Giáo dục

Bài phát biểu của lãnh đạo dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022

Bài phát biểu của lãnh đạo dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022

Bài phát biểu của lãnh đạo dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 được CITD tổng hợp trong bài viết này, mời các bạn cùng tham khảo.

  Bài phát biểu ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc là bài trình bày hoặc một bài diễn thuyết chính thức được sử dụng trong đại hội đoàn kết toàn dân tộc, đây được coi là biểu mẫu văn bản phổ biến, qua đó nêu lên những ý kiến và nhận xét, kết quả về một phong trào hay là sự việc nào đó. Trong bài viết này CITD giới thiệu đến các bạn những mẫu bài phát biểu, diễn văn khai mạc ngày hội đại đoàn kết dân tộc mới nhất. Các bạn có thể tham khảo những mẫu bài phát biểu hay dưới đây để có thêm kế hoạch, ý tưởng cho bài phát biểu của mình hoàn thiện.

  1. Diễn văn khai mạc ngày hội đại đoàn kết dân tộc

  Kính thưa quý vị đại biểu!

  Bạn đang xem: Bài phát biểu của lãnh đạo dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022

  Thưa toàn thể bà con!

  Hôm nay, chào mừng kỷ niệm ……….. năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/………), Khu dân cư ……………………, phường …………….. chúng ta tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc để ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam – ngày nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

  Kính thưa quý vị đại biểu! Thưa toàn thể bà con!

  Đại đoàn kết là chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Bác Hồ nhằm phát huy cao nhất sức mạnh toàn dân tộc. Trải qua ……….. năm ra đời và phát triển, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, từ Hội Phản đế đồng minh đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay đã phát huy truyền thống dân tộc; tập hợp, đoàn kết các giai cấp, các tầng lớp nhân dân thành lực lượng cách mạng to lớn đấu tranh giải phóng dân tộc, thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

  Kính thưa quí vị đại biểu! Thưa toàn thể bà con!

  Ban công tác Mặt trận đã phối hợp với các tổ trưởng dân phố, và các chi hội thành viên, thực hiện các cuộc vận động có sức lan tỏa, thiết thực, hiệu quả góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; mối quan hệ trong khu dân cư ngày càng đoàn kết, gắn bó.

  Công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng đạt nhiều tiến bộ. Nhận thức về quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của người dân trong cộng đồng nâng lên theo mức sống. Nhân dân hưởng ứng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng tổ dân phố không có tội phạm và tệ nạn xã hội. Thực hiện Ngày chủ nhật xanh – sạch – đẹp, khu dân cư không rác; các quy định về trật tự đô thị, về ý thức chấp hành an toàn giao thông.

  Công tác giảm nghèo, từ thiện nhân đạo, khuyến học khuyến tài; chăm sóc trẻ em và người cao tuổi đã có nhiều gương sáng trong từng tổ dân phố, họ tộc trên tinh thần nhân ái. Tình làng, nghĩa phố được khơi dậy, bà con trong khu dân cư đã tương trợ, giúp đỡ động viên và thăm hỏi khi gia đình có việc tang ma, ốm đau, hoạn nạn.

  Ban công tác Mặt trận khu dân cư động viên nhân dân thực hiện và giám sát thực hiện dân chủ ở cơ sở, nhân dân đã bàn và biểu quyết các công việc của tổ về xây dựng đô thị văn minh, xây dựng nông thôn mới, các công trình phúc lợi công cộng; quy ước của tổ dân phố, hương ước của thôn; bầu tổ trưởng dân phố, trưởng thôn; thực hiện các mô hình hoạt động tự quản…Vì vậy, dân chủ ở cơ sở ngày càng phát huy thực sự và đem lại kết quả thiết thực, góp phần tăng cường sự đồng thuận và ổn định xã hội.

  Trong năm …………., Khu dân cư đã đạt các chỉ tiêu trên giao như sau:

  1. Về chỉ tiêu pháp lệnh: (Thuế nhà đất; Thuế nông nghiệp; Quỹ an ninh trật tự…)

  2. Về chỉ tiêu vận động: (Quỹ vì người nghèo; Quỹ cứu trợ thiên tai bão lũ; Quỹ khuyến học; Quỹ người cao tuổi; Xây nhà đại đoàn kết…)

  Với kết quả này, đã cho thấy tại khu dân cư chúng ta, dưới sự lãnh đạo của chi bộ Đảng, Ban công tác Mặt trận đã phối hợp với tổ trưởng dân phố (trưởng thôn), thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu kinh tế – xã hội của phường giao.

  Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các cuộc vận động tại khu dân cư chúng ta vẫn thấy một số hạn chế cần khắc phục như sau: (nêu lên một số hạn chế cần phải nhấn mạnh).

  Kính thưa quí vị đại biểu! Thưa toàn thể bà con!

  Trong không khí tưng bừng, phấn khởi của Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc, khu dân cư chúng ta vui mừng với kết quả một năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, kinh tế phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ta đã có nhiều cải thiện, các mô hình, gương sáng ngày càng nâng cao số lượng và chất lượng.

  Kết quả cụ thể như sau:

  1. Khu dân cư có …../……. hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, tỷ lệ là ……..% so với toàn thể hộ gia đình đăng ký từ đầu năm.

  Có ……… tổ đạt danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa” (danh sách cụ thể).

  2. Khu dân cư có ……. hộ đạt chuẩn “Gia đình văn hóa tiêu biểu” 3 hoặc 5 năm liền, tiêu biểu là: (kể tên từng hộ)

  3. Các gương điển hình như sau:

  a. Gương về phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng (nêu tên hộ, cá nhân)

  b. Gương về an ninh trật tự (nêu tên hộ, cá nhân)

  Ban công tác Mặt trận ………….. trân trọng biểu dương các hộ gia đình và cá nhân trên đã có nhiều thành tích góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế – văn hoá xã hội, quốc phòng – an ninh ở địa phương, đặc biệt là tại khu dân cư của chúng ta.

  Kính thưa quí vị đại biểu! Thưa toàn thể bà con!

  Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng cộng đồng dân cư, bà con tăng cường đoàn kết hơn nữa trong cộng đồng dân cư. Đoàn kết thật sự và rộng rãi là nhằm phát huy sức mạnh của nhân dân, thực hiện dân chủ để phát huy nguồn lực xây dựng cộng đồng ngày càng phát triển. Mục tiêu hướng đến là giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, vươn lên làm giàu chính đáng; cơ sở hạ tầng xanh sạch đẹp; không có tệ nạn xã hội, không có người vi phạm pháp luật, thực hành dân chủ và giữ gìn kỷ cương phép nước; cuộc sống của mọi người, mọi nhà ngày càng ấm no, hạnh phúc, thôn, tổ bình yên xã hội an toàn.

  Kỷ niệm ……… năm thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, chúng ta khắc sâu lời dạy của Bác Hồ: “Chính sách Mặt trận là chính sách rất quan trọng. Công tác Mặt trận là công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng”, cùng nhau tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động với tên gọi mới cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đồng thời bằng nhiều việc làm thiết thực hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, xây dựng nét đẹp văn hóa trong sản xuất và tiêu dùng Việt Nam… thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hoá – xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương.

  Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể bà con!

  Trong niềm vui của Ngày hội hôm nay, Ban công tác Mặt trận cảm ơn cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể đã quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ, hướng dẫn hoạt động của cộng đồng dân cư.

  Xin nhiệt liệt biểu dương những thành tích đã đạt được của khu dân cư chúng ta, chân thành cảm ơn toàn thể bà con, các tổ chức trong cộng đồng dân cư đã đồng tâm hiệp lực, đem sức lực, trí tuệ đóng góp xây dựng cộng đồng dân cư đạt nhiều kết quả tốt đẹp.

  Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết.

  Thành công, thành công, đại thành công

  Kính chúc quý vị đại biểu cùng toàn thể bà con được dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

  Xin chân thành cảm ơn!

  2. Bài phát biểu ngày 18 tháng 11

  Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu

  Hôm nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam …… rất vui mừng được đón tiếp quý lãnh đạo các cấp cùng toàn thể quý đại biểu đến tham dự Lễ kỷ niệm ….. năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/20…), tuyên dương …… điển hình Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phát động hưởng ứng phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả, hội nhập quốc tế”.

  Lời đầu tiên, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ……….., tôi nhiệt liệt chào mừng sự có mặt của quý đại biểu; xin kính gửi đến quý lãnh đạo và toàn thể quý đại biểu lời chào trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

  Kính thưa quý đại biểu, các đồng chí !

