Giáo dục

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 16 – Đề 2

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 16 – Đề 2

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 16 – Đề 2 hệ thống các kiến thức đã học có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán và các kỹ năng học toán nhanh trong tuần 16.

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 16 – Đề 2

Phần I. Trắc nghiệm

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Bạn đang xem: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 16 – Đề 2

a) Tính tổng của 142 với tích của 28 và 9

142 + 28 x 9 =?

294 … 630 … 394 …

b) Tính hiệu của 274 với tích của 17 và 5

274 – 17 x 5 =?

189 … 190 … 685 …

2. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng

a) Giá trị biểu thức 27 + 36 : 9 là:

A. 7

B. 31

C. 10

b) Giá trị biểu thức 42 – 15 : 3 là:

A. 37

B. 9

C. 12

c) Giá trị biểu thức 36 + 15 : 5 – 21 là:

A. 16

B. 18

C. 20

d) Giá trị biểu thức 55 – 25 : 5 x 2 là:

A. 35

B. 45

C. 50

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Năm nay bố 35 tuổi. Sau đây 1 năm tuổi bố gấp 6 lần tuổi con. Tính tuổi con sau đây 1 năm

5 tuổi …                 6 tuổi …                   7 tuổi …

Phần II. Trình bày lời giải các bài toán

1. Bà Nam có 105 quả cam. Bà bán đi frac{1}{5} số cam đó. Hỏi còn lại bao nhiêu quả cam?

Bài giải

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

2. Viết các biểu thức sau và tính giá trị các biểu thức đó (theo mẫu)

a) Tính tích của 15 và 4 rồi cộng với 42:

15 x 4 + 42 = 60 + 42

= 102

c) Tính thương của 90 và 5 rồi cộng với 72:

……………………….

……………………….

b) Tính tổng của 98 và 37 rồi trừ đi 74:

……………………………

……………………………

d) Tính tích của 63 và 4 rồi chia cho 3:

…………………………………

…………………………………

3. Hai tổ công nhân chuyển được 279 bao hàng vào kho. Tổ một có 5 người, tổ hai có 4 người. Hỏi mỗi người chuyển được bao nhiêu bao hàng vào kho? (Mức làm việc của mọi người như nhau)

Bài giải

………………………………………………………………………….

Đáp án Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 16 – Đề 2

Phần I: Trắc nghiệm
1.

a) 142 + 28 x 9 = ?

294 (S)                           630 (S)                   394 (Đ)

b) 274 – 17 x 5 = ?

189 (Đ)                         190 (S)                        685 (S)

2.

a) Giá trị của biểu thức là: B. 31

b) Giá trị của biểu thức là: A. 37

c) Giá trị của biểu thức là: B. 18

d) Giá trị của biểu thức là: B 45

3. Tuổi con sau đây một năm là:

5 tuổi (S)                 6 tuổi (Đ)                     7 tuổi (S)

Phần II: Trính bày lời giải các bài toán

1. Bài giải:

Số cam bà Nam đã bán đi là:

105 : 5 = 21 (quả)

Còn lại số quả là:

105 – 21 = 84 (quả)

Đáp số: 84 quả cam.

2.

b) Tính tổng của 98 và 37 rồi trừ đi 74:

98 + 37 – 74 = 135 – 74

= 61

c) Tính thương của 90 và 5 rồi cộng với 72:

90 : 5 + 72= 18 + 72

= 90

d) Tính tích của 63 và 4 rồi chia cho 3:

63 x 4 : 3 = 252 : 3

= 84

3. Bài giải:

Mỗi người chuyển được số bao hàng vào kho là:

279 : (5 + 4) = 31 (bao)

Đáp số: 31 bao.

Bài tập tự luyện cuối tuần lớp 3 môn Toán – Tuần 16

Câu 1: Tìm x biết:

a, (x + 24) × 3 = 75

b, (x – 34) : 7 = 15

Câu 2: Một gói kẹo nặng 20g, một gói bánh nặng 40g. Mẹ mua 2 gói kẹo và 5 gói bánh. Hỏi số bánh kẹo mẹ mua nặng bao nhiêu gam?

Câu 3: Một cửa hàng có 183kg gạo. Người ta bán đi 78 kg gạo. Số còn lại chia đều vào 7 túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu kg gạo?

Đáp án

Câu 1: Tự giải

Câu 2:

Hai gói kẹo nặng số gam là:

20 × 2 = 40 (g)

Năm gói bánh nặng số gam là:

40 × 5 = 200 (g)

Số bánh kẹo mẹ mua nặng số gam là:

40 + 200 = 240 (g)

Đáp số: 240 gam

Câu 3:

Số gạo còn lại là:

183 – 78 = 105 (kg)

Mỗi túi có số kg gạo là:

105 : 7 = 15 (kg)

Đáp số: 15kg gạo

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 17 – Đề 1

…………………..

Các phiếu bài tập cuối tuần Toán lớp 3 sẽ là tài liệu học tập hữu ích để các em học sinh có thể ôn tập lại những kiến thức trọng tâm, đồng thời nắm được cấu trúc đề thi, phương pháp làm đối với những dạng bài cơ bản, qua đó đạt kết quả cao cho bài thi Toán lớp 3 thêm hiệu quả.

    Trên đây, CITD đã giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 16 – Đề 2. Các em học sinh có thể tham khảo thêm toàn bộ đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi môn Toán lớp 3 cùng môn Tiếng Việt lớp 3 đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

    Đăng bởi: CITD

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

    Back to top button