Giáo dục

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 15 – Đề 2

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 15 – Đề 2

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 15 – Đề 2 hệ thống các kiến thức đã học có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán và các kỹ năng học toán nhanh trong tuần 15.

1. Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 15 – Đề 2

Phần I. Trắc nghiệm

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Bạn đang xem: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 15 – Đề 2

Tính :

a) 475 : 5 =?

90 … 95 …

b) 288 : 9 =?

30 … 32 …

c) 344 : 8 =?

43 … 40 …

d) 574 : 7 =?

80 … 82 …

2. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng

Tính:

a) 392 : 7 + 132 =?

A. 180

B. 188

b) 72 x 5 + 143 =?

A. 494

B. 503

c) 306 : 9 + 207 =?

A. 240

B. 241

d) 504 : 8 – 32 =?

A. 90

B. 31

Phần II. Trình bày lời giải các bài toán

1. Tìm x

a) x x 8 = 40 x 9

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

b) x x 7 = 300 + 71

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

2. Một cuộn dây điện dài 504m, người ta lấy ra frac{1}{6} cuộn dây điện đó. Hỏi còn lại bao nhiêu mét dây điện?

Bài giải

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

3. Bác Mai đem đi chợ 207 quả cam. Dọc đường bán được frac{1}{9} số cam, số còn lại bán ở chợ. Hỏi số cam bác bán ở chợ là bao nhiêu quả?

Bài giải

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

4. Tìm một số, biết rằng nếu gấp số đó lên 2 lần, được bao nhiêu lại gấp lên 5 lần thì được 450

Bài giải

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

2. Đáp án Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 15 – Đề 2

Phần I: Trắc nghiệm

1.

Tính:

a) 475 : 5 = ?

90 (S)              95 (Đ)

b) 288 : 9 = ?

30 (S)              32 (Đ)

c) 344 : 8 = ?

43 (Đ)            40 (S)

d) 574 : 7 = ?

80 (S)            82 (Đ)

2.

a) Đáp án đúng là: B. 188

b) Đáp án đúng là: B. 503

c) Đáp án đúng là: B. 241

d) Đáp án đúng là: B. 31

Phần II: Trình bày lời giải các bài toán

1.

a) x x 8 = 40 x 9

x x 8 = 360

x = 360 : 8

x = 45

b) x x 7 = 300 + 71

x x 7 = 371

x = 371 : 7

x = 53

2. Bài giải:

Đã lấy số mét dây là:

504 : 6 = 84 (m)

Còn lại số mét dây điện là:

504 – 84 = 420 (m)

Đáp số: 420m.

3. Bài giải:

Dọc đường bác Mai bán được số quả cam là:

207 : 9 = 23 (quả)

Số cam bác Mai bán ở chợ là:

207 – 23 = 184 (quả)

Đáp số: 184 quả cam.

4. Bài giải:

Số đó là:

450 : 5 : 2 = 45

Đáp số: 45

3. Bài tập tự luyện cuối tuần lớp 3 môn Toán

Câu 1: Tính nhẩm:

a, 9 × 5

b, 72 : 9

c, 9 × 8

d, 81 ÷ 9

Câu 2: Một công ty dự định xây 45 ngôi nhà. Đến nay đã xây dựng được frac{1}{9} số ngôi nhà. Hỏi công ty còn phải xây bao nhiêu ngôi nhà nữa?

Câu 3: Một thùng kẹo có 405 chiếc kẹo được chia đều vào 9 túi. Cửa hàng đã bán đi 3 túi. Hỏi cửa hàng đã bán được bao nhiêu chiếc kẹo?

Đáp án:

Câu 1: Tính nhẩm:

a, 9 × 5 = 45

b, 72 ÷ 9 = 8

c, 9 × 8 = 72

d, 81 ÷ 9 = 9

Câu 2:

Công ty đã xây dựng được số ngôi nhà là:

45 : 9 = 5 (ngôi nhà)

Công ty còn phải xây số ngôi nhà là:

45 – 5 = 40 (ngôi nhà)

Đáp số: 40 ngôi nhà

Câu 3:

Một túi có số chiếc kẹo là:

405 : 9 = 45 (chiếc kẹo)

Cửa hàng đã bán được số chiếc kẹo là:

45 x 3 = 135 (chiếc kẹo)

Đáp số: 135 chiếc kẹo

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 16 – Đề 1

Tất cả các đề kiểm tra cuối tuần lớp 3 mà CITD đã giới thiệu đến thầy cô và các em học sinh nhằm hỗ trợ trực tiếp cho quá trình xây dựng đề cương, lên kế hoạch ôn tập, chuẩn bị kiến thức môn Toán lớp 3 trước khi đề thi kì 1 lớp 3 sắp chính thức diễn ra.

    Trên đây, CITD đã giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 15 – Đề 2. Các em học sinh có thể tham khảo thêm toàn bộ đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi môn Toán lớp 3 cùng môn Tiếng Việt lớp 3 đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

    Đăng bởi: CITD

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    Back to top button