Giáo dục

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 11 – Đề 1

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 11 – Đề 1

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 11 – Đề 1 hệ thống các kiến thức đã học có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán và các kỹ năng học toán nhanh trong tuần 11.

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 11 – Đề 1

Phần I. Trắc nghiệm

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Bạn đang xem: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 11 – Đề 1

Tính:

a) 215 x 2 + 134 =?

645 …                   564 …                     600 …

b) 301 x 3 – 247 =?

656 …                   665 …                      675 …

c) 107 x 7 – 298 =?

451 …                   425 …                      452 …

d) 118 x 5 – 92 =?

498 …                  489 …                       480 …

2. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng

Tìm x:

a) x : 5 = 105. Giá trị của x là:

A. 525

B. 21

C. 535

b) x : 4 = 116. Giá trị của x là:

A. 29

B. 324

C. 342

d) x : 2 = 97 + 25. Giá trị của x là:

A. 244

B. 61

C. 80

Phần II. Trình bày lời giải các bài toán

1. Ngày thứ nhất cửa hàng bán được 24 bao gạo, ngày thứ hai bán số gạo bằng frac{1}{3} số gạo bán ngày thứ nhất. Hỏi cả hai ngày cửa hàng bán được bao nhiêu bao gạo?

Bài giải

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

2. Tính:

a) 8 x 5 + 70 = …………..

= ……………

c) 8 x 7 – 29 = …………..

= ……………

e) 8 x 4 + 56 = …………..

= ……………

b) 8 x 8 – 32 = …………..

= ……………

d) 8 x 9 – 42 = …………..

= ……………

g) 8 x 10 – 29 = …………..

= ……………

3. Bác Tâm nuôi 125 con gà trống, số gà mái gấp 3 lần số gà trống. Hỏi nhà bác Tâm nuôi tất cả bao nhiêu con gà?

Bài giải

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

Đáp án Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 11 – Đề 1

Phần I: Trắc nghiệm

1.

Tính:

a) 215 x 2 + 134 = ?

645 (S) 564 (Đ) 600 (S)

b) 301 x 3 – 247 = ?

656 (Đ) 665 (S) 675 (S)

c) 107 x 7 – 298 = ?

451 (Đ) 425 (S) 452 (S)

d) 118 x 5 – 92 = ?

498 (Đ) 489 (S) 480 (S)

2.

Tìm x:

a) Giá trị của x là: A. 525

b) Giá trị của x là: B. 464

c) Giá trị của x là: C. 342

d) Giá trị của x là:A. 244

Phần II: Trình bày lời giải các bài toán

1. Bài giải:

Ngày thứ hai cửa hàng bán được số bao gạo là:

24 : 3 = 8 (bao)

Cả hai ngày cửa hàng bán được số bao gạo là:

24 : 8 = 32 (bao)

Đáp số: 32 bao gạo.

2. Tính:

a) 8 x 5 + 70 = 40 + 70

= 110

c) 8 x 7 – 29 = 56 – 29

= 27

e) 8 x 4 + 56 = 32 + 56

= 88

b) 8 x 8 – 32 = 64 – 32

= 32

d) 8 x 9 – 42 = 72 – 42

= 30

g) 8 x 10 – 29 = 80 – 29

= 51

3. Bài giải:

Số gà Mái bác Tâm nuôi là:

125 x 3 = 375 (con gà)

Nhà bác Tâm nuôi tất cả số con gà là:

375 + 125 = 500 (con gà)

Đáp số: 500 con gà.

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 11 – Đề 2

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 11 – Đề 1 đầy đủ đáp án từng câu. Theo đó, sau mỗi tuần học, các em học sinh sẽ được giao bài tập về nhà để ôn luyện và củng cố lại các dạng toán đã học tuần. Hi vọng, phiếu học tập này sẽ giúp các em nắm chắc hơn môn toán và đạt được kết quả cao hơn trong học tập.

Xem thêm:

    Trên đây là: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 11 – Đề 1. Trong quá trình học lớp 3, các em học sinh không tránh được việc gặp những bài toán 3 khó, nâng cao. Những bài tập sách giáo khoa cũng có thể khiến các em gặp khó khăn trong quá trình giải. Tuy nhiên, để cùng các em học Toán lớp 3 hiệu quả hơn, CITD cung cấp lời giải bài tập Toán 3 để các em tham khảo. Chúc các em học tốt và đạt kết quả cao.

    Đăng bởi: CITD

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

    Back to top button