Download Hunter - Trải Nghiệm Gmo Space Hunter


[embed]https://www.youtube.com/watch?v=tps://www.youtube.com/channel/UCNfVM86nsVwpShwYcsMoTmg[/embed]

Bạn đang xem: Download Hunter - Trải Nghiệm Gmo Space Hunter

Đọc dữ liệu nhật ký nhạy cảm:• Cho phép ứng dụng đọc từ nhiều tệp nhật ký khác nhau trong hệ thống Điều này cho phép nó khám phá thông tin chung về những gì bạn đang làm với thiết bị, bao gồm thông tin cá nhân hoặc thông tin riêng tư.

Bạn đang xem: Thợ Săn

Truy cập các lệnh vị trí bổ sung: • Cho phép ứng dụng truy cập các lệnh vị trí bổ sung. Điều này có thể cho phép ứng dụng can thiệp vào hoạt động của GPS hoặc các nguồn vị trí khác.
Sửa đổi hoặc xóa nội dung của bộ lưu trữ USB:• Cho phép ứng dụng ghi vào bộ lưu trữ USB..Đọc nội dung của bộ lưu trữ USB:• Cho phép ứng dụng đọc nội dung của bộ lưu trữ USB.

Xem thêm:

Xem thêm: Tải Game Nandemoya of Flower Full Crack PC Miễn Phí

Xem kết nối Wi-Fi:• Cho phép ứng dụng xem thông tin về mạng Wi-Fi, chẳng hạn như Wi-Fi có được bật hay không và tên của thiết bị Wi-Fi được kết nối..Truy cập mạng đầy đủ:• Cho phép ứng dụng tạo ổ cắm mạng và sử dụng các giao thức mạng tùy chỉnh. Trình duyệt và các ứng dụng khác cung cấp các cách để gửi dữ liệu qua Internet, vì vậy không cần có quyền này để gửi dữ liệu qua Internet.. Xem kết nối mạng: • Cho phép ứng dụng xem thông tin về kết nối mạng, chẳng hạn như mạng nào tồn tại và được kết nối với ..Thay đổi kết nối mạng:• Ứng dụng Cho phép thay đổi trạng thái kết nối mạng..Để kết nối và ngắt kết nối khỏi Wi-Fi:• Cho phép ứng dụng kết nối và ngắt kết nối khỏi các điểm truy cập Wi-Fi và thay đổi cấu hình thiết bị mạng Wi-Fi..

Xem thêm: Game thiết kế váy công chúa vải tuyn thú vị , Bình luận game thiết kế công chúa

Đọc trạng thái và danh tính điện thoại:• Cho phép ứng dụng truy cập vào các thuộc tính điện thoại của thiết bị Quyền này cho phép ứng dụng xác định số điện thoại và ID thiết bị, liệu cuộc gọi có đang hoạt động hay không và số từ xa được kết nối bằng cuộc gọi.

Xem thêm: Sự Thật Kinh Hoàng Lời Tiên Tri Của Nostradamus Từ 500 Năm Trước Đã Ứng Nghiệm Chính Xác 100%

*

*

*

*

*