Giáo dục

Công thức tính nhanh số đồng phân

Công thức tính nhanh số đồng phân

Tải về Bản in

Công thức tính nhanh số đồng phân tổng hợp các công thức tính nhanh số đồng phân este, công thức tính nhanh số đồng phân ankan, công thức tính số đồng phân amin, công thức tính số đồng phân ancol… Đây là tài liệu hữu ích giúp các bạn học tốt môn Hóa, giải nhanh các bài tập tìm số đồng phân. Mời các bạn tham khảo.

CITD xin gửi tới bạn đọc bài viết Công thức tính nhanh số đồng phân để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp các công thức tính nhanh về số đồng phân bao gồm số đồng phân ancol, số đồng phân andehit, số đồng phân axit cacboxylict, số đồng phân este, số đồng phân amin, số đồng phân trieste, số đồng phân ete, số đồng phân xeton… Mời các bạn cùng tham chi tiết và tải về tại đây.

  1) Cách tính số đồng phân Ankan CnH2n+2 (n ≥ 1).

  • Khái niệm: Ankan là những hiđrocacbon no, mạch hở. Trong phân tử ankan chỉ gồm các liên kết đơn C-C và C-H.
  • CTTQ: CnH2n+2 (n ≥ 1).
  • Ankan chỉ có đồng phân mạch cacbon và từ C4 trở đi mới xuất hiện đồng phân.
  • Công thức tính nhanh

  2n – 4 + 1  (3 < n < 7)

  Bạn đang xem: Công thức tính nhanh số đồng phân

  Ví dụ:

  Tính số đồng phần của ankan C4H10

  Số đồng phân ankan sẽ là: 24-1 + 1 = 3 đồng phân

  2) Cách tính số đồng phân AnKen CnH2n (n ≥ 2).

  • Anken là những hiđrocacbon không no, mạch hở, trong phân tử chứa một liên kết đôi.
  • CTTQ: CnH2n (n ≥ 2).
  • Anken có đồng phân mạch C, đồng phân vị trí nối đôi và đồng phân hình học.
  • Mẹo tính nhanh đồng phân anken:

  Xét 2C mang nối đôi, mỗi C sẽ liên kết với 2 nhóm thế (giống hoặc khác nhau).

  Ví dụ với C4H8: Trừ đi 2C mang nối đôi sẽ còn 2C và H nhóm thế.

  Tính số đồng phân của anken

  Nếu đề bài yêu cầu tính đồng phân cấu tạo sẽ là: 1+1+1 = 3 đồng phân. Nếu yêu cầu tính đồng phân (bao gồm đồng phân hình học) sẽ là 1+1+2 = 4 đồng phân.

  Ví dụ: với C5H10: Trừ đi 2C mang nối đôi sẽ còn 3C và H nhóm thế.

  Tính số đồng phân của C5H10

  3) Cách tính số đồng phân Ankin CnH2n-2 (n ≥ 2)

  • Ankin là những hiđrocacbon không no, mạch hở, trong phân tử chứa một liên kết ba.
  • CTTQ: CnH2n-2 (n ≥ 2).
  • Ankin có đồng phân mạch C, đồng phân vị trí nối ba và không có đồng phân hình học.
  • Mẹo tính nhanh đồng phân ankin:

  Xét 2C mang nối ba, mỗi C sẽ liên kết với 1 nhóm thế (giống hoặc khác nhau).

  Ví dụ với C4H6: Trừ đi 2C mang nối ba sẽ còn 2C và H là nhóm thế.

  C1 C2
  1C 1C 1 đồng phân
  2C H 1 đồng phân

  Ta có 2 đồng phân ankin.

  4) Số đồng phân ancol đơn chức no CnH2n+2O:

  Công thức:

  Số ancol CnH2n+2O = 2n-2 (n < 6)

  Ví dụ: Tính số đồng phân ancol no, đơn chức, mạch hở từ C3 → C5

  C3H7OH: 23-2 = 2 đồng phân.

  5) Số đồng phân andehit đơn chức no CnH2nO:

  Công thức:

  Số andehit CnH2nO = 2n-3 (n < 7)

  Áp dụng: Tính số đồng phân anđehit sau: C3H6O, C4H8O.

  C3H6O, C4H8O là công thức của anđehit no, đơn chức, mạch hở.

