Giáo dục

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 11 – Đề 1

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 11 – Đề 1

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 11 – Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 11 lớp 5 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng cách giải các dạng Toán về phép trừ các số thập phân. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 11: Phép trừ các số thập phân – Đề 1

Bài 1:

Đặt tính rồi tính:

Bạn đang xem: Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 11 – Đề 1

a) 589,67 -295,48;

238,35 – 96,07;

54,23- 16,418.

b) 27,034 – 9,18;

42,73- 8,532;

2,03- 0,479.

Bài 2:

Tìm x :

a) x + 5,22 = 9,08;

b) X – 14,66 = 3,34;

c) 8,42 : x = 2,16;

d) (x – 5,6) – 3,2 = 4,5.

Bài 3:

Tính :

a) (10 – 9,34) + (10 – 9,66);

b) 12 – (12 – 9,36).

Bài 4:

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 72,64 – (18,35 + 9,29)

b) 45,83 – 8,46 – 7,37.

Bài 5:

Tổng của ba số a, b, c bằng 10. Tổng của số a và số b bằng 5,8. Tổng của số a và số c bằng 6,7. Tìm mỗi số a, b, c.

Đáp án Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 11

Bài 1: Kết quả như sau:

a) 589,67 – 295,48 = 294,19

238,35 – 96,07 = 142,28

54,23 – 16,418 = 37,812

b) 27,034 – 9,18 = 17,854

42,73 – 8,532 = 34,198

2,03- 0,479 = 1,551

Bài 2:

a) x + 5,22 = 9,08

x = 9,08 – 5,22

x = 3,86

b) x – 14,66 = 3,34

x = 3,34 + 14,66

x = 18

c) 8,42 – x = 2,16

x = 8,42 – 2,16

x = 6,26

d) (x – 5,6 ) – 3,2 = 4,5

x – 5,6 = 4,5 + 3,2

x – 5, 6 = 7,7

x = 7,7 + 5,6

x = 13,3

Bài 3:

a) (10 – 9,34) + (10 – 9,66) = 0,66 + 0,34 = 1

b) 12 – (12 – 9,36) = 12 – 12 + 9,36 = 9,36.

Bài 4:

a) 72,64 – (18,35 + 9,29) = 72,64 – 27,64 = 45 ;

b) 45,83 – 8,46 – 7,37 = 45,83 – (8,46 + 7,37)

= 45,83 – 15,83 = 30.

Bài 5:

Ta có: a + b = 5,8

a + c = 6,7

Như vậy: a + a + b + c = 5,8 + 6,7

hay:

a + 10 = 12,5

a = 12,5- 10 a = 2,5.

Mà a + b = 5,8 nên 2,5 + b = 5,8

b = 5,8 – 2,5

b = 3,3.

Tương tự tìm được c = 4,2.

Vậy: a = 2,5 ; b = 3,3 ; c = 4,2

Đăng bởi: CITD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button