Giáo dục

Bảng lương cán bộ, công chức cấp xã 2022

Bảng lương cán bộ, công chức cấp xã 2022

Tải về

CITD mời các bạn tham khảo Bảng lương cán bộ, công chức cấp xã năm 2022.

  Năm 2022, bảng lương của cán bộ, công chức cấp xã tiếp tục thực hiện theo mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng, cụ thể như sau:

  Tại Nghị quyết 34/2021/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, Quốc hội đã quyêt nghị về lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương quy định tại khoản 3 Điều 4 của Nghị quyết 23/2021/QH15 của Quốc hội.

  Bạn đang xem: Bảng lương cán bộ, công chức cấp xã 2022

  Theo đó, với việc lùi thời điểm cải cách tiền lương thì lương cán bộ, công chức cấp xã sẽ tiếp tục thực hiện theo mức lương cơ sở.

  Ngoài ra, Quốc hội cũng như Chính phủ không ban hành quy định mới về mức lương cơ sở, vì vậy năm 2022 tiếp tục thực hiện mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng tại Nghị định 38/2019/NĐ-CP .

  Như vậy, bảng lương cán bộ, công chức cấp xã năm 2022 gồm:

  (1) Bảng lương Cán bộ cấp xã có trình độ sơ cấp hoặc chưa đào tạo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

  (2) Bảng lương Cán bộ cấp xã đã tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên.

  Cán bộ cấp xã đã tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên thực hiện xếp lương như công chức hành chính quy định tại Bảng lương số 2 (Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004.

  (3) Bảng lương Công chức cấp xã tốt nghiệp trình độ đào tạo từ sơ cấp trở lên.

  Công chức cấp xã tốt nghiệp trình độ đào tạo từ sơ cấp trở lên phù hợp với chuyên môn của chức danh đảm nhiệm, thực hiện xếp lương như công chức hành chính quy định tại Bảng lương số 2 (Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước), bảng lương số 4 (Bảng lương nhân viên thừa hành, phục vụ trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định 204.

  Khi đó, bảng lương năm 2022 dành cho cán bộ, công chức cấp xã được quy định như sau:

  1. Bảng lương cán bộ công chức xã, phường, thị trấn

  Bảng lương cán bộ công chức cấp xã 2022

  2. Bảng lương cán bộ cấp xã từ trung cấp trở lên

  Bảng lương cán bộ công chức cấp xã 2022

  3. Bảng lương công chức cấp xã tốt nghiệp trình độ đào tạo từ sơ cấp trở lên

  Bảng lương cán bộ công chức cấp xã 2022

  Dành cho giáo viên

   Đăng bởi: CITD

   Trả lời

   Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

   Back to top button