Giáo dục

Bài tập luyện nghe tiếng Anh lớp 6 học kì 1 có đáp án

Bài tập luyện nghe tiếng Anh lớp 6 học kì 1 có đáp án

Tải về Bản in

3 Bài tập luyện nghe Tiếng Anh lớp 6 gồm file nghe và đáp án là tài liệu ôn tập Tiếng Anh dành cho học sinh lớp 6, hoặc có thể là tài liệu giảng dạy hữu ích dành cho quý thầy cô. Mời các bạn tham khảo và nâng cao kỹ năng nghe Tiếng Anh của mình.

Đề thi nghe tiếng Anh học kì 1 lớp 6 có đáp án – Đề 1

Bài nghe

Bạn đang xem: Bài tập luyện nghe tiếng Anh lớp 6 học kì 1 có đáp án

Nâng cao kỹ năng nghe Tiếng Anh

Nâng cao kỹ năng Tiếng Anh

ĐÁP ÁN

1. Paul: Áo xanh lá cây

2. Sally: Áo đỏ, tay cầm máy ảnh

3. Nick: Áo xanh, quần vàng

4. Jill: Váy xanh, đọc sách

5. Mary: Ở dưới nước, bơi với cá heo

Part 2. Listen and write. There is an example.

Bài nghe

0. Day: ………….Saturday……………………

1. Place: The…………………………..……Café

2. Number of children: …………………………………………

3. Where they sat: Table……………………………………

4. Food: Cake,……………………and ice cream.

5. Drinks: Lemonade and…………………….juice

ĐÁP ÁN

1 – PARIS

2 – 18 (eighteen);

3 –  outside;

4 – Sandwiches;

5 – Lime

Part 3. What did John do last week? Listen and draw a line from the day to the correct picture. There is an example.

Bài nghe

Nâng cao kỹ năng Tiếng Anh

Bài tập luyện nghe tiếng Anh lớp 6 học kì 1 có đáp án

ĐÁP ÁN

1 – Wednesday: To the river and have a picnic

2 – Sunday: Picnic on the field

3 – Thursday : Went to Jack’s house; take a boat;

4 – Friday: To the movie

5 – Saturday: Wash the new car

Part 4. Listen and tick (a) the box. There is one example

Bài nghe

Bài tập luyện nghe tiếng Anh lớp 6 học kì 1 có đáp án

Bài tập luyện nghe tiếng Anh lớp 6 học kì 1 có đáp án

ĐÁP ÁN

1 – B; 2 – C; 3 – B; 4 – C; 5 – A;

Đề luyện nghe tiếng Anh lớp 6 học kì 1 – Đề 2

Part 1. Listen and draw lines. There is one example. 

Bài tập luyện nghe tiếng Anh lớp 6 học kì 1 có đáp án

Bài tập luyện nghe tiếng Anh lớp 6 học kì 1 có đáp án

Đáp án:

1. Jim: Tall boy, moving the table.

2. Daisy: The girl with red dress

3. Peter: The boy with guitar.

4. Paul: waiting at the door

5. Mary: Dancing & laughing

Part 2. Listen and write. There is an example

Mr. Snow’s Parrot

Colour : Red and green

Age : …………………………………………….

Favorite food: …………………………………………….

Can say: …………………………………………….

Where it lives: …………………………………………….

Name: …………………………………………….

Đáp án

Age : …………nineteen/ 19…………………….

Favorite food: ……………banana………………….

Can say: …………Hello…………….

Where it lives: ………balcony……….

Name: …………POLLY…………….

Part 3. What did Sally do last week?

Listen and draw a line from the day to the correct picture. There is one example.

Bài tập luyện nghe tiếng Anh lớp 6 học kì 1 có đáp án

Bài tập luyện nghe tiếng Anh lớp 6 học kì 1 có đáp án

Đáp án

Monday: sat inside and read a book about family of monkey

Tuesday: big plant and flower; spider on big flower

Wednesday: sat on the grass by the waterfall

Thursday: walked to the village and bought some picture

Friday: Draw a picture of spider

Part 4. Listen and tick (V) the box. There is one example

Bài tập luyện nghe tiếng Anh lớp 6 học kì 1 có đáp án

Bài tập luyện nghe tiếng Anh lớp 6 học kì 1 có đáp án

Đáp án

1 – A; 2 – C; 3 – C; 4 – A; 5 – B;

Đề nghe tiếng Anh học kì 1 lớp 6 có đáp án – Đề số 3

Click để nghe

I. Listen to a girl talking about a person. Circle the best answer A, B or C. You will listen TWICE. 

1. Who is the author talking about?

A. Her friends

B. Her neighbour

C. Her best friend

2. Which of these sentences describes Mai?

A. Mai is short with long straight hair and a round face.

B. Mai is tall with short straight hair and a long face.

C. Mai is tall with long straight hair and a round face.

3. Which clothing does Mai like wearing?

A. T-shirts and skirts

B. T-shirts and jeans

C. Skirts and dresses

4. Which of the signs is Mai’s sign?

A. Virgo

B. Libra

C. Pisces

II. Listen to a conversation and match the name of each natural wonder to its country. There is one extra country. You will listen TWICE. 

5. Mount Everest

A. Africa

6. Victoria Falls

B. Australia

7. Grand Canyon

C. Zambia and Zimbabwe

8. Great Barrier Reef

D. Arizona

E. Nepal

ĐÁP ÁN

I. Listen to a girl talking about a person. Circle the best answer A, B or C. You will listen TWICE.

1 – C; 2 – C; 3 – B; 4 – B;

II. Listen to a conversation and match the name of each natural wonder to its country. There is one extra country. You will listen TWICE. 

5 – E; 6 – C; 7 – D; 8 – B;

Mời các bạn tải toàn bộ đề và file nghe tại: Bài tập luyện nghe Tiếng Anh lớp 6 có đáp án. Ngoài ra, để có thêm tài liệu ôn tập môn Tiếng Anh lớp 6, mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 6, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,…. được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đăng bởi: CITD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button