Giáo dục

Bài tập tiếng Anh lớp 3 Unit 11 This is my family

Bài tập tiếng Anh lớp 3 Unit 11 This is my family

Bài tập tiếng Anh Unit 11 lớp 3: This is my family có đáp án

CITD xin giới thiệu đến các bạn Bài tập tiếng Anh 3 Unit 11: This is my family có đáp án do CITD sưu tầm và đăng tải sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức Từ vựng – Ngữ pháp trọng tâm của bài, chuẩn bị tốt nhất cho những bài học tiếp theo và trong những kì kiểm tra và kì thi quan trọng.

Xem thêm: Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 11 nâng cao: This is my family MỚI

Ex 1: Read and match:

Bạn đang xem: Bài tập tiếng Anh lớp 3 Unit 11 This is my family

1. Father

a. Con trai

1.

2. Grandfather

b. Gia đình

2.

3. Daughter

c. Chị, em gái

3.

4. Grandmother

d. Người đàn ông

4.

5. Son

e. Con gái

5.

6. Sister

f. Anh, em trai

6.

7. Mother

g. Nhỏ nhắn, bé nhỏ

7.

8. Brother

h. Bố, cha

8.

9. Family

i. Bà

9.

10. Man

j. Bức ảnh

10.

11. Little

k. Má, mẹ

11.

12. Photo

l. Người phụ nữ

12.

13. Woman

m. Ông

13.

Ex 2: Odd one out:

1. a. father b. mother c. rubber d. sister
2. a. ruler b. grandfather c. grandmother d. brother
3. a. black b. brown c. blue d. brother
4. a. small b. school bag c. young d. little
5. a. photo b. stand c. hit d. ask
6. a. how old b. nice c. what d. who
7. a. am b. hello c. is d. are
8. a. my b. her c. his d. he
9. a. your b. bookcase c. desk d. pencil sharpener
10. a. classroom b. computer room c. new d. gym

Ex 3: Write the number below in English:

15

63

21

67

25

78

34

88

36

93

42

94

49

95

55

99

Ex 4: Translate into English:

1.Kia là ai?

2. Đây là ai?

3. Đây là ông của tôi.

4. Đây là bà của tôi.

5. Đây là bố của tôi.

6. Đây là mẹ của tôi.

7. Đây là chị gái của tôi.

8. Đây là em trai của tôi.

9. Đây là con gái của tôi.

10. Đây là con trai của tôi.

11. Người đàn ông đó là ông của cô ấy.

12. Người phụ nữ đó là bà của cô ấy.

13. Người đàn ông đó là bố của cô ấy.

14. Người phụ nữ đó là mẹ của cô ấy.

15. Cô gái đó là chị gái của cô ấy.

16. Cậu bé đó là em trai của cô ấy.

17. Ông của tôi 70 tuổi.

18. Bà của tôi 68 tuổi.

19. Bố của tôi 45 tuổi.

20. Mẹ của tôi 43 tuổi.

21. Chị gái của tôi 22 tuổi.

22. Em trai của tôi 11 tuổi.

23. Tôi 13 tuổi.

24. Bố của bạn bao nhiêu tuổi?

25. Mẹ của bạn bao nhiêu tuổi?

26. Chị gái của bạn bao nhiêu tuổi?

27. Em trai của bạn bao nhiêu tuổi?

28. Anh ấy là bạn của tôi, Nam.

29. Cô ấy là em gái của tôi.

30. Đây là em trai của tôi.

Ex 5: Answer questions about you:

1. What’s your name?

2. How are you?

3. How old are you?

4. What colour is your school bag?

5. What colour is your pen?

6. How old is your father?

7. How old is your mother?

8. How old is your brother/ sister?

Ex 6. Read and tick Yes or No. 

My name is Jungkook. I am eight years old. I am a boy. There are five people in my family. My mother is 34 years old. She is very young. My father is 37 years old. My sister is twelve years old. My little boy is three years old.