  Cách đây ….năm, ngày 18/11/1930, ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời chưa tròn một năm, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị về việc thành lập Hội Phản đế đồng minh – hình thức đầu tiên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Suốt ….. năm qua, với mỗi giai đoạn cách mạng, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của đất nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có những hình thức tổ chức, tên gọi khác nhau và luôn làm tròn sứ mệnh vẻ vang của mình, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng, của dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, kế thừa và phát huy vai trò của Hội Phản đế đồng minh và Mặt trận Dân chủ Đông Dương, Mặt trận Việt Minh đã đoàn kết các tầng lớp nhân dân đứng dưới ngọn cờ của Đảng làm cách mạng Tháng Tám thành công, lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Với vai trò Mặt trận Liên Việt (1951) đã đoàn kết các tầng lớp nhân dân vừa kháng chiến, vừa kiến quốc, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, lập lại hòa bình ở Đông Dương, đưa miền Bắc tiến lên xây dựng Chủ nghĩa xã hội. Với vai trò to lớn của mình – Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (1955) đã đoàn kết các tầng lớp nhân dân, đóng góp xuất sắc vào công cuộc khôi phục kinh tế, cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, làm hậu phương lớn cho tiền tuyến miền Nam; đồng thời cùng với Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam và Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam động viên quân và dân cả nước theo lời kêu gọi thiêng liêng của Bác Hồ kính yêu: “Không có gì quý hơn độc lập tự do” chiến đấu, hy sinh làm sứ mệnh lịch sử vẻ vang của mình “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” với chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, làm nên đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ, đưa cả nước tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

  Bước vào thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (được thống nhất vào tháng 2/1977 từ 3 tổ chức Mặt trận của cả hai miền Nam – Bắc trước đây) đã kế tục và phát huy vai trò lịch sử vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất, vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức vận động nhân dân hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế, đưa nước Việt Nam ra khỏi tình trạng nghèo nàn, lạc hậu được bạn bè và các tổ chức quốc tế đánh giá cao, trở thành thành viên tích cực của Liên hiệp quốc, cộng đồng ASEAN và nhiều tổ chức quốc tế khác trên thế giới.

  Kính thưa các đồng chí và quý đại biểu!

  Tự hào về truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ Quốc VN …. năm qua, chúng ta nguyện ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Quyết tâm đoàn kết, sáng tạo để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và nâng cao hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Quán triệt và triển khai Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ …. của Đảng; Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tin tưởng rằng dưới ngọn cờ của Đảng, sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ luôn được thực hiện thắng lợi trong hôm nay và mãi mãi về sau.

  Trước khi dứt lời, thay mặt Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tôi xin kính chúc sức khỏe quý lãnh đạo, cùng toàn thể quý đại biểu. Kính chúc các đồng chí cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thắng lợi. Tôi tin tưởng rằng, Chân lý Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đúc kết: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công” sẽ mãi mãi là niềm tin tất thắng trên mỗi chặng đường phát triển của chúng ta.

  Xin cảm ơn và trân trọng kính chào!

  3. Bài phát biểu ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc của lãnh đạo

  Kính thưa các vị đại biểu.

  Thưa toàn thể cán bộ và nhân dân thôn…………………………

  Trong không khí phấn khởi toàn Đảng, toàn dân sôi nổi thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 20…, lập thành tích chào mừng … năm thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam và ngày hội đoàn kết toàn dân tộc.

  Hôm nay, cán bộ và nhân dân thôn………………… long trọng tổ chức ngày hội đại đoàn kết dân tộc. Đây là sự kiện chính trị quan trọng trong đời sống cộng đồng dân cư trong thôn, ngày hội nhằm đề cao vai trò dân tộc và đại đoàn kết dân tộc, tôn vinh và biểu dương các tập thể và cá nhân đã có thành tích trong phát triển kinh tế và xây dựng đời sống văn hóa mới trong cộng đồng thôn……………………

  Thay mặt Đảng ủy, HĐND, UBND và UB Mặt trận tổ quốc xã ………, tôi xin trân trọng gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới các cụ cao tuổi, các vị đại biểu và toàn thể cán bộ, nhân dân thôn………………….. đã tụ hội về đây tham dự ngày hội đại đoàn kết dân tộc ngày hôm nay.

  Kính thưa các vị đại biểu.

  Thưa toàn thể cán bộ và nhân dân thôn…………………………..

  Trong suốt quá trình lãnh đạo cánh mạng, Đảng ta luôn xác định Đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết yêu nước là truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta. Đồng thời cũng có vị trí quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của đất nước. Dựa trên quan điểm về vấn đề đại đoàn kết dân tộc Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương chính sách với những nội dung cơ bản đó là: “ bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giúp nhau cùng phát triển” quan điểm đó đã thực sự trở thành sức mạnh trong việc xây dựng và phát huy truyền thống khối đại đoàn kết các dân tộc. Phương châm và hành động đó làm thất bại mọi âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch; xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa các dân tộc anh em, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong hệ thống chính trị và sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc bền vững.

