Giáo dục

Chính tả lớp 3: Nghe – viết: Người liên lạc nhỏ

Chính tả lớp 3: Nghe – viết: Người liên lạc nhỏ

Chính tả: Nghe – viết: Người liên lạc nhỏ

Chính tả lớp 3: Nghe – viết: Người liên lạc nhỏ là lời giải phần Chính tả SGK Tiếng Việt 3 trang 114, 115 cho các em học sinh tham khảo, củng cố kiến thức về các dạng bài tập điền vào chỗ chấm từ thích hợp, rèn kỹ năng chính tả. Mời các em cùng tham khảo.

Câu 1 (trang 114 sgk Tiếng Việt 3): Nghe – Viết: NGƯỜI LIÊN LẠC NHỎ (trích)

– Tìm tên riêng trong bài chính tả.

Bạn đang xem: Chính tả lớp 3: Nghe – viết: Người liên lạc nhỏ

• Trong bài chính tả có các tên riêng: Đức Thanh, Kim Đồng, Nùng, Hà Quảng (Đức Thanh, Kim Đồng là tên riêng của người, Nùng là tên riêng của một dân tộc ở miền núi, Hà Quảng là tên của một địa phương).

– Nhắc lại cách viết các tên riêng đó:

• Các tên riêng đó đều phải viết hoa.

Câu 2 (trang 114 sgk Tiếng Việt 3): Điền vào chỗ trống ay hay ây?

– cây s.., ch… giã gạo

– d… học, ngủ d…

– số b…, đòn b…

Trả lời

– cây sậy, chày giã gạo

– dạy học, ngủ dậy

– số bảy, đòn bẩy

Câu 3 (trang 115 sgk Tiếng Việt 3): Điền vào chỗ trống:

a) l hay n?

Trưa …ay bà mệt phải …ằm

Thương bà cháu đã giành phần …ấu cơm

Bà cười vừa …át vừa thơm

Sao bà ăn được nhiều hơn mọi ….ần?

Ghi chú: Cơm thơm ở đây chính là cơm nấu vụng bị cháy khét.

b) i hay iê?

Kiến xuống suối t..m nước uống. Chẳng may, sóng trào lên cuốn kiến đi và suýt nữa thì d…m nó chết đuối. Ch…m gáy thấy thế liền thả cành cây xuống suối cho kiến. Kiến bám chặt vào cành cây, thoát h…m.

Trả lời

a) l hay n?

Trưa nay bà mệt phải nằm

Thương bà cháu đã giành phần nấu cơm

Bà cười vừa nát vừa thơm

Sao bà ăn được nhiều hơn mọi lần?

Ghi chú: Cơm thơm ở đây chính là cơm nấu vụng bị cháy khét.

b) i hay iê?

Kiến xuống suối tìm nước uống. Chẳng may, sóng trào lên cuốn kiến đi và suýt nữa thì dìm nó chết đuối. Chim gáy thấy thế liền thả cành cây xuống suối cho kiến. Kiến bám chặt vào cành cây, thoát hiểm.

>> Bài tiếp theo: Tập đọc lớp 3: Nhớ Việt Bắc

Đăng bởi: CITD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button