1. Jungkook is 9 years old.

2. Jungkook is a boy.

3. There are 5 people in his family.

4. His mother is thirty-five years old.

5. His father is thirty-seven years old.

6. His sister is 12 years old.

ĐÁP ÁN

Ex 1: Read and match:

1 – h 2 – m 3 – e 4 – i 5 – a 6 – c 7 – k
8 – f 9 – b 10 – d 11 – g 12 – j 13 – l

Ex 2: Odd one out:

1 – c 2 – a 3 – d 4 – b 5 – a 6 – b 7 – b 8 – d 9 – a 10 – c

Giải thích

1. Đáp án là C vì rubber là cục tẩy, đồ dùng học tập; còn các đáp án còn là các thành viên trong gia đình

2. Đáp án là A vì ruler là thước kẻ, đồ dùng học tập; còn các đáp án còn lại là thành viên trong gia đình

3. Đáp án là D vì brother là anh/em trai; còn các đáp án còn lại là màu sắc

4. Đáp án là B vì school bag là cặp sách; còn các đáp án còn lại là đặc điểm của một vật

5. Đáp án là A vì photo là bức ảnh; còn các đáp án còn lại là từ chỉ hành động

6. Đáp án là B vì nice là tốt; còn các đáp án còn lại là từ để hỏi

7. Đáp án là B vì hello là xin chào; còn các đáp án còn lại là động từ tobe

8. Đáp án là D vì he là anh ấy; còn các đáp án còn lại là tính từ sở hữu

9. Đáp án là A vì your là của bạn; còn các đáp án còn lại là đồ dùng học tập

10. Đáp án là C vì new là mới; các đáp án còn lại là chỉ các phòng

Ex 3: Write the number below in English:

15

fifteen

63

sixty -three

21

twenty-one

67

sixty-seven

25

twenty – five

78

seventy-eight

34

thirty – four

88

eighty-eight

36

thirty – six

93

ninty-three

42

forty-two

94

ninety – four

49

forty-nine

95

ninety – five

55

fifty-five

99

ninety – nine

Ex 4: Translate into English:

1 – Who is that?

2 – Who is this?

3 – This is my grandfather.

4 – This is my grandmother.

5 – This is my father.

6 – This is my mother.

7 – This is my sister.

8 – This is my brother.

9 – This is my daughter.

10 – This is my son.

11 – This man is her grandfather.

12 – This woman is her grandmother.

13 – This man is her father.

14 – This woman is her mother.

15 – She is her sister.

16 – He is her brother.

17 – My grandfather is seventy years old.

18 – My grandmother is sixty-eight years old.

19 – My father is forty- five years old.

20 – My mother is forty-three years old.

21 – My sister is twenty-two years old.

22 – My brother is eleven years old.

23 – I’m thirteen years old.

24 – How old is your father?

25 – How old is your mother?

26 – How old is your sister?

27 – how old is your brother?

28 – He is my friend, Nam.

29 – She is my sister.

30 – This is my brother.

Ex 5: Answer questions about you:

Gợi ý: các em học sinh tự trả lời về bản thân.

1 – My name is My Le.

2 – I am fine, thank you.

3 – I am eight years old.

4 – It is pink.

5 – It is blue.

6 – He is 39 years old.

7 – She is 37 years old.

8 – He is twelve years old.

Ex 6. Read and tick Yes or No.

1. No

2. Yes

3. Yes

4. No

5. Yes

6. Yes

Giải thích

1. Sai vì Jungkook tám tuổi

2. Đúng vì Jungkook là bé trai

3. Đúng vì nhà anh ấy có 5 người

4. Sai vì mẹ anh ấy 34 tuổi

5. Đúng vì bố anh ấy 37 tuổi

6. Đúng vì chị gái anh ấy 12 tuổi

Bài dịch

Tên tôi là Jungkook. Tôi tám tuổi. Nhà tôi có năm người. Mẹ tôi 34 tuổi. Bà ấy rất trẻ. Bố tôi 37 tuổi. Chị tôi 12 tuổi. Em trai nhỏ của tôi 3 tuổi

Trên đây là Đề ôn tập Unit 11 tiếng Anh lớp 3 kèm đáp án. Ngoài ra, CITD cũng cập nhật liên tục các tài liệu môn Tiếng Anh lớp 3 khác như: Tài liệu Tiếng Anh theo đơn vị bài học, Tài liệu Tiếng Anh nâng cao, Bài tập trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 1 lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3…. Mời các bạn tham khảo.

Đăng bởi: CITD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button