Giáo dục

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 18 – Đề 1

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 18 – Đề 1

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 18 – Đề 1 hệ thống các kiến thức đã học có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán và các kỹ năng học toán nhanh trong tuần 18.

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 18 – Đề 1

Phần I. Trắc nghiệm

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Bạn đang xem: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 18 – Đề 1

Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 36m, chiều rộng bằng frac{1}{3} chiều dài. Chu vi mảnh đất đó là:

108m … 96m … 90m …

2. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng

Một hình vuông có cạnh 2dm 3cm. Chu vi hình vuông là:

A. 92cm

B. 90cm

C. 920cm

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S

a) Giá trị biểu thức 475 – 305 : 5 + 24 là:

438 … 58 … 418 …

b) Giá trị biểu thức 318 + 102 – 96 : 6 là:

176 … 286 … 404 …

c) Giá trị biểu thức 245 – 175 : 5 + 47 là:

61 … 257 … 267 …

d) Giá trị biểu thức (192 + 24 x 5) : 8 là:

39 … 49 … 59 …

Phần II. Trình bày lời giải các bài toán

1. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 28m, chiều rộng 16m và một mảnh đất hình vuông có chu vi 76m. Hỏi chu vi mảnh đất hình chữ nhật nhiều hơn chu vi mảnh đất hình vuông bao nhiêu mét?

Bài giải

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

2. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 17m, chiều rộng kém chiều dài 4m. Tính chu vi mảnh vườn đó.

Bài giải

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

3. Tính chu vi hình vuông có cạnh là:

a) 13cm;

b) 7dm 2cm

Bài giải

…………………

…………………

…………………

b)

…………………

…………………

…………………

Đáp án Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 18 – Đề 2

Phần I: Trắc nghiệm

1. Chu vi mảnh đất đó là:

108m (S) 96m (Đ) 90m (S)

2. Chu vi hình vuông là: A. 92cm

3.

a) Giá trị của biểu thức là:

438 (Đ) 58 (S) 418 (S)

b) Giá trị của biểu thức là:

176 (S) 286 (S) 404 (Đ)

c) Giá trị của biểu thức là:

61 (S) 257 (Đ) 267 (S)

d) Giá trị của biểu thức là:

39 (Đ) 49 (S) 59 (S)

Phần II: Trình bày lời giải các bài toán

1. Bài giải:

Chu vi hình chữ nhật là:

(28 + 16) x 2 = 88 (m)

Chu vi mảnh đất hình chữ nhật nhiều hơn mảnh đất hình vuông số mét là:

88 – 76 = 12 (m)

Đáp số: 12m.

2. Bài giải:

Chiều rộng của mảnh vườn là:

17 – 4 = 13 (m)

Chu vi của mảnh vườn là:

(17 + 13) x 2 = 60 (m)

Đáp số: 60m.

3. Bài giải:

a) Chu vi hình vuông là:

13 x 4 = 52 (cm)

b) Đổi: 7dm 2cm = 72cm

Chu vi hình vuông là:

72 x 4 = 288 (m)

Đáp số: a) 52cm b) 288cm.

Bài tập tự luyện cuối tuần Toán lớp 3 – Tuần 18

Câu 1: Tìm x biết:

a, 90 : (x + 7) = 6

b, (x + 24) : 5 = 83

Câu 2: Có 750 quyển sách xếp đều vào 5 tủ, mỗi tủ có 2 ngăn. Hỏi mỗi ngăn có bao nhiêu quyển sách? Biết mỗi ngăn có số sách là như nhau.

Câu 3: Một cửa hàng nhập về 168 tấn gạo, chia đều vào 3 kho. Sau đó, cửa hàng nhập thêm vào mỗi kho 16 tấn gạo và bán hết số gạo trong 2 kho. Hỏi cửa hàng đã bán được bao nhiêu tấn gạo?

Đáp án:

Câu 2:

Số ngăn sách có là:

5 × 2 = 10 (ngăn)

Mỗi ngăn có số quyển sách là:

750 : 10 = 75 (quyển)

Đáp số: 75 quyển sách

Câu 3:

Ban đầu mỗi kho có số gạo là:

168 : 3 = 56 (tấn)

Sau khi cửa hàng nhập thêm vào mỗi kho 16 tấn.

Mỗi kho có số gạo là:

56 + 16 = 72 (tấn)

Cửa hàng đã bán được số tấn gạo là:

72 × 2 = 144 (tấn)

Đáp số: 144 tấn gạo

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 18 – Đề 2

Ngoài tài liệu trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng cao và các bài tập trong sách Giải Cùng em học Toán lớp 3 đầy đủ, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Xem thêm:

    Trên đây, CITD đã giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 18 – Đề 1. Các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi môn Toán lớp 3 cùng môn Tiếng Việt lớp 3 đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

    Đăng bởi: CITD

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

    Back to top button