Giáo dục

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 12 – Đề 2

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 12 – Đề 2

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 12 – Đề 2 hệ thống các kiến thức đã học có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, cùng các bài tập tự luyện để ôn tập giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán 3 tuần 12 thêm chắc chắn.

>> Bài trước: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 12 – Đề 1

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Phần I: Trắc nghiệm

Bạn đang xem: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 12 – Đề 2

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S.

Tìm x:

a) x × 8 = 45 + 27. Giá trị của x là:

8….                   9…….                    10…..

b) x × 8 = 162 – 90. Giá trị của x là:

10….                 9……                     12…….

c) x × 8 = 28 x 2. Giá trị của x là:

7…..                 8……                       9…….

d) x × 8 = 20 x 2. Giá trị của x là:

5……                 6…..                       7……

2. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng:

Có 2 bao gạo, mỗi bao đựng 36kg. Người ta chia tất cả số gạo đó vào các túi nhỏ, mỗi túi đựng 8kg. Hỏi có bao nhiêu túi gạo?

A. 7 túi

B. 8 túi

C. 9 túi

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S.

Có 6m dây điện, Bình cắt ra 3dm. Hỏi số dây điện còn lại gấp bao nhiêu lần số dây điện lấy ra?

17 lần ………..                                     19 lần……….                            21 lần…….

Phần II: Trình bày lời giải các bài toán

1. Hai bác thợ cưa một cây gỗ dài 7m thành những đoạn dài 1m. Cứ 12 phút thì cưa xong một đoạn. Hỏi cưa cả cây gỗ hết bao lâu?

Bài giải:

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

2. Điền số thích hợp vào ô trống:

Tích

Thừa số

Thừa số

64

8

72

8

12

8

40

8

80

8

3. Tính:

a) 48 : 8 x 9 = ………….

= ………….

b) 72 : 8 x 5 = ……………

= ………….

c) 64 : 8 + 195 = ………….

= ………….

d) 40 : 8 + 317 = ……………

= ………….

Đáp án Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Phần I: Trắc nghiệm

1. Tìm x:

a) Giá trị của x là:

8 (S) 9 (Đ) 10 (S)

b) Giá trị của x là:

10 (S) 9 (Đ) 12 (S)

c) Giá trị của x là:

7 (Đ) 8 (S) 9 (S)

d) Giá trị của x là:

5 (Đ) 6 (S) 7 (S)

2. Có số túi gạo là: C. 9 túi

3. Số dây điện còn lại gấp số lần số dây điện lấy ra là:

17 lần (S)                                    19 lần (Đ)                                  21 lần (S)

Phần II: Trình bày lời giải các bài toán

1.

Bài giải:

Để cưa một cây gỗ dài 7m thành những đoạn 1m, các bác cần cưa làm 6 nhát.

Do đó, thời gian để hai bác cưa cả cây gỗ là:

12 x 6 = 72 (phút)

72 phút = 1 giờ 12 phút

Đáp số: 1giờ 12 phút.

2. Điền số thích hợp vào ô trống:

Tích

Thừa số

Thừa số

64

8

8

72

9

8

96

12

8

40

8

5

80

8

10

3. Tính:

a) 48 : 8 x 9 = 6 x 9

= 54

b) 72 : 8 x 5 = 9 x 5

= 45

c) 64 : 8 + 195 = 8 + 195

= 203

d) 40 : 8 + 317 = 5 + 317

= 322

Bài tập tự luyện cuối tuần lớp 3

Bài 1: Tìm x

a) x : 7 + 59 = 115

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

b) x : 6 = 72 : 8

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

Bài 2: Một người có 68kg gạo. Sau khi bán 28kg gạo, người đó chia đều số gạo còn lại vào 8 túi. Hỏi mỗi túi đựng mấy ki-lô-gam gạo?

Bài giải

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Đáp số: …………………

Bài 3: Một bến ô tô có 48 ô tô, sau đó có frac{1}{8} số ô tô rời bến. Hỏi ở bến xe còn lại bao nhiêu ô tô?

Bài giải

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Đáp số: …………………

Đáp án

Bài 1

a) x : 7 + 59 = 115

x : 7 = 115 – 59

x : 7 = 56

x = 56 : 7

x = 8

b) x : 8 = 72 : 8

x : 8 = 9

x = 9 × 8

x = 72

Bài 2

Bài giải

Số ki-lô-gam gạo còn lại sau khi bán là:

68 – 28 = 40 (kg)

Số ki-lô-gam gạo trong mỗi túi là:

40 : 8 = 5 (kg)

Đáp số: 5kg gạo.

Bài 3

Bài giải

Số ô tô rời bến là:

48 : 8 = 6 (ô tô)

Số ô tô còn lại ở bến xe là:

48 – 6 = 42 (ô tô)

Đáp số: 42 ô tô

>> Bài tiếp theo:

  • Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 13 – Đề 1
  • Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 13 – Đề 2

Trên đây là: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 12 – Đề 2. Ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo thêm Tài liệu học tập lớp 3, đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3,… do CITD sưu tầm và tổng hợp để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Xem thêm:

    Đăng bởi: CITD

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

    Back to top button