  Với C3H6O: 23-3 = 1 đồng phân:      CH3CH2CHO

  Với C4H8O: 24-3 = 2 đồng phân: CH3CH2CH2CHO; (CH3)2CHCHO

  6) Số đồng phân axit cacboxylict đơn chức no CnH2nO2

  Công thức:

  Số axit CnH2nO2 = 2n-3 (n < 7)

  7) Số đồng phân este đơn chức no CnH2nO2

  Công thức:

  Số este CnH2nO2 = 2n-2 (n < 5)

  8) Số đồng phân amin đơn chức no CnH2n+3N

  Công thức:

  Số amin CnH2n+3N = 2n-1 (n < 5)

  9) Số đồng phân trieste tạo bởi glyxerol và hỗn hợp n axit béo

  Công thức: Công thức tính nhanh số đồng phân

  10) Số đồng phân ete đơn chức no CnH2n+2O

  Công thức: Công thức tính nhanh số đồng phân

  Áp dụng: Với n = 3 ta có công thức ete là C3H8O, thay vào công thức ta được:

  frac{left(3-1right)left(3-2right)}{2} đồng phân là CH3-O-C2H5

  11) Số đồng phân xeton đơn chức no CnH2nO

  Công thức: Công thức tính nhanh số đồng phân

  Áp dụng: Tính số đồng phân xeton C5H10O

  Từ công thức ta tính được:  frac{left(5-2right)left(5-3right)}{2}=3đồng phân.

  Lưu ý: Anđehit và xeton có cùng công thức phân tử với nhau, nên khi đề bài chỉ cho CTPT mà không đề cập đến loại hợp chất nào thì phải tính cả hai.

  12) Đồng phân RH thơm và đồng đẳng benzen CnH2n-6 (n ≥ 6)

  CnH2n-6 = (n – 6)2 (7 ≤ n ≤10)

  Tính số đồng phân của các hiđrocacbon thơm C7H8

  Ta có n = 7, thay vào công thức ta được (7-6)2 = 1

  13) Đồng phân phenol đơn chức

  CnH2n-6O = 3n-6 (6 < n < 9)

  Áp dụng:

  C7H8O: 37-6 = 3 đồng phân.

  14) Công thức tính số đi, tri, tetra…..n peptit tối đa tạo bởi hỗn hợp gồm x amino axit khác nhau

  Số n peptit max = xn

  Ví dụ: Có tối đa bao nhiêu đipeptit, tripeptit thu được từ hỗn hợp gồm 2 amino axit là glyxin và alanin?

  Số đipeptit = 22 = 4

  Số tripeptit = 23 = 8

  Câu hỏi vận dụng liên quan 

  Hướng dẫn giải bài tập

  Ta có: Δ = (2.4 + 2 – 8)/2= 1 ⇒ có 1 lk π hoặc 1 vòng ⇒ có 2 dạng mạch cacbon:

  – Mạch hở có 1 liên kết đôi trong phân tử

  + Mạch chính 4C: C-C-C-C viết được 2 TH đồng phân vị trí nối đôi:

  CH2 = CH-CH2 –CH3 và CH3 – CH=CH –CH3

  Đồng phân

  – Mạch vòng và chỉ có liên kết đơn

  Bài tập xác định đồng phân

  Đồng phân hữu cơ

  Vậy có 5 đồng phân.

  Hướng dẫn giải bài tập

  Độ bất bão hòa Δ = (5.2 – 11 + 2 – 1 + 1.2)/2 = 1

  Nên phân tử có 1 nối đôi hoặc 1 vòng

  Hướng dẫn giải bài tập

  CH3 – CH2 – CH = CH2

  CH3 – CH = CH – CH3

  CH3-C(CH3)=CH2

  Hướng dẫn giải bài tập

  Đồng phân

  Hướng dẫn giải bài tập

  Đồng phân

  Câu hỏi trắc nghiệm đồng phân 

  Câu 1: Số công thức cấu tạo có thể có ứng với các công thức phân tử C2H4Cl2

  A. 1

  B. 3

  C. 2

  D. 4.

  Xem đáp án

  Đáp án C

  CH3 – CHCl2; Cl – CH2 – CH2 – Cl

  Câu 2.  Số công thức cấu tạo có thể có ứng với các công thức phân tử C2H7N là

  A. 3

  B. 2

  C. 1

  D. 4.

  Xem đáp án

  Đáp án B

  CH3 – CH2 – NH2; CH3 – NH – CH3

  Câu 3. Số công thức cấu tạo mạch hở có thể có ứng với các công thức phân tử C2H4O là

  A. 3

  B. 2

  C. 1

  D. 4.

  Xem đáp án

  Đáp án C

  CH3 – CH = O

  Câu 4. Số đồng phân cấu tạo ứng với công thức phân tử C5H12

  A. 6

  B. 4

  C. 5

  D. 3

  Xem đáp án

  Đáp án D

  Câu 5. Số đồng phân cấu tạo ứng với công thức phân tử C6H14

  A. 3

  B. 4

  C. 5

  D. 6.

  Xem đáp án

  Đáp án C

  Câu 6. Ứng với công thức phân tử C4H8 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo mạch hở?

  A.2

  B. 4

  C. 3

  D. 5

  Xem đáp án

  Đáp án C

  Câu 7. Ứng với công thức phân tử C4H10 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo mạch hở?

  A.4

  B. 5

  C. 6

  D. 3

  Xem đáp án

  Đáp án B

  Câu 8. Có bao nhiêu đồng phân ankin C5H8 tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3?

