Giáo dục

Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh sách Kết nối Tải nhiều

Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh sách Kết nối Tải nhiều

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh Sách Kết nối tri thức với cuộc sống hệ thống các kiến thức đã học bao gồm các đề kiểm tra học kì 1 lớp 1 môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh của bộ Sách Kết nối tri thức với cuộc sống được tải nhiều nhất, giúp các em có thật nhiều tài liệu để ôn thi cuối kì 1 lớp 1 đạt kết quả cao nhất.

1. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 sách Kết nối

Bài 1 (2 điểm): Điền số và dấu <, >, = thích hợp vào ô trống:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối

Bạn đang xem: Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh sách Kết nối Tải nhiều

Bài 2 (2 điểm): Dựa vào hình vẽ, viết phép tính thích hợp và tính:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối

Bài 3 (3 điểm): Cho các số 3, 7, 9.

a) Sắp xếp các số đó theo thứ tự từ lớn đến bé.

b) Trong các số đó, số nào lớn nhất, số nào bé nhất?

c) Trong các số đó, số nào vừa lớn hơn 7, vừa bé hơn 10?

Bài 4 (2 điểm): Nối:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối

Bài 5 (1 điểm): Tìm hình thích hợp để đặt vào dấu “?”.

Đề thi học kì 1 lớp 1

Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

Bài 1:

Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

Bài 2:

a) 5 + 4 = 9

b) 10 – 6 = 4

c) 6 + 3 = 9

d) 7 – 3 = 4

Bài 3:

a) So sánh các số đã cho ta có: 9 > 7 > 3.

Vậy các số sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là: 9, 7, 3.

b) Trong các số đó, số 9 là số lớn nhất, số 3 là số bé nhất.

c) Trong các số đó, số vừa lớn hơn 7, vừa bé hơn 10 là số 9.

Bài 4:

Ta có: 3 + 4 = 7; 10 – 2 = 8;

5 + 1 = 6; 8 – 1 = 7;

9 – 3 = 6; 6 + 2 = 8.

Vậy ta nối như sau:

Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

Bài 5:

Quan sát hình vẽ đã cho ta thấy các hình được sắp xếp theo thứ tự từ trái sang phải là hình tròn, hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật.

Do đó hình thích hợp để đặt vào dấu “?” là hình tam giác.

Chọn đáp án C.

Xem thêm:

 • Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm 2021 – 2022 – Đề 3

2. Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 sách Kết nối

Ma trận đề kiểm tra cuối học kì I

Môn Tiếng Việt Lớp 1

Năm học ……..

(Thực hiện theo thông tư 27)

Năng lực, phẩm chất

Số câu và số điểm

Mức 1

(Nhận biết)

Mức 2

(Thông hiểu)

Mức 3

(Vận dụng)

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Đọc

– Đọc đúng các vần, tiếng, từ đã học; Đọc được đoạn văn ngắn có các tiếng chứa vần đã học.

– Biết sử dụng các ngữ liệu đã học để tạo được các tiếng, từ viết theo đúng quy tắc.

– Hiểu được nghĩa của các tiếng, các từ và biết ghép tiếng thành từ, ghép từ thành câu.

Số câu

1

3

1

1

1

5

Câu số

1

2, 3,4

6

5

Số điểm

1

6,5

0,5

2

0,5

9,5

Tổng

Số câu

1

3

1

1

1

5

Số điểm

1

6,5

0,5

2

0,5

9,5

viết

– Viết đúng các vần, từ, câu chứa tiếng có vần đã học (theo mẫu)

Số câu

1

3

1

6

Câu số

1

2, 4,5

3

Số điểm

2

5

3

10

Tổng

Số câu

1

3

1

5

Số điểm

2

5

3

10

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề thi Học kì 1 Thông tư 27 – Kết nối tri thức

Năm học 2021 – 2022

Bài thi môn: Tiếng Việt lớp 1

Thời gian làm bài: ……..phút

(không kể thời gian phát đề)

Trường Tiểu học ……

Lớp: ………..

Họ và tên:………………………………………..

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I

LỚP 1 – NĂM HỌC: ………..

Môn: Tiếng Việt

Thời gian: 60 phút

Điểm

Chữ kí

A / KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)

1. Đọc thành tiếng: (6 điểm)

– Đọc vần: Đọc vần trong các bài học vần mới/SGK Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 từ bài 51 đến bài 79 (chỉ yêu cầu đọc 3 – 4 vần) (1 điểm)

– Đọc tiếng: Đọc tiếng trong các bài học vần mới/SGK Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 từ bài 51 đến bài 79 (chỉ yêu cầu đọc 3 -5 tiếng) (2 điểm)

– Đọc câu: Đọc câu trong các bài học vần mới/SGK Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 từ bài 51 đến bài 79. (Chỉ yêu cầu đọc 2 – 3 câu) (3 điểm)

2. Đọc hiểu: (4 điểm)

Câu 1: a. Nối (1 điểm)

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu 2: a. Nối (1,5 điểm)

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2021-2022

Câu 3: (0,5 điểm) Khoanh vào chữ cái trước cách sắp xếp các từ ngữ trong ngoặc thành câu đúng (về quê, cho, bé, bố mẹ)

A. Về quê cho bé bố mẹ.

B. Bố mẹ cho bé về quê.

C. Bé cho bố mẹ về quê.

II. KIỂM TRA VIẾT (8 điểm)

I – Viết theo mẫu:

Câu 1: Viết vần: oa, anh, ương.

