Giáo dục

Family and Friends lớp 5 Unit 4 We had a concert Lesson one

Family and Friends lớp 5 Unit 4 We had a concert Lesson one

Giải Family and Friends 5 Unit 4 lesson 1

Nằm trong bộ tài liệu Soạn tiếng Anh 5 Family and Friends Special edition 5 theo từng lesson, CITD xin gửi đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 4: We had a concert Lesson one được sưu tầm và đăng tải dưới đây không chỉ bao gồm nội dung giải chi tiết mà còn có lời dịch Việt giúp các em có bài học thành công nhất.

Giải Family and Friends Special Edition 5 unit 4 lesson 1 tổng hợp đáp án các phần bài tập trong SGK, kèm theo hướng dẫn dịch và các file nghe mp3 các phần bài tập tiếng Anh khác nhau giúp các em học sinh lớp 5 ôn tập tại nhà hiệu quả trước khi đến lớp.

Giải bài tập Lesson One: Words – Unit 4 – Family & Friends Special Edition Grade 5

Bạn đang xem: Family and Friends lớp 5 Unit 4 We had a concert Lesson one

1. Listen, point, and repeat. Nghe, chỉ và nhắc lại.

Click để nghe

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

Nội dung bài nghe

concert: buổi hòa nhạc

drums: trống

instruments: dụng cụ

violin: đàn vi- ô-lông

audience: khán giả

recorder: máy ghi âm

cheer: vui lên

stage: sân khấu

2. Listen and read. Nghe và đọc.

Click để nghe

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

1. Amy: Two years ago we had a concert at our house in Australia. All our family and friends were there.

Leo: Look, I played the drums.

2. Holly: I didn’t know you played the guitar, Amy!

Amy: I don’t play the guitar. Why?

Holly: Look.

Amy: No. That isn’t a guitar!

3. Holly: So what instrument, is it? It looks like a little guitar.

Amy: It’s a violin! Look. It’s on my sholder. It’s much smaller than a guitar.

4. Leo: Everyone was great. The audience clapped and cheered.

Max: I have an idea. Let’s have a concert here, for our family and friends!

Amy: Great idea!

Hướng dẫn dịch

1. Amy: 2 năm trước, chúng ta có một buổi hòa nhạc tại nhà của chúng ta ở Úc. Tất cả gia đình và những người bạn của chúng ta ở đó.

Leo. Nhìn kìa, tôi đã chơi cái trống đó.

2. Holly: Tôi không biết bạn đã chơi guitar, Amy!

Amy: Tôi không chơi guitar. Tại sao vậy?

Holly: Nhìn kìa

Amy: Không. Đó không phải là guitar.

3. Holly: Vậy dụng cụ đó là gì? Nó trông giống như một cây guitar nhỏ.

Amy: Nó là violin! Nhìn kìa. Nó ở trên vai của tôi. Nó nhỏ hơn nhiều so với guitar.

4. Leo: Mọi người thật tuyệt. Khán giả vỗ tay và chúc mừng.

Max: Tôi có ý tưởng. Hãy mở một buổi hòa nhạc tại đây, cho gia đình và những người bạn của chúng ta.

Amy: Ý tưởng tuyệt vời!

Trên đây là Giải Family and Friends SE 5 unit 4 lesson 1 We had a concert đầy đủ nhất. Ngoài ra, mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo unit 4 lớp 5 We had a concert! để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 4: We had a concert – Lesson two

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 4: We had a concert – Lesson three

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 4: We had a concert – Lesson four

Đăng bởi: CITD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button