  Với ý nghĩa của ngày hội đại đoàn kết dân tộc, ngày truyền thống vẻ vang của mặt trận dân tộc thống nhất. Trong những năm qua cán bộ và nhân dân thôn………………… đã phát huy truyền thống tốt đẹp của chính sách đại đoàn kết, một lòng xây dựng thôn có kinh tế tăng trưởng ổn định, an ninh được giữ vững, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao có bước phát triển. Các chi hội đoàn thể tích cực vận động đoàn viên, hội viên chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước, quy định của địa phương, chấp hành tốt quy ước hương ước của thôn. Từ đó làm thay đổi nếp nghĩ và việc làm, bãi bỏ các hủ tục lạc hậu trong việc cưới việc tang. Trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường, các chính sách của Đảng và Nhà Nước đã đi vào cuộc sống của mỗi người dân: như chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn, chính sách hỗ trợ người nghèo, hộ đặc biệt khó khăn, phần nào đã tác động tích cực đến sự ổn định, phát triển và thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của thôn.

  Những kết quả mà cán bộ và nhân dân thôn………………. đạt được đã khẳng định sự đúng đắn của chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng, là minh chứng của việc thực thi hiệu quả chính sách đoàn kết dân tộc của xã Tân Sơn, thể hiên ý chí, nghị lực lao động, tinh thần đoàn kết nỗ lực vươn lên thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa góp phần làm thay đổi bộ mặt quê hương Tân Sơn.

  Nhân dịp này thay mặt ĐU, HĐND, UBND và UBMTTQ xã tôi xin biểu dương công lao đóng góp và nỗ lực cố gắng của chi bộ, BQL, ban công tác mặt trận, các đoàn thể và toàn thể nhân dân thôn………………. đã cộng đồng, trách nhiệm đóng góp sức lực, tinh thần củng cố và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Tập trung lãnh đạo, phát triển kinh tế xã hội, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người dân trong thôn, từng bước nâng cao đời sống nhân dân cả vật chất và tinh thần.

  Tôi đề nghị Chúng ta cho một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng những thành tích mà cán bộ và nhân dân thôn……………. đã đạt được trong những năm qua.

  Kính thưa các vị đại biểu.

  Thưa toàn thể cán bộ và nhân dân thôn…………………………

  Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong những năm qua thôn………………….. vẫn còn có một số tồn tại đó là: Các tiêu cực và tệ nạn xã hội như rượu chè, trộm cắp vặt, vi phạm giao thông, vẫn còn xảy ra, có đoàn thể hoạt động chưa đều, chưa phát huy được hết khả năng của chi hội, để khắc phục một số tồn tại đó trong thời gian tới, thôn……………… cần làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

  Một là: Cấp ủy chi bộ, ban công tác mặt trận, BQL cùng các đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước, quy định của địa phương, quy ước, hương ước của thôn, mỗi cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên là một tuyên truyền viên đi đầu gương mẫu trong mọi lĩnh vực, vận động nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây đời sống văn hóa. Chi bộ đảng nêu cao vai trò lãnh đạo, mặt trận vận động các tổ chức thành viên đổi mới nội dung hoạt động để thu hút đoàn viên, hội viên;

  Hai là: Tổ chức thực hiện tốt các tiêu chí để năm 20… tiếp tục giữ vững danh hiệu thôn văn hóa, phấn đấu trên địa bàn không có tệ nạn xã hội, cờ bạc, rượu chè; không có trẻ em trong độ tuổi bỏ học,không có người sinh con thứ ba. Hằng năm có kế hoạch tu sửa đường ngõ xóm, xây dựng các công trình phúc lợi công cộng. Phát huy tinh thần tương thân tương ái giúp nhau khi khó khăn hoạn nạn, giúp nhau trong phát triển kinh tế, thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, bãi bỏ các hủ tục lạc hậu cản trở sự tiến bộ chung.

  Ba là: Thực hiện ý chí đoàn kết để phát triển kinh tế, đoàn kết để phấn đấu trên địa bàn thôn không còn hộ đói đứt bữa, cải thiện đời sống đi đôi với nâng cao dân trí để tạo ra sức mạnh của khối đại đoàn kết. Đoàn kết để cùng phát huy thế mạnh các phong trào văn hóa văn nghệ, TDTT và xây dựng thôn……………. Phát triển bền vững.

