Giáo dục

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 14 – Đề 1

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 14 – Đề 1

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 14 – Đề 1 hệ thống các kiến thức đã học về các phép cộng, trừ, nhân, chia và các bài toán có lời văn dành cho các em học sinh tham khảo, ôn tập giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán và các kỹ năng học Toán nhanh. Mời các em cùng tham khảo.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 14 – Đề 1

Phần 1. bài tập trắc nghiệm:

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Bạn đang xem: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 14 – Đề 1

Đặt tính rồi tính:

a) 75 – 6                                                                                              b) 46 – 18

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 14 - Đề 1

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) x + 19 = 47

x = 47 + 19

x = 66 ….

b) x + 19 = 47

x = 47 – 19

x = 28 ….

3. Nối phép tính với kết quả của phép tính:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 14 - Đề 1

4. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Một cây nến dài 18 cm. Hỏi sau khi cây nến cháy hết 1 dm thì cây nến còn lại dài bao nhiêu?

a) 18 cm – 1 dm = 17 cm …

b) 18 cm – 1 dm = 17 dm …

c) 18 cm – 1 dm = 8 cm …

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm:

5. Tìm x:

a) x + 58 = 49 + 36

……………….

……………….

……………….

b) 47 + x = 95 – 19

……………….

……………….

……………….

6. Mẹ mua 15 quả trứng gà. Mẹ đem biếu bà 8 quả trứng gà thì còn lại bao nhiêu quả trứng gà?

Tóm tắt:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 14 - Đề 1

Bài giải

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

7. Mảnh vải xanh dài 75 dm. Mảnh vải đỏ ngắn hơn mảnh vải xanh là 57 dm. Hỏi mảnh vải đỏ dài bao nhiêu đề-xi-mét?

Tóm tắt:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 14 - Đề 1

Bài giải

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

Đáp án đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 tuần 14 – Đề 1

2.

a) x + 19 = 47

x = 47 + 19

x = 66 S

b) x + 19 = 47

x = 47 – 19

x = 28 Đ

3.

Đáp án đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 tuần 14 - Đề 1

4. a) 18 cm – 1 dm = 17 cm S

b) 18 cm – 1 dm = 17 dm S

c) 18 cm – 1 dm = 8 cm Đ

5. Tìm x:

a) x + 58 = 49 + 36

x = 49 + 36 – 58

x = 85 – 58

x = 27

b) 47 + x = 95 – 19

x = 95 – 19 – 47

x = 76 – 47

x = 29

6. Bài giải

Số quả trứng gà còn lại là: 15 – 8 = 7 (quả)

Đáp số: 7 quả

7. Bài giải

Chiều dài của mảnh vải đỏ là: 75 – 57 = 18 (dm)

Đáp số: 18 dm

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 14 – Đề 2

……………………………..

Ngoài bài Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 14 – Đề 1, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ các môn, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao cùng các giải bài tập môn Toán 2, Tiếng Việt lớp 2, Tiếng Anh lớp 2. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đăng bởi: CITD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button