Giáo dục

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 16 – Đề 1

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 16 – Đề 1

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 16 – Đề 1 hệ thống các kiến thức đã học có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán lớp 3 tuần 16 thêm hiệu quả.

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 16 – Đề 1

Phần I. Trắc nghiệm

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Bạn đang xem: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 16 – Đề 1

a) Giá trị biểu thức: 45 + 40 : 5 là:

53 … 17 … 49 …

b) Giá trị biểu thức: 32 + 27 x 6 là:

354 … 194 … 219 …

c) Giá trị biểu thức: 42 + 42 : 2 x 3 là:

126 … 105 … 80 …

d) Giá trị biểu thứ : 84 – 24 : 3 x 2 là:

68 … 140 … 86 …

2. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng

Một cửa hàng nhận về 6 tấm vải, mỗi tấm dài 45m. Ngày đầu đã bán được 135m. Hỏi số vải còn lại là bao nhiêu mét?

A. 135m

B. 145m

C. 155m

3. Điền dấu (< ; > ; =) thích hợp vào chỗ chấm

a) 654 + 121 – 247 … 528

c) 642 – 375 + 108 … 375

b) 754 – 247 + 124 … 630

d) 864 – 521 – 215 … 128

Phần II. Trình bày lời giải các bài toán

1. Một xe máy trong 2 giờ đầu đi được 84km, trong 3 giờ sau mỗi giờ đi được 39km. Hỏi xe máy đã đi được quãng đường dài bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài giải

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

2. Tính giá trị biểu thức

a) 93 : 3 x 7 = …………..

= ……………

c) 568 : 4 x 5 = …………..

= ……………

b) 15 x 7 : 5 = …………..

= ……………

d) 45 x 4 : 3 = …………..

= ……………

3. Tìm hiệu của số lớn nhất có ba chữ số mà tổng ba chữ số đó bằng 17 với số nhỏ nhất có ba chữ số mà tổng ba chữ số đó bằng 9.

Bài giải:

……………………………………………………..

……………………………………………………..

Đáp án Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 16 – Đề 1

Phần I: Trắc nghiệm

1.

a) Giá trị của biểu thức: 45 + 40 : 5 là:

53 (Đ)                           17 (S)                        49 (S)

b) Giá trị của biểu thức: 32 + 27 x 6 là:

354 (S)                         194 (Đ)                      219 (S)

c) Giá trị của biểu thức: 42 + 42 : 2 x 3 là:

126 (S)                        105 (Đ)                        80 (S)

d) Giá trj của biểu thức: 84 – 24 : 3 x 2 là:

68 (Đ)                          140 (S)                        86 (S)

2. Số vải còn lại là: A. 135m

3.

a) 654 + 121 – 247 = 528                      b) 754 – 247 + 124 > 630

c) 642 – 375 + 108 = 375                      d) 864 – 521 – 215 = 128

Phần II: Trình bày lời giải các bài toán

1. Bài giải:

Xe máy đã đi được quãng đường là:

84 + 39 x 3 = 201 (km)

Đáp số: 201km.

2.

a) 93 : 3 x 7 = 31 x 7

= 217

b) 15 x 7 : 5 = 105 : 5

= 21

c) 568 : 4 x 5 = 142 x 5

= 710

d) 45 x 4 : 3 = 180

= 60

3. Bài giải:

Số lớn nhất có ba chữ số mà tổng ba chữ số đó bằng 17 là: 980

Số nhỏ nhất có ba chữ số mà tổng ba chữ số đó bằng 9 là: 108

Hiệu của hai số là: 980 – 108 = 872

Đáp số: 872.

Bài tập tự luyện cuối tuần lớp 3 môn Toán – Tuần 16

Câu 1: Tính:

a, 273 – 18 × 6

b, 285 + 27 : 9

c, 9 × 10 × 3

d, 284 : 4 × 2

Câu 2: Mẹ hái được 70 quả đào, chị hái được 35 quả đào. Số đào đó được xếp đều vào 7 thùng. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu quả đào?

Câu 3: Cho biểu thức 5 × 6 + 48 : 3. Hãy đặt các dấu ngoặc đơn vào biểu thức trên để được các kết quả sau:

a, 90  b, 26

Đáp án: 

Câu 2:

Mẹ và chị hái được số quả đào là:

70 + 35 = 105 (quả đào)

Mỗi thùng có số quả đào là:

105 ÷ 7 = 15 (quả đào)

Đáp số: 15 quả đào

Câu 3:

a, 5 × (6 + 48) : 3

= 5 × 54 : 3

= 270 : 3

= 90

b, (5 × 6 + 48) : 3

= (30 + 48) : 3

= 78 :  3

= 26

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 16 – Đề 2

Bên cạnh đó, các bạn có thể luyện tập thêm cả Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3 môn Tiếng Việt để nâng cao các phần luyện từ và câu, tập làm văn lớp 3 nhé:

    Trên đây, CITD đã giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 16 – Đề 1. Các em học sinh có thể tham khảo thêm toàn bộ đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi môn Toán lớp 3 cùng môn Tiếng Việt lớp 3 đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

    Đăng bởi: CITD

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    Back to top button