Giáo dục

Đề thi học kì 1 các lớp Tiểu học năm 2021 – 2022 Tải nhiều

Đề thi học kì 1 các lớp Tiểu học năm 2021 – 2022 Tải nhiều

Đề thi học kì 1 các lớp Tiểu học năm 2021 – 2022 bao gồm đề cương, nội dung ôn tập, bộ đề thi và đề thi chi tiết có đáp án cho từng môn học cho các em ôn tập, củng cố kiến thức ôn thi cuối học kì 1. Các thầy cô tham khảo ra đề thi học kì cho các em học sinh.

1. Đề thi học kì 1 lớp 5

Tham khảo: Tài liệu học tập lớp 5 Chi tiết

Đề thi học kì 1 lớp 5 Chi tiết

Bạn đang xem: Đề thi học kì 1 các lớp Tiểu học năm 2021 – 2022 Tải nhiều

Đề thi học kì 1 lớp 5 Tải nhiều

 • Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2021 Tải nhiều
 • 1000 Đề thi học kì 1 lớp 5 năm 2021 Tải nhiều
 • Tuyển tập 32 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 Tải nhiều
 • Bộ 12 đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 5 có đáp án
 • Bộ đề thi học kì 1 lớp 5 năm 2021 – 2022 đầy đủ các môn

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán

 • Đề thi cuối học kì 1 lớp 5 môn Toán năm 2021 – 2022
 • Bộ 100 đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán Tải nhiều
 • Đề thi cuối học kì 1 lớp 5 môn Toán năm 2021 – 2022 – Đề 1
 • Đề thi cuối học kì 1 lớp 5 môn Toán năm 2021 – 2022 – Đề 2
 • Đề thi Toán lớp 5 học kì 1 năm 2021 – 2022

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Tiếng Việt

  Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Khoa, Sử, Địa, Tin học

   Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Tiếng Anh

    Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 5

    • Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 5 năm 2021 – 2022 đầy đủ các môn
    • Đề cương Toán lớp 5 học kỳ 1 năm 2021 – 2022
    • Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 5 môn Tiếng Việt năm 2021 – 2022

    Đề thi học kì 1 lớp 5 CITD biên soạn

    Môn Tiếng Việt

     Môn Toán

      Môn Tiếng Anh

       2. Đề thi học kì 1 lớp 4

       Tham khảo: Tài liệu học tập lớp 4 Chi tiết

       Đề thi học kì 1 lớp 4 Chi tiết

       Đề thi học kì 1 lớp 4 Tải nhiều

        Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán

         Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Tiếng Việt

          Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Khoa, Sử, Địa, Tin học

           Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Tiếng Anh

            Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 4

             Đề thi học kì 1 lớp 4 CITD biên soạn

             Môn Tiếng Việt

              Môn Toán

               Môn Tiếng Anh

                3. Đề thi học kì 1 lớp 3

                Tham khảo: Tài liệu học tập lớp 3 Chi tiết

                1000 Đề thi học kì 1 lớp 3 năm 2021 Tải nhiều

                Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán

                 Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Việt

                  Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tin Học, Đạo Đức, Tự nhiên và xã hội

                   Đề thi học kì 1 lớp 3 CITD biên soạn

                   Môn Toán

                   • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm học 2021 – 2022 Đề số 1
                   • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm học 2021 – 2022 Đề số 2
                   • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm học 2021 – 2022 Đề số 3
                   • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm học 2021 – 2022 Đề số 4
                   • Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm học 2021 – 2022 Đề số 5

                   Môn Tiếng Việt

                    Môn Tiếng Anh

                    • Đề cương Tiếng Anh lớp 3 học kì 1 năm 2021 – 2022

                    Sách Kết nối

                     Sách Chân trời

                      Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt

                      Sách Cánh Diều

                       Sách Kết nối

                        Sách Chân trời

                         Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tin Học, Tự nhiên xã hội

                          Đề thi học kì 1 lớp 2 CITD biên soạn

                          Môn Tiếng Việt

                          • Bộ đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2021 – 2022
                          • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2021 – 2022 – Đề 1
                          • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2021 – 2022 – Đề 2
                          • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2021 – 2022 – Đề 3
                          • Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2021 – 2022 – Đề 4

                          5. Đề thi học kì 1 lớp 1

                          Tham khảo: Tài liệu học tập lớp 1 Chi tiết

                           Đề thi học kì 1 lớp 1 theo thông tư 27

                           • Ma trận đề thi học kì 1 lớp 1 theo Thông tư 27 năm 2021 – 2022 – Tất cả các môn
                           • Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 1 năm 2021 – 2022 theo Thông tư 27

                           Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

                           • Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2021 – 2022 Đề số 1
                           • Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2021 – 2022 Đề số 2
                           • Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2021 – 2022 Đề số 3

                           Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt

                           Sách Cánh Diều

                            Sách Chân trời

                             Sách Cùng học

                              Sách Kết nối

                               Sách Vì sự bình đẳng

                                Đề thi học kì 1 lớp 1 CITD biên soạn

                                Môn Tiếng Anh

                                • Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2021 – 2022 – Đề 1

                                Đăng bởi: CITD

                                Trả lời

                                Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

                                Back to top button