Giáo dục

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 17 – Đề 1

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 17 – Đề 1

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 17 – Đề 1 hệ thống các kiến thức đã học có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán và các kỹ năng học toán nhanh trong tuần 17.

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 17 – Đề 1

Phần I. Trắc nghiệm

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Bạn đang xem: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 17 – Đề 1

a) Giá trị biểu thức (24 – 12 : 3) x 4 là:

16 … 80 … 20 …

b) Giá trị biểu thức 24 – 12 : 3 x 4 là:

80 … 16 … 8 …

2. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng

a) Tính tổng của 45 và 20 rồi nhân với 5

(45 + 20) x 5 =?

A. 325

B. 21

C. 200

b) 156 là giá trị của biểu thức nào dưới đây

A. 450 : 3 + 3 x 2

B. 450 : (3 + 3 x 2)

c) 52 là giá trị của biểu thức nào dưới đây

A. 96 : 2 + 3

B. 46 + 2 x 3

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Tính (123 + 69) : 3 =?

a) (123 + 69) : 3 = 123 : 3 + 69 = 110 …

b) (123 + 69) : 3 = 192 : 3 = 64 …

c) (123 + 69): 3 = 123 + 69 : 3 = 146 …

Phần II. Trình bày lời giải các bài toán

1. a) Tô màu các hình chữ nhật

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 17 - Đề 1

2. Bố năm nay 48 tuổi, tuổi em bằng frac{1}{6} tuổi bố, tuổi anh gấp 2 lần tuổi em. Hỏi anh năm nay bao nhiêu tuổi?

Bài giải

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

3. Một vận động viên xe đạp trong 3 giờ đầu đi được 90km, trong 3 giờ sau, mỗi giờ đi được 32km. Hỏi người vận động viên đó đi được tất cả bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài giải

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

Đáp án Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 17 – Đề 1

Phần I: Trắc nghiệm

1.

a) Giá trị biểu thức là:

16 (S)              80 (Đ)               20 (S)

b) Giá trị biểu thức là:

80 (S)              16 (S)                8 (Đ)

2.

a) Đáp án đúng là: A. 325

b) Đáp án đúng là: A. 450 : 3 + 3 x 2

c) Đáp án đúng là: B. 46 + 3 x 3

3.

a) (123 + 69) : 3 = 123 : 3 + 69 = 110 (S)

b) (123 + 69) : 3 = 192 : 3 = 64 (Đ)

c) (123 + 69) : 3 = 123 + 69 : 3 = 146 (S)

Phần II: Trình bày lời giải các bài toán

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 17 - Đề 1

2. Bài giải:

Tuổi em là:

48 : 6 = 8 (tuổi)

Tuổi của anh là:

8 x 2 = 16 (tuổi)

Đáp số: 16 tuổi.

3. Bài giải:

Vận động viên đó đi được tất cả số km là:

90 + 32 x 3 = 186 (km)

Đáp số: 186km.

Bài tập tự luyện cuối tuần lớp 3 môn Toán – Tuần 17

Câu 1: Tính:

a, 876 – 24 × 5 – 621 : 9

b, (596 – 496) × 2 + 7 × (456 : 4)

Câu 2: Theo kế hoạch, một tổ sản xuất phải dệt 450 chiếc áo len. Tổ đó đã làm được số chiếc áo len theo kế hoạch . Hỏi tổ đó còn phải dệt bao nhiêu chiếc áo len nữa?

Câu 3: Một hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 16m. Chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Hỏi chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật đó bằng bao nhiêu mét?

Đáp án:

Câu 2

Tổ sản xuất đã dệt được số áo len là:

450 : 5 = 90 (chiếc)

Tổ sản xuất còn phải dệt số áo len là:

450 – 90 = 360 (chiếc)

Đáp số: 360 chiếc

Câu 3:

Gọi chiều rộng hình chữ nhật là a (m)

Chiều dài hình chữ nhật là: a + 16 (m)

Theo bài ra, ta có:

3 × a = a + 16

2 × a = 16

a = 8

Chiều dài hình chữ nhật là a + 16 = 8 + 16 = 24 (m)

Vậy chiều dài hình chữ nhật là 24m.

Chiều rộng hình chữ nhật là 8m.

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 17 – Đề 2

…………………..

Các phiếu bài tập cuối tuần Toán lớp 3 được tổng hợp và đăng tải nhằm giúp các em học sinh ôn tập tốt và hoàn thành bài thi cuối kì 1 lớp 3 với kết quả chuẩn nhất. Các em học sinh hãy cùng tham khảo để có thêm những tài liệu ôn tập hữu ích nhất cho mình nhé!

    Trên đây, CITD đã giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 17 – Đề 1. Các em học sinh có thể tham khảo thêm toàn bộ đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi môn Toán lớp 3 cùng môn Tiếng Việt lớp 3 đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

    Đăng bởi: CITD

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

    Back to top button