  A. 3

  B. 2

  C. 4

  D. 1

  Xem đáp án

  Đáp án B

  Câu 9. Số đồng phân Hiđrocacbon thơm ưng với công thức C8H10

  A. 4

  B. 2

  C. 3

  D. 5

  Xem đáp án

  Đáp án A

  Câu 10. Số đồng phân cấu tạo của C4H10O là

  A. 3

  B. 4

  C. 6

  D. 7.

  Xem đáp án

  Đáp án D

  Câu 12. Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử là C5H11Cl?

  A. 6 đồng phân.

  B. 7 đồng phân.

  C. 5 đồng phân.

  D. 8 đồng phân.

  Xem đáp án

  Đáp án D 8 đồng phân

  Câu 13. Công thức đơn giản nhất của hiđrocacbon M là CnH2n+1. M thuộc dãy đồng đẳng nào ?

  A. ankan.

  B. không đủ dữ kiện để xác định.

  C. ankan hoặc xicloankan.

  D. xicloankan.

  Xem đáp án

  Đáp án A

  Công thức phân tử của M là (CnH2n+1)m => CnmH2nm+m

  => Với m = 2 => CTPT của M là C2nH2n+2

  Vậy M thuộc dãy đồng đẳng của ankan

  Câu 14. Cho C7H16 tác dụng với clo có chiếu sáng theo tỉ lệ mol 1 : 1, thu được hỗn hợp gồm 3 dẫn xuất monoclo. Số công thức cấu tạo của C716 có thể có là

  A. 4.

  B. 5.

  C. 2.

  D. 3.

  Xem đáp án

  Đáp án A

  Câu 15. Chất nào sau đây có đồng phân hình học?

  A. CH2 = CH – CH2 – CH3

  B. CH3 – CH – C(CH3)2.

  C. CH3 – CH = CH – CH2 – CH3

  D. (CH3)2 – CH – CH = CH2

  Xem đáp án

  Đáp án C

  Câu 16. Số đồng phân amin thơm ứng với công thức C7H9N là

  A. 3

  B. 4

  C. 5

  D. 6

  Xem đáp án

  Đáp án C

  C7H9N có a = π + v = 4

  Đồng phân bậc 1 là:

  Đồng phân

  Đồng phân bậc II là: C6H5NHCH3

  Không có đồng phân bậc III

  → có 5 đồng phân

  Đáp án cần chọn là: B

  Câu 17. Số đồng phân cấu tạo bậc 1 của amin ứng với công thức phân tử C3H9N là:

  A. 5.

  B. 3.

  C. 2.

  D. 4.

  Xem đáp án

  Đáp án C

  Các đồng phân amin bậc 1 ứng với công thức phân tử C3H9N là :

  CH3CH2CH2NH2; (CH3)2CHNH2

  => Vậy có 2 CTCT thỏa mãn

  Câu 18. Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2

  A. 2

  B. 3

  C. 4

  D. 5

  Xem đáp án

  Đáp án A

  Các đồng phân este có CTPT C3H6O2

  HCOOCH2CH3

  CH3COOCH3

  Câu 19. Cho tất cả các đồng phân đơn chức, mạch hở, có cùng công thức phân tử C2H4O2 lần lượt tác dụng với Na, NaOH, NaHCO3. Số phản ứng xảy ra là:

  A. 2

  B. 5

  C. 4

  D. 3

  Xem đáp án

  Đáp án C

  C2H4O2 có 2 đồng phân là: HCOOCH3 và CH3COOH.

  CH3COOH tác dụng được với: Na, NaOH, NaHCO3

  HCOOCH3 tác dụng được với: NaOH

  => Có 4 phản ứng xảy ra

  Câu 20. Số chất đồng phân cấu tạp của nhau có công thức phân tử C4H8O2 đều tác dụng được với NaOH là

  A. 4

  B. 5

  C. 6

  D. 8

  Xem đáp án

  Đáp án C

  Dễ dàng tính nhanh được . Các đồng phân là este hoặc axit của C4H8O2 sẽ tác dụng được với dung dịch NaOH.

  6 đồng phân 2 axit và 4 este) đó là :

  CH3CH2CH2COOH, CH3CH(CH3)COOH, HCOOCH2CH2CH3,

  HCOOCH(CH3)CH3, CH3COOCH2CH3, CH3CH2COOCH3.

  ………………………….

  Mời các bạn tham khảo một số tài liệu liên quan: 

   Trên đây CITD đã đưa ra 14 công thức tính số đồng phân của từng loại hợp chất hữu cơ. Hy vọng có thể giúp ích cho các bạn học sinh trong quá trình luyện đề và ôn tập.

   Để có thể nâng cao kết quả trong học tập mời các bạn tham khảo một số tài liệu: Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà CITD tổng hợp và đăng tải.

   Đăng bởi: CITD

   Trả lời

   Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

   Back to top button