  Chỉ còn ít tháng nữa là kết thúc năm 20… bước sang năm 20… nhiệm vụ của những tháng còn lại cán bộ và nhân dân thôn……………… phải tập chung để hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra.

  Với ý nghĩa của ngày hội đại đoàn kết dân tộc một lần nữa tôi xin kính chúc các vị đại biểu và toàn thể nhân dân thôn …………………… sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

  Xim trân trọng cảm ơn./.

  4. Diễn văn kỷ niệm ngày hội đại đoàn kết dân tộc 18/11

  Kính thưa quý vị đại biểu!

  Thưa toàn thể bà con!

  Hôm nay, chào mừng kỷ niệm ……….. năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/………), Khu dân cư ……………………, phường …………….. chúng ta tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc để ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam – ngày nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

  Trong không khí đoàn kết của Ngày hội, Khu dân cư ……………… vui mừng đón chào các vị đại biểu và bà con của các tổ dân phố về dự đông đủ, đây là nguồn động viên to lớn cho khu dân cư chúng ta. Trong ngày hội này, chúng ta tổng kết ……năm cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”; …… năm cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, biểu dương các tập thể, gia đình, cá nhân, những tấm gương tiêu biểu có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng cộng đồng dân cư của chúng ta ngày càng đoàn kết, vững mạnh.

  Kính thưa quý vị đại biểu! Thưa toàn thể bà con!

  Đại đoàn kết là chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Bác Hồ nhằm phát huy cao nhất sức mạnh toàn dân tộc. Trải qua ……….. năm ra đời và phát triển, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, từ Hội Phản đế đồng minh đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay đã phát huy truyền thống dân tộc; tập hợp, đoàn kết các giai cấp, các tầng lớp nhân dân thành lực lượng cách mạng to lớn đấu tranh giải phóng dân tộc, thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

  Kính thưa quí vị đại biểu! Thưa toàn thể bà con!

  Nhìn lại….năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và…..năm thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, khu dân cư chúng ta đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng cao, an ninh trật tự xã hội được giữ vững; mối quan hệ giữa bà con ngày càng gắn bó, đoàn kết.

  Ban công tác Mặt trận đã phối hợp với các tổ trưởng dân phố, và các chi hội thành viên, thực hiện các cuộc vận động có sức lan tỏa, thiết thực, hiệu quả góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; mối quan hệ trong khu dân cư ngày càng đoàn kết, gắn bó.

  Công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng đạt nhiều tiến bộ. Nhận thức về quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của người dân trong cộng đồng nâng lên theo mức sống. Nhân dân hưởng ứng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng tổ dân phố không có tội phạm và tệ nạn xã hội. Thực hiện Ngày chủ nhật xanh – sạch – đẹp, khu dân cư không rác; các quy định về trật tự đô thị, về ý thức chấp hành an toàn giao thông.

  Công tác giảm nghèo, từ thiện nhân đạo, khuyến học khuyến tài; chăm sóc trẻ em và người cao tuổi đã có nhiều gương sáng trong từng tổ dân phố, họ tộc trên tinh thần nhân ái. Tình làng, nghĩa phố được khơi dậy, bà con trong khu dân cư đã tương trợ, giúp đỡ động viên và thăm hỏi khi gia đình có việc tang ma, ốm đau, hoạn nạn.

  Ban công tác Mặt trận khu dân cư động viên nhân dân thực hiện và giám sát thực hiện dân chủ ở cơ sở, nhân dân đã bàn và biểu quyết các công việc của tổ về xây dựng đô thị văn minh, xây dựng nông thôn mới, các công trình phúc lợi công cộng; quy ước của tổ dân phố, hương ước của thôn; bầu tổ trưởng dân phố, trưởng thôn; thực hiện các mô hình hoạt động tự quản…Vì vậy, dân chủ ở cơ sở ngày càng phát huy thực sự và đem lại kết quả thiết thực, góp phần tăng cường sự đồng thuận và ổn định xã hội.

