Giáo dục

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Lịch sử – Địa lý năm 2021 – 2022

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Lịch sử – Địa lý năm 2021 – 2022

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Lịch sử – Địa lý năm 2021 – 2022 bao gồm đáp án chi tiết giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, chuẩn bị cho bài thi học kì 1 đạt kết quả cao. Các đề thi sau đây bám sát chương trình học. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Đề thi lịch sử – địa lý lớp 5 kì 1 Số 1

Hãy khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất cho các câu hỏi từ câu 1 đến câu 3:

Câu 1. (0,5 điểm) Nguyễn Sinh Cung (Nguyễn Ái Quốc) xuất thân trong thành phần gia đình là:

Bạn đang xem: Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Lịch sử – Địa lý năm 2021 – 2022

A. Nông dân

B. Công nhân

C. Tiểu thương

D. Nhà nho yêu nước

Câu 2. (0,5 điểm) Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập vào ngày tháng năm nào?

A. Ngày 03 – 2 – 1930

B. Ngày 02 – 3 – 1930

C. Ngày 03 – 2 – 1945

D. Ngày 03 – 12 – 1930

Câu 3. (0,5 điểm) Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày tháng năm nào?

A. Ngày 19 – 8 – 1945

B. Ngày 01 – 9 – 1945

C. Ngày 02 – 9 – 1945

D. Ngày 03 – 9 – 1945

Câu 4. (2 điểm) Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống hoàn thiện nội dung cuối bản Tuyên ngôn Độc lập (Bác Hồ đọc tại Quảng trường Ba Đình năm 1945).

“Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và………………………. (1) đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể ………………………..…….(2) quyết đem tất cả ……..…………..…………….…… (3) tính mạng và của cải để……….….……….(4) quyền tự do, độc lập ấy.”

Câu 5. (1,5 điểm) Mục đích chủ yếu của thực dân Pháp khi tấn công lên Việt Bắc (năm 1947) là gì? Nêu hai địa danh tiêu biểu cho chiến thắng của ta trong chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947 mà em biết.

B. PHẦN ĐỊA LÝ: (5 điểm)

Câu 1. (0,5 điểm) Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng.

1.1. Đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió mùa ở nước ta là:

A. Nhiệt độ cao, có nhiều gió và mưa

B. Nhiệt độ cao, gió và mưa thay đổi theo mùa

C. Nhiệt độ cao, gió và mưa không thay đổi theo mùa

1.2. (0,5 điểm) Ở nước ta, loại hình vận tải có vai trò quan trọng nhất trong việc vận chuyển hàng hóa là:

A. Đường sắt

B. Đường sông

C. Đường ô tô

D. Đường biển

Câu 2. (1 điểm) Nối mỗi ý ở cột A với ý thích hợp ở cột B.

A

B

1. Khí hậu nhiệt đới gió mùa

a. Do có nguồn thức ăn được đảm bảo

2. Ngành chăn nuôi phát triển

b. Có mùa mưa và mùa khô rõ rệt

3. Khí hậu miền Nam nước ta

c. Trồng được nhiều loại cây

Câu 3. (1 điểm) Ghi vào ô trống chữ Đ trước ý đúng, chữ S trước ý sai.

A. Đường sắt Bắc – Nam là tuyến đường sắt dài nhất nước ta.

B. Nước ta có nhiều tuyến đường giao thông chính chạy theo hướng Đông – Tây.

C. Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là những đầu mối giao thông quan trọng của nước ta.

D. Mạng lưới giao thông của nước ta chỉ phân bố tập trung ở miền Bắc và miền Nam.

Câu 4. (1 điểm) Điền từ thích hợp vào chỗ trống để nói về khí hậu của nước ta.

Khí hậu nước ta nói chung là …..……………….. (1), trừ những vùng núi cao thường ……………….……… quanh năm (2). Khí hậu nước ta có sự …………………… (3) giữa miền Bắc và miền Nam, với ranh giới là dãy núi …………………………………. (4)

Câu 5. (1 điểm) Hãy kể tên các loại đường giao thông ở Thủ đô Hà Nội mà em biết.

Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Sử Địa

A. LỊCH SỬ: (5 điểm)

Từ Câu 1 đến Câu 3, mỗi câu khoanh đúng được 0,5 điểm

Câu 1. D

Câu 2. A

Câu 3. C

Câu 4. HS điền đúng mỗi từ ngữ thích hợp vào chỗ trống trong nội dung cuối bản Tuyên ngôn Độc lập được 0,5 điểm

“Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật (1) đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam (2) quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng (3) tính mạng và của cải để giữ vững (4) quyền tự do và độc lập ấy.”

Câu 5. HS nêu được đúng Mục đích chủ yếu của thực dân Pháp khi tấn công lên Việt Bắc (năm 1947) là: Để tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến và tiêu diệt bộ đội chủ lực của ta – Được 1 điểm

Nêu hai địa danh tiêu biểu cho chiến thắng của ta trong chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947 mà em biết được 0,5 điểm: (Đường số 4; Đường số 3, Bông Lau, Sông Lô,…)

B- ĐỊA LÝ: (5 điểm)

Câu 1. (1 điểm): Mỗi ý khoanh đúng 0,5 điểm

1.1. B

1.2. C

Câu 2. (1 điểm) HS nối sai 1 ý trừ 0,25 điểm, sai 2 ý trừ 0,75 điểm, sai 3 ý trừ 1 điểm

1 – c; 2 – a; 3 – b

Câu 3. (1 điểm) Đ – S – Đ – S (HS ghi mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm)

Câu 4. (1 điểm) HS điền đúng mỗi chỗ trống được 0,25 điểm

Khí hậu nước ta nói chung là nóng, trừ những vùng núi cao thường mát mẻ quanh năm. Khí hậu nước ta có sự khác biệt giữa miền Bắc và miền Nam, với ranh giới là dãy núi Bạch Mã.

Câu 5. (1 điểm) HS tìm đúng mỗi loại đường được 0,25 điểm

– Đường bộ (Đường ô tô)

– Đường thủy (Đường sông)

– Đường hàng không

– Đường sắt

Đề thi lịch sử – địa lý lớp 5 kì 1 Số 2

Phần 1: Lịch sử

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu.

Câu 1. (0,5 điểm) Mục đích ra nước ngoài của Nguyễn Tất Thành là:

a. Học tập đỗ đạt để lập nghiệp.

b. Tìm ra con đường cứu nước, cứu dân phù hợp với hoàn cảnh nước ta.

c. Mở mang tầm hiểu biết.

d. Tìm việc làm, thử vận may ở nước ngoài.

Câu 2 .(1 điểm) Những khó khăn của Nguyễn Tất Thành khi dự định ra nước ngoài tìm đường cứu nước là gì?

a. Chỉ có hai bàn tay trắng, không có tiền để đi.

b. Xa quê hương, không có bà con họ hàng thân thích, khi đau ốm chỉ có một mình.

c. Phải lao động nặng nhọc để sinh sống và hoạt động.

d. Tất cả các ý trên.

Câu 3. (0.5 điểm) Nguyễn Tất Thành rời Tổ quốc đi tìm đường cứu nước vào ngày tháng năm nào? Ở đâu?

a. Ngày 6-7-1911 tại cảng Nhà Rồng

b. Ngày 11 – 6-1911 tại cảng Hải Phòng

c. Ngày 5- 6 -1911 tại cảng Nhà Rồng

d. Ngày 6- 5 – 1911 tại cảng Nhà Rồng

Câu 4. (1 điểm) Ngày 19/8/1945 nhân dân ta đã biểu tình vũ trang cướp chính quyền như thế nào?

a. Xông vào chiếm các cơ quan đầu não của kẻ thù.

b. Hô vang khẩu hiệu, đập cửa, thuyết phục lính bảo an không nổ súng.

c. Vượt rào sắt, nhảy vào Phủ Khâm Sai.

d. Tất cả các ý trên đều đúng.

Câu 5.(1 điểm) Âm mưu của thực dân Pháp khi mở cuộc tấn công lên Việt Bắc là gì? Viết câu trả lời của em.

Câu 6. (1 điểm) Em hãy kể tóm tắt về chiến công của quân và dân ta tại một địa danh trong trận Thu Đông 1947.

