nguồn thông tin hữu ích để phục vụ công việc học tập của các bạn học sinh được tốt hơn. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây nhé.

  Giải bài tập Hóa 11 Bài 21: Công thức phân tử hợp chất hữu cơ vừa được CITD sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp gồm có 6 lời giải của bài tập sách giáo khoa môn Hóa học lớp 11 bài công thức phân tử hợp chất hữu cơ. Qua bài viết bạn đọc có thể thấy được cách tính khối lượng mol phân tử của các chất, cách lập công thức phân tử, cách xác định công thức phân tử, cách lập công thức đơn giản của chất… Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây nhé.

  A. Giải bài tập hóa 11 bài 21 Công thức phân tử của hợp chất hữu cơ

  Bài 1 trang 95 SGK Hóa 11

  Tính khối lượng mol phân tử của các chất sau:

  Bạn đang xem: Giải bài tập Hóa 11 Bài 21: Công thức phân tử hợp chất hữu cơ

  a. Chất A có tỉ khối hơi so với không khí bằng 2,07.

  b. Thể tích hơi của 3,3 gam chất khí X bằng thể tích của 1,76 gam khí oxi (đo cùng điều kiện về nhiệt độ, áp suất).

  Đáp án hướng dẫn giải chi tiết 

  a) Vì dA/không khí = 2,07 => MA = 2,07.29 = 60

  (vì Mkhông khí = 29)

  b) Ta có:

  nO2 = nx = 1,76/32 = 0,055 (mol) ⇒ Mx = 3,30/0,055 = 60

  Bài 2 trang 95 SGK Hóa 11

  Limonen là một chất có mùi thơm dịu được tách từ tinh dầu chanh. Kết quả phân tích nguyên tố cho thấy limonen được cấu tạo từ hai nguyên tố C và H, trong đó C chiếm 88,235% về khối lượng. Tỉ khối hơi của limonen so với không khí gần bằng 4,69. Lập công thức phân tử của limonen.

  Đáp án hướng dẫn giải chi tiết 

  Gọi công thức của limonen là CxHy

  Ta có:

  %H = 100% – %C = 100% – 88,235% = 11,765%

  dlimonen/kk = 4,69 => Mlimonen = 4,69.29 = 136

  Ta có:

  x : y: z = %C/12 : %H/1 = 88,235/12 : 11,765/1 = 7,35:11,765 = 5 : 8

  => x : y ≈ 5 : 8

  => công thức (C5H8)n

  => M(C5H8)n = MC + MH = n(12.5 + 8) = 68n = 136

  => n = 2

  Công thức phân tử limonen là C10H16.

  Bài 3 trang 95 SGK Hóa 11

  Đốt cháy hoàn toàn 0,30 gam chất A (phân tử chỉ chứa C, H, O) thu được 0,44 gam khí cacbonic và 0,180 gam nước. Thể tích hơi của 0,30 gam chất A bằng thể tích của 0,16 gam khí oxi (ở cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất). Xác định công thức phân tử của chất A.

  Đáp án hướng dẫn giải chi tiết 

  Gọi công thức hợp chất hữu cơ là CxHyOz (x, y, z nguyên dương)

  nO2 = 0,16/32 = 0,005 mol

  MA = 0,3/0,005= 60

  nCO2 = 0,44/44 = 0,01 (mol) => nC = 0,01 (mol)

  nH2O = 0,18/18 = 0,01 mol => nH = 0,02 mol

  mO = mA – (mC + mH) = 0,3 – (0,01.12 + 0,02.1) = 0,16 gam

  => nO = 0,16/16 = 0,01 mol

  nC : nH : nO = 0,01 : 0,02 : 0,01 = 1 : 2 : 1

  => công thức phân tử (CH2O)n

  Ta có: mA = 30n = 60 => n = 2

  => Công thức phân tử của A là C2H4O2

  Bài 4 trang 95 SGK Hóa 11

  Từ tinh dầu hồi, người ta tách được anetol – một chất thơm được dùng sản xuất kẹo cao su. Anetol có khối lượng mol phân tử bằng 148,0 g/mol. Phân tích nguyên tố cho thấy, anetol có %C = 81,08%; %H = 8,1%, còn lại là oxi. Lập công thức đơn giản nhất và công thức phân tử của anetol.

