Giáo dục

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 12 – Đề 1

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 12 – Đề 1

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 12 – Đề 1 là tài liệu học tập quan trọng giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức tại nhà. Đồng thời tài liệu này cũng giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán 3 trong tuần 12.

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 12 – Đề 1

Phần I. Trắc nghiệm

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Bạn đang xem: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 12 – Đề 1

Tính

a) 72 : 8 + 75 =?

84 … 74 … 64 …

b) 64 : 8 x 7 =?

65 … 56 … 66 …

c) 40 : 8 + 105 =?

110 … 101 … 120 …

d) 56 : 8 + 143 =?

160 … 140 … 150 …

2. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng

Có 72 quả cam, bán đi 8 quả. Hỏi số cam còn lại gấp mấy lần số cam bán đi?

A. 6 lần

B. 7 lần

C. 8 lần

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Anh Bình 24 tuổi, bé An 6 tuổi

a) Tuổi anh Bình gấp tuổi bé An số lần là:

3 lần … 4 lần … 5 lần …

b) Tuổi anh Bình hơn tuổi bé An là:

18 tuổi … 19 tuổi … 20 tuổi …

Phần II. Trình bày lời giải các bài toán

1. Tìm x:

a) x : 7 = 32 x 4

………=…………

………=…………

………=…………

c) x : 6 = 105 + 17

………=………….

………=………….

………=………….

b) x : 8 = 42 x 2

………=………….

………=………….

………=………….

d) x : 5 = 37 x 3

………=………….

………=………….

………=………….

2. Một đội công nhân phải đặt một đường ống nước dài 947m. Họ đã làm trong 5 ngày, mỗi ngày đặt được 102m. Hỏi còn phải đặt bao nhiêu mét nữa?

Bài giải

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

3. Viết đầy đủ phép tính vào ô trống

Số lớn

Số bé

Số lớn gấp mấy lần số bé

40kg

5kg

36m

4m

35l

7l

72km

8km

64 tuổi

8 tuổi

40m

8m

Đáp án Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 12 – Đề 1

Phần I: Trắc nghiệm

1. Tính:

a) 72 : 8 + 75 = ?

84 (Đ) 74 (S) 64 (S)

b) 64 : 8 x 7 = ?

65 (S) 56 (Đ) 66 (S)

c) 40 : 8 + 105 = ?

110 (Đ) 101 (S) 120 (S)

d) 56 : 8 + 143 = ?

160 (S) 140 (S) 150 (Đ)

2. Số cam còn lại gấp số lần số cam bán đi là: C. 8 lần

3.

a) Tuổi anh Bình gấp tuổi bé An số lần là:

3 lần (S) 4 lần (Đ) 5 lần (S)

b) Tuổi anh Bình hơn tuổi bé An là:

18 tuổi (Đ) 19 tuổi (S) 20 tuổi (S)

Phần II: Trình bày lời giải các bài toán

1.

a) x : 7 = 32 x 4

x : 7 = 128

x = 128 x 7

x = 896

b) x : 8 = 42 x 2

x : 8 = 84

x = 84 x 8

x = 672

c) x : 6 = 105 + 17

x : 6 = 122

x = 122 x 6

x = 732

d) x : 5 = 37 x 3

x : 5 = 111

x = 111 x 5

x = 555

3. Bài giải:

5 ngày đội công nhân làm được là:

102 x 5 = 510 (m)

Còn phải đặt số mét đường ống nữa là:

947 – 510 = 437 (m)

Đáp số: 437m.

4. 

Số lớn

Số bé

Số lớn gấp mấy lần số bé

40kg

5kg

8

36m

4m

9

35l

7l

5

72km

8km

9

64 tuổi

8 tuổi

8

40m

8m

5

Bài tập tự luyện cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 12 

Bài 1: Tính:

a) 64 : 8 + 35

……………………

……………………

b) 56 : 2 : 7

……………………

……………………

c) 24 : 8 × 67

……………………

……………………

d) 72 : 8 + 143

……………………

……………………

Bài 2: Có 48 con gà nhốt đều trong 8 chuồng. Hỏi mỗi chuồng có bao nhiêu con gà?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Đáp số:…………………

Bài 3: Tính giá trị của biểu thức sau bằng cách thuận tiện nhất:

a) 2 × 87 × 5

b) 650 × 8 : 8

Đáp án:

Bài 1:

a) 64 : 8 + 35

= 8 + 35

= 43

b) 56 : 2 : 7

= 28 : 7

= 4

c) 24 : 8 × 67

= 3 × 67

= 201

d) 72 : 8 + 143

= 9 + 143

= 152

Bài 2:

Bài giải

Số gà trong mỗi chuồng là:

48 : 8 = 6 (con)

Đáp số: 8 con gà.

Bài 3:

a) 2 × 87 × 5

= (2 × 5) × 87

= 10 × 87

= 870

b) 650 × 8 : 8

= 650 × (8 : 8)

= 650 × 1

= 650

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 12 – Đề 2

Môn Toán lớp 3 với hệ thống bài tập đa dạng về chủ đề giúp các em học sinh ôn tập có hiệu quả ngay tại nhà, qua việc hoàn thiện Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 các em còn tự đánh giá được năng lực, kết quả của việc ôn tập theo từng tuần.

Xem thêm:

    Trên đây là: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 12 – Đề 1. Trong quá trình học lớp 3, các em học sinh không tránh được việc gặp những bài toán 3 khó, nâng cao. Những bài tập sách giáo khoa cũng có thể khiến các em gặp khó khăn trong quá trình giải. Tuy nhiên, để cùng các em học Toán lớp 3 hiệu quả hơn, CITD cung cấp lời giải bài tập Toán 3 để các em tham khảo. Chúc các em học tốt và đạt kết quả cao.

    Đăng bởi: CITD

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

    Back to top button