  Qua ngày hội này, khu dân cư chúng ta thắt chặt tinh thần đoàn kết, gắn bó, thực hiện các chỉ tiêu kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng của Đảng ủy, UBND, UB Mặt trận TQVN phường giao. Trước mắt, tập trung các hoạt động hỗ trợ các gia đình nghèo trong dịp tết; tích cực tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giảm thiểu tai nạn giao thông, bảo vệ môi trường…, hưởng ứng Năm văn hoá văn minh đô thị …………

  Trong năm …………., Khu dân cư đã đạt các chỉ tiêu trên giao như sau:

  1. Về chỉ tiêu pháp lệnh: (Thuế nhà đất; Thuế nông nghiệp; Quỹ an ninh trật tự…)

  2. Về chỉ tiêu vận động: (Quỹ vì người nghèo; Quỹ cứu trợ thiên tai bão lũ; Quỹ khuyến học; Quỹ người cao tuổi; Xây nhà đại đoàn kết…)

  Với kết quả này, đã cho thấy tại khu dân cư chúng ta, dưới sự lãnh đạo của chi bộ Đảng, Ban công tác Mặt trận đã phối hợp với tổ trưởng dân phố (trưởng thôn), thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu kinh tế – xã hội của phường giao.

  Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các cuộc vận động tại khu dân cư chúng ta vẫn thấy một số hạn chế cần khắc phục như sau: (nêu lên một số hạn chế cần phải nhấn mạnh).

  Kính thưa quí vị đại biểu! Thưa toàn thể bà con!

  Trong không khí tưng bừng, phấn khởi của Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc, khu dân cư chúng ta vui mừng với kết quả một năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, kinh tế phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ta đã có nhiều cải thiện, các mô hình, gương sáng ngày càng nâng cao số lượng và chất lượng.

  Kết quả cụ thể như sau:

  1. Khu dân cư có …../……. hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, tỷ lệ là ……..% so với toàn thể hộ gia đình đăng ký từ đầu năm.

  Có ……… tổ đạt danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa” (danh sách cụ thể).

  2. Khu dân cư có ……. hộ đạt chuẩn “Gia đình văn hóa tiêu biểu” 3 hoặc 5 năm liền, tiêu biểu là: (kể tên từng hộ)

  3. Các gương điển hình như sau:

  a. Gương về phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng (nêu tên hộ, cá nhân)

  b. Gương về an ninh trật tự (nêu tên hộ, cá nhân)

  Ban công tác Mặt trận ………….. trân trọng biểu dương các hộ gia đình và cá nhân trên đã có nhiều thành tích góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế – văn hoá xã hội, quốc phòng – an ninh ở địa phương, đặc biệt là tại khu dân cư của chúng ta.

  Kính thưa quí vị đại biểu! Thưa toàn thể bà con!

  Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng cộng đồng dân cư, bà con tăng cường đoàn kết hơn nữa trong cộng đồng dân cư. Đoàn kết thật sự và rộng rãi là nhằm phát huy sức mạnh của nhân dân, thực hiện dân chủ để phát huy nguồn lực xây dựng cộng đồng ngày càng phát triển. Mục tiêu hướng đến là giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, vươn lên làm giàu chính đáng; cơ sở hạ tầng xanh sạch đẹp; không có tệ nạn xã hội, không có người vi phạm pháp luật, thực hành dân chủ và giữ gìn kỷ cương phép nước; cuộc sống của mọi người, mọi nhà ngày càng ấm no, hạnh phúc, thôn, tổ bình yên xã hội an toàn.

  Kỷ niệm ……… năm thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, chúng ta khắc sâu lời dạy của Bác Hồ: “Chính sách Mặt trận là chính sách rất quan trọng. Công tác Mặt trận là công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng”, cùng nhau tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động với tên gọi mới cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đồng thời bằng nhiều việc làm thiết thực hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, xây dựng nét đẹp văn hóa trong sản xuất và tiêu dùng Việt Nam… thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hoá – xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương.

  Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể bà con!

  Trong niềm vui của Ngày hội hôm nay, Ban công tác Mặt trận cảm ơn cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể đã quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ, hướng dẫn hoạt động của cộng đồng dân cư.

  Xin nhiệt liệt biểu dương những thành tích đã đạt được của khu dân cư chúng ta, chân thành cảm ơn toàn thể bà con, các tổ chức trong cộng đồng dân cư đã đồng tâm hiệp lực, đem sức lực, trí tuệ đóng góp xây dựng cộng đồng dân cư đạt nhiều kết quả tốt đẹp.

  Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết.

  Thành công, thành công, đại thành công

  Kính chúc quý vị đại biểu cùng toàn thể bà con được dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

  Xin chân thành cảm ơn!

  Đăng bởi: CITD

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button