Phần 2: Địa lý

Câu 1. (0,5 điểm) Dòng nào dưới đây không phải là đặc điểm chung của sông ngòi nước ta?

a. Lượng nước thay đổi theo mùa

b. Mùa mưa là thời kì mùa lũ của nước sông.

c. Các sông đều ngắn và dốc.

d. Các sông đều có nhiều phù sa

Câu 2. (1 điểm) Viết tiếp vào chỗ chấm dưới đây nội dung thích hợp

a. Đồng bằng Bắc bộ được bồi đắp bởi các con sông:………………………………

b. Đồng bằng Nam Bộ được bồi đắp bởi các con sông:……………………………

Câu 3. (1 điểm) Điền vào chữ Đ trước ý đúng, chữ S trước ý sai

a. Dân cư nước ta tập trung không đều giữa các vùng

b. Dân cư tập trung đông đúc tại các đô thị lớn dẫn đến thừa lao động, thiếu việc làm, không khai thác hợp lí nguồn lao động

c. Ở vùng núi, nhiều tài nguyên nhưng lại thưa dân và thiếu lao động

d. 1/4 dân số sống ở nông thôn phần lớn làm nghề nông; 3/4 dân số sống ở thành thị.

Câu 4. (1 điểm) Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống:

Nước ta có …………….(a) dân tộc. Dân tộc …………….(b) có số dân đông nhất, sống tập trung ở các …………………..(c), ven biển. Các dân tộc………………………..(d) sống chủ yếu ở vùng núi và cao nguyên. Tất cả các dân tộc đều là………………………(e) trong đại gia đình Việt Nam.

Câu 5 .(0.5 điểm) Theo em để khắc phục tình trạng mất cân đối phân bố dân cư giữa các vùng, Nhà nước ta đã làm gì?

Câu 6.(1 điểm) Em hãy kể tên các loại hình giao thông vận tải có ở nước ta. Theo em loại hình vận tải nào quan trọng nhất trong việc chuyên chở hàng hóa? Vì sao?

Đáp án Đề thi lịch sử địa lý lớp 5 học kì 1

Câu

Nội dung

Điểm

Phần Lịch sử: 5 điểm

1

Chọn đáp án b

0.5

2

Chọn đáp án d

0.5

3

Chọn đáp án c

1

4

Chọn đáp án d

0.5

5

HS trả lời các ý sau: mỗi ý cho 0.5 điểm

+ Tiêu diệt cơ quan đầu não của ta

+ Tiêu diệt bộ đội chủ lực, nhanh chóng kết thúc chiến tranh

1

6

Hs kể tên 1 địa danh trong trận Thu Đông- cho 0.5 điểm

– Kể tóm tắt được cách đánh và kết quả trận đánh cho 0.5 điểm

1

Phần địa lí

1

Chọn ý c

0.5

2

a. Sông Hồng và Sông Thái Bình

b. hệ thống sông Mê Kong và sông Đồng Nai

1

3

a- Đ ; b- Đ, c-Đ ; d- S

1

4

Thứ tự các từ cần điền: a- 54 ; b- Kinh (Việt), c- đồng bằng ; d- ít người; e- anh em

Sai mỗi từ trừ 0,25 điểm

1

5

Đảng và Nhà nước ta đã và đang có biện pháp điều chỉnh sự phân bố dân cư giữa các vùng để phát triển kinh tế, khuyến khích nhân dân đến lập nghiệp vùng kinh tế mới…

0.5

6

Các loại hình GT vận tải ở nước ta: Đường ô tô, đường sắt, đường sông, đường biển, đường hàng không- Cho 0.5 đ

Đường ô tô có vai trò quan trọng nhất vì có thể đi lại trên nhiều loại địa hình khác nhau, vận chuyển khối hàng hóa lớn nhất, các loại hình giao thông khác đều phải đi trên đường riêng biệt dành cho loại phương tiện đó.- Cho 0.5 điểm

1

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Lịch sử – Địa lý năm 2020 – 2021 bao gồm phần Lịch sử và Địa lý với các câu hỏi Trắc nghiệm và Tự luận có đáp án chi tiết giúp các em học sinh nắm được cấu trúc đề thi, chuẩn bị cho các bài kiểm tra. Đồng thời đây là tài liệu cho các thầy cô giáo tham khảo ra đề thi học kì 1 cho các em học sinh.

Ngoài đề thi môn Sử Địa bên trên, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 5 các môn Toán, Tiếng Việt, Sử, Địa, Khoa học Tiếng Anh theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục. Những đề thi này được CITD sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 5 những đề ôn thi học kì 1 chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đăng bởi: CITD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button