Giáo dục

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 11 – Đề 2

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 11 – Đề 2

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 11 – Đề 2 là bài tập cuối tuần lớp 3 có đáp án chi tiết để phụ huynh tải về cho con tự học ở nhà, giáo viên tham khảo để soạn bài toán 3 trong tuần 11.

>> Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 11 – Đề 1

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 11 – Đề 2

Phần I. Trắc nghiệm

Bạn đang xem: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 11 – Đề 2

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 11 - Đề 2

2. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng

Tính

a) 204 x 3 + 97 =?

A. 790

B. 709

C. 700

b) 118 x 6 – 78 =?

A. 700

B. 600

C. 630

c) 103 x 2 x 3 =?

A. 681

B. 618

C. 670

d) 146 x 5 – 130 =?

A. 600

B. 700

C. 750

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Tìm x:

a) x : 6 = 97 + 21 . Giá trị của x là:

708 …                 718 …                    728 …

b) x : 4 = 34 x 3. Giá trị của x là:

400 …                 408 …                    418 …

Phần II. Trình bày lời giải các bài toán

1. Lớp 3A có 36 học sinh, frac{1}{4} số học sinh của lớp là nam. Hỏi lớp 3A có bao nhiêu bạn nữ?

Bài giải

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

2. Một tủ sách có 8 ngăn, mỗi ngăn có 102 quyển. Hôm nay cô thư cho mượn frac{1}{3} số sách trong tủ. Hỏi cô cho mượn bao nhiêu quyển sách?

Bài giải

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

3. Tính:

a) 8 x 5 + 70 = …………..

= ……………

c) 8 x 7 – 29 = …………..

= ……………

b) 8 x 8 – 32 = …………..

= ……………

d) 8 x 9 – 42 = …………..

= ……………

4. Một mảnh vải dài 6m, đem cắt thành từng mảnh dài 1m. Hỏi phải cắt mấy lần?

Bài giải

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Đáp án Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 11 – Đề 2

Phần I: Trắc nghiệm

1.

Đáp án Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

2.

Tính:

a) B. 709

b) C. 630

c) B 618

d) A. 600

3.

Tìm x:

a) Giá trị của x là:

708 (Đ)                 718 (S)              728 (S)

b) Giá trị của x là:

400 (S)                 408 (Đ)              418 (S)

Phần II: Trình bày lời giải các bài toán

1. Bài giải:

Số học sinh nam của lớp 3A là:

36 : 4 = 9 (học sinh)

Số học sinh nữ lớp 3A là:

36 – 9 = 27 (học sinh)

Đáp số: 27 học sinh nữ.

2. Bài giải:

Tủ sách có số quyển sách là:

102 x 8 = 816 (quyển sách)

Cô thủ thư đã cho mượn số quyển sách là:

816 : 3 = 272 (quyển sách)

Đáp số: 272 quyển sách.

3. Tính:

a) 103 x 4 + 47 = 412 + 47

= 459

c) 117 x 7 + 93 = 819 + 93

= 912

b) 115 x 4 – 96 = 460 – 96

= 364

d) 42 x 2 x 3 = 84 x 3

= 252

4.

Phải cắt 5 lần.

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 12 – Đề 1

Mời các bạn xem thêm: Bộ đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 3 có đáp án kèm theo là tài liệu được CITD sưu tầm, chọn lọc từ những bộ đề thi học sinh giỏi hay giúp các em học sinh ôn tập, nâng cao kỹ năng giải các dạng Toán lớp 3. Hay các Bài tập Toán lớp 3: Bài Toán liên quan đến rút về đơn vị là tài liệu tham khảo hay dành cho quý thầy cô và các vị phụ huynh lên kế hoạch ôn tập học kì môn Toán cho các em học sinh.

Xem thêm:

    Trên đây là: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 11 – Đề 2. Trong quá trình học lớp 3, các em học sinh không tránh được việc gặp những bài toán 3 khó, nâng cao. Những bài tập sách giáo khoa cũng có thể khiến các em gặp khó khăn trong quá trình giải. Tuy nhiên, để cùng các em học Toán lớp 3 hiệu quả hơn, CITD cung cấp lời giải bài tập Toán 3 để các em tham khảo. Chúc các em học tốt và đạt kết quả cao.

    Đăng bởi: CITD

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

    Back to top button