Giáo dục

Đề thi cuối học kì 1 lớp 5 môn Toán năm 2021 – 2022

Đề thi cuối học kì 1 lớp 5 môn Toán năm 2021 – 2022

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán năm 2021 – 2022 là đề kiểm tra định kì cuối học kì 1 có đáp án chi tiết kèm theo. Đề thi học kì 1 lớp 5 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập, rèn luyện các dạng bài tập Toán chuẩn bị cho bài thi học kì 1. Đồng thời đây cũng là tài liệu tham khảo hữu ích cho các thầy cô khi ra đề cho các em học sinh ôn tập.

Đề thi Toán lớp 5 học kì 1 Số 1

Em hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hay nối để tạo thành đáp án đúng ở các câu hỏi trắc nghiệm và giải các bài tập tự luận sau.

Câu 1: ( M1 – 1 điểm) Chữ số 8 trong số thập phân 95,824 có giá trị là:

Bạn đang xem: Đề thi cuối học kì 1 lớp 5 môn Toán năm 2021 – 2022

A. frac{8}{100}

B. frac{8}{1000}

C. frac{8}{10}

D. 8

Câu 2: ( M1 – 1 điểm) 3frac{9}{100}viết dưới dạng số thập phân là:

A. 3,900

B. 3,09

C. 3,9

D. 3,90

Câu 3: ( M1 – 1 điểm) Nối mỗi số ở cột bên trái với cách đọc thích hợp ở cột bên phải:

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán

Câu 4: (M2 – 1 điểm) 3 m2 14 cm2 = … m2

A. 3,14

B. 3,0014

C. 314

D. 30014

Câu 5: (M2 – 1 điểm) Số dư trong phép chia 13,6: 0,24 (nếu thương lấy 2 chữ số ở phần thập phân) là:

A. 16

B. 0,16

C. 0,016

D. 0,0016

Câu 6: (M2 – 1 điểm) Lớp 5A có 15 bạn nam và 20 bạn nữ. Tỉ số phần trăm của số bạn nam và số bạn nữ của lớp 5A là:

A. 15%

B. 75%.

C. 20%

D. 21%

Câu 7: ( M1 – 1 điểm) Đặt tính rồi tính:

a/ 76,85 + 29,462

b/ 30,51 – 23,8

c/ 27,38 x 4,8

d/ 136,94 : 6,6

Câu 8: (M2 – 1 điểm) Người ta thu hoạch ở 2 thửa ruộng được 5 tấn 8 tạ thóc. Thu hoạch ở thửa ruộng thứ nhất được nhiều hơn thửa ruộng thứ hai là 10 tạ thóc. Hỏi thu hoạch ở mỗi thửa ruộng được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

Câu 9: (M3 – 1 điểm) Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 38m, chiều rộng bằng frac{3}{4}chiều dài, trong đó diện tích đất làm nhà chiếm 25%. Tính:

a. Diện tích của mảnh đất đó.

b. Diện tích đất làm nhà là bao nhiêu mét vuông?

Câu 10: ( M4 – 1 điểm) Tìm số có ba chữ số, biết rằng nếu bỏ chữ số 0 ở tận cùng bên phải số đó ta được số mới mà hiệu của số mới và số đã cho bằng 135.

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán

Câu 1: ( M1 – 1 điểm) Chữ số 8 trong số thập phân 95,824 có giá trị là:

– Đáp án C.

Câu 2: ( M1 – 1 điểm) 3frac{9}{100} viết dưới dạng số thập phân là:

– Đáp án B.

Câu 3: ( M1 – 1 điểm) Nối mỗi số ở cột bên trái với cách đọc thích hợp ở cột bên phải:

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán

Câu 4: ( M2 – 1 điểm) 3 m2 14 cm2 = … m2

– Đáp án B.

Câu 5: ( M2 – 1 điểm) Số dư trong phép chia 13,6: 0,24 (nếu thương lấy 2 chữ số ở phần thập phân) là:

– Đáp án D.