Câu 2: Viết từ: đàn bướm, chim khướu

Câu 3: Viết câu: Các bạn đồng diễn thể dục.

……………………………………………………………………………….

II – Bài tập chính tả:

Câu 1: Điền vào chỗ trống: (1 điểm)

a) Điền g hay gh:

………..õ trống bàn ………….ế

b) Điền n hay ng:

con đườ…..…… vươ………. vai

Câu 2: (1 điểm) Điền vào chỗ trống: oc, ôc, uc, ưc?

máy x ……;

lọ m………..;

cái c……..;

con s……

Đáp án đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1

A / KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)

1. Đọc thành tiếng: (6 điểm)

1.1. Đọc đúng mỗi vần được 0,25 – 0,33 điểm (tùy theo mức độ) (1 điểm) (Mức 1)

1.2. Đọc đúng mỗi tiếng được 0, 4 điểm – 0, 6 điểm (Tùy theo mức độ khó của mỗi tiếng) (2 điểm) (Mức 2)

1.3. Đọc đúng mỗi câu được 1 điểm (3 điểm) (Mức 2)

2. Đọc hiểu: (4 điểm)

Câu 1: (1,5 điểm) (Mức 2)

Nối đúng 2 từ, mỗi từ 0,5 điểm; Viết đúng 1 từ được 0,5 điểm. (Mức 3)

(Xanh mướt hoặc xanh nước biển)

Câu 2: (2 điểm) (Mức 3)

Tiếng Việt lớp 1 học kì 1

Nối đúng mỗi câu được 0, 25 điểm. Viết lại đúng 1 câu được 0, 5 điểm

Câu 4: (0,5 điểm) (mức 3)

B đúng

B. KIỂM TRA VIẾT

I – Viết theo mẫu:(8 điểm)

* Yêu cầu viết đúng độ cao, độ rộng, khoảng cách. Sai độ cao trừ 1 điểm, sai độ rộng trừ 1 điểm, sai khoảng cách trừ 1 điểm; Bài viết bẩn trừ 1 điểm.

Viết vần (2 điểm) (mức 1); Viết từ (3 điểm) (mức 2); Viết câu (3 điểm) (mức 3)

II – Bài tập chính tả: (2 điểm)

Câu 1: (Mức 2)

a) gõ trống bàn ghế

b) con đường vươn vai

Điền đúng mỗi âm được 0,25 điểm

Câu 2: (Mức 2)

Máy xúc, lọc mực, cái cốc, con sóc

Điền đúng mỗi vần được 0,25 điểm

Xem thêm:

  3. Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 1 sách Kết nối

  Exercise 1: Look at the picture and match

  1. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức

  A. Fish

  2. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức

  B. Cake

  3. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức

  C. Duck

  4. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức

  D. Bell

  5. Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức

  E. Garden

  Exercise 2: Complete these words

  Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức

  Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức

  Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức

  1. _ air

  2. p _ ncil

  3. ch_ps

  Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức

  Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức

  Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức

  4. _ ate

  5. _ ook

  6. _ oor

  Exercise 3: Read and tick

  1. A green book

  2. Milk

  3. A duck

  Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức

  Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức

  Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức

  Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức

  Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức

  Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức

  A.

  B.

  A.

  B.

  A.

  B.

  -The end-

  Đáp án Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 sách Kết nối tri thức

  Exercise 1: Look at the picture and match

  1. E

  2. D

  3. A

  4. B

  5. C

  Exercise 2: Complete these words

  1. Hair

  2. Pencil

  3. Chips

  4. Gate

  5. Book

  6. Door

  Exercise 3: Read and tick

  1. A

  2. B

  3. A

  Xem thêm:

   ……………………….

   Ngoài Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh sách Kết nối Tải nhiều, mời các bạn tham khảo thêm Bài tập cuối tuần lớp 1 sách Kết nối, đề thi giữa kì 1 lớp 1, đề thi học kì 1 lớp 1 và đề thi học kì 2 lớp 1 tất cả các môn, được cập nhật liên tục.

   Đề thi học kì 1 lớp 1 Tải nhiều

    Đăng bởi: CITD

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

    Back to top button