Giáo dục

Bộ 10 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2021 – 2022 theo Thông tư 27 sách Kết nối

Bộ 10 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2021 – 2022 theo Thông tư 27 sách Kết nối

Bộ 10 Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2021 – 2022 theo Thông tư 27 bộ Sách Kết nối tri thức với cuộc sống được tải nhiều nhất, giúp các em có thật nhiều tài liệu để ôn thi cuối kì 1 lớp 1 đạt kết quả cao nhất.

1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2021 – 2022 – Đề 1

1.1. Ma trận Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2021 – 2022

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Bạn đang xem: Bộ 10 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2021 – 2022 theo Thông tư 27 sách Kết nối

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1. Số học:Đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 10

Số câu

1

2

1

2

2

Số điểm

1,0

2,0

1,0

2,0

2,0

Cộng, trừ trong phạm vi 10

Số câu

1

1

1

2

1

Số điểm

1,0

1,0

1,0

2,0

1,0

Viết phép tính thích hợp với hình vẽ.

Số câu

1

1

Số điểm

1,0

1,0

2. Hình học:Nhận dạng các hình, khối hình đã học.

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

1,0

1,0

1,0

1,0

Tổng

Số câu

1

2

3

1

1

2

5

5

Số điểm

1,0

2,0

3,0

1,0

1,0

2,0

5,0

5,0

1.2. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2021 – 2022

I/ TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

Câu 1: Các số bé hơn 8: (1 điểm) – M1

A. 4, 9, 6

B. 0, 4, 7

C. 8, 6, 7

Câu 2: Kết quả phép tính: 9 – 3 = ? (1 điểm) – M2

A. 2

B. 4

C. 6

Câu 3: Sắp xếp các số 3, 7, 2, 10 theo thứ tự từ bé đến lớn (1 điểm) – M2

A. 2, 3, 7, 10

B. 7, 10, 2, 3

C. 10, 7, 3, 2

Câu 4: Số cần điền vào phép tính 8 + 0 = 0 + …. là: (1 điểm) – M3

A. 7

B. 8

C. 9

Câu 5: Hình nào là khối lập phương? (1 điểm) – M2

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2020 - 2021

II. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 6: Khoanh vào số thích hợp? (1 điểm) – M1

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2020 - 2021

Câu 7: Số (theo mẫu) (1 điểm) – M1

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2020 - 2021

Câu 8: Tính (1 điểm) – M2

8 + 1 = ………..                                    10 + 0 – 5 = ……………

Câu 9: Viết phép tính thích hợp vào ô trống: (1 điểm) – M3

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2020 - 2021

Câu 10: Số? (1 điểm) – M3

Có ……khối lập phương?

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2020 - 2021

1.3. Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2021 – 2022

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu hỏi

1

2

3

4

5

Đáp án

B

C

A

B

C

Điểm

1

1

1

1

1

II/ TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 6: Khoanh vào số thích hợp? (1 điểm)

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2020 - 2021

Câu 7: (1 điểm): Điền đúng mỗi số ghi 0,25 điểm

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2020 - 2021

Câu 8: (1 điểm) Tính đúng kết quả mỗi phép tính ghi 0,5 điểm

8 + 1 = 9                                              10 + 0 – 5 = 5

Câu 9: Viết phép tính thích hợp vào ô trống: (1 điểm)

Viết đúng phép tính thích hợp 4 + 3 = 7 (3 + 4 =7)

Viết đúng phép tính, tính sai kết quả (0,5 điểm)

Câu 10: Số? (1 điểm)

Có 8 khối lập phương

2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2021 – 2022 – Đề 2

2.1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2021 – 2022

Bài 1 (2 điểm): Nối:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

Bài 2 (2 điểm): Tính nhẩm:

2 + 4 = … 7 – 5 = …

8 + 0 = … 6 – 3 = …

7 + 1 = … 5 – 1 = …

5 + 5 = … 10 – 8 = …

Bài 3 (2 điểm):

a) Sắp xếp các số 3, 8, 2 theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Sắp xếp các số 4, 7, 9 theo thứ tự từ lớn đến bé.

Bài 4 (2 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

Trên hình vẽ có:

…… hộp quà dạng hình lập phương;

…… hộp quà dạng hình hộp chữ nhật.

Bài 5 (1 điểm): Dựa vào hình vẽ, viết phép tính thích hợp:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

2.2. Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2021 – 2022

Bài 1:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

Bài 2:

2 + 4 = 6            7 – 5 = 2

8 + 0 = 8             6 – 3 = 3

7 + 1 = 8             5 – 1 = 4

5 + 5 = 10           10 – 8 = 2

Bài 3:

a) So sánh các số đã cho ta có: 2 < 3 < 8.

Vậy các số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là : 2, 3, 8.

b) So sánh các số đã cho ta có: 9 > 7 > 4.

Vậy các số được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là: 9, 7, 4.

Bài 4:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

Trên hình vẽ có:

+) 5 hộp quà dạng hình lập phương (đó là các hộp quà màu xanh) ;

+) 6 hộp quà dạng hình hộp chữ nhật (đó là các hộp quà màu hồng).

Bài 5:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

Ngoài Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm 2021 – 2022 – Đề 1. Các bạn tham khảo luyện tập, củng cố các dạng bài tập Toán 1 và môn Tiếng Việt lớp 1 để chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 2 lớp 1 được CITD sưu tầm, chọn lọc chi tiết và liên tục cập nhật cho các thầy cô, các bậc phụ huynh cho con em mình ôn tập.

Tham khảo:

  Tất cả các đề thi này đều được các thầy cô biên soạn bám sát vào bộ sách giáo khoa Kết nối tri thức tập 1, giúp các em ôn luyện và chuẩn bị tốt cho các đề thi lớp 1 chính thức sắp diễn ra.

  Đề thi học kì 1 lớp 1 Tải nhiều

  • Tuyển tập 30 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1
  • 20 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 Hay chọn lọc (sách mới)
  • Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 1 Tải nhiều
  • 34 đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2021 – 2022
  • Bộ 16 đề thi học kì 1 lớp 1 năm 2021 – 2022 Sách Cánh Diều đầy đủ các môn
  • Bộ 13 đề thi học kì 1 lớp 1 năm 2021 – 2022 sách Kết nối tri thức với cuộc sống đầy đủ các môn
  • Bộ 13 đề thi học kì 1 lớp 1 năm 2021 – 2022 sách Chân trời sáng tạo đầy đủ các môn
  • Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh sách Kết nối Tải nhiều

  Đăng bởi: CITD

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button