Giáo dục

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 Tuần 10 Đề 1

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 Tuần 10 Đề 1

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 10 – Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 10 lớp 5 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng cách giải các dạng Toán về phép cộng các số thập phân. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

>> Bài trước:

  Phiếu bài tập Toán lớp 5 Tuần 10 Đề 1

  Bài 1:

  Bạn đang xem: Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 Tuần 10 Đề 1

  Đặt tính rồi tính:

  a) 83,56 + 92,38

  59,66 + 25,8

  b) 384,5 + 72,96

  482 + 37,99.

  Bài 2

  Điền dấu (>, <, =) thích hợp và chỗ …:

  a) 12,22 + 7,42 + 5,6 …… 25,5

  b) 0,45 + 95,64 + 0,012……. 96,102

  c) 30,934 …. 18,91 + 0,02 + 0,43

  d) 0,223 + 7,48 …. 7,502

  Bài 3:

  Tính tổng:

  a) Với đơn vị đo là ki-lô-mét:

  3,6km + 2075m + 872m.

  b) Với đơn vị đo là tấn:

  3,2 tấn + 2780kg + 10,34 tạ.

  c) Với đơn vị đo là héc-ta:

  2,05km2 + 30,6ha + 65000m2

  Bài 4:

  Tính bằng cách thuận tiện nhất:

  51,8 + 3,9 + 4,2;

  8,75 + 4,65 + 2,25;

  (5,26 + 9,85)+ (1,15 +4,74);

  (4,91 + 12,57) + (5,09 + 7,43).

  Bài 5:

  Một cửa hàng ngày đầu bán được 44,6kg gạo; ngày thứ hai bán được 53,5kg gạo; ngày thứ ba bán được nhiều hơn ngày thứ hai 10,4kg gạo. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

  Bài 6:

  Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng là 172,8 m. Biết chiều dài hơn chiều rộng 54,4 m. Tính chu vi của thửa ruộng.

  Đáp án Phiếu bài tập Toán lớp 5 Tuần 10 Đề 1

  Bài 1:

  HD: Học sinh đặt phép tính rồi tính:

  ĐS:

  a) 83,56 + 92,38 = 175,98

  59,66 + 25,8 = 85,46

  b) 384,5 + 72,96 =457,46

  482 + 37,99 = 519,99

  Bài 2

  a) 12,22 + 7,42 + 5,6 …. 25,5

  Vì 12,22 + 7,42 + 5,6 = 25,24 và 25,24 < 25,5

  Vậy 12,22 + 7,42 + 5,6 < 25,5

  b) 0,45 + 95,64 + 0,012 …. 96,102

  Vì 0,45 + 95,64 + 0,012 = 96,102

  Vậy 0,45 + 95,64 + 0,012 = 96,102

  c) 30,934 …. 18,91 + 0,02 + 4,3

  Vì 18,91 + 0,02 + 4,3 = 23,23 và 30,934 > 23,23

  Vậy 30,934 > 18,91 + 0,02 + 0,43

  d) 0,223 + 7,48 …. 7,502

  Vì 0,223 + 7,48 = 7,703 và 7,703 < 7,502

  Vậy  0,223 + 7,48 < 7,502

  Bài 3:

  a) 3,6km + 2075m + 872m

  = 3,6km + 2,075km + 0,872km

  = 6,547km.

  b) 3,2 tấn + 2780kg + 10,34 tạ

  = 3,2 tấn + 2,780 tấn + 1,034 tấn

  = 7,014 tấn.

  c) 2,05km2 + 30,6ha + 65000m2

  = 205ha + 30,6ha + 6,5ha

  = 242,1 ha.

  Bài 4:

  Chẳng hạn:

  a) 51,8 + 3,9 + 4,2 = (51,8 + 4,2) + 3,9 = 56 + 3,9 = 59,9 ;

  b) 8,75 + 4,65 + 2,25 = (8,75 + 2,25) + 4,65 = 11 + 4,65 = 15,65 ;

  c) (5,26 + 9,85) + (1,15 + 4,74) = (5,26 + 4,74) + (9,85 + 1,15) = 10 + 11=21;

  d) (4,91 + 12,57) + (5,09 + 7,43) = (4,91 + 5,09) + (12,57 + 7,43) = 10 + 20 = 30.

  Bài 5:

  Bài giải

  Số ki-lô-gam gạo bán được trong ngày thứ ba là:

  53,5+ 10,4 = 63,9 (kg)

  Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được số ki-lô-gam gạo là:

  (44,6 + 53,5 + 63,9) : 3 = 54 (kg)

  Đáp số: 54kg.

  Bài 6:

  Chiều dài của hình chữ nhật là :

  172,8 + 54,4 = 227,2(m).

  Nửa chu vi là:

  227,2 + 172,8 = 400 (m).

  Chu vi của hình chữ nhật là:

  400 x 2 = 800 (m).

  Đáp số: 800 m.

  >> Bài tiếp theo: Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 10 – Đề 2

  Trên đây là toàn bộ bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 Có đáp án chi tiết cho từng câu hỏi để các em học sinh có thể luyện tập so sánh, đối chiếu kết quả. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 5 hơn mà không cần sách giải.

  Ngoài ra, các em học sinh lớp 5 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 5 hay đề thi học kì 2 lớp 5 đầy đủ các môn học Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa học, Sử – Địa mà CITD đã sưu tầm và chọn lọc.

  Đăng bởi: CITD

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button