  Đáp án hướng dẫn giải chi tiết 

  Gọi công thức tổng quát của anetol là CxHyOz (x, y, z nguyên dương)

  %O = 100% – (%C + %H) = 100% – (81,08 + 8,1)% = 10,82%

  x : y : z = %C/12 : %H/1 :%O/16 = 81,08/12 : 8,1/1 : 10,82/16 = 6,76:8,10:0,676 = 10 : 12: 1

  (Ta quy về các số nguyên tối giản bằng cách chia cho số nhỏ nhất trong các giá trị trên là 6,76)

  => Công thức đơn giản nhất của anetol là C10H12O

  Ta có: M(C10H12O)n = 148

  => (10.12 + 12 + 16).n = 148 => n=1

  Vậy công thức phân tử là C10H12O

  Bài 5 trang 95 SGK Hóa 11

  Hợp chất X có phần trăm khối lượng cacbon, hiđro và oxi lần lượt bằng 54,54%, 9,1% và 36,36%. Khối lượng mol phân tử của X bằng 88 g/mol. Công thức phân tử nào sau đây ứng với hợp chất của X?

  A. C4H10O

  B. C4H8O2

  C. C5H12O

  D. C4H10O2

  Đáp án hướng dẫn giải chi tiết 

  Đáp án B

  Gọi công thức tổng quát của X là CxHyOz (x,y,z nguyên dương)

  x : y : z = 54,54/12 : 9,1/1 : 36,36/16 = 4,545 : 9,1:2,2725 = 2 : 4 :1

  Suy ra X có CTTQ là: (C2H4O)n

  Ta có: M(C2H4O)n= 44n = 88 => n = 2

  CT của hợp chất X là: C4H8O2

  => Đáp án B

  Bài 6 trang 95 SGK Hóa 11

  Hợp chất Z có công thức đơn giản nhất là CH3O và có tỉ khối hơi so với hiđro bằng 31,0. Công thức phân tử nào sau đây ứng với hợp chất Z?

  A. CH3O

  B. C2H6O2

  C. C2H6O

  D. C3H9O3

  Đáp án hướng dẫn giải chi tiết 

  Đáp án B

  Vì dZ/H2 = 31 => MZ = 2.31 = 62

  Gọi công thức phân tử của Z là (CH3O)n

  => MZ = 31n = 62 => n = 2 => Đáp án B

  >> Mời các bạn tham khảo thêm giải hóa 11 bài tiếp theo tại: Giải bài tập Hóa 11 Bài 22: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

  B. Giải sách bài tập Hóa 11 bài 21 

  Ngoài các dạng câu hỏi bài tập sách giáo khoa hóa 11 bài 21, để củng cố nâng cao kiến thức bài học cũng như rèn luyện các thao tác kĩ năng làm bài tập. Các bạn học sinh cần bổ sung làm thêm các câu hỏi bài tập sách bài tập. Để hỗ trợ bạn đọc trong quá trình học tập cũng như làm bài tập. CITD đã hướng dẫn các ban học sinh giải các dạng bài tập trong Sách bài tập Hóa 11 bài 21 tại: Giải SBT Hóa học lớp 11 bài 21: Công thức phân tử hợp chất hữu cơ

  Trên đây CITD đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Giải bài tập Hóa 11 Bài 21: Công thức phân tử hợp chất hữu cơ. Để có kết quả cao hơn trong học tập, CITD xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà CITD tổng hợp và đăng tải.

  Đăng bởi: CITD

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button