Giáo dục

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 17 – Đề 2

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 17 – Đề 2

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 17 – Đề 2 hệ thống các kiến thức đã học có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán và các kỹ năng học toán nhanh trong tuần 17.

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 17 – Đề 2

Phần I. Trắc nghiệm

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Bạn đang xem: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 17 – Đề 2

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 17 - Đề 2

38 … 102 … 46 …

b) Giá trị biểu thức 84 – 12 x 3 là:

48 … 216 … 120 …

2. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng

Có 115 túi đường, mỗi túi có 5kg đường. Người ta bán đi 155kg đường. Hỏi còn lại bao nhiêu ki-lô-gam đường?

A. 420kg

B. 89kg

C. 120kg

3. Đánh dấu * vào chỗ chấm đặt sau kết quả đúng

a) Giá trị biểu thức 49 – 32 + 21 – 18 là:

20 … 22 … 24 …

b) Giá trị của biểu thức 53 – 47 + 37 – 13 là:

30 … 35 … 40 …

c) Giá trị biểu thức 7 x 4 + 3 x 4 + 20 là:

40 … 50 … 60 …

Phần II. Trình bày lời giải các bài toán

1.Tính giá trị biểu thức

a) 125 – 45 : 3 = …………..

= ……………

c) (75 – 42 :6) + 21 = …………..

= ……………

b) (25 + 36 : 6) x 4 = …………..

= ……………

d) 64 – 35 : 7 = …………..

= ……………

2. Cho biểu thức 3 x 25 + 30 : 5 + 4

Hãy điền dấu ngoặc đơn thích hợp để biểu thức có giá trị là a) 37 ; b) 25

Bài giải

a)…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………….

b)…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………….

3. Một tấm vải dài 54m, người thợ cắt ra 18m. Số vải còn lại may quần áo mỗi bộ hết 3m. Hỏi may được bao nhiêu bộ quần áo?

Bài giải

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

Đáp án Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 17 – Đề 2

Phần I: Trắc nghiệm

1.

a) Giá trị của biểu thức là:

38 (S) 102 (Đ) 46 (S)

b) Giá trị của biểu thức là:

48 (Đ) 216 (S) 120 (S)

2. Còn lại số ki-lô-gam đường là: A. 420kg

3.

a) Giá trị biểu thức là: 20 (X)

b) Giá trị cửa biểu thức là: 30 (X)

c) Giá trị của biểu thức là: 60 (X)

Phần II: Trình bày lời giải các bài toán

1. Tính giá trị của biểu thức:

a) 125 – 45 : 5 = 125 – 9 b) (25 + 36 : 6) x 4 = (25 + 6) x 4
= 116 = 31 x 4 = 124
c) (75 – 42 : 6) + 21 = (75 – 7) +21 d) 64 – 35 : 7 = 64 – 5
= 68 + 21 = 89 = 59

2. Bài giải:

a) 3 x (25 + 30) : 5 + 4 = 3 x 55 : 5 +4

= 165 : 5 + 4

= 33 + 4 = 37

b) (3 x 25 + 30) : 5 + 4 = 105 : 5 + 4

= 21 + 4 = 25

3. Bài giải:

Số vải còn lại là:

54 – 18 = 36 (m)

May được số bộ quần áo là:

36 : 3 = 12 (bộ)

Đáp số: 12 bộ.

Bài tập tự luyện cuối tuần Toán lớp 3 – Tuần 17

Câu 1: Tính:

a, (101 + 7) × 9

b, 89 × 2 + 130

Câu 2: Một cửa hàng có 36 chiếc quạt. Ngày thứ nhất bán được frac{1}{4} số quạt. Ngày thứ hai bán được frac{1}{3} số quạt còn lại. Hỏi cửa hàng ngày thứ hai bán được bao nhiêu chiếc quạt?

Câu 3: Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng frac{1}{3} chiều dài. Nếu mở rộng chiều dài thêm 12m ta được 27m. Hỏi chiều dài và chiều rộng ban đầu hình chữ nhật là bao nhiêu?

Đáp số: 

Câu 2:

Ngày thứ nhất cửa hàng bán được số quạt là:

36 : 4 = 9 (chiếc)

Sau ngày thứ nhất cửa hàng còn lại số quạt là:

36 – 9 = 27 (chiếc)

Ngày thứ hai cửa hàng bán được số quạt là:

27 : 3 = 9 (chiếc)

Đáp số: 9 chiếc quạt

Câu 3:

Nếu mở rộng chiều dài thêm 12m ta được 27m.

Chiều dài hình chữ nhật là:

27 – 12 = 15 (m)

Chiều rộng hình chữ nhật đó là:

15 : 3 = 5 (m)

Đáp số: Chiều dài: 15m

Chiều rộng: 5m

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 18 – Đề 1

…………………..

Các phiếu bài tập cuối tuần Toán lớp 3 được sưu tầm và đăng tải nhằm giúp các em học sinh ôn tập và chuẩn bị kiến thức, kĩ năng cho kì thi học kì 1 sắp tới. Các phiếu ôn tập cuối tuần này được xây dựng theo đúng cấu trúc chuẩn của Bộ Giáo Dục và Đào tạo, giúp các em nắm vững kiến thức từng tuần học.

    Trên đây, CITD đã giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 17 – Đề 2. Các em học sinh có thể tham khảo thêm toàn bộ đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi môn Toán lớp 3 cùng môn Tiếng Việt lớp 3 đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

    Đăng bởi: CITD

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    Back to top button