Câu 6: (M2 – 1 điểm) Lớp 5A có 15 bạn nam và 20 bạn nữ. Tỉ số phần trăm của số bạn nam và số bạn nữ của lớp 5A là:

– Đáp án B.

Câu 7: (M1 – 1 điểm) Đặt tính rồi tính:

a/ 106,312

b/ 6,71

c/ 131,424

d/ 66,15

Câu 8: ( M2 – 1 điểm) Người ta thu hoạch ở 2 thửa ruộng được 5,6 tạ thóc. Thu hoạch ở thửa ruộng thứ nhất được nhiều hơn thửa ruộng thứ hai là 1,2 tạ thóc. Hỏi thu hoạch ở mỗi thửa ruộng được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

– Tính được 1 ý đúng cho 0,5đ.

Giải

Thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được số thoc là:

(5,6 + 1,2) : 2 = 3,4 ( tạ) = 340kg

Thửa ruộng thứ hai thu hoạch được số thóc là:

5,6 – 3,4 = 2,2 (tạ) = 220 (kg)

Đáp số: Thửa 1: 340 kg;

Thửa 2: 220 kg

Câu 9: ( M3 – 1 điểm) Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 38m, chiều rộng bằng  frac{3}{4}chiều dài, trong đó diện tích đất làm nhà chiếm 25%. Tính:

a. Diện tích của mảnh đất đó.

b. Diện tích đất làm nhà là bao nhiêu mét vuông?

– Hs làm được 1 câu chop 0,5đ.

– Đúng được 1 ý cho 0,25đ.

Giải

a/ Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là:

38 x frac{3}{4} = 28,5 (m)

Diện tích của mảnh đất hình chữ nhật là:

38 x 28,5 = 1083 (m2)

b. Diện tích đất làm nhà là:

1083 x 25 : 100 = 270,75 (m2)

Đáp số: a/ 1083 m2

b/ 270,75 m2

Câu 10: (M4 – 1 điểm) Tìm số có ba chữ số, biết rằng nếu bỏ chữ số 0 ở tận cùng bên phải số đó ta được số mới mà hiệu của số mới và số đã cho bằng 135.

– Nếu HS không lập luận chỉ cho 0,5đ

– Tính được 1 ý đúng cho 0,25đ.

Giải

Khi bỏ đi chữ số 0 ở tận cùng bên phải một số tự nhiên thì ta được số mới kém số đã cho 10 lần hay số cũ gấp 10 lần số mới. (HS có thể vẽ sơ đồ hoặc không)

Theo bài ra, ta có hiệu số phần bằng nhau là:

10 – 1 = 9 ( phần)

Số mới là: 135 : 9 = 15

Số cần tìm là:

15 x 10 = 150

Đáp số: 150.

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán 

 • Bộ đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán 
 • Đề thi cuối học kì 1 lớp 5 môn Toán 
 • Đề thi cuối học kì 1 lớp 5 môn Toán Đề 1
 • Đề thi cuối học kì 1 lớp 5 môn Toán  Đề 2
 • Đề thi Toán lớp 5 học kì 1

Đề thi Toán lớp 5 học kì 1 Số 2

Bài 1 (3,5đ): Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Câu 1: Số thập phân gồm 5 chục, 4 phần mười, 7 phần nghìn được viết là:

A. 5,47

B. 50,47

C. 50,407

D. 50,047

Câu 2: Giá trị của biểu thức

500+40+frac{15}{10}+frac{3}{1000} là:

A. 541,53

B. 504,153

C. 540,153

D. 541,503

Câu 3: Tìm số tự nhiên nhỏ nhất để điền vào ô trống: 12,13 < ,12

A. 12

B. 13

C. 14

D. 15

Câu 4: Cho 3m2 25cm2 = … dm2

Số thích hợp điền vào chỗ trống là:

A. 325

B. 30,25

C. 300,25

D. 32,5

Câu 5: Số dư của phép chia này là:

