Giáo dục

Family and Friends lớp 5 Unit 4 We had a concert Lesson four

Family and Friends lớp 5 Unit 4 We had a concert Lesson four

Giải bài tập Family and Friends Special Edition 5 Unit 4 lesson 4

CITD xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 4 We had a concert – Lesson four được sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Soạn Family and Friends special edition grade 5 unit 4 lesson 4 bao gồm đáp án các phần bài tập tiếng Anh 5 unit 4 We had a concert kèm theo file nghe mp3 và hướng dẫn dịch giúp các em học sinh chuẩn bị bài tập tại nhà hiệu quả.

Giải bài tập Lesson Four: Phonics and Spelling – Unit 4 – Family & Friends Special Edition Grade 5

Bạn đang xem: Family and Friends lớp 5 Unit 4 We had a concert Lesson four

1. Listen, point, and repeat. Nghe, chỉ và nhắc lại.

Click để nghe

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

Hướng dẫn dịch

light: đèn

cry: khóc

bike: xe đạp

boat: thuyền

blow: thổi

bone: xương

room: phòng

blue: xanh nước biển

flute: ống sáo

2. Listen and read. Nghe và đọc.

Click để nghe

Giải bài tập tiếng Anh lớp 5

It’s a cold, cold night, and I’m out in my boat.

The wind is blowing

And I’m wearing a coat.

The sky’s dark blue, I can see the moon.

I can see a bright light

From a distant room.

Hướng dẫn dịch

Trời lạnh, đêm lạnh, và tôi đang bơi thuyền bên ngoài.

Gió đang thổi

Và tôi đang mặc áo khoác

Bầu trời xanh tối, và tôi có thể nhìn thấy trăng

Tôi có thể nhìn thấy ánh đèn sáng

Từ một căn phòng phía xa.

3. Read again. Circle the words with long “i” sounds in blue, the words with long “o” sounds in green, and the words with long “u” sounds in purple. Đọc lại đoạn văn. Khoanh tròn từ có âm i dài màu xanh dương, khoanh tròn từ có âm o dài màu xanh lá và  khoanh tròn từ có âm u dài màu tím.

Hướng dẫn giải

long “i”: night, sky, see, bright, light,

long “o”: cold, boat, blowing, coat

long “u”: blue, moon, room

4. Circle the word that contains a different vowel sound. Khoanh tròn từ bao gồm từ có nguyên âm khác.

1. light smile soap cry

2. moon bone elbow snow

3. blue flute boot sky

4. dry boat like night

5. my fly blow high

6. room June soon stone

Hướng dẫn giải:

1. soap

2. moon

3. sky

4. boat

5. blow

6. stone

Trên đây là Soạn tiếng Anh Family and Friends Speical Edition 5 unit 4 lesson 4 We had a concert đầy đủ nhất. Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo Unit 4 lớp 5 We had a concert để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 4: We had a concert – Lesson five

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 4: We had a concert – Lesson six

Đăng bởi: CITD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button