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán

A. 0,003

B. 0,03

C. 0,3

D. 3

Câu 6: Cho 3 mảnh gỗ hình chữ nhật có kích thước như nhau và chiều dài mỗi mảnh gấp 3 lần chiều rộng. Ghép 3 mảnh gỗ đó ta được một hình vuông có chu vi bằng 72cm. Diện tích một mảnh gỗ hình chữ nhật là :

A. 24cm2
B. 108cm2
C. 18cm2
D. 1728cm2

Bài 2 (1đ): Tìm X

a. 18,7 – X = 5,3 x 2

b. 0,096 : X = 0,48 : 0,01

Bài 3 (2đ) Đặt tính và tính:

456,25 + 213,98

578,4 – 407,89

55,07 x 4,5

78,24 : 1,2

Bài 4 (2 điểm): Giải toán

Cửa hàng ban đầu bán một đôi giày giá 400000 đồng. Lần thứ nhất cửa hàng hạ giá 12% giá ban đầu. Cuối năm, cửa hàng tiếp tục hạ tiếp 10% giá trước đó. Hỏi sau hai lần hạ giá, đôi giày đó giá bao nhiêu tiền?

Bài 5 (1,5 điểm):

a. Tính bằng cách thuận tiện:

frac{1}{4}: 0,25-frac{1}{8}: 0,125+frac{1}{2}: 0,5-frac{1}{10}

b. So sánh A và B, biết:

A = 18,18 x 2525,25

B = 25,25 x 1818,18

>> Tham khảo thêm: Đề thi Toán lớp 5 học kì 1 năm 2020 – 2021

Đáp án Đề thi Toán lớp 5 học kì 1

Bài 1: (Mỗi câu đúng 0,5đ)

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

C

D

B

C

A

B

Điểm

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

Bài 2: 1 điểm

a. X = 8,1

b. X = 0,002

Bài 3: Mỗi phép tính đặt tính và tính đúng được 0,5đ

Bài 4: (2đ)

Câu lời giải/ phép tính

Số điểm

Số tiền đôi giày được giảm ở lần hạ giá thứ nhất là:

0,5 đ

400000 : 100 x 12 = 48000 (đồng)

Giá tiền đôi giày sau lần hạ giá thứ nhất là:

0,5 đ

400000 – 48000 = 352000 (đồng)

Số tiền đôi giày được giảm ở lần hạ giá thứ hai là:

0,5 đ

352000 : 100 x 10 = 35200 (đồng)

Giá tiền đôi giày sau hai lần hạ giá là:

0,5 đ

352000 – 35200 = 316800 (đồng)

Đáp số: 316800 đồng

(Thiếu đáp số trừ 0,25đ)

HS có cách làm khác vẫn cho điểm

Bài 5: (1đ)

a.

frac{1}{4}: 0,25-frac{1}{8}: 0,125+frac{1}{2}: 0,5-frac{1}{10}

= 0,25 : 0,25 – 0,125 : 0,125 + 0,5 : 0,5 – frac{1}{10}(0,25)

= 1 – 1 + 1 – frac{1}{10}

= frac{9}{10}

b.

A = 18,18 x 2525,25

A = 18 x 1,01 x 25 x 101,01 (0,25)

B = 25,25 x 1818,18

B = 25 x 1,01 x 18 x 101,01 (0,25)

Thấy các thừa số ở tích A và B đều bằng nhau. (0,25)

Vậy A = B (0,25)

Đề cương ôn tập môn Toán lớp 5 các năm

  Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán năm 2021 gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận hệ thống toàn bộ kiến thức đã học môn Toán lớp 5 Chương 1, Chương 2 và phần Hình học có đáp án chi tiết cho từng dạng bài tập cho các em ôn tập nắm được cấu trúc đề thi, chuẩn bị cho các bài thi học kì 1 sắp tới.

  Ngoài đề thi môn Toán bên trên, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 5 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục và các dạng bài ôn tập môn Toán 5. Những đề thi này được CITD sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 5 những đề ôn thi học kì 1 chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

  Đăng bởi: